Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Sobków Czesław
(2)
Zarębski Marek
(2)
Chudoba Łucja
(1)
Czudec Adam
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Gajda Małgorzata
(1)
Gburczyk Sławomir
(1)
Gurgul Eugeniusz
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Jaworowski Piotr (1931- )
(1)
Kielesińska Agata
(1)
Knap Radosław
(1)
Kołodziejczak Małgorzata
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Mierzwa Janusz
(1)
Poczta Walenty
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Siekierski Jan
(1)
Strzelczak Lucjan
(1)
Sura Rafał
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Tarnawska Katarzyna
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Żmija Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
Subject
Unia Europejska
(13)
Rolnictwo
(10)
Polska
(7)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Agrobiznes
(3)
Wieś
(3)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Dopłaty bezpośrednie dla rolników
(1)
Integracja europejska
(1)
Lobbing
(1)
Marketing
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rynek
(1)
SAPARD
(1)
Żywność
(1)
Subject: place
Polska
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89416-39-5
Rozdział 1: Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90; Rozdział 4: Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkowstwa w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15432 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15431/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Potencjał produkcyjny i efektywność gospodarowania - zagadnienia wprowadzające; 2. Potencjał produkcyjny i jego przemiany; 3. Produkcja rolnicza i dochody w rolnictwie - poziom i dynamika zmian; 4. Efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim i unijnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17804, 17803 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17802/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej; 2. Społeczno - polityczna mapa wsi; 3. Rolnictwo; 4. Kapitał społeczny i ludzki; 5. Środowisko przyrodnicze; 6. Społeczeństwo; 7. Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15436 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15435/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41404 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41403 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7333-171-9
Rozdział 1: Lobbing na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2: Budżet Unii Europejskiej; Rozdział 3: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej i jej finansowanie; Rozdział 4: Reprezentacja interesów w sektorze rolnym na poziomie Unii Europejskiej, przykład COPA; Rozdział 5: Próba oceny skuteczności interwencji COPA - przykład oddziaływania na wydatki ze wspólnego budżetu UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9259 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9258/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie; 1. Wybrane problemy przedsiebiorczości na obszarach wiejskich; 2. Bezrobocie i jego negatywne skutki; 3.Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce; 4.Polskie rolnictwo wobec integracji z UE; 5 Planowanie strategiczne rozwoju gmin; 6. Przestrzenne rozmieszczenie kapitału zagranicznego w Polsce; 7. Potencjał ekonomiczny obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 8. Stopień wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 9. Bariery rozwoju gmin w Polsce; 10. Obszary wiejskie województwa Kujawsko - Pomorskiego u progu członkowstwa w Unii Europejskiej; 11. Kierunki zmian w zarządzaniu wieloobszarowymi gospodarstwami rolnymi; 12. Problem infrastruktury technicznej wsi i rolnictwa w okresie integracji z Unią Europejską; 13. Problemy funkcjonowania Polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej;stopień akceptacji uprawy topoli na gruntach rolnych według rolników i opini społecznej; 14. Potencjał Polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza; 15. Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w zakresie towarów rolno - spożywczych; 16. System zamówień publicznych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,uwarunkowania normatywne; 17. Czynniki rozwoju Gmin miejskich w Polsce na przykładzie miasta Konina;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9578, 9577 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9291/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomia czynnika ziemi i jej znaczenie dla procesów gospodarowania w rolnictwie; 2. Czynniki wytwórcze w rolnictwie Unii Europejskiej (UE) i Polski; 3. Ważniejsze instytucje oddziałujące na rynki rolne oraz rola polityki rolnej w kształtowaniu struktury instytucjonalnej w Unii Europejskiej w Polsce; 4. Regulatory rynków rolnych i ich funkcjonowanie w UE i w Polsce; 5. Wpływ zmian w instrumentarium rynków rolnych na sytuację dochodową gospodarstw rolnych w UE i w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34639 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34638/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z Unią Europejską 2. Fundusze przedakcesyjne nowych programów pomocy Unii Europejskiej dla Polskiego agrobiznesu; 3. Uwarunkowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej; 4. Bezrobocie na wsi w aspekcie integracji polski z Unią Europejską; 5. Rynek pracy i przedsiębiorczość gospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej; 6. Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacji z Unią Europejską; 7. Doradztwo w agrobiznesie - instrument realizacji polityki rolnej w Unii Europejskiej; 8. Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodarstw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego; 9. Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej do integracji z Unią Europejską; 10. Interwencjonalizm państwowy jako metoda polityki regionalnej w Unii Europejskiej; 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej; 12. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec nowego ładu gospodarczego; 13. Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich; 15. Procesy koncentracji produkcji mleka w Unii Europejskiej; 16. Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czech w zakresie towarów rolno-spożywczych; 17: Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejskiej- szanse i zagrożenia; 18. Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce północnej w opini rolników; 19. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej; 20. Krize ceskych podniku v kontextu vstupu do evropsku unie; 21. Financial decision making in Czech farms; 22. Poziom wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie w latach 1970 - 2000;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19189, 19188 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19187/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek zbóż; 2. Rynek cukru; 3. Rynek mięsa; 4. Rynek mleka; 5. Rynek owoców i warzyw; 6. Rynek skrobi ziemniaczanej; 7. Rynek napojów i produktów wtórnego przetwórstwa spożywczego; 8. Wpływ polityki jakościowej Unii Europejskiej na przemiany strukturalne w polskim mleczarstwie; 9. Wpływ dopłat bezpośrednich na rynki rolno-spożywcze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Teoria i praktyka gospodarki rynkowej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 2: Wybrane zagadnienia rynku rolno-spożywczego; Rozdział 3: Zarządzanie finansami i kosztami przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Zunifikowany system rachunkowości gospodarstw rolniczych; Rozdział 5: Podstawy koncepcji marketingowej i zarządzania strategicznego; Rozdział 6: Marketing operacyjny; Rozdział 7: Specyfika marketingu w agrobiznesie; Rozdział 8: Elementy marketingu bankowego; Rozdział 9: Wybrane problemy euromarketingu; Rozdział 10: Instytucjonalne i prawne podstawy funkcjonowania wspólnot i Unii Europejskiej; Rozdział 11: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie; Rozdział 12: Instrumentarium interwencjonizmu państwowego w odniesieniu do wsi i rolnictwa państw Unii Europejskiej; Rozdział 13: Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3761, 3760, 3759, 3758 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3757/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa; Rozdział 2: Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce; Rozdział 3: Symulacja sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno - żywnościowego w zintegrowanej Europie; Rozdział 5: Problem ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach integracji ze strukturami Unii Europejskiej; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwojowe rynku mleka w Polsce w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej; Rozdział 7: Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD; Rozdział 8: Zasady działania Programu SAPARD i stan jego realizacji w Polsce w roku 2003; Rozdział 9: Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 10: Między eurofobią rolników a agrofobią elit.Społeczne problemy akcesji polskiej wsi do Unii Europejskiej; Rozdział 11: Społeczności lokalne terenów wiejskich a proces integracji Polski z Unią Europejską - niektóre wyzwania społeczno - kulturowe; Rozdział 12: Rola izb rolniczych w reprezentowaniu interesów środowiska wiejskiego - doświadczenia polskie i francuskie; Rozdział 13: Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standartów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów; Rozdział 14: Od układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego.Analiza polskich dokumentów dotyczących integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską; Rozdział 15: Średniookresowy przegląd Wspólnej polityki Rolnej a preferencje państw członkowskich Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15023, 15022 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15021/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Słowo od rezenzenta; 2. Rolnictwo polskie i wieś wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych; 3. Rolnictwo w okresie transformacji rynkowej; 4. Infrastruktura w rynkowej obsłude wsi i rolnictwa; 5. Polityka rolna, rynek żywności i ekorozwój na obszarach wiejskich; 6. Polityka regionalna rozwoju wsi i rolnictwa na przykładzie Małopolski; 7. Rola i miejsce samorządu terytorialnego w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym; 8. Sektor rolno-spożywczy i wieś na drodze integracji europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9347, 9346 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9345/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rolnictwo Polski wobec integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Rynek żywności; Rozdział 3: Bezpieczeństwo i jakość w Polskim przetwórstwie żywności; Rozdział 4: Ocena przygotowania Polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską w opinii Eksperta; Rozdział 5: Owoce i warzywa; Rozdział 6: Przetwórstwo ziemniaków w Polsce; Rozdział 7: Zbożowy węzeł Gordyjski; Rozdział 8: Strategia przemysłu cukrowniczego w Polsce w odniesieniu do Unii Europejskiej; Rozdział 9: Tłuszcze; Rozdział 10: Baza surowca przetwórstwa mięsa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską; Rozdział 11: Dylematy produkcji i przetwórstwa mięsa w polsce; Rozdział 12: Wybrane aspekty produkcji mięsa w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Dostosowanie sektora drobiarskiego do nowych warunków rynkowych; Rozdział 14: Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w Polsce.Ograniczenia i uwarunkowania rozwoju; Rozdział 15: Problemy dystrybucji mleczarskiej w warunkach zmian rynku oraz procesów integracji z Unią Europejską; Rozdział 16: Funkcje żywieniowe oraz aktualne problemy dodatków do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13353 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13352/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Program sympozjum; 2. Słowo Rektora LUK AP - Ks. Janusz Mierzwa; 3. Wprowadzenie - Jan Masełek - słuchacz LUK AP Łańcut; 4. Wolność jako dar i zadanie - homilia - Ks. Henryk Skorowski; 5. Rozpoczęcie Sympozjum - Adam Krzysztoń; 6. Powitanie uczestników sympozjum - ks. Janusz Mierzwa; 7. Uroczyste otwarcie sympozjum - Izabela Dzieduszycka; 8. Aksjologiczny wymiar regionu - wykład - ks. Henryk Skorowski; 9. Podkarpacie jako wspólnota regionalna - Wanda Michno - LUK AP Łańcut; 10. Edukacja regionalna mieszkańców wsi - Danuta Hotloś - LUK AP Lesko; 11. Zagrożenia dla rozwoju regionalizmu - Józef Trelka - LUK AP Jarosław; 12. Unia Europejska w świadomości mieszkańców Podkarpacia w dobie integracji - Teresa Litwin - LUK AP Krosno; 13. Degradacja i ochrona środowiska - Edward Hajduk - Katedra Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; 14. Przedsiębiorczość w wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - wybrane problemy - Lidia Kaliszczak - Uniwersytet Rzeszowski; 15. Aspekty zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich przez alkoholizm - Alicja Barłowska-Łapka - Uniwersytet Rzeszowski. 16. Postawy rolników południowo-wschodniej Polski wobec integracji z Unią Europejską w świetle badań sondażowych - Władysława Jastrzębska - Uniwersytet Rzeszowski; 17. Podsumowanie sympozjum - Jan Masełek - słuchacz LUK AP Łańcut; 18. Maryjo - miej w opiece naród cały - homilia - ks. Janusz Mierzwa. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1517/1, 17548, 17547, 17546, 17545, 17544 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17543/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again