Source
Katalog księgozbioru
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Karpuś Piotr
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Boda Michał
(1)
Borys Grażyna
(1)
Cimer Anna
(1)
Ciukaj Radosław
(1)
Folwarski Mateusz
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Jurkowska Aleksandra
(1)
Karaś Piotr (ekonomia)
(1)
Kil Krzysztof
(1)
Kochaniak Katarzyna (ekonomia)
(1)
Małecki Witold (1948- )
(1)
Miklaszewska Ewa (1956- )
(1)
Misiołek Krzysztof
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Piskorz Paweł (ekonomia)
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Starczewska-Fiedorow Marlena
(1)
Styn Igor
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Rynek finansowy
(7)
Euro (pieniądz)
(2)
Finanse
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek papierów wartościowych
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
Usługi finansowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Funkcjonowanie euro; Cz.2: Usługi bankowe; Cz.3: Rynek kapitałowy i inwestycje finansowe w Unii Europejskiej; Cz.4: Wykorzystanie metod ilościowych w pomiarach efektów integracji; Cz.5: Rynek usług ubezpieczeniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15063 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15062/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33515, 33514 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33513/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Proces tworzenia i zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje na rynku finansowym UE; Rozdział 1: Banki i firmy inwestycyjne; Rozdział 2: Instytucje ubezpieczeniowe; Rozdział 3: Konglomeraty finansowe; Rozdział 4: Fundusze emerytalne; Cz. 3: Rynek finansowy UE jako kiejsce pozyskiwania i lokowania środków finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5499 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5498/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33669 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33668/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce; Rozdział 1: Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym; Rozdział 2: Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Rozdział 3: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przeedniu akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 5: Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaniu z Niemcami; Rozdział 6: Od personel banking do private banking; Rozdział 7: Kompleksowa obsługa finansów osobistych - czyli o agregatach usług finansowych; Rozdział 8: Kierunki rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce; Rozdział 9: Procesy restrukturyzacji w spółdzielcczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku; Rozdział 10: Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków; Rozdział 12: Fundusze emerytalne w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym; Rozdział 13: Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeniowym w Polsce; Rozdział 14: Konkurencyjność rynku ubezpieczeń w Polsce; Cz.2: Sektor finansowy w wybranych krajach; Rozdział 15: System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii; Rozdział 16: Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD; Rozdział 17: Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej; Rozdział 18: Polskie spółki a światowy rynek kwitów depozytowych; Rozdział 19: System ochrony inwestorów na rynku kapitałowych w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego; Rozdział 20: Kryzys bankowy w Argentynie jako zagrożenie efektywnego funkcjonowania rynku finansowego; Cz.3: Instrumenty i strategie rynku kapitałowego; Rozdział 21: Rynek polskich obligancji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania; Rozdział 22: Obligacje zamienne i zerokuponowe - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa; Rozdział 23: Euroobligacje jako instrument międzynarodowego rynku finansowego; Rozdział 24: Obligacyjny wariant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału; Rozdział 25: Wykorzystanie informacji fundamentalnych w decyzji inwestycyjnych; Rozdział 26: Efekt dni tygodniana Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Rozdział 27: Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce; Rozdział 28: Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Rozdział 29: Heding z wykorzystaniem kontraktów termonowych financisl futures; Rozdział 30: Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju Centalnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym; Rozdział 31: Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych; Rozdział 32: Kredyt hipoteczny w świetle procedur wybranych banków komercyjnych; Rozdział 33: Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarabowych instrumentów dłuższych; Rozdział 34: Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkostwa w Unni Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20481, 20479 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20477/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek finansowy; 2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 4. rynek dłożnych papierów wartościowych w strefie euro; 5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro; 6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26369, 26368 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26367/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Juliusz Kotyński: Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; 2. Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz: Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; 3. Andrzej Sławiński: Banki centralne a globalizacja; Jan Kulig: Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; 4. Witold Małecki: Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; 5. Witold Jakóbik: Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; 6. Ryszard Wilczyński: Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37393 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37392/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
v 1: Koncepcje integracji monetarnej; Rozdział 2: Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich; Rozdział 3: Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej; Rozdział 4: Euro a procesy kapitału w alokacji kapitału w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26266, 26265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26264/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Rozdział 2: Jednolity rynek papaieró wartościowych Unii Europejskiej; Rozdział 3: rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich; Rozdział 4: Spółka akcyjna i akcje; Rozdział 5: Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym; Rozdział 7: Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku-podsumowanie; Rozdział 8: Funkcjonowanie spółki publicznej; Rozdział 9: Jednolity paszport europejski dla emitantów akcji; Rozdział 10: Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32155, 32154, 32153, 32152 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32151/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again