Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bachman John E
(1)
Biliński Witold
(1)
Black Andrew
(1)
Cwynar Andrzej
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Herman Andrzej
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Kalafut Pam Cohen
(1)
Kossecki Paweł
(1)
Low Jonathan
(1)
Marek-Zborowska Barbara
(1)
Mills Roger W
(1)
Orzechowski Remigiusz
(1)
Patena Wiktor
(1)
Pawelska Aleksandra
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Sawicka Bogna
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szablewski Andrzej T
(1)
Szczepankowski Piotr
(1)
Tuzimek Rafał
(1)
Wright Philip
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(3)
Przedsiębiorstwa
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Analiza wartości
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(2)
Handel elektroniczny
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kariera pracowników
(1)
Metody wyceny
(1)
Motywacja
(1)
Ocena pracowników
(1)
Personel
(1)
Piwowarstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo elektroniczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Techniki informatyczne
(1)
Wartości niematerialne
(1)
Wartość
(1)
Wartość ekonomiczna-zarządzanie-podręcznik akademicki
(1)
Wartość klienta
(1)
Wartość przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wartością
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
audyt personalny
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
15 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 215)
ISBN: : 978-83-7252-599-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43056 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-37-X
Cz. 1: Ekonomika wartości niematerialnych; Cz.2: Dwanaście wartości niematerialnych, które wpływają na funkcjonowanie firm; Cz.3: Synteza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14804 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14803/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Nowa ekonomia i kłopoty z wyceną przedsiębiorstw internetowych; Rozdział 2. Co nowego wprowadził internet do biznesu - czynnik kreowania wartości przedsiębiorstw; Rozdział 3. Metody wyceny przedsiębiorstw i i możliwości ich zastosowania do przedsiębiorstw internetowych; Rozdział 4. Pomiar wartości klienta i jego zastosowanie do wyceny przedsiębiorstw internetowych; Rozdział 5. Monitorowanie wartości przedsiębiorstw, Fundusze Venture Capital oraz ich rola w rozwoju młodych przdsiębiorstw internetowych. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30896, 30895 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30894/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33685 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33684/XVIII/A czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: : 978-83-264-1460-2
Rozdział 1: Wycena – zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Standardy wyceny; Rozdział 3: Klasyfikacja metod wyceny; Rozdział 4: Wybór metod wyceny; Rozdział 5: Metody dochodowe; Rozdział 6: Metody majątkowe; Rozdział 7: Metody porównawcze; Rozdział 8: Elementy opcyjnie w wycenie; Rozdział 9: Metody mieszane w wycenie przedsiębiorstw. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57910/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Źródła i pomiar wartości firmy; 1. Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; 2. Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy; 3. Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej kary wyników; 4. Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej; Część 2: Wycena wartości firmy; 5. Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw; 6. Opcje rzeczowe - nowe spojrzenie na wycenę; 7. Wycena spółek nowej gospodarki; 8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Część 3: Budowanie wartości firmy; 9. Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity; 10. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa; 11. Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku; 12. Menedżerskie programy motywacyjne; 13. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości; 14. Kształtowanie kultury nowoczesnej korporacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23050, 23049 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23048/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Określenie wartości - dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców; Rozdział 1: Wstęp do analizy wartości strategicznej; Rozdział 2: Obliczanie wartości strategicznej z wolnych przepływów gotówkowych; Rozdział 3: Okres planowania i przewaga konkurencyjna; Cz.2: Kluczowe kwestie związane z wyceną; Rozdział 4: Alternatywne mierniki wartości strategicznej; Rozdział 5: Wartość rezydualna; Rozdział 6: Koszt kapitału; Cz.3: Zastosowanie; Rozdział 7: Wycena na rynkach wschodzących wyceny transgeniczne; Rozdział 8: Fuzje, przejęcia i wspólne przedsięwzięcia; Rozdział 9: Wycena nowych emisji akcji oraz aktywów niematerialnych; Rozdział 10: Zarządzanie wartością strategiczną;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19960 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19959/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Finansowa charakterystyka decyzji; 2. Zarządzanie prze wartość (VBM); 3. Model MVA i jego przystosowanie do wymagań zarzadzania przez wartość; 4. Fazy życia firmy; 5. Prognozowanie stopy wzrostu sprzedaży; 6. Stopa dyskontowa; 7. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu dodanej wartości rynkowej w zarządzaniu firmą Zira. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47040 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47039/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Piotr Szczepankowski. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 386, [1] s. : il. ; 24 cm.
(FFF. Przedsiębiorstwo)
1.Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa; 2. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa ; 3. Charakterystyka podstawowych finansowych czynników tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa; 4. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa; 5. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; 7. Wycena przedsiębiorstw na podstawie porównań rynkowych; 8. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa; 9. Szczególne przypadki wykorzystania modeli wyceny wartości przedsiębiorstwa; 10. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa.[k]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48506, 48505, 47058 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47057/XVII czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 48504
Book
In basket
(Przedsiębiorstwo Współczesne)
Cz. 1: Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie; Cz. 2: Dopasowanie biznes- IT; Cz. 3: Efektywność wykorzystania technologii informacyjnych w polskich przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30763 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30762/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Koszt kapitału; Rozdział 4: Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rozdział 5: Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20678, 20677 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20676/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Co to jest wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 1: Wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 2: Historia wartości; Rozdział 3: Ile kosztuje twój kapitał; Rozdział 4: Zysk to opinia, gotówka to fakt; Rozdział 5: Wartość dla akcjonariuszy- definicja; Rozdział 6: Wartość dla akcjonariuszy- konkretny miernik czy układ ramowy o szerokim zastosowaniu; Cz. 2: Przejście od praktyki- nastawienie na wartość; Rozdział 7: Transformacja na rzecz wartości akcjonariuszy; Rozdział 8: SHV na wojnie- fuzje i przejęcia; Rozdział 9: Powstanie z popiołów - odtwarzanie wartości dla akcjonariuszy; Cz. 3: SHV w akcji; Rozdział 10: Ujęcie sektorowe; Rozdział 11: Ujęcie globalne; Rozdział 12: Japonia- przypadek szczególny; Cz. 4: Synteza; Rozdział 13: Sprawozdanie z przyszłości- szkice;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5233/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 679)
1. Zarządznie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej; 2. Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi; 3. Interpretencja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie; 4. Problem pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się; 5. System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym; 6. Motywowanie sportowców do uzyskiwania wysokich wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35231 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35230/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza wzrostu wartości dla akcjonariuszy jako celu współczesnego przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 3: Metody oceny zarządzania wartością dla akcjonariuszy w okresie transformacji gospodarczej; Rozdział 4: Analiza wartości dla akcjonariuszy branży piwowarskiej w Polsce w latach 1996-2001; Rozdział 5: Zarządzanie czynnikami kształtującymi wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw branży piwowarskiej w Polsce w latach 1996-2001;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24391/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again