Forma i typ
Książki
(42)
Dostępność
tylko na miejscu
(42)
dostępne
(20)
Placówka
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(13)
Autor
Markowski Tadeusz
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Dach Zofia
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Dybała Anna
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Fic Maria
(1)
Gdula Kazimierz
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Handschke Jerzy (1948-2013)
(1)
Heffner Krystian
(1)
Januszek Henryk
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Kall Jacek
(1)
Karski Jerzy Bohdan
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kotlińska Janina (1970- )
(1)
Kucharczyk Jacek (1962- )
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Lisiecki Marek (1950- )
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Michna Waldemar
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Ostant Witold
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Raczkowska-Lipińska Mirosława
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rosicki Remigiusz
(1)
Seremak-Bulge Jadwiga
(1)
Sikora Krzysztof
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Szafran Joanna
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Turała Maciej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(34)
Kraj wydania
Polska
(41)
Język
polski
(40)
Temat
Unia Europejska
(13)
Polska
(7)
Regionalizacja ekonomiczna
(5)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Polityka rolna
(3)
Pomoc gospodarcza europejska
(3)
Rolnictwo
(3)
Rozwój terenów wiejskich
(3)
Samorząd lokalny
(3)
Fundusze strukturalne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Konkurencyjność (ekonomia)
(2)
Koszt i poziom życia
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek pracy
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Zasoby ludzkie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bałtycki, region
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Denek, Emilia (1936- )
(1)
Dochody rolnicze
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Eksport
(1)
Energetyka
(1)
Europa
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Klasyfikacja
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Młodzi pracownicy
(1)
Negocjacje akcesyjne Polski
(1)
Niemcy
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Polityka zatrudnienia
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Porównania międzynarodowe
(1)
Pracownicy zagraniczni polscy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo rolne
(1)
Produkty mleczne
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Statystyka ubezpieczeniowa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Subwencje
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Szkoły polskie
(1)
Teoria prognozowania
(1)
Transport kolejowy
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenie
(1)
Ukraina
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zboża
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zróżnicowanie regionalne
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
42 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37425 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37424 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35200 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35199/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1547/1 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 30/2011)
Część 1. UWARUNKOWANIA EMIGRACJI WŚRÓD MŁODZIEŻY; 1. Migracje - przyczyny i skutki; 2. Rodzaje i kierunki migracji; 3. Emigracja Polaków, Unia Europejska, nowe możliwości, nowe zagrożenia; 4. Polska w Unii Europejskiej. Nowa fala emigracji; 5. Skutki emigracji; 6. Wyniki i wnioski z badań; 7. Powody wyjazdów za granicę; 8. Cele wyjazdów i ich realizacja; 9. Oczekiwania badanych a rzeczywistość zastana; 10. Ocena skutków wyjazdów za granicę; Część 2. KIE SZKOŁY SOBOTNIE W L ONDYNIE; 1. Rys historyczny; 2. Dzieje powstania Szkół Sobotnich; 3. Polska Macierz Szkolna jako organizacja oświatowa na terenach Wielkiej Brytanii; 4. Współpraca Polskiej Macierzy Szkolnej ze szkołami; 5. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Karola Chodkiewicza w Londynie; 6. Hstoria szkoły; 7. Szkoła Przedmiotów Ojczystych w latach 90-tych; 8. Funkcjonowanie szkoły i jej organizacja w 2011 roku; 9. Badania własne; 10. Teren badań; 11. Przebieg badań. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 091/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 826)
1. Stanisław Miklaszewski, Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej; 2. Marcin Rębalski, Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego; 3. Jacek Pera, Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; 4. Marta Ulbrych, Przegląd teorii o koncepcji integracji; 5. Agnieszka Pach-Gurgul, Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej; 6. Arkadiusz Mroczek, Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej; 7. Anna Odrobina, Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji; 8. Joanna Garlińska-Bielawska, Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki; 9. Lidia Mesjasz, Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych; 10. Karolina Klecha-Tylec, Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18938/XI/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33594, 33593 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33592/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zarys problemu; 2. Elementy mechanizmu rynkowego; 3. Geneza i zakres interwencjonizmu; 4. Analiza instrumentu polityki interwencyjnej; 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych; 7. Charakterystyka i zadania Agencji Rynku Rolnego; 8. Kształtowanie syteuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym; 9. Handel zagraniczny zbóz oraz sytuacja na rynku krajowym; 10. Działania realizowane w ramach polityki rolnej Unii Europejskiej; 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego; 12. Gospodarowanie mieniem państwowym; 13. Podsumowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23265, 23264, 23263, 23262 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23261/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Regiony / red. Zdzisław Brodecki ; Zdzisław Brodecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexix-Nexis, 2005. - 495, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unię Europejską; Rozdział 1: Polityka regionalna - rozwój, finansowanie i przyszłość; Rozdział 2: Strategia rozwoju regionów; Rozdział 3: Instrumenty finansowe polityki regionalnej; Cz.2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Prawne podstwy polityki regionalnej; Rozdział 5: Regiony i współpraca transgeniczna; Rozdział 6: Pojęcie i podstawowe zasady europejskiego postepowania administracyjnego; Rozdział 7: Superregion Morza Bałtyckiego; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 8: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 9: Traktat Akcesyjny;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19641, 19640, 19639, 19638 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19637/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Litwa, łotwa i Estonia w procesie "zrastania się" Europy; 2. Rumunia: trudna droga do akcesyjnego sukcesu; 3. Republika Turcji; 4. Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w procesie jednoczącej się Europy; 5. Ukraina: między determinacją a niekonsekwencją; 6. Federacja Rosyjka a proces zrastania się Europy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27622, 27621 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27620/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33862 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33861/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Teoretyczne aspekty umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Wpływ procesów integracyjnych na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty empiryczne; 4. Rekomendacje dla polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz polityki wobec inwestorów zagranicznych. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45461 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45460/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 72)
1. Praca wobec wyzwań XXI wieku; 2. Identyfikacja problemów pracy w perspektywie ekonomicznej; 3. Kategoria pracy i terminy pochodne w perspektywie serwicyzacji i dematerializacji gospodarki; 4. Koncepcja krzywej Philipsa - podstawy teoretyczne i szacunki dla Polski; 5. Instytucje dialogu społecznego i ich rola na rynku pracy w Polsce; 5. Rola menedżerów w ustawicznym rozwoju zasobów pracy; 6. Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004; 7. System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym; 8. Procesy na rynku pracy; 9. Wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Studium porównawcze; 10. Praca i płaca kobiet w polskiej literaturze powojennej - rozwoj badań i poglądów; 11. Niepłatana praca matek z perspektywy ekonomicznej. Konsekwencje dla polityki państwa; 12. Zatrudnienie cudoziemców na polskim rynku pracy; 13. Sieci społeczne: ułomność rynku pracy czy jego naturalna właściwość? 14. Miejsce wartościowania pracy we współczesnym przedmiocie oceny pracy w szkolnictwie wyższym; 15. praca jako czynnik kształtowania decyzji emerytalnej; 16. Fundusze sturukturalne Unii europejskiej jako źródła finansowania działań na rzecz zatrudnienia; 17. Europejski fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej; 18. Opodatkowanie pracy w krajach Unii Europejskiej; 19. Podatki dochodowe a liczba pracujących w gospodarce polskiej w latach 1993-2003; 20. Podatkowe i pozapodatkowe obciążenie dochodów z pracy w Polsce; 21. Opodatkowanie dochodów ze stosunku pracy w Republice Federalnej Niemiec
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 97)
1. Wstęp ; 2. Rozwój działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 1990-2005 ; 3. Znaczenie strategi cenowej w działalności zakładu ubezpieczeń działu II ; 4. Internet jako narzędzie wspomagania pośredników ubezpieczeniowych ; 5. Forma organizacyjno- prawna zakładu ubezpieczeń a koszty dystrybucji usług ubezpieczeniowych ; 6. Możliwosci wzrostu zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej ; 7. Ubezpieczeniowy cykl koniunkturalny a ryzyko prowadzenia działalności ubezpieczeniowej ; 8. Ubezpieczenia satelitarne- pojęcie, zakres, charakterystyczne cechy oraz inne sposoby finansowania ryzyka związanego z eksploatacją satelitów ; 9. Ewolucja i skala współpracy kapitałowej banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 1990- 2005 ; 10. Przsłanki nieakceptowalności koncepcji transferu ryzyka ; 11. Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych ; 12. Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w wybranych bazowych systemach emerytalnych typu ubezpieczeniowego ; 13. Przestępczość ubezpieczeniowa a koszty korzyści po stronie zakładu ubezpieczeń oraz sprawcy przestępstwa ubezpieczeniowego ; 14. Subsydiarność w ubezpieczeniach społecznych, na przykładzie zabezpieczenia emerytalnego w rozszerzonej Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a proces dostosowania polskiej polityki i prawa do standardów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Podstawy prawne procesu dostosowania polskiego prawa rolnego do prawa Unii Europejskiej; Rozdział 3: Negocjacje w zakresie dostosowania rolnictwa polskiego do standardów europejskich; Rozdział 4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich a przygotowanie Polski do przyjecia europejskich standardów; Rozdział 5: Ustawodawstwo strukturalne Unii Europejskiej a Polskie regulacje prawne; Rozdział 6: Instytucje wspomagające regulację rynku rolnego; Rozdział 7: Branżowe rynki rolne; v 8: Reguły konkurencji oraz pomoc publiczna; Rozdział 9: Standaryzacja i certyfikacja prouktów rolnych i żywnościowych; Rozdział 10: Regulacje weterynaryjne i fitosanitarne oraz standardy żywienia zwierząt i warunki zdrowotne żywności i żywienia;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20794/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE; Rozdział 2: Wybrane elementy systemu wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 3: Finansowe aspekty projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych; Rozdział 4: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozdział 5: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Rozdział 6: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Rozdział 7: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013; Rozdział 8: Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013; Rozdział 9: Podstawowe zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach okresu 2007-2013
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1128/2, P-1128/1, 29043, 29042 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29041/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 153)
I. Marka; 1. Mirosław Antonowicz, Konkurencja między markami w długodystansowych kolejowych przewozach pasażerskich; 2. Paweł Bryła, Wyzwania związane z zarządzaniem markami kolektywnymi na przykładzie chronionej nazwy pochodzenia; 3. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Efektywność pozycjonowania wybranych marek jogurtów; 4. Regina Klimkowska, Marka czy wartości użytkowe - dylemat konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce); 5. Ryszard Kłeczek, Jak zwiększać wiedzę o kapitale marki?; 6. Grażyna Koniorczyk, Strategia marki oferentów niskokosztowych (na wybranych przykładach); 7. Jan Kreft, Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań; 8. Piotr Lutek, Robert Maik, Mariusz Kowalski, Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax; 9. Magdalena Małkowska-Borowczyk, Współzależność siły marki sieci handlowej i siły marek własnych; 10. Izabela Ostrowska, Poziom i możliwości kształtowania lojalności "młodych dorosłych" w stosunku do marki usługodawcy (badania własne); 11. Wanda Patrzałek, Postawy konsumentów wobec lojalności marki; 12. Aleksandra Perchla-Włosik, Marka jako odzwierciedlenie wartości kulturowych. Socjologiczne aspekty zarządzania marką; 13. Grażyna Rosa, Zarządzanie marką produktu na podstawie CETC - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego; 14. Maria Śmiechowska, Sebastian Wawszczak, Etykieta jako element wizualizacji marki; 15. Monika Świątkowska, Hanna Górska-Warsewicz, Karol Krajewski, Zintegrowana komunikacja rynkowa a potrzeby kreowania produktu i marki na rynku żywnościowym; 16. Joanna Wiechoczek, Alianse marek jako narzędzie wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstw; 17. Halina Wojnarowska, Uwarunkowania kulturowe kreowania strategii marek i budowania lojalności wobec nich - zarys podstawowych zagadnień; 18. Sylwia Wrona, Jak cenna jest Coca-Cola, czyli co mierzą rankingi wartości marki; II. Konsument; 1. Grażyna Adamczyk, Postrzeganie marki produktu i jej wpływ na decyzje rynkowe młodych konsumentów; 2. Małgorzata Bombol, Design produktów jako determinanta zachowań polskich konsumentów; 3. Przemysław Dmowski, Maria Śmiechowska, Agnieszka Platta, Zachowanie trójmiejskich konsumentów na rynku kawy; 4. Michał Gazdecki, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Zachowania konsumentów pieczywa i ich implikacje dla strategii marketingowych przedsiębiorstw branży piekarskiej; 5. Hanna Górska-Warsewicz, Analiza płaszczyzny konsumenckiej dla potrzeb zarządzania marką w kategorii jogurtów; 6. Mariusz Grębowiec, Wpływ marki na podejmowanie decyzji nabywczych konsumentów na przykładzie rynku kawy; 7. Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Łukasz Samul, Zagrożenie bezpieczeństwa żywności a wybór produktów spożywczych; 8. Iwona Kowalczuk, Zachowania konsumentów wobec nowych produktów ze szczególnym uwzględnieniem żywności (wyniki badań); 9. Alicja K. Krzepicka, Klient jako istotne strategicznie źródło koncepcji produktu; 10. Renata Nestorowicz, Lilianna Nowak, Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów; 11. Tomasz Olejniczak, Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych; 12. Jolanta Tkaczyk, Trendy w zachowaniach konsumenckich i ich wpływ na kształtowanie produktów; 13. Anna M. Trzaskowska-Bogusz, Małgorzata Godlewska, Małgorzata Murglin, Postawy młodych konsumentów wobec marki na rynku produktów FMCG; 14. Piotr Zawada, Współczesne zachowania konsumentów - konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorstw. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej