Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Liżewski Sławomir
(1)
Młynarska-Wełpa Elżbieta
(1)
Rybicka-Telec Paulina
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Umowa o dzieło
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
1 result Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-269-5486-3
Rozdział 1: Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa; 1. Umowa zlecenia – zalety; 2. Odpłatność przy umowie zlecenia; 3. Odpowiedzialność zleceniobiorcy; 4. Wypowiedzenie umowy zlecenia; 5. Cechy charakterystyczne umowy o dzieło; 6. Dodatkowe zapisy w umowie o dzieło; 7. Prawa autorskie; 8. Odpłatność przy umowie o dzieło; 9. Odpowiedzialność dziełobiorcy; 10. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice; 11. Sąd Najwyższy o umowach o dzieło; 12. Czas i miejsce wykonywania umowy o dzieło; Rozdział 2. Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną; 1. Wysokość kar; 2. Dodatkowe konsekwencje finansowe; 3. Niedozwolone zapisy w umowach; 4. Korzyści umowy o pracę dla pracownika i pracodawcy; 5. Kontrole ZUS a reakcje przedsiębiorców; 6. Oskładkowanie pozornych umów o dzieło; 7. Orzecznictwo sądowe; 8. Usługa to nie dzieło; 9. Indywidualny charakter dzieła; 10. Możliwość stwierdzenia wad fizycznych; 11. Zapisy w umowach; 12. Kontrole ZUS; 13. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności; 14. Odpowiedzialność; 15. Pewność rezultatu; 16. Powtarzalność; 17. Sprawdzian na istnienie wad fizycznych; 18. Wniesienie powództwa przez inspektora pracy; 19. Bez przedawnienia ; 20. Konieczność sporządzenia korekt; Rozdział 3: Postępowanie sądowe w przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy; 1. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne; 2. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy; 3. Sąd właściwy dla postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy; 4. Koszty sądowe a koszty procesu; 5. Koszty sądowe; 6. Koszty zastępstwa procesowego; 7. Inne postępowania sądowe przeciwko zatrudniającemu; 8. Postępowanie upominawcze; 9. Postępowanie uproszczone; Rozdział 4: Ogólne zasady dotyczące podlegania ubezpieczeniom i zgłaszania zleceniobiorcom do ubezpieczeń; 1. Obowiązkowe ubezpieczenia przy umowach cywilnoprawnych; 2. Umowy zlecenia a podstawa wymiaru składek; 3. Umowa zlecenie ze studentem w 2016 roku; 4. Zmiany od 1 styczni 2016 r.; 5. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2016 r.; 6. Umowa zlecenia i umowa o pracę; 7. Umowa zlecenia z pracownikiem pobierającym zasiłek macierzyński; 8. Umowa zlecenia zawarta z emerytem lub rencistą; 9. Umowa zlecenia i powadzenie pozarolniczej działalności; 10. Kilka umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. ; 11. Umowa zlecenia przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń; 12. Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od 1 stycznia 2016 r. - najważniejsze zasady-podsumowanie; 13. Nowe uprawnienie płatnika składek od 1 stycznia 2016 r.; Rozdział 5: Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia; Rozdział 6: Obliczanie wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych krok po kroku; 1. Naliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy, czyli sporządzanie list wypłat w praktyce; 2. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych; 3. Naliczanie wynagrodzenia wykonawcy dzieła; 4. Problemy praktyczne; 5. Ubezpieczenia członków rad nadzorczych; 6. Obowiązki zleceniodawcy jako płatnika podatków; 7. Koszty uzyskania przychodów; 8. Składki ZUS; 9. Pobór zryczałtowanego podatku; 10. Formularze podatkowe składane za zleceniobiorców; 11. Deklaracje i informacje podatkowe; 12. Formularze PIT; 13. Błędne pobranie ryczałtu zamiast zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych; 14. Zleceniobiorcy prowadzący działalność gospodarczą; 15. Zleceniobiorcy będący menedżerami; 16. Podatek ryczałtowy 18%; 17. Koszty uzyskania przychodów przy umowach o dzieło; Rozdział 7: Zasiłki dla zleceniobiorcy; 1. Okres zasiłkowy zleceniobiorcy; 2. Utrata prawa do zasiłku; 3. Podstawa zasiłkowa; 4. Zasiłek macierzyński – dla zleceniobiorcy; 5. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; 6. Wypłata świadczeń chorobowych; 7. Wypłata odszkodowania zleceniobiorcy; Rozdział 8: Umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim i wychowawczym; 1. Ubezpieczenia z umowy zlecenia; 2. Umowa o dzieło bez składek; 3. Umowa o pracę na ogólnych zasadach; 4. Ustalenie podstawy wymiaru składek; 5. Dokumenty do ZUS; 6. Urlop wychowawczy; 7. Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe; 8. Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło; 9. Formularze dla ZUS; 10. Inne formy zarobkowania; Rozdział 9: Potrącenia z umów cywilnoprawnych; 1. Ograniczenia egzekucyjne; 2. Granice potrąceń; 3. Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę; 4. Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami; Rozdział 10: Pytania i odpowiedzi; 1. Umowa o dzieło z własnym pracownikiem zapłacona bez składek ZUS – pracodawca opłaca zaległe składki; 2. Jakie konsekwencje finansowe wynikają z uznania zlecenia za pracę nadliczbową; 3. Czy do celów ubezpieczeniowych umowa o dzieło może być rozszerzeniem stosunku pracy; 4. Jak wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, gdy student traci swój uprzywilejowany status; 5. Czy w podstawie zasiłkowej pracownika uwzględniamy przychód z umowy zlecenia; 6. W jaki sposób skorygować rozliczenie umowy o dzieło jako umowy zlecenia; 7. Jakie obowiązki ma zleceniodawca wobec ZUS; 8. Jakie koszty ponosi zleceniodawca; 9. Czy można przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego zleceniobiorcom; Rozdział 11: Druki i formularze; 1. Wzór umowy zlecenia; 2. Oświadczenie zleceniobiorcy - składane przy zawieraniu umowy zlecenia; 3. Rachunek do umowy zlecenia; 4. Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo); 5. Formularz zgłoszenia do ZUS; 6. Wzór umowy o dzieło; 7. Oświadczenie podatkowe wykonawcy dzieła; 8. Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich; 9. Rachunek do umowy o dzieło; Rozdział 12: Pisma urzędowe i przepisy prawne; 1. Przychody zleceniobiorców zwolnione ze składek – wyjaśnienie ZUS; 2. Najważniejsze interpretacje ZUS; 3. Interpretacje podatkowe; 4. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380) – wyciąg; 5. Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014 r. poz.1831); 6. Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1265). [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51819/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again