Form of Work
Książki
(40)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(40)
available
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia - Magazyn
(15)
Czytelnia - Wolny dostęp
(25)
Author
Barnier Michel
(2)
Lasok Dominik
(2)
Mascalet Jean-Claude
(2)
Mik Cezary
(2)
Monkiewicz Jan
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Blajer Paweł
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Bąk Stanisław Andrzej
(1)
Bělohlávek Alexander J. (1968- )
(1)
Czaplińska Anna
(1)
Demmke Christoph
(1)
Dzierzgowski Jan
(1)
Florczykowska Maria
(1)
Gajda-Roszczynialska Katarzyna
(1)
Gruszczak Artur
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Hlebowicz-Kozioł Anna
(1)
Janczyk Zygmunt
(1)
Jurkowska Anna Maria
(1)
Jędruszczak Anna
(1)
Kantola Johanna (1977- )
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kuczyńska Hanna
(1)
Kuliński Michał
(1)
Malinowski Andrzej (nauki prawne)
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna (1976- )
(1)
Maroń Hanna
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Nykiel-Mateo Anna
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Pylak Korneliusz
(1)
Swacha-Lech Magdalena
(1)
Szmerdt Konrad
(1)
Targański Bartosz
(1)
Unfried Martin
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Witkowska Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(30)
Subject
Unia Europejska
(16)
Prawo wspólnotowe europejskie
(13)
Ochrona środowiska
(3)
Prawo
(3)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(3)
Cło
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Podatek
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Subwencje
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Bancassurance
(1)
Banki
(1)
Banki komercyjne
(1)
Bezpieczeństwo drogowe
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Nieruchomości
(1)
Odszkodowanie
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ofiary wypadków drogowych
(1)
Policja
(1)
Postępowanie (prawo)
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie karne (prawo międzynarodowe)
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Telekomunikacja
(1)
Traktat Lizboński (2007)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Transmisja danych
(1)
Turystyka
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
40 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-85709-79-7
Rozdział 1: Geneza Unii Europejskiej; Rozdział 2: Metamorfoza Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 3: Unia, Wspólnota a państwa członkowskie; Rozdział 4: Status prawny Wspólnoty; Rozdział 5: Struktura Unii i Wspólnoty; Rozdział 6: Sądownictwo i orzcznictwo Wspólnoty; Rozdział 7: Porządek prawny Wspólnoty; Rozdział 8: Unia Europejska a Polska; Rozdział 9: Przygotowanie do członkostwa Unii Europejskiej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10495/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Rozdział 1: Cywilizacja europejska; Rozdział 2: Kierunki integracji i proces konstytucjonalizacji; Rozdział 3: Prawo jako część składowa acquis communautaire; Rozdział 4: Acquis communautaire; Cz. 2: Europejskie prawo ustrojowe; Rozdział 5: Unia Europejska i Unia Walutowa; Rozdział 6: Instytucje wspólnot; Rozdział 7: Rada Europejska; Rozdział 8: Proces decyzyjny; Cz. 3: Tworzenie, stosowanie i przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Rozdział 9: Tworzenie prawa europejskiej integracji; Rozdział 10: Stosowanie prawa europejskiej integracji; Rozdział 11: Przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Cz. 4: Filozofia prawa europejskiej integracji; Rozdział 12: Punkt widzenia integracji; Rozdział 13: Prawa fundamentalne i uniwersalne; Rozdział 14: Strukturalne zasady instytucjonalne; Rozdział 15: Strukturalne zasady ekonomiczne i społeczne; Cz. 5: Prawo europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 16: Ekonomiczny wymiar europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 17: Gospodarka otwartego rynku; Rozdział 18: Wolna konkurencja; Cz. 6: Prawo europejskiej integracji społecznej; Rozdział 19: Europa bez granic wewnętrznych; Rozdział 20: Ochrona człowieka i środowiska; Cz. 7: Zaląźki prawa europejskiego integracji politycznej; Rozdział 21: Początkowe stadium rozwoju zadań pozawspólnotowych; Rozdział 22: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Rozdział 23: Wspólpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; Cz. 8: Państwa stowarzyszone z Unią Europejską; Rozdział 24: Państwa obce; Rozdział 25: Polska na drodze do Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7055, 7054, 7053, 7052 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7051/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42170/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakter prawnomiędzynarodowy Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej; Rozdział 2: Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz kultury i kulturoznawstwa; Rozdział 3: Koncepcja działań Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej na rzecz turystyki kulturowej i turyzmu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28104, 28103, 28102, 28101, 28100, 26263, 26262 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26261/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1262/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89073-14-5
1. Wstęp; 2. Cel, zasady i metody harmonizacji prawa bakowego Unii Europejskiej; 3. Pojęcie instytucji kredytowej; 4. Prawne wymogi uzyskania zezwolenia na działalność bankową w Unii Europejskiej; 5. Cofnięcie zezwolenia na działalność bankową; 6. Jednolita licencja bankowa; 7. Transgeniczne świadczenie usług; 8. Zakładanie oddziałów i filii; 9. Nabywanie znacznych pakietów akcji instytucji kredytowej; 10. Zasady prawa nadzoru naukowego w Unii Europejskiej; 11. Instrumenty nadzoru bankowego stosowane na podstawie prawa europejskiego; 12. Licencjonowanie i nadzorowanie działalności bankowej w Poslce w świetle prawa Unii Europejskiej; 13. Zakończenie; 14. Dyrektywy bankowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13143 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13142/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-227-2142-0 ; 978-83-227-2803-1 (wyd. 3)
Cz.1: Instytucje i źródła; Rozdział 1: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucje; Rozdział 3: Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: System ochrony prawnej; Cz.2: Prawo materialne; Rozdział 5: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 6: Swoboda przepływu pracowników; Rozdział 7: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 8: Wsoboda świadczenia usług; Rozdział 9: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 10: Prawo konkurencji; Rozdział 11: Unia Gospodarcza i Pieniężna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59098/D, 13226 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13225/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie : podręcznik akademicki)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41390 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41389 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10496/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i istota polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 2: Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 3: Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 4: Realizacja polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców; Rozdział 5: Implementacja prawa wspólnotowego na przykładzie wybranych państw; Rozdział 6: Skutki i perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29580 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29579/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-727/2, P-727/1, P-346/3, P-346/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-346/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46330 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46329/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41037/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44752 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44751/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39100 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39099/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10497/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Ogólna charakterystyka zasady proporcjonalności w prawie wspólnotowym; Rozdział 1: Ewolucja zasady proporcjonalności; Rozdział 2: Źródła, charakter prawny i treść zasady proporcjonalności; Rozdział 3: Stosunek zasady proporcjonalności do wybranych zasad ogólnych; Rozdział 4: Funkcje zasady proporcjonalności; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju zasady proporcjonalności; Część 2: Zastosowanie zasady proporcjonalności w ramach wybranych polityk wspólnotowych - orzecznictwo trybunału sprawiedliwości; Rozdział 1: Zasada proporcjonalności a swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym; Rozdział 2: Zasada proporcjonalności a swoboda przepływu osób i usług na rynku wewnętrznym; Rozdział 3: Zasada proporcjonalności a wspólna polityka rolna; Rozdział 4: Zasada proporcjonalności a polityka konkurencji; Rozdział 5: Zasada proporcjonalności a wspólna polityka handlowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29605 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29604/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Traktat o Unii Europejskiej; 1.1. Postanowienia wspólne; 1.2. Postanowienia o zasadach demokratycznych; 1.3. Postanowienia o instytucjach; 1.4. Postanowienia o wzmocnionej współpracy; 1.5. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 2.1. Zasady; 2.2. Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii; 2.3. Polityki i działania wewnętrzne Unii; 2.4. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich 2.5. Działania zewnętrzne Unii; 2.6. Postanowienia instytucjonalne i finansowe; 2.7. Postanowienia ogólne i końcowe; 3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 3.1. Godność; 3.2. Wolność; 3.3. Równość; 3.4. Solidarność; 3.5. Prawa obywatelskie; 3.6. Wymiar sprawiedliwości; 3.7. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania karty. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1132/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1132/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35394/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again