Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Author
Sobków Czesław
(2)
Zarębski Marek
(2)
Czudec Adam
(1)
Jaworowski Piotr (1931- )
(1)
Mierzwa Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Polska
(3)
Rolnictwo
(3)
Unia Europejska
(3)
Wieś
(2)
Agrobiznes
(1)
Integracja europejska
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Wprowadzenie; 1. Wybrane problemy przedsiebiorczości na obszarach wiejskich; 2. Bezrobocie i jego negatywne skutki; 3.Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce; 4.Polskie rolnictwo wobec integracji z UE; 5 Planowanie strategiczne rozwoju gmin; 6. Przestrzenne rozmieszczenie kapitału zagranicznego w Polsce; 7. Potencjał ekonomiczny obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 8. Stopień wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 9. Bariery rozwoju gmin w Polsce; 10. Obszary wiejskie województwa Kujawsko - Pomorskiego u progu członkowstwa w Unii Europejskiej; 11. Kierunki zmian w zarządzaniu wieloobszarowymi gospodarstwami rolnymi; 12. Problem infrastruktury technicznej wsi i rolnictwa w okresie integracji z Unią Europejską; 13. Problemy funkcjonowania Polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej;stopień akceptacji uprawy topoli na gruntach rolnych według rolników i opini społecznej; 14. Potencjał Polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza; 15. Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w zakresie towarów rolno - spożywczych; 16. System zamówień publicznych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,uwarunkowania normatywne; 17. Czynniki rozwoju Gmin miejskich w Polsce na przykładzie miasta Konina;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9578, 9577 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9291/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z Unią Europejską 2. Fundusze przedakcesyjne nowych programów pomocy Unii Europejskiej dla Polskiego agrobiznesu; 3. Uwarunkowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej; 4. Bezrobocie na wsi w aspekcie integracji polski z Unią Europejską; 5. Rynek pracy i przedsiębiorczość gospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej; 6. Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacji z Unią Europejską; 7. Doradztwo w agrobiznesie - instrument realizacji polityki rolnej w Unii Europejskiej; 8. Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodarstw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego; 9. Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej do integracji z Unią Europejską; 10. Interwencjonalizm państwowy jako metoda polityki regionalnej w Unii Europejskiej; 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej; 12. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec nowego ładu gospodarczego; 13. Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich; 15. Procesy koncentracji produkcji mleka w Unii Europejskiej; 16. Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czech w zakresie towarów rolno-spożywczych; 17: Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejskiej- szanse i zagrożenia; 18. Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce północnej w opini rolników; 19. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej; 20. Krize ceskych podniku v kontextu vstupu do evropsku unie; 21. Financial decision making in Czech farms; 22. Poziom wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie w latach 1970 - 2000;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19189, 19188 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19187/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Program sympozjum; 2. Słowo Rektora LUK AP - Ks. Janusz Mierzwa; 3. Wprowadzenie - Jan Masełek - słuchacz LUK AP Łańcut; 4. Wolność jako dar i zadanie - homilia - Ks. Henryk Skorowski; 5. Rozpoczęcie Sympozjum - Adam Krzysztoń; 6. Powitanie uczestników sympozjum - ks. Janusz Mierzwa; 7. Uroczyste otwarcie sympozjum - Izabela Dzieduszycka; 8. Aksjologiczny wymiar regionu - wykład - ks. Henryk Skorowski; 9. Podkarpacie jako wspólnota regionalna - Wanda Michno - LUK AP Łańcut; 10. Edukacja regionalna mieszkańców wsi - Danuta Hotloś - LUK AP Lesko; 11. Zagrożenia dla rozwoju regionalizmu - Józef Trelka - LUK AP Jarosław; 12. Unia Europejska w świadomości mieszkańców Podkarpacia w dobie integracji - Teresa Litwin - LUK AP Krosno; 13. Degradacja i ochrona środowiska - Edward Hajduk - Katedra Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; 14. Przedsiębiorczość w wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - wybrane problemy - Lidia Kaliszczak - Uniwersytet Rzeszowski; 15. Aspekty zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich przez alkoholizm - Alicja Barłowska-Łapka - Uniwersytet Rzeszowski. 16. Postawy rolników południowo-wschodniej Polski wobec integracji z Unią Europejską w świetle badań sondażowych - Władysława Jastrzębska - Uniwersytet Rzeszowski; 17. Podsumowanie sympozjum - Jan Masełek - słuchacz LUK AP Łańcut; 18. Maryjo - miej w opiece naród cały - homilia - ks. Janusz Mierzwa. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1517/1, 17548, 17547, 17546, 17545, 17544 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17543/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again