Source
Katalog księgozbioru
(18)
Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Bukowski Sławomir
(1)
Grauwe Paul de
(1)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Knakiewicz Zenobia
(1)
Kowalewski Paweł
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nowak-Far Artur
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Polcyn Jan
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Stanek Piotr (1978- )
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Temperton Paul
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Włodarczyk Robert Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
Subject
Unia Gospodarcza i Walutowa
(11)
Euro (pieniądz)
(7)
Unia Europejska
(5)
Pieniądz
(4)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Polityka pieniężna
(2)
System walutowy międzynarodowy
(2)
Długi publiczne
(1)
Europa
(1)
Europejski Obszar Gospodarczy
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Procesy dostosowawcze
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Strefa euro
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
Unia Walutowa
(1)
Unie walutowe
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Koszty i korzyści z pełnej unii walutowej; 2. Niepełna unia walutowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9787 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9786/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33399, 33398 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33397/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Unii Europejskiej : podręcznik ; t. 12)
1. Unia gospodarcza i walutowa w Europie - idea i jej wczesne realizacje; 2. Ukształtowanie się koncepcji unii gospodarczej i walutowej Traktatu z Maastricht; 3. Podstawowe ramy regulacyjne unii gospodarczej i walutowej oraz proces jej tworzenia; 4. Specyficzne struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej; 5. Derogacja w unii gospodarczej i walutowej; 6. Zasady i procedury zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej; 7. Jednolita polityka pieniężna strefy euro; 8. Euro; 9. Mechanizm Kursowy Europejskiego Systemu Walutowego; 10. Polska w unii gospodarczej i walutowej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37615 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37614/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Euro - wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2001. - XIII,[1], 292 s. : il., mapy ; 25 cm.
Cz. 1: Tło Euro; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Dlaczego wprowadza się euro; Rozdział 3: Wizerunek Eurolandu; Rozdział 4: W jaki sposób tworzy się euro; Cz. 2: Ekonomia euro; Rozdział 5: Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Rozdział 6: Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii Walutowej; Rozdział 7: Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Rozdział 8: Dylematy stojące przed Wielką Brytanią; Rozdział 9: Kraje skandynawskie a euro; Cz. 3: Instytucje związane z euro; Rozdział 10: Bank centralny Europy; Rozdział 11: Euro-X; Cz. 4: Zagadnienia prawne; Rozdział 12: Euro- wyeliminowanie wątpliwości prawnych; Cz. 5: Problemy jeszcze przed nami; Rozdział 13: Czy Unia Walutowa może się załamać? Rozdział 14: Czy UGW może stać się maistycznym skokiem naprzód Europy; Cz. 6: Rynek walutowy; Rozdział 15: Międzynarodowa rola euro; Rozdział 16: Euro i waluty środkowoeuropejskie; Cz. 7: Rynki finansowe; Rozdział 17: Euro i rynek pieniężny; Rozdział 18: Euro a rynek obligacji rządowych; Rozdział 19: Euro i rynki akcji; Rozdział 20: Fundusze emerytalne a UWG; Cz.8: Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Rozdział 21: Euro a praktyki księgowe; Rozdział 22: Wpływ na usługi finansowe; Rozdział 23: Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6595, 6594, 6593, 6592 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6591/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 216)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43052 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Państwowy i ponadnarodowy szczebel polityki stabilizacji makroekonomicznej; Rozdział 2: Ocena realizacji funkcji stabilizacji makroekonomicznej na obszarze unii gospodarczej i walutowej; Rozdział 3: Perspektywy realizacji funkcji stabilizacyjnej w unii gospodarczej i walutowej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34670/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewolucja oraz tendencja w międzynarodowym systemie walutowym; Rozdział 2: Funkcjonowanie Unii Walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Walutowej i gospodarczej; Rozdział 3: Dochodzenie do Unii Walutowej przez kraje Europy Zachodniej; Rozdział 4: Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6863, 6862, 6861, 6860 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6859/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Geneza i logika rozwoju strefy euro; 2. Proces doganiania: podstawowe fakty empiryczne; 3. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: przegląd badań teoretycznych; 4. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: analiza empiryczna w nowym ujęciu; 5. Różnice inflacyjne i ekspansja kredytowa: propozycja nowej interpretacji modelu Nowej Syntezy Neoklasycznej.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31195, 31194 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31193/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60233 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej; Rozdział 2: Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998); Rozdział 3: Wprowadzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002); Rozdział 4: Polityka pieniężna Eurosystemu; Rozdział 5: Polityka budżetowa w strefie euro; Rozdział 6: Gospodarka strefy euro; Rozdział 7: Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28733, 28732 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28731/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
v 1: Koncepcje integracji monetarnej; Rozdział 2: Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich; Rozdział 3: Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej; Rozdział 4: Euro a procesy kapitału w alokacji kapitału w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26266, 26265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26264/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys teoretyczny podtsaw unii monetarnej; Rozdział 2: Proces budowy i funkcjonowanie unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; Rozdział 3: Założenie i perspektywy funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w świetle teorii unii monetarnej i badań empirycznych; Rozdział 4: Perspektywy przystąpienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 5: Dostosowanie polskiej gospodarki do warunków unii monetarnej krajów członkowskih Wspólnot Europejskich: szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28814/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawowe problemy współczesnego pieniądza; Rozdział 1: Zenobia Knakiewicz: Teoretyczne podłoże tworzenia euro i kształtowania jego zasobów; Rozdział 2: Zenobia Knakiewicz, Grzegorz Paluszak: Mechanizm regulacji płynności w eurosystemie; Rozdział 3: Paweł Marszałek: Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Paweł Marszałek: Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz jej znaczenie; Rozdział 5: Agnieszka Bartel, Hanna Pieśniewska-Kazimierczyk: Mechanizm i technika emisji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego; Rozdział 6: Michał Jurek, Paweł Marszałek: Kształtowanie się zasobów pieniądza i dochodowej szybkości obiegu pieniężnego w Polsce w latach 1996-2007; Część 2: Funkcjonowanie wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 7: Michał Jurek: Pojęcie i właściwości wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 8: Michał Jurek: System waluty złotej jako klasyczny system pieniądza towarowego; Rozdział 9: Michał Jurek: System z Bretton Woods jako hybryda międzynarodowego systemu walutowego; Rozdział 10: Michał Jurek: Kierunki zmian zmodyfikowanego systemu z Bretton Woods; Rozdział 11: Michał Jurek: Europejski System Walutowy jako przedpole systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 12: Michał Jurek: Zasady i właściwości wielonarodowego systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 13: Michał Jurek: Próba oceny gotowości Polski do uczestnictwa w systemie walutowym obszaru euro. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34544 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34543/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 805)
1. Stanisław Miklaszewski, Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej; 2. Edward Molendowski, Poziom rozwoju krajów Europy Środkowo - Wschodniej i jego zmiany w okresie transformacji; 3. Anna Odrobina, terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego; 4. Joanna Garlińska - Bielawska, Krzysztof Jakóbik, Dystans ekonomiczny pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem w warunkach utworzenia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA); 5. Arkadiusz Mroczek, Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnej a problem rozwoju polskiej gospodarki; 6. Agnieszka Pach, Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej; 7. Jacek Pera, Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych; 8. Piotr Małecki, Globalizacja światowej gospodarki a klasyczne teorie wymiany międzynarodowej; 9. Lidia Mesjasz, Przyczyny kryzysów finansowych XXI wieku; 10. Piotr Stanek, Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w polityce pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Strefa euro- założenia i rzeczywistość. Konwergencja realna i konwergencja nominalna. Doświadczenie wybranych krajów należących do Eurolandu; 2. Scenariusz przystąpienia Polski do strefy euro. Perspektywy rozszerzenia strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32793, 32792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32791/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46195 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 734)
1. Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; 2. Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 3. Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej; 4. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją; 5. Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny; 6. Systen decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym; 7. Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944. Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych ISSN 0208-7944 ; nr 695)
1. Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle roszczenia Unii Europejskiej; 2. Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy; 3. Handel wewnętrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992 - 2002; 4.Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej; 5. Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again