Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Kozaczuk Franciszek
(2)
Marczak Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(2)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Więźniowie
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Resocjalizacja
(1)
Rodzina
(1)
Służba więzienna
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej- Kajetan Dubiel; Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze; Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych- Małgorzata Rapacz; Pokochaj siebie, ulecz swoje życie- Iwona Stańczyk; Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość?-Robert Poklek; Ojciec przyjacielem dziecka- Andrzej Ekiel; Moj Tata i ja -Roman Fons; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracęz osobami niepełnosprawnymi „Duet” -Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek; „Cztery Pory Roku” - Marcin Wójcik, Sławomir Meler; „Bona” -Lidia Olejnik; Więźniowie w hospicjum; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznychpoprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Ogrody za murem - Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski; Programy aktywizacji zawodowej; Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową skazanych- Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski; Program aktywizacji zawodowej osadzonychrealizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej- Jacek Księżyk, Grzegorz Figura; Lex Media -Sławomir Kot; Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy- Agnieszka Kozłowska; Programy przygotowujące do życia na wolności; Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności- Małgorzata Stróżyk; Adwokat w swojej sprawie - Małgorzata Łajdus-Ciborowska; Uniwersytet Więzienny – droga do wolności- Lidia Moroz; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficytywychowawcze u osób naruszających normy prawne mają sens?- Beata Pastwa-Wojciechowska; Oddziaływania psychokorekcyjne; Programy z zakresu profilaktyki agresji; Naprawdę silni - Katarzyna Jarosz; „Herkules” – program psychokorekcyjny - Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk; Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych- Barbara Jurkonis; Prison Smart – ocena programu - Anetta Jaworska; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnychw zakładzie karnym; Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnymi suicydalnym tendencjom osadzonych- Joanna Kobis; Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych- Cecylia Hajduk, Dawid Katol; Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnychw zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske ; „Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami suicydalnymi - Andrzej Samek; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Beata Kalinowska-Prokopowicz; Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie; Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska; Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie- Marek Siwy; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; „Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny- Iwona Zalikowska; Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych-Wojciech Kurowski; Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącymuzależnienia od alkoholu lub środków odurzających- Wojciech Kowalczyk; Program z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych- Jacek Gołdyn; Program terapii uzależnień -Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska; Program dla osób popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości -Piotr Kowalewski; Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu- Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski; Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k.; Marta Chmielewska; „Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanychza przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k.- Joanna Strońsk, Tomasz Brańka; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych- Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej; Zbigniew Sołtys; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy– specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionychod alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej - Jolanta Ferszka; Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzeganiawłasnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej- Justyna Siemionów; Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi” – na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnymw Barczewie-Sławomir Przybyliński; Podsumowanie;Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności- Radosław Breska, Robert Opora; Oddziaływania edukacyjne przez kulturę; Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Dyskusyjny Klub Filmowy- Jana Chojecka, Kamil Stachowiak; Nauka języka angielskiego -Sławomir Kot; Programy aktywizacji kulturowej Krajobrazy wschodniego pogranicza- Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wolczyński; „Klimek” ,Małgorzata Gajdus-Ciborowska; Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwójzrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności - Marek Kwiecień; Skazani na Wisłę - Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; „Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” - Marek Nowak; Dobro ukryte w sztuce- Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski; Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej- Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek; Dekoratorka - Ewa Gworowska; Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator-Krzysztof Papis; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Przez sport do wolności- Mariusz Budny; Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej- Roman Smok; Program aktywności sportowo-rekreacyjnej- Marek Walkowski; Program z zakresu kultury fizycznej i sportu- Marek Kwiecień; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowychkomponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności- Mieczysław Ciosek; Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji:kilka słów o skuteczności programów realizowanychwobec osób pozbawionych wolności; Monika Marczak, Katarzyna Pawełek. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 54397 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54396/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rodzaje i objawy przestępczości ; 1. Jan Świtka - Psychologiczna analiza procesów i aktów woli a zagadnienie niektórych aspektów czynu przestępnego; 2. Andrzej Bałandynowicz - System kontroli przestępczości gospodarczej; 3. Rafał Skowron - Przyczyny i koncepcje zapobiegania przestępczości gospodarczej; 4. Zdzisław Majchrzyk - Cyberbullying - jawna i ukryta agresja; 5. Grzegorz Kudlak, Zdzisław Majchrzyk - Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji; 6. Dorota Pstrąg - Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości; 7. Katarzyna Pawełek - Rola czynników sytuacyjnych w genezie przestępczości; 8. Paweł Tyrała - Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo-skutkowych niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych; 9. Konrad Kołek - Ściganie przestępstw pospolitych popełnionych przez żołnierzy w służbie czynnej przez Żandarmerię Wojskową i Policję. Argumenty przeciwko zmianom w kompetencjach ustawowych wskazanych służb porządku publicznego; 10. Mariusz Zelek - Społeczne uwarunkowania piractwa jako przejawu naruszenia autorskich praw majątkowych; 11. Anna Wilińska - Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego; 12. Monika Marczak - Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia przestępczością w opiniach studentów; 13. Miroslav Kelemen, Stanislav Kri§ovskě, Pavel Neźas - Organized crime and pathological phenomena in society - experience of the armed forces members serving abroad; Część 2: Etiologia zachowań przestępczych; 1. Iwona Niewiadomska - Instytucjonalne determinanty powrotności do przestępstwa; 2. Franciszek Kozaczuk - Postawy skazanych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz sytuacje sprzyjające przestępczości ; 3. Monika Badowska-Hodyr, Anna Maria Świerad - Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; 4. Urszula Sobczyszyn - Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw; 5. Krzysztof Wójcik - Możliwości występowania zjawisk przestępczych w warunkach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; 6. Joanna Jezierska, Robert Opora - Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.); 7. Eliza Mazur - Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach; 8. Sylwia Niedzielska-Popek - Zabójcy w świetle analizy akt sądowych; Część 3: Oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec skazanych - próba ich ewaluacji; 1. Jan Szałański - Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów; 2. Dariusz Schmidt - Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej; 3. Natasza Kohel, Robert Opora - Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny ; 4. Krzysztof Linowski - Ocena środków oddziaływania resocjalizacyjnego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego; 5. Małgorzata Paszkowska - Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym; 6. Edyta Laurman-Jarząbek - Profilaktyka HIV/AIDS w warunkach izolacji więziennej - z doświadczeń punktu informacyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Kielcach; 7. Joanna Sztuka - Profilaktyka i leczenie zakażonych wirusem HIV oraz żyjących z AIDS w warunkach izolacji penitencjarnej; 8. Witold Kędzierski - Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji? ; 9. Janusz Stanek, Dorota Lizoń-Szłapowska - Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych; 10. Maria Gordon - Spostrzeganie rodziny przez młodych mężczyzn, sprawców czynów zabronionych; 11. Katarzyna Porębska - Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne; Część 4: Środowisko rodzinne młodzieży - profilaktyczne i resocjalizacyjne konteksty funkcjonowania społecznego; 1. Krzysztof Miłek - Kara kryminalna - środkiem odwetu czy wychowania?; 2. Beata Zięba - Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego; 3. Joanna Moleda - Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 4. Dariusz Pojnar - Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich; 5. Maria Łukaszek - Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież; 6. Ryszard Neć - Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie; 7. Sylwester Bębas - Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43255/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35128, 35127, 35126, 35125 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35124/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again