Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Czubała Anna
(1)
Furtak Robert
(1)
Gilmore Audrey
(1)
Górska Grażyna
(1)
Jonas Agata
(1)
Lewandowska Agnieszka
(1)
Payne Adrian
(1)
Radkowska Jolanta
(1)
Radkowski Krzysztof
(1)
Rapacz Andrzej
(1)
Rogoziński Kazimierz
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Sala Józef
(1)
Smoleń Tomasz
(1)
Styś Aniela
(1)
Tokarz Anna
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Young Laurie
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Usługi
(10)
Marketing turystyczny
(2)
Gastronomia
(1)
Logistyka
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing usług
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Turystyka--aspekt ekonomiczny
(1)
Usługi gastronomiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7484-020-X
1.Usługi w gospodarce; 2. Zarządzanie marketingiem w firmie usługowej; 3. Segmentacja rynku usług; 4. Produkt usługowy; 5. Jakość usług; 6. Proces usługowy; 7. Ceny usług; 8. Dystrybucja usług; 9. Promocja usług; 10. Personel jako instrument marketingu firmy usługowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32284, 32283, 32282, 32281, 32280, 24577, 24576, 24575, 24574 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24573/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług / Adrian Payne ; tł. Grażyna Górska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 300 [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-208-1050-7
1: Charakterystyka marketingu usług; 2: Marketig usług a marketing partnerski; 3: Opracowanie misji firmy usługowej; 4: Segmentacja rynku usług; 5: Plasowanie i różnicowanie usług; 6: Marketing-mix; 7: Plan marketingowy w działalności usługowej; 8: Firma usługowa zorientowana na klienta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20221, 20220, 20219, 20218, 20217, 16956, 16955, 16954, 16640, 16639 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16638/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-907/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-88222-08-2
1. Jaki marketing? 2. O istocie marketingu relacyjnego; 3. Arena prezentacji; 4. Usługa jako produkt; 5. Relacje; 6. Ludzie; 7. Firma usługowa w rynkowym otoczeniu; 8. Organizacja marketingou i wybrane elementy zarzadzania; 9. Badania jakościowe w usługach; 10. Jakość usług; 11. Strategia marketingowego zarzadzania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19522, 19521, 19520, 19519 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19518/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług : praca zbiorowa / red. Aniela Styś. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 277 [1] s. : il., tab. ; 21 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1443-X
Rozdział 1: Sfera usług w Polsce. Ujęcie retrospektywne; Rozdział 2: Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego w sferze usług; Rozdział 3: Charakterystyka usług; Rozdział 4: Marketing-mix usług; Rozdział 5: Jakość i jej rola w usługowej ofercie rynkowej; Rozdział 6: Problemy strategiczne przedsiębiorstw usługowych; Rozdział 7: Planowania marketingowe w działalności usługowej; Rozdział 8: Marketing organizacji niedochodowych; Rozdział 9: Badania marketingowe w sferze usług. Kluczowe obszary zastosowań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9188, 9187 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9186/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing partnerski na rynku usług / Robert Furtak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 250, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
1. Marketing parnerski nową koncepcją funkcjonowania firmy usługowej; 2. Tworzenie dłogookresowych więzi z klientami i ich skutki ekonomiczne; 3. Czynniki wpływające na pogłębianie więzi z klientami; 4. Modelowe ujęcie koncepcji marketingu partnerskiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19476, 19475, 19474, 19473 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19472/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34054 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34053/XIX/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Marketing usług; Rozdział 1: Charakterystyka marketingu usług; Rozdział 2: Badania działalności usługowej; Rozdział 3: Marketing usług organizacji nastawionych na zysk; Rozdział 4: Marketing usług organizacji nienastawionych na zysk; Cz.2: Zarządzanie organizacją usługową; Rozdział 5: Zarządzanie a struktura organizacji usługowej; Rozdział 6: Metody zarządzania personelem i ukierunkowanie zarządzania markietingiem usług; Rozdział 7: Marketing wewnętrzny organizacji usługowej; Rozdział 8: Kompetencje pracowników organizacji usługowej; Cz.3: Problemy współczesnego marketingu usług; Rozdział 9: Współczesne problemy marketingu usług; Rozdział 10: Zarządzanie marketingiem usług - co niesie przyszłość?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24497 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24496/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w gastronomii / Józef Sala. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 246 [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-208-1500-2
Rozdział 1: Istota i rola gastronomii w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Pojęcie i specyfika marketingu w gastronomii; Rozdział 3: Usługa gastronomiczna jako produkt; Rozdział 4: Strategie produktu w gastronomii indywidualnej; Rozdział 5: Strategie produktu w gastronomii systemowej; Rozdział 6: Usługi gastronomiczne jako komponent produktu w hotelarstwie; Rozdział 7: Usługi gastronomiczne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności produktu w hotelarstwie; Rozdział 8: Dystrybucja usług gastronomicznych; Rozdział 9: Kształtowanie cen; Rozdział 10: Promocja usług gastronomicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14755, 14754, 14753, 14752, 14751, 11961 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11960/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Usługi logistyczne / red. Włodzimierz Rydzkowski. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004. - 196 s., [16] s. tabl. kolor. : wykr. ; 24 cm.
1. Znaczenie i rola usług logistycznych; 2. Rynek usług logistycznych w Polsce; 3. Przewozy kurierskie; 4. Infrastruktura transportu a usługi logistyczne; 5. Centra logistyczne; 6. Przewozy kombinowane; 7. Rola Internetu w usługach logistycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20572, 20571 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20570/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek turystyczny jako obszar badawczy; Rozdział 2: Procedura badania rynku turystycznego; Rozdział 3: Rodzaje badań marketingowych; Rozdział 4: Ankietowe metody gromadzenia danych; Rozdział 5: Jakościowe metody gromadzenia danych; Rozdział 6: Pomiar zmiennych jakościowych; Rozdział 7: Proces doboru próby do badania; Rozdział 8: Segmentacja rynku turystycznego; Rozdział 9: Wybrane zagadnienia do ćwiczeń.Badanie preferencji, opinii i postaw konsumentów na rynku turystycznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19213, 19212, 19211, 18660, 18659, 18658, 17887 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17886/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiebiorstwo turystyczne w systemie gospodarki; Rozdział 2: Podstawy prawne działalności przedsiębiorstw turystycznych; Rozdział 3: Produkt przedsiębiorstwa turystycznego; 4: Zasoby ludzkie w działalności przedsiebiorstwa turystycznego; 5: Zarządzanie zapleczem materialnym przedsiębiorstwa turystycznego; 6: Technologie informatyczne wspierajace funkcjonowanie przedsiebiorstw turystycznych; 7: Jakość usług czynnikiem konkurencji przedsiebiorstw turystycznych; 8: Procesy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; 9: Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30355, 30354, 30353, 30352 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30351/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again