Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(20)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Bukraba-Rylska Izabella
(2)
Gorlach Krzysztof
(2)
Szafraniec Krystyna
(2)
Borkowski Tadeusz
(1)
Buks Joanna
(1)
Błąd Marta
(1)
Chałasiński Józef (1904-1979)
(1)
Dąbrowski Dominik
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Grabski Władysław
(1)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Korab Kazimierz
(1)
Kosiński Stanisław
(1)
Król Małgorzata
(1)
Kuźmicki Marek
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Mendel Maria
(1)
Otłowska Agnieszka
(1)
Pięcek Beata
(1)
Seręga Zygmunt
(1)
Sikorska Alina
(1)
Stasiak Andrzej (1928- )
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Turowski Jan
(1)
Wesołowska-Betkier Sylwia
(1)
Znaniecki Florian (1882-1958)
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Żbikowski Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
Subject
Wieś
(20)
Chłopi
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Młodzież wiejska
(2)
Regiony problemowe
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Socjologia wsi
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Animacja społeczna
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Bezrobocie
(1)
Dzieci wiejskie
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapital ludzki
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kultura ludowa
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Modernizacja wsi
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opinia publiczna
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Robotnicy
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina i szkoła
(1)
Rolnictwo i wieś
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Spolecznosc wiejska
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szkoły wiejskie
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Ubóstwo
(1)
Zawody rolnicze
(1)
Śląsk,Górny
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1930-2010
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
21 results Filter
Book
In basket
1. System socjologii wsi; 2. Wykłady z zakresu socjologii wsi; 3. Pozostałe teksty socjologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19595, 19594 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19593/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16585 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16584/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia wsi i rolnictwa / Jan Turowski. - Wyd. 2 poszerz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1995. - 281 s. ; 24 cm.
Cz.1: Metody badań socjologicznych; Rozdział 1: Określenie i rodzaje metod badań socjologicznych; Rozdział 2: Metoda monograficzna; Rozdział 3: Metoda biograficzna; Rozdział 4: Metoda historyczno-porównawcza i wielokulturowa; Rozdział 5: Metoda sondażowa; Rozdział 6: Metoda eksperymentalna; Rozdział 7: Metoda socjometryczna; Cz.2: Wyniki badań; Rozdział 8: Ewolucja gospodarstw rolnych; Rozdział 9: Rodzaje, struktura i tendencje rozwojowe gospodarstw rolnych; Rozdział 10: Rodzina wiejska- przemiany i problemy; Rozdział 11: Wieś jako społeczność lokalna; Rozdział 12: Spółdzielnie rolnicze i gminy jako formy integracji ludności wiejskiej; Rozdział 13: Problemy tożsamości społecznej ludności wiejskiej; Rozdział 14: J. Styk, Światopogląd i religia a tożsamość społeczno- kulturowa mieszkańców wsi; Rozdział 15: Zagadnienia kultury ludności wiejskiej; Rozdział 16: Diagnozy i perspektywy. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6068 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6067/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 577, [2] s. : il. ; 24 cm.
Cz. 1: Prolegomena; Rozdział 1: Socjologia wsi: przedmiot rozwój, metody; Rozdział 2: Wspólnota- wieś-społeczność lokalna. Trwałe elementy dyskursu socjologicznego; Rozdział 3: Rolnictwo: od Wieku Złotego po " zmotoryzowany przemysł żywieniowy"; Rozdział 4: "Człowiek ziemi"- negatywny bohater socjologii wsi; Rozdział 5: Krótki kurs historii wsi polskiej; Cz. 2: Struktury i procesy długiego trwania; Rozdział 6:Rodzina wiejska; Rozdział 7: Chłopskie gospodarowanie; Rozdział 8: Struktura agrarna Polski: trwałość czy zmiana?; Rozdział 9: Przeludnienie, bezrobocie, ludzie zbędni; Rozdział 10 : Migracje zarobkowe : od " obieżysastwa" do "ludzi na huśtawce" Rozdział 11: Chłopi-robotnicy i inni. Wielozawodowość mieszkańców wsi; Cz. 3: Dylematy ideologiczne-praktyczne; Rozdział 12: Kwestia rolna, wiejska, chłopska; Rozdział 13: Koncepcje rozwoju i modernizacji wsi; Rozdział 14: Wizje kolektywizacji: spółdzielnie produkcyjne, pegeery i inne formy : uspołecznienia" rolnictwa; Rozdział 15: Chłop-rolnik-farmer?; Rozdział 16: Gospodarstwa rodzinne w Polsce i na Zachodzie; Cz. 3: Dylematy ideologiczno-praktyczne; Rozdział 17: Struktura społeczna wsi polskiej; Rozdział 18: Społeczność wiejska i procesy jej zmiany; Rozdział 19: Kultura ludowa-konstruowanie pojęcia, konteksty, zastosowania; Rozdział 20: Od folkloru do folkloryzmu; Rozdział 21: Sztuka ludowa jako przedmiot badań naukowych od deprecjacji do perwersji; Rozdział 22: Religijność ludowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32838 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32837/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji miejsc pracy; 2. Bezrobocie na wsi; 3. Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich; 4. Bezrobocie jako prpblem i styl życia - wielopłaszczyzność wyzwań; 5. Aspekty bezrobocia; 6. Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich; 7. Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich; 8. Gmina wiejska jako podmiot polityki społecznej; 9. Lokalne programy ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiebiorczości w strategii rozowjowej Wielkopolski; 10. Pobudzenie przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi; 11. Bariery rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 12. Zmiany systuacji ekonimicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce; 13. Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich; 14. Pomoc społeczna w Województwie warmińsko-Mazusrskim; 15. Problematyka społeczno- demograficzna wsi w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych; 16. Ochrona zdrowia ludności wiejskiej; 17. Zdrowie ludnosći wsi; 18. Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy; 19. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na wsi; 20. Bariiery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich; 21. Systuacja mieszkaniowa na wsi; 22. Demograficzne determinanty funkcjonowania gospodarstw starszych rolników; 23. Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19830, 19829 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19828/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11021/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi; 2. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi; 3. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych -nowe tendencje i uwarunkowania; 4. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32058, 32057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32056/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
środowisko kulturowe mieszkańców wsi; 2. Stereotypowe obrazy pozycji społecznej rolników; 3. Poglądy Polaków na temat rolnictwa; 4. Poglądy rolnictwa w świetle zagregowanych wskaźników; 5. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi-społeczna świadomość, społeczne dyskursy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32039, 32038 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32037/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Franciszek Kasperek: głosa do dziejów socjologii krakowskiej; 2. Paul Lazarsfeld i socjologia polska; 3. Czy łatwo dziś być socjologiem wsi ? 4. Proces kształtowania się kalkulacji ekonomicznej w rodzinach chłopskich; 5. Strukturyzacja wiejskich i małomiasteczkowych zbiorowości lokalnych w Polsce; 6. O samorządności wiejskich społeczności lokalnych w Polsce; 7. Perspektywy badania polskich przemian ustrojowych; 8. Zaufanie: warunek podmiotowości społeczeństwa; 9. Teoria procesów żywiołowych w świetle nowych doświadczeń; 10. Bezpieczeństwo ekonomiczne i współpraca społeczeństw niemiec, Polski i Rosji jako czynniki stabilizujące stosunki europejskie; 11. Artykulacja interesów grupowych a zmiana systemowa; 12. Restrykturyzacja rejonów przemysłowych - aspekty społeczne; 13. Społeczne i kulturowe implikacje telekomunikacji; 14. Uwagi o "czwartym" obszarze społecznym; 15. Wiedza socjologiczna i projektowanie struktur organizacyjnych; 16. Kłopoty z demokracją; 17. Formowanie się systemu partyjnego we współczesnej Polsce; 18. Badania nad elitami w Polsce: 1989 - 1995; 19. Pogranicze - peryferie - regionalizm; 20. Żydzi i Niemcy w mozaice etnicznej polskiego Podkarpacia; 21. Realizacja wywiadów w róznych porach roku, typach miejscowości i regionach Polski w dobie transformacji; 22. Uwagi o opinii publicznej i sondażach; 23. Awans pokolenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9678 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9677/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Rozdział 1: Opis projektu i procedury badań; Rozdział 2: Charakterystyka zbiorowości badań; Rozdział 3: Kapitał społeczny wsi- w poszukiwaniu utraconego zaufania; Rozdział 4: Zasoby jednostkowe z perspektywy pytania o bezradność i roszczeniowość polskiej wsi; Rozdział 5: Między konsumpcją, inwestycją a wyrzeczeniem- orientacje życiowe mieszkańców wsi; Rozdział 6: Portret zbiorowy wiejskich przedsiebiorców; Rozdział 7: Reforma edukacji-szkoła wiejska-środowisko lokalne. Wzajemne uwarunkowania i zależności; Rozdział 8: Drogi "do" i :od" wiejskiej inteligencji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32018, 32017 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32016/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i zakres badań; 2. Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich; 3. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich; 4. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów; 5. Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne; 6. Członkostwo w Unii Europejskiej a przedsiębiorczość, w świadomości mieszkańców wsi; 7. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43172 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43171/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Historia; Rozdział 1: Bezrobocie w II Rzeczypospolitej; Rozdział 2: Socjologia bezrobotnych; Rozdział 3: Tradycje badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia metodologiczne; Rozdział 4: Rodzina bezrobotna; Rozdział 5: Życie codzienne bezrobotnych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym; Rozdział 6: Bezrobocie wśród chłopów; Cz.2: Współczesność; Rozdział 7: Bezrobocie w latach 1990- 1994; Rozdział 8: Bezrobotni i instytucje - interpretacje, definicje i strategie działania; Rozdział 9: Skutki bezrobocia w sferze zaspokojenia potzrz materialnych; Rozdział 10: Bezrobocie w gminie wiejskiej; Rozdział 11: Janusowe oblicze rejonowych urzędów pracy; Rozdział 12: Programy przeciwdziałania bezrobociu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7034 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7033/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Wieś i jej zasoby w podstawowych odniesieniach do społeczeństwa, gospodarki i kultury; Cz. 2: Kapitał społęczny i potencjał instytucjonalny; Cz. 3: Grupy społeczne i pokolenia-potencjał jawny i ukryty; Cz. 4: Mentale charakterystyki wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32015, 32014 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32013/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 115)
1. Wprowadzenie; 2. Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich ( podlaskie, lubelskie, podkarpackie); 3. Zróżnicowanie przestrzeni przyrodniczej polskiej wsi; 4. Koncentracja wysokotowarowanych i średniotowarowanych gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 5. Indywidualne gospodarstwa rolne na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 6. Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r.; 7. Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego; 8. Problemy związane z sytuacją mieszkaniową wsi polskiej początku XXI wieku; 9. Wpływa przekształceń demograficznych na potencjał finansowy gmin wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań - Instytut Spraw Publicznych)
Rozdział 1: Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Analiza materiałów prasowych; Rozdział 2: Unijne programy pomocowe w świadomości rolników oraz ich znaczenie w procesie rozwoju polskiej wsi; Rozdział 3: Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi?; Rozdział 4: Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi; Rozdział 5: "Rozwój" w wiejskiej gminie-studium przypadku; Rozdział 6: Dostęp do informacji, szkoleń i doradztwa a proces demarginalizacji polskiej wsi; Rozdział 7: Podsumowanie i rekomendacji polskiej wsi; Rozdział 8: Podsumowanie i rekomendacje dla marzycieli, którzy chcą zatrzymać proces marginalizacji polskiej wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28502 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28463/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Charakterystyka badanych środowisk na tle procesów demograficznych; Cz. 2: Opinie o systemie emerytalno-rentowym rolników; Cz. 3: Opinie o usługach opiekuńczo-medycznych na wsi; Cz. 4: Problemy związane z pomocą społeczną i usługami opiekunczymi na wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32061, 32060 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32059/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again