Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Bukraba-Rylska Izabella
(1)
Buks Joanna
(1)
Błąd Marta
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Król Małgorzata
(1)
Otłowska Agnieszka
(1)
Pięcek Beata
(1)
Sikorska Alina
(1)
Stasiak Andrzej (1928- )
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Wieś
(7)
Regiony problemowe
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Chłopi
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Świadomość społeczna
(1)
7 results Filter
Book
In basket
1. Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji miejsc pracy; 2. Bezrobocie na wsi; 3. Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich; 4. Bezrobocie jako prpblem i styl życia - wielopłaszczyzność wyzwań; 5. Aspekty bezrobocia; 6. Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich; 7. Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich; 8. Gmina wiejska jako podmiot polityki społecznej; 9. Lokalne programy ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiebiorczości w strategii rozowjowej Wielkopolski; 10. Pobudzenie przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi; 11. Bariery rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 12. Zmiany systuacji ekonimicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce; 13. Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich; 14. Pomoc społeczna w Województwie warmińsko-Mazusrskim; 15. Problematyka społeczno- demograficzna wsi w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych; 16. Ochrona zdrowia ludności wiejskiej; 17. Zdrowie ludnosći wsi; 18. Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy; 19. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na wsi; 20. Bariiery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich; 21. Systuacja mieszkaniowa na wsi; 22. Demograficzne determinanty funkcjonowania gospodarstw starszych rolników; 23. Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19830, 19829 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19828/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
środowisko kulturowe mieszkańców wsi; 2. Stereotypowe obrazy pozycji społecznej rolników; 3. Poglądy Polaków na temat rolnictwa; 4. Poglądy rolnictwa w świetle zagregowanych wskaźników; 5. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi-społeczna świadomość, społeczne dyskursy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32039, 32038 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32037/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i zakres badań; 2. Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich; 3. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich; 4. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów; 5. Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne; 6. Członkostwo w Unii Europejskiej a przedsiębiorczość, w świadomości mieszkańców wsi; 7. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Charakterystyka badanych środowisk na tle procesów demograficznych; Cz. 2: Opinie o systemie emerytalno-rentowym rolników; Cz. 3: Opinie o usługach opiekuńczo-medycznych na wsi; Cz. 4: Problemy związane z pomocą społeczną i usługami opiekunczymi na wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32061, 32060 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32059/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi; 2. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi; 3. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych -nowe tendencje i uwarunkowania; 4. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32058, 32057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32056/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 115)
1. Wprowadzenie; 2. Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich ( podlaskie, lubelskie, podkarpackie); 3. Zróżnicowanie przestrzeni przyrodniczej polskiej wsi; 4. Koncentracja wysokotowarowanych i średniotowarowanych gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 5. Indywidualne gospodarstwa rolne na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 6. Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r.; 7. Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego; 8. Problemy związane z sytuacją mieszkaniową wsi polskiej początku XXI wieku; 9. Wpływa przekształceń demograficznych na potencjał finansowy gmin wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again