Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Sobków Czesław
(2)
Zarębski Marek
(2)
Chudoba Łucja
(1)
Czudec Adam
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Gburczyk Sławomir
(1)
Gurgul Eugeniusz
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Jaworowski Piotr (1931- )
(1)
Kielesińska Agata
(1)
Knap Radosław
(1)
Kołodziejczak Małgorzata
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Mierzwa Janusz
(1)
Poczta Walenty
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Siekierski Jan
(1)
Strzelczak Lucjan
(1)
Sura Rafał
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Żmija Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
Subject
Unia Europejska
(12)
Rolnictwo
(10)
Polska
(7)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Agrobiznes
(3)
Wieś
(3)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Dopłaty bezpośrednie dla rolników
(1)
Integracja europejska
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rynek
(1)
SAPARD
(1)
Żywność
(1)
Subject: place
Polska
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89416-39-5
Rozdział 1: Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90; Rozdział 4: Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkowstwa w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15432 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15431/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Potencjał produkcyjny i efektywność gospodarowania - zagadnienia wprowadzające; 2. Potencjał produkcyjny i jego przemiany; 3. Produkcja rolnicza i dochody w rolnictwie - poziom i dynamika zmian; 4. Efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim i unijnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17804, 17803 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17802/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej; 2. Społeczno - polityczna mapa wsi; 3. Rolnictwo; 4. Kapitał społeczny i ludzki; 5. Środowisko przyrodnicze; 6. Społeczeństwo; 7. Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15436 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15435/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41404 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41403 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie; 1. Wybrane problemy przedsiebiorczości na obszarach wiejskich; 2. Bezrobocie i jego negatywne skutki; 3.Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce; 4.Polskie rolnictwo wobec integracji z UE; 5 Planowanie strategiczne rozwoju gmin; 6. Przestrzenne rozmieszczenie kapitału zagranicznego w Polsce; 7. Potencjał ekonomiczny obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 8. Stopień wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 9. Bariery rozwoju gmin w Polsce; 10. Obszary wiejskie województwa Kujawsko - Pomorskiego u progu członkowstwa w Unii Europejskiej; 11. Kierunki zmian w zarządzaniu wieloobszarowymi gospodarstwami rolnymi; 12. Problem infrastruktury technicznej wsi i rolnictwa w okresie integracji z Unią Europejską; 13. Problemy funkcjonowania Polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej;stopień akceptacji uprawy topoli na gruntach rolnych według rolników i opini społecznej; 14. Potencjał Polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza; 15. Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w zakresie towarów rolno - spożywczych; 16. System zamówień publicznych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,uwarunkowania normatywne; 17. Czynniki rozwoju Gmin miejskich w Polsce na przykładzie miasta Konina;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9578, 9577 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9291/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomia czynnika ziemi i jej znaczenie dla procesów gospodarowania w rolnictwie; 2. Czynniki wytwórcze w rolnictwie Unii Europejskiej (UE) i Polski; 3. Ważniejsze instytucje oddziałujące na rynki rolne oraz rola polityki rolnej w kształtowaniu struktury instytucjonalnej w Unii Europejskiej w Polsce; 4. Regulatory rynków rolnych i ich funkcjonowanie w UE i w Polsce; 5. Wpływ zmian w instrumentarium rynków rolnych na sytuację dochodową gospodarstw rolnych w UE i w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34639 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34638/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z Unią Europejską 2. Fundusze przedakcesyjne nowych programów pomocy Unii Europejskiej dla Polskiego agrobiznesu; 3. Uwarunkowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej; 4. Bezrobocie na wsi w aspekcie integracji polski z Unią Europejską; 5. Rynek pracy i przedsiębiorczość gospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej; 6. Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacji z Unią Europejską; 7. Doradztwo w agrobiznesie - instrument realizacji polityki rolnej w Unii Europejskiej; 8. Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodarstw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego; 9. Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej do integracji z Unią Europejską; 10. Interwencjonalizm państwowy jako metoda polityki regionalnej w Unii Europejskiej; 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej; 12. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec nowego ładu gospodarczego; 13. Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich; 15. Procesy koncentracji produkcji mleka w Unii Europejskiej; 16. Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czech w zakresie towarów rolno-spożywczych; 17: Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejskiej- szanse i zagrożenia; 18. Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce północnej w opini rolników; 19. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej; 20. Krize ceskych podniku v kontextu vstupu do evropsku unie; 21. Financial decision making in Czech farms; 22. Poziom wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie w latach 1970 - 2000;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19189, 19188 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19187/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek zbóż; 2. Rynek cukru; 3. Rynek mięsa; 4. Rynek mleka; 5. Rynek owoców i warzyw; 6. Rynek skrobi ziemniaczanej; 7. Rynek napojów i produktów wtórnego przetwórstwa spożywczego; 8. Wpływ polityki jakościowej Unii Europejskiej na przemiany strukturalne w polskim mleczarstwie; 9. Wpływ dopłat bezpośrednich na rynki rolno-spożywcze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Teoria i praktyka gospodarki rynkowej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 2: Wybrane zagadnienia rynku rolno-spożywczego; Rozdział 3: Zarządzanie finansami i kosztami przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Zunifikowany system rachunkowości gospodarstw rolniczych; Rozdział 5: Podstawy koncepcji marketingowej i zarządzania strategicznego; Rozdział 6: Marketing operacyjny; Rozdział 7: Specyfika marketingu w agrobiznesie; Rozdział 8: Elementy marketingu bankowego; Rozdział 9: Wybrane problemy euromarketingu; Rozdział 10: Instytucjonalne i prawne podstawy funkcjonowania wspólnot i Unii Europejskiej; Rozdział 11: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie; Rozdział 12: Instrumentarium interwencjonizmu państwowego w odniesieniu do wsi i rolnictwa państw Unii Europejskiej; Rozdział 13: Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3761, 3760, 3759, 3758 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3757/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa; Rozdział 2: Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce; Rozdział 3: Symulacja sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno - żywnościowego w zintegrowanej Europie; Rozdział 5: Problem ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach integracji ze strukturami Unii Europejskiej; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwojowe rynku mleka w Polsce w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej; Rozdział 7: Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD; Rozdział 8: Zasady działania Programu SAPARD i stan jego realizacji w Polsce w roku 2003; Rozdział 9: Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 10: Między eurofobią rolników a agrofobią elit.Społeczne problemy akcesji polskiej wsi do Unii Europejskiej; Rozdział 11: Społeczności lokalne terenów wiejskich a proces integracji Polski z Unią Europejską - niektóre wyzwania społeczno - kulturowe; Rozdział 12: Rola izb rolniczych w reprezentowaniu interesów środowiska wiejskiego - doświadczenia polskie i francuskie; Rozdział 13: Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standartów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów; Rozdział 14: Od układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego.Analiza polskich dokumentów dotyczących integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską; Rozdział 15: Średniookresowy przegląd Wspólnej polityki Rolnej a preferencje państw członkowskich Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15023, 15022 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15021/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Słowo od rezenzenta; 2. Rolnictwo polskie i wieś wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych; 3. Rolnictwo w okresie transformacji rynkowej; 4. Infrastruktura w rynkowej obsłude wsi i rolnictwa; 5. Polityka rolna, rynek żywności i ekorozwój na obszarach wiejskich; 6. Polityka regionalna rozwoju wsi i rolnictwa na przykładzie Małopolski; 7. Rola i miejsce samorządu terytorialnego w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym; 8. Sektor rolno-spożywczy i wieś na drodze integracji europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9347, 9346 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9345/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rolnictwo Polski wobec integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Rynek żywności; Rozdział 3: Bezpieczeństwo i jakość w Polskim przetwórstwie żywności; Rozdział 4: Ocena przygotowania Polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską w opinii Eksperta; Rozdział 5: Owoce i warzywa; Rozdział 6: Przetwórstwo ziemniaków w Polsce; Rozdział 7: Zbożowy węzeł Gordyjski; Rozdział 8: Strategia przemysłu cukrowniczego w Polsce w odniesieniu do Unii Europejskiej; Rozdział 9: Tłuszcze; Rozdział 10: Baza surowca przetwórstwa mięsa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską; Rozdział 11: Dylematy produkcji i przetwórstwa mięsa w polsce; Rozdział 12: Wybrane aspekty produkcji mięsa w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Dostosowanie sektora drobiarskiego do nowych warunków rynkowych; Rozdział 14: Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w Polsce.Ograniczenia i uwarunkowania rozwoju; Rozdział 15: Problemy dystrybucji mleczarskiej w warunkach zmian rynku oraz procesów integracji z Unią Europejską; Rozdział 16: Funkcje żywieniowe oraz aktualne problemy dodatków do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13353 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13352/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Program sympozjum; 2. Słowo Rektora LUK AP - Ks. Janusz Mierzwa; 3. Wprowadzenie - Jan Masełek - słuchacz LUK AP Łańcut; 4. Wolność jako dar i zadanie - homilia - Ks. Henryk Skorowski; 5. Rozpoczęcie Sympozjum - Adam Krzysztoń; 6. Powitanie uczestników sympozjum - ks. Janusz Mierzwa; 7. Uroczyste otwarcie sympozjum - Izabela Dzieduszycka; 8. Aksjologiczny wymiar regionu - wykład - ks. Henryk Skorowski; 9. Podkarpacie jako wspólnota regionalna - Wanda Michno - LUK AP Łańcut; 10. Edukacja regionalna mieszkańców wsi - Danuta Hotloś - LUK AP Lesko; 11. Zagrożenia dla rozwoju regionalizmu - Józef Trelka - LUK AP Jarosław; 12. Unia Europejska w świadomości mieszkańców Podkarpacia w dobie integracji - Teresa Litwin - LUK AP Krosno; 13. Degradacja i ochrona środowiska - Edward Hajduk - Katedra Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; 14. Przedsiębiorczość w wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - wybrane problemy - Lidia Kaliszczak - Uniwersytet Rzeszowski; 15. Aspekty zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich przez alkoholizm - Alicja Barłowska-Łapka - Uniwersytet Rzeszowski. 16. Postawy rolników południowo-wschodniej Polski wobec integracji z Unią Europejską w świetle badań sondażowych - Władysława Jastrzębska - Uniwersytet Rzeszowski; 17. Podsumowanie sympozjum - Jan Masełek - słuchacz LUK AP Łańcut; 18. Maryjo - miej w opiece naród cały - homilia - ks. Janusz Mierzwa. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1517/1, 17548, 17547, 17546, 17545, 17544 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17543/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again