Forma i typ
Książki
(30)
Dostępność
tylko na miejscu
(30)
dostępne
(20)
Placówka
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Czytelnia Czasopism
(3)
Autor
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(2)
Borowski Jerzy
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Bąk Henryk
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Czudec Adam
(1)
Dach Zofia
(1)
Dolny Edward
(1)
Dołęgowski Tomasz
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Kaliszuk Ewa
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kochanowicz Jacek
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kucab-Bąk Katarzyna
(1)
Latoszek Ewa (1954- )
(1)
Limański Andrzej
(1)
Lipiński Jan
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Markiewicz Maciej
(1)
Maroda Mirosław
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Michałków Ireneusz
(1)
Mik Cezary
(1)
Mirończuk Krzysztof
(1)
Namyślak Beata
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Prokopiuk Aleksander
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Sobków Czesław
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Stankiewicz Marek J
(1)
Strużycki Marian
(1)
Syrek Mieczysław
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zarębski Marek
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(29)
Język
polski
(26)
Temat
Unia Europejska
(26)
Polska
(12)
Gospodarka
(7)
Wieś
(4)
Rolnictwo
(3)
Integracja europejska
(2)
Bałtycki, region
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europa Środkow-Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kultura
(1)
Miasta
(1)
Negocjacje
(1)
Negocjacje akcesyjne Polski
(1)
Polityka regionalna
(1)
Porównania międzynarodowe
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
Zarządzanie
(1)
Łukawer, Edward (1920 )
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(8)
Gatunek
Poradniki
(1)
30 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11967/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33813, 33812, 33811, 33810 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33809/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41315 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41314/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47960/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39065/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Perspektywy towarów i czynników produkcji; 2. Od protekcji do liberalizacji polityki handlowej; 3. Liberalizacja finansowa i jej skutki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23509, 23508 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23507/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Ewolucja procesów integracyjnych w Europie; Cz.2: Perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40018, 6893, 6892, 6891, 6890 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6889/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Realizacja Białej Księgi Komisji Europejskiej w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej jako element procesu dostosowania prawa polskiego do standardów UE; 2. Konstytucyjnoprawne bariery przystąpienia Polski do UE; 3. Poszerzenie UE a II III filar integracji - perspektywy , zagrożenia, warunki; 4. Prawny system wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej; 5. Koncesja komunalna; 6. Zamówienia publiczne w prawie UE i w prawie polskim - wybrane aspekty; 7. Korporacje zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług w swietle prawa europejskiego i Układu stowarzyszeniowego na przykładzie zawodów prawniczych; 8. Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Wspólnot europejskich; 9. Polski nadzór ubezpieczeniowy a prawo UE; 10. Reguła rozsadku w prawie konkurencji Polski i Wspólnoty Europejskiej; 11. Ochrona konsumenta w ustawodawstwie polskim i prawie UE; 12. Ratyfikacja Konwencji o róznorodności biologicznej z 1992 w swietle harmonizacji polskiego ustawodawstwa z wymogami UE; 13. Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw UE; 14. Polskie organy panstwowe wobec przystąpienia RP do Unii Europejskiej; 15. zmiany w postępowaniu przed sądami polskimi jako konsekwencja przystąpienia Polski do UE; 16. O uznanie i poszanowanie pozycji i roli religii i Kościoła w jednoczącej się Europie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8669, 8668, 8667, 8666 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8665/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej; 2. Społeczno - polityczna mapa wsi; 3. Rolnictwo; 4. Kapitał społeczny i ludzki; 5. Środowisko przyrodnicze; 6. Społeczeństwo; 7. Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15436 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15435/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Gospodarka polska w UE; 2. Analiza wybranych efektów makroekonomicznych członkostwa Polski w UE w świetle doświadczeń krajów peryferyjnych : Irlandii, Hiszpanii, Grecji i Portugalii; 3. Unia Europejska a Polska. Konkurencyjność; 4. Miejsce polski w finansowaniu działalności; 5. Polityka pieniężna i kursowa po wejściu polski do UE; 6. Przyszłośc UGW a akcesja polski do strefy euro; 7. Problem bezrobocia i możliwośći jego rozwiązania w aspekcie przystąpienia Polski do UE; 8. Wspólna polityka rolna UE a wsparcie rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce - wpływ akcesjii na sytuację w sektorze rolnym; 9. Wspólna polityka handlowa UE i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkacha pełnego członkostwa w UE; 10. przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych; 11. Polski sektor energii a członkostwo w UE; 12. Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów kapitałowych; 13. Polskie przedsiębiorstwa usługowe w warunkach członkostwa polski w UE; 14. Formy wspierania przedsiębiorstw w Polsce a reguły konkurencji w UE; 15. Funkcjonowanie polskich firm towarowego transportu samochodowego i spedycji po 1 maja 2004 roku;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27463, 27462, 27461, 27460 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27459/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51453 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46853 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46852/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Gospodarcze i społeczne aspekty globalizacji; 2. Zagraniczne kierunki aktywności gospodarczej Polski; 3. Proces dostosowywania polskiej gospodarki do warunków integracji z Unią Europejską; 4. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju polskiej gospodarki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19343, 19342 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19341/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35364 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35363/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej i jej mierniki; Rozdział 1: Miary konkurencyjności międzynarodowej w warunkach globalizacji; Rozdział 2: Konkurencyjność polskiej gospodarki w ocenie zagranicznych ośrodków badawczych; Rozdział 3: Znaczenie postępu technicznego w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski; Cz. 2: Pozaekonomiczne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki; Rozdział 4: Wpływ zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiej gospodarki; Rozdział 5: Międzynarodowe otoczenie polityczne a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; Rozdział 6: Wpływ członkowstwa w Unii Europejskiej na system sprawowania władzy w Polsce; Cz.3: Wpływ czynników walutowo - finansowych na konkurencyjność polskiej gospodarki; Rozdział 7: Dwa podejścia do unifikacji polskiego obszaru pieniężnego z Europejską Unią Walutową; Rozdział 8: Warunki nominalnej i realnej integracji walutowej Polski z euro; Rozdział 9: Polski system bankowy w obliczu integracji z euro; Rozdział 10: Korzyści i koszty integracji walutowej Polski z euro; Cz.4: Konkurencyjność polskiej informatyki na tle Unii Europejskiej; Rozdział 12: Atuty polskiej informatyki w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Zasady kształcenia informatyków w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Rozdział 14: Charakterystyka i ocena wybranych księgarni internetowych w Polsce; Rozdział 15: Rola elektronicznego monitoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Cz.5: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Rozdział 16: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 17: Kryteria oceny systemowo - strategicznej MSP; Rozdział 18: Budowa i wdrażanie internetowej strategii marketingowej MSP; Rozdział 19: Koncepcja organizacji wirtualnej zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców; Cz.6: Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej; Rozdział 20: Przeobrażenia w handlu Polski z Rosją w warunkach transformacji; Rozdział 21: Czynniki określające rozwój stosunków gospodarczych Polski z Rosją; Rozdział 22: Wizje stosunków polsko - rosyjskich w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 23: Wpływ wspólnej polityki handlowej UE na handel Polski z Rosją; Rozdział 24: Utracone szanse w polsko - rosyjskich stosunkach gospodarczych w okresie transformacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29314, 29313, 29312, 16011 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15052/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Wyzwania polityki rynku pracy w Polsce po akcesji; 1. Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską; 2. Między pracą a emeryturą - benchmark europejski; 3. Jednostkowe koszty pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 4. Zatrudnienie nierejestrowane a Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 5. Interactive service work : selected employment themes ; Cz. 2: Rynek pracy regionu kujawsko-pomorskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 6. Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalny rynek pracy; 7. Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi; 8. Systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa w regionie; 9. Proces starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego; Cz. 3: Lokalne rynki pracy w nowych uwarunkowaniach; 9. Typologia lokalnych rynków pracy w województwie kujawsko-pomorskim; 10. Wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnym rynku pracy; 11. Sytuacja na lokalnym rynku pracy a percepcja małego miasta przez mieszkańców; 12. Postawy studentów wobec praktyk zawodowych w świetle badań empirycznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32077, 32076 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32075/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 3: Polityka strukturalna; Rozdział 4: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 5: Polityka regionalna; Rozdział 6: Polityka ekologiczna; Rozdział 7: Polityka pieniężna; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka dochodowo-cenowa; Rozdział 10: Polityka rynku pracy; Rozdział 11: Współpraca gospodarcza z zagranicą; Rozdział 12: Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty; Rozdział 13: Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14912 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14911/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 2: Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami; Rozdział 3: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 4: Doradztwo z zakresu zarządzania jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 5: Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw sektora MSP w kontekście integracji z Unią Europejską; Rozdział 6: Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na progu Unii Europejskiej; Rozdział 7: Monitoring finansowy w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6878, 6877, 6876, 6875 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6874/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35373 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35372/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
v 1: Koncepcje integracji monetarnej; Rozdział 2: Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich; Rozdział 3: Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej; Rozdział 4: Euro a procesy kapitału w alokacji kapitału w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26266, 26265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26264/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej