Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Makieła Zbigniew
(2)
Marszał Tadeusz
(2)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Kopeć Marcin
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Miasta
(4)
Urbanistyka
(4)
Zagospodarowanie terenu
(3)
Geografia
(2)
Geografia stosowana
(2)
Infrastruktura (ekonomia)
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Ekorozwój
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych / Marcin Kopeć. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - XXXIII, [1], 210 s. : il. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: : 978-83-255-1719-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35436 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35435/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222)
1.Wstęp; 2. Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych; 3. Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach metropolitalnych w aspekcie uwarunkowań społecznych; 4. Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast ( na przykładzie komunikacji drogowej ); 5. Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy; 6. Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski; 7. Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głównych polskich metropolii; 8. Uwarunkowania historyczne rozwoju sieci tramwajowych w obszarach metropolitalnych w Polsce; 9. Zróżnicowanie środków transportu wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkół w różnych strefach obszaru metropolitalnego Tokio; 10. Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi ( przykład Strykowa i Tuszyna ); 11. Przeobrażenia infrastruktury handlu detalicznego w Bydgoszczy w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 12: Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego; Rozdział 13: Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej; Rozdział 14: Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych a realizacja polityki ekologicznej; Rozdział 15: Funkcje gospodarki żywnościowej w strukturze obszaru metropolitalnego; Rozdział 16: Funkcje szkolnictwa wyższego w strukturze obszaru metropolitalnego; Rozdział 17: Infrastruktura techniczna a rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17287, 17286, 17285, 17284, 17283, 17282, 17281, 17280, 17279, 17278, 17277, 17276, 17275, 17274, 17273 (15 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17268/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222)
1. Wstęp; 2. Zbigniew Makieła, Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych; 3. Andrzej Zastawnik, Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach metropolitalnych w aspekcje uwarunkowań społecznych; 4. Aleksandra Sas-Bojarska, Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast; 5. Maciej Smętkowski, Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropiltarnego Warszawy; 6. Tomasz Komornicki, Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski; 7. Mirosław Wójtowicz, Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głaównych polskich metropolii; 8. Arkadiusz Kołoś, Uwarunkowania historyczne rozwoju w Polsce tramwajowych w obszarach metropolitalnych w Polsce; 9. Rajmund Mydel, Zróżnicowanie środków transportu wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkół w różnych strefach obszaru metropolitarnego Tokio; 10. bartosz Bartosiewicz, Marcin Turczyn, Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi; 11. Wiesława Gierańczyk, Przeobrażenia infrastruktury handlu detalicznego w Bydgoszczy w okresie transformacji ustrojowej; 12. Tomasz Rachwał, Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego; 13. Janusz Ziarko, Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej; 14. Monika Gołąb-Korzeniowska, Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metroplitalnych a realizacja polityki ekologicznej; 15. Roman Fedan, Funkcje gospodarki żywnościowej w strukturze obszaru metropolitalnego; 16. Monika Borowiec, Funkcje szkolnictwa wyższego w strukturze obszaru metropolitalnego; 17. Danuta Stawasz, Infrastruktura techniczna a rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again