Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(22)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Czudec Adam
(2)
Kłodziński Marek
(2)
Smoleń Marek
(2)
Zarębski Marek
(2)
Bański Jerzy
(1)
Bednarski Janusz Adam
(1)
Borowicz Ryszard
(1)
Buks Joanna
(1)
Błąd Marta
(1)
Duczkowska-Małysz Katarzyna
(1)
Fedan Roman
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Jasiulewicz Michał
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Król Małgorzata
(1)
Namyślak Beata
(1)
Niedzielski Eugeniusz
(1)
Otłowska Agnieszka
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Sikorska Alina
(1)
Sobków Czesław
(1)
Stanny Monika
(1)
Stasiak Andrzej (1928- )
(1)
Zawalińska Katarzyna
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Subject
Wieś
(22)
Rolnictwo
(7)
Bezrobocie
(2)
Ekorozwój
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Integracja europejska
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Unia Europejska
(2)
Agroturystyka
(1)
Działalność pozarolnicza na wsi
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Gospodarstwa rolne
(1)
Grunty rolne
(1)
Innowacje
(1)
Interwencjonalizm
(1)
Konin (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Miasta
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka rolna
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony problemowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Subject: place
Polska
(1)
22 results Filter
Book
In basket
1. Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji miejsc pracy; 2. Bezrobocie na wsi; 3. Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich; 4. Bezrobocie jako prpblem i styl życia - wielopłaszczyzność wyzwań; 5. Aspekty bezrobocia; 6. Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich; 7. Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich; 8. Gmina wiejska jako podmiot polityki społecznej; 9. Lokalne programy ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiebiorczości w strategii rozowjowej Wielkopolski; 10. Pobudzenie przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi; 11. Bariery rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 12. Zmiany systuacji ekonimicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce; 13. Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich; 14. Pomoc społeczna w Województwie warmińsko-Mazusrskim; 15. Problematyka społeczno- demograficzna wsi w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych; 16. Ochrona zdrowia ludności wiejskiej; 17. Zdrowie ludnosći wsi; 18. Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy; 19. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na wsi; 20. Bariiery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich; 21. Systuacja mieszkaniowa na wsi; 22. Demograficzne determinanty funkcjonowania gospodarstw starszych rolników; 23. Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19830, 19829 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19828/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego / Jerzy Bański. - Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2008. - 146 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Studia Obszarów Wiejskich ISSN 1642-4689 ; t. 14.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33804, 33803 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33802/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; 2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 3. Promocja przedsiębiorczości w strategiach rozwoju gmin; 4. Zewnętrzne warunki rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 5. Wewnętrzne warunki rozwoju pozarolniczych firm na obszarach wiejskich; 6. Pozarolnicza działalność gospodarcza; 7. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce; 8. Uwarunkowania aktywizacji zawodowej bezrobotnych na obszarach wiejskich; 9. Warunki materialne i potrzeby bytowe bezrobotnych; 10. Rola państwa i samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezrobociu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12386, 12385, 12384, 12383, 12382, 12381, 12380, 12379, 12378 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12377/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki wiejskie : ziemia, kapitał, praca / Red. Ryszard Borowicz ; Polska Akademia Nauk. - Warszawa : PAN IRWiR, 2001. - 160 s., [4] s. tabl. kolor. : mapy ; 24 cm.
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim; 2. Rynek ziemi w Polsce w okresie powojennym; 3. Wiejski rynek finansowy w Polsce; 4. Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32054, 32053 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32052/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i zakres badań; 2. Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich; 3. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich; 4. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów; 5. Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne; 6. Członkostwo w Unii Europejskiej a przedsiębiorczość, w świadomości mieszkańców wsi; 7. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarys problemu badań; 2. Uzasadnienie pojęcia tematu, cel i zakres pracy; 3. Metodyka badań; 4. Istota rozwoju gospodarczegow środowisku lokalnym; 5. Warunki przyrodnicze oraz znaczenie produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym w gminie; 6. Zróżnicowanie poziomu i rozwoju infrastruktury; 7. Charakterystyka uwarunkowań demograficznych; 8. Uwarunkowania przedsiębiorczości; 9. Syntetyczna ocena stopnia zróżnicowania parametrów gospodarczych gmin;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26426, 26425 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26424/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Aspekty instytucjonalne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Cz. 2: Zmiany w postrzeganiu rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 3: Mierzenie rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 4: Rola biznesu rolno-spozywczego w rozwoju obszarów wiejskich; Cz. 5: Rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowe; Cz. 6: Specyficzne problemy przestrzenne oraz rynku pracy na obszarach wiejskich; Cz. 7: Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich; Cz. 8: Zmieniajaca się rola kobiet na obszarach wiejskich; Cz. 9: Zmiany w stylu życia i wizerunku obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32047, 32046, 32045, 32044 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32043/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rolnictwa polskiego odległość od Europy; Rozdział 2: Ziemia i praca - myślenie tradycyjne czy nowoczesne?; Rozdział 3: Polska wieś - nienowoczesna i monofunkcyjna; Rozdział 4: Bariery rozwoju obszarów wiejskich - bariery rozwoju przedsiębiorczości; Rozdział 5: Regionalne aspekty modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 6: Interwencjonizm państwowy a modernizacja wsi i rolnictwa; Rozdział 7: Polityka interwencyjna - adresowana pomoc dla wybranych; Rozdział 8: Eldorado dla rolnictwa - czyli przykłady krajów OECD; Rozdział 9: Ocena interwencjonizmu w rolnictwie krajów OECD; Rozdział 10: Z perspektywy "zaścianka"? Wyzwania -nadzieje -szanse -oceny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4318, 4317, 4316, 4315, 4314, 4254, 4253, 4252, 4251 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4250/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33042/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczne problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 1: Wielofunkcyjne systemy przestrzenne w zrównoważonym rozwoju gospodaczym; Rozdział 2: Możliwości i bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Cz.2: Warunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 3: Charakterystyka czynników rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Poziom rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich; Cz.3: Ograniczenia i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 5: Bariery rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 6: Bariery i możliwości rozwoju działalności pozarolniczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9230, 9229 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9228/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Najistotniejsze czynniki stymulujące rozwój obszarów wiejskich w skali kraju; Rozdział 2: O najważniejszych aspektach rozwoju wsi i rolnictwa podkarpacia; Rozdział 3: Specyficzna rola doradztwa rolniczego w aktywizacji rozwoju terenów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5595, 5594, 5593, 5592 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5591/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1.Aktywizacja społeczno-gospodarcza gminy Płoskinia; 2. Rola programu SAPARD w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej; 3. Mieszkańcy wsi, elity oraz liderzy a rozwój wiejskiej przedsiębiorczości; 4. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej; 5. Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych ; 6. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w krajach Unii Europejskiej - wskazówki dla Polski; 7. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a zagadnienia ochrony środowiska; 8. Doświadczenia AWRSP w przezwyćiężaniu bezrobocia popegeerowskiego; 9. Jak aktywizować gminę; 10.Jak wspierać przedsiębiorczość? Od pomysłu do sukcesu; 11. Samorząd i firmy w gminie - nadzieje a rzeczywistość rozwoju lokalnego; 12. Finansowanie zmian strukturalnych na obszarach zależnych od rybołówstwa w Unii Europejskiej i w Polsce; 13. Konsekwencje dla wsi i rolnictwa wynikające z konieczności restrukturyzacji sektora mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską; 14. Inkubator przedsiębiorczości- koncepcja i problemy jej wdrażania na obszarach wiejskich; 15. Infrastruktura wiejska a rozwój przedsiębiorczości lokalnej; 16. Rozwój przedsiębiorczości w wybranych gminach woj. Zachodniopomorskiego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32048/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43827 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.3: Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 1: Ocena ważniejszych zasobów i funkcjonowania gmin w woj. małopolskim; Rozdział 2: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 3: Rola kapitału zagranicznego w zmianach struktury własnościowej rolnictwa; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego; Rozdział 5: Lokalne bariery rozwoju gmin wiejskich w woj. warmińsko- mazurskim; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwoju działalności kredytowej banków spółdzielczych w sferze rolnictwa rozdrobniowego; Rozdział 7: Źródła finansowania przedsięwzięć ekologicznych na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Rzeszowie; Rozdział 8: Rola kredytu preferencyjnego w finansowaniu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego w latach 1996 - 2000; Rozdział 9: Rozkłady dochodów a poziom dobrobytu ludności regionu podkarpackiego; Rozdział 10: Struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Łańcut; Rozdział 11: Rola samorządu w systemie kształtowania ekologicznego wizerunku gminy; Rozdział 12: Struktura dochodów budżetu powiatu krośnieńskiego; Rozdział 13: Finanse publiczne w skali lokalnej na przykładzie gminy Dynów; Rozdział 14: Rozwój finansowy a poziom kredytowania przedsięwzięć gospodarczych; Rozdział 15: Gospodarka finansowa gminy ( na przykładzie gminy Czudec ); Rozdział 16: Motywy korzystania z ubezpieczeń na wsi; Cz.4: Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich; Rozdział 17: Uwarunkowania ekonomiczno - przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 18: Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w woj. podkarpackim; Rozdział 19: Możliwości i bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach popegeerowskich; Rozdział 20: Turystyka w strategii rozwoju gminy; Rozdział 21: Własna przedsiębiorczość wśród celów życiowych młodzieży wiejskiej Małopolski; Rozdział 22: Wpływ spółdzielczości wiejskiej na rozwój terenów rolniczych w Polsce; Rozdział 23: Słabość spółdzielni i oczekiwania ich członków; Rozdział 24: Rola doradztwa rolniczego w organizowaniu zespołowej działalności rolników; Rozdział 25: Charakterystyka obszarów wiejskich Podkarpacia w ujęciu taksonomicznym; Rozdział 26: Charakterystyka i metoda badania form organizacyjnych przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 27: Związki integracyjne w agrobiznesie jako szansa rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 28: Instytucjonalne formy ograniczenia bezrobocia na obszarach wiejskich; Rozdział 29: Działalność rolników-przedsiębiorców w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich o zróżnicowanym położeniu geograficznym; Rozdział 30: Czynniki lokalizacyjne wpływające na rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 31: Przedsiębiorczośc w obszarach wiejskich na przykładzie gminy Pilzno; Rozdział 32: Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawie chronionych ( na przykładzie gminy Baligród ); Rozdział 33: Szanse i bariery rozwoju gminy Pisz; Rozdział 34: Rolnictwo podmiejskie na przykładzie gminy Korczyna; Rozdział 35: Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich ( na przykładzie gminy Grodzisko Dolne ); Rozdział 36: Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 37: Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w obszarach wiejskich; Rozdział 38: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich Małopolski w ocenie drobnych przedsiębiorców; Rozdział 39: Handel detaliczny w opinii mieszkańców miast i wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16396 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16395/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi; 2. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi; 3. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych -nowe tendencje i uwarunkowania; 4. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32058, 32057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32056/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 115)
1. Wprowadzenie; 2. Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich ( podlaskie, lubelskie, podkarpackie); 3. Zróżnicowanie przestrzeni przyrodniczej polskiej wsi; 4. Koncentracja wysokotowarowanych i średniotowarowanych gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 5. Indywidualne gospodarstwa rolne na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 6. Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r.; 7. Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego; 8. Problemy związane z sytuacją mieszkaniową wsi polskiej początku XXI wieku; 9. Wpływa przekształceń demograficznych na potencjał finansowy gmin wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1.Społeczne uwarunkowania implementacji rolnictwa ekologicznego w świetle badań; 2. Wpływ zintegrowanego zarządzania strefą brzegową na rybołówstwo; 3. Marketing w ekorolnictwie. Szansa na rozwój rynku żywności ekologicznej i sprostanie oczekiwaniom społecznym. 4. Funkcjonowanie społeczności lokalnych na obszarach cennych przyrodniczo ( na przykładzie parków narodowych ); 5. Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne; 6. Edukacja ekologiczna na obszarach wiejskich ( na przykładzie woj. Zachodniopomorskiego); 7. Możliwości i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce; 8. Agroturystyka w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 9. Ochrona środowiska w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej; 10. Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych; 11. Fundusze ochrony środowiska przed nowym wyzwaniem rolnictwo i produkcja rolna metodami ekologicznymi; 12. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych; 13. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską; 14. Bezpieczeństwo środowiska na terenach niezurbanizowanych; 15. Zagrożenia ekologiczne na obszarach wiejskich w Polsce; 16. Znaczenie obszarów chronionych jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich; 17. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 18. Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32012, 32011 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32010/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again