Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(80)
Dostępność
tylko na miejscu
(71)
dostępne
(51)
wypożyczone
(3)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(54)
Czytelnia - Magazyn
(30)
Czytelnia - Wolny dostęp
(42)
Autor
Kozubski Wojciech (1955- )
(7)
Kozubski Wojciech
(6)
Turaj Wojciech (1971- )
(6)
Barcikowska Maria
(5)
Prusiński Antoni
(5)
Rowland Lewis P
(5)
Kamińska Anna (medycyna)
(4)
Kwieciński Hubert ( -2011)
(4)
Pedley Timothy A
(4)
Jaracz Krystyna
(3)
Liberski Paweł P. (1954- )
(3)
Adamczyk Kazimiera
(2)
Bogusławski Stanisław
(2)
Dowżenko Anatol
(2)
Fuller Geraint
(2)
Gaber Tarek A.-Z. K
(2)
Gruszka-Gosiewska Aleksandra
(2)
Henry Gregory L
(2)
Johnson Robert L
(2)
Jóźwiak Sergiusz
(2)
Jędrzejewski Kazimierz (1937- )
(2)
Karwowska Dorota
(2)
Materska Maria (1942- )
(2)
McCann Vivian
(2)
Michalak Sławomir
(2)
Talar Jan
(2)
Wojciechowski Aleksander (tłumacz)
(2)
Zielińska-Charszewska Stefania
(2)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(2)
Łukasik Maria
(2)
Łukowicz Małgorzata
(2)
Ślusarz Robert
(2)
Adamkiewicz Bożena
(1)
Ambrosius Wojciech
(1)
Bachan Moses
(1)
Bajorek Natalia
(1)
Barczykowska Ewa
(1)
Beer Wojciech
(1)
Berdel Bożena
(1)
Berlit Peter
(1)
Biegaj Marta
(1)
Bochenek Adam
(1)
Bonek Robert
(1)
Borowski Dariusz (medycyna)
(1)
Bowling Allen C
(1)
Brazier Mary A. B
(1)
Budrewicz Sławomir
(1)
Burton Neel (1978- )
(1)
Bysiek Adam
(1)
Chciałowski Andrzej
(1)
Ciechanowicz Lewkowicz Edward
(1)
Ciszek Bogdan
(1)
Cywińska-Wasilewska Grażyna
(1)
Delmas A
(1)
Dimkov Pet''r Ivanov (1886-1981)
(1)
Domitrz Izabela
(1)
Dzięcioł Janusz Bogdan
(1)
Fiszer Urszula
(1)
Fix James D
(1)
Frazer Alan
(1)
Frontera Jennifer A
(1)
Förstl Hans
(1)
Gergont Aleksandra
(1)
Goddard Sally (1957- )
(1)
Goodfellow John A
(1)
Gołąb Bogusław Kazimierz
(1)
Gołąb Bogusław Kazimierz (1929-2001)
(1)
Grayson John
(1)
Grochmal Stanisław
(1)
Górnicz Mariusz
(1)
Głąbiński Andrzej
(1)
Hales Robert E
(1)
Hausmanowa-Petrusewicz Irena
(1)
Hendelman Walter
(1)
Herman Eufemiusz
(1)
Hess Grzegorz
(1)
Hochberg Fred H
(1)
Ignasiak Zofia
(1)
Jabłońska Renata
(1)
Jagoda Andy
(1)
Jakimowicz Władysław
(1)
Janiszewski Leszek
(1)
Jędrzejczak Joanna
(1)
Jędrzejewski Kazimierz
(1)
Kaciński Marek
(1)
Kaczorowski Sławomir
(1)
Kassil' Grigorij Naumovič
(1)
King Mary D
(1)
Klimek Andrzej (nauki medyczne)
(1)
Korolkiewicz Zbigniew
(1)
Kotowicz Jerzy
(1)
Kruszewski Jerzy
(1)
Krzyształowiz F
(1)
Kuczyński Maciej (1929- )
(1)
Kwolek Andrzej (1942- )
(1)
Kędzierski Andrzej (neurolog)
(1)
Lane Russell J. M
(1)
Liberski Paweł P
(1)
Little Neal
(1)
Longstaff Alan
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(9)
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(5)
Kraj wydania
Polska
(78)
Język
polski
(75)
80 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16731/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11154/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka "Problemów" ; t. 51)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 55228 D (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11223/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11153/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65013, 65012 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52193/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: P
ISBN: : 83-200-0699-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10694/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Terapia w chorobach układu nerwowego / redakcja naukowa Wojciech Kozubski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - XXXIII, [1], 534 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5078-3

Rozdział 1: Leczenie zakażeń układu nerwowego - Jacek Juszczy 1. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych; 1.1. Etiologia; 1.2. Neuropatologia i patogeneza; 1.3. Objawy kliniczne; 1.4. Badania obrazowe; 1.5. Leczenie; 1.6.Zapobieganie;1.7. Ropień mózgu, ropniak podtwardówkowy wewnątrzczaszkowy, ropniak podtwardówkowy rdzenia; 1.8. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 1.9.Trąd (lepra); 1.10. Kiła (syphilis, lues); 1.11. Borelioza z Lyme; 2. Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu; 2.1. Patofizjologia; 2.2. Rozpoznanie; 2.3. Enterowirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych; 2.4. Ogólne zasady objawowego leczenia wirusowych zapaleń mózgu; 2.5. Zapalenia mózgu wywoływane przez arbowirusy; 2.6. Zakażenia wirusem różyczki; 2.7. Zakażenia paramyksowirusami; 2.8. Zakażenia wirusami herpes; 2.9. Wścieklizna (lyssa, rabies); 2.10. Zakażenia adenowirusami; 2.11. Zakażenie HIV i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS); Rozdział 2: Choroby naczyniowe układu nerwowego - Marcin Wnuk, Agnieszka Słowik; 1. Udar niedokrwienny mózgu; 2. Przemijające niedokrwienie mózgu (TIA); 3. Krwotok śródmózgowy; 4. Krwotok podpajęczynówkowy; 5. Niepęknięte tętniaki wewnątrzczaszkowe i malformacje naczyniowe; 6. Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu; 7. Choroby naczyniowe rdzenia kręgowego; Rozdział 3: Padaczka - Joanna Jędrzejczak; 1. Wstęp; 2. Epidemiologia i klasyfikacja etiologiczna; 3.Patofizjologia; 4. Rozpoznanie i klasyfikacja napadów; 5. Badania pracowniane; 6. Leczenie; 7.Rokowanie; 8. Postępowanie w stanie padaczkowym; Rozdział 4: Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne - Halina Bartosik-Psujek; 1. Stwardnienie rozsiane; 2. Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego oraz ostre zapalenie mózgu (neuromyelitis optica, NMO); 3. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (acute disseminated encephalomyelitis, ADEM); Rozdział 5: Terapia w schorzeniach układu pozapiramidowego - Jarosław Sławek; 1. Choroba Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie; 2. Choroba Huntingtona i inne pląsawice; 3. Drżenie; 4. Mioklonie; 5. Tiki i choroba/zespół Gilles’a de la Tourette’a; 6. Ataksje; 7. Choroba Wilsona; 8. Polekowe zaburzenia ruchowe; 9. Dystonie; Rozdział 6: Leczenie otępień - Tomasz Sobów; 1.Wstęp; 2.Informacje ogólne; 3. Leczenie otępienia w chorobie Alzheimera; 4. Farmakoterapia otępień przebiegających z zespołem parkinsonowskim – otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie w chorobie Parkinsona; 5. Farmakoterapia otępień czołowo-skroniowych; 6. Farmakoterapia otępień naczyniopochodnych; 7. Farmakoterapia otępień alkoholowych; 8. Farmakoterapia w otępieniu związanym z neuroinfekcją HIV (human immunodeficiency virus – ludzki wirus niedoboru odporności; 9. Farmakoterapia w otępieniu w przebiegu zespołu Downa; 10. Farmakoterapia u chorych z otępieniem/deficytem funkcji poznawczych w przebiegu padaczki; 11. Farmakoterapia otępień/dysfunkcji poznawczych u chorych ze stwardnieniem rozsianym; 12.Podsumowanie podstawowych rekomendacji dotyczących farmakoterapii otępień; Rozdział 7: Terapia neuropatii - Marta Lipowska; 1. Zespół Guillaina–Barrégo; 2. Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna; 3. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa; 4. Neuropatia w przebiegu paraproteinemii; 5. Neuropatie w przebiegu zapalenia naczyń; 6. Neuropatie w przebiegu cukrzycy; 7. Neuropatie w przebiegu wybranych chorób narządowych; 8. Neuropatie genetycznie uwarunkowane; Rozdział 8: Neuroonkologia i zespoły paranowotworowe - Sławomir Michalak; 1. Guzy ośrodkowego układu nerwowego; 2. Pierwotne guzy mózgu; 3. Przerzutowe guzy mózgu; 4. Neurologiczne zespoły paranowotworowe; 5. Typowe neurologiczne zespoły paranowotworow; 6. Nietypowe zespoły paranowotworowe; Rozdział 9: Choroby złącza nerwowo-mięśniowego - Anna Kostera-Pruszczyk; 1. Wstęp; 2. Patofizjologia; 3. Rokowanie; 4. Rozpoznanie; 5. Leczenie miastenii; 6. Leczenie zespołu miastenicznego Lamberta–Eatona; 7. Leczenie wrodzonych zespołów miastenicznych; Rozdział 10: Miopatie - Anna Kostera-Pruszczyk; 1. Wstęp; 2. Patofizjologia; 3. Rokowanie; 4. Rozpoznanie; 5. Leczenie; Rozdział 11: Bóle głowy i neuralgie w zakresie głowy i szyi - Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski; 1. Migrena; 2. Ból głowy typu napięciowego; 3. Klasterowy ból głowy; 4. Napadowa hemikrania; 5. Szyjnopochodny ból głowy; 6. Hemikrania ciągła (hemicrania continua); 7. Zespół SUNCT (short-lasting unilateral neuralgiform pain with conjunctivital injection and tearing); 8. Bóle głowy wynikłe z nadużywania leków; 9. Bóle głowy związane z wysiłkiem i z aktywnością seksualną; 10. Popunkcyjny ból głowy; 11. Neuralgia nerwu trójdzielnego; 12. Neuralgia nerwu językowo-gardłowego; 13. Neuralgia nerwu potylicznego większego; Rozdział 12: Bólowe zespoły korzeniowe – szyjny i lędźwiowo-krzyżowy - Wojciech Kozubski; 1. Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa; 2. Rwa kulszowa; 3. Zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym; 4. Bóle odcinka szyjnego kręgosłupa i radikulopatia szyjna; 5. Spondyloza szyjna; Rozdział 13: Stwardnienie zanikowe boczne jako choroba neuronu ruchowego - Jan P. Mejnartowicz; 1. Wstęp;2. Epidemiologia; 3. Patofizjologia; 4. Rozpoznanie; 5. Rokowanie; 6. Leczenie; 7. Objawy niepożądane terapii, powikłania; Rozdział 14: Zawroty głowy - Alicja Kalinowska-Łyszczarz; 1. Wstęp; 2. Epidemiologia; 3. Patofizjologia; 4. Klasyfikacja i rokowanie; 5. Rozpoznanie; 6. Leczenie; Rozdział 15: Zatrucia, zespoły niedoborowe i zaburzenia metaboliczne układu nerwowego; 1. Niedobory witamin i ich toksyczne działania – Wojciech Kozubski; 2. Oddziaływanie etanolu na układ nerwowy – objawy neurologiczne w zespole zależności alkoholowej - Wojciech Kozubski; 3. Encefalopatie metaboliczne - Maria Łukasik; 4. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej - Maria Łukasik; Rozdział 16: Urazy głowy - Tomasz Berkowicz; 1. Wstęp; 2. Patofizjologia; 3. Najczęstsze urazy głowy; 4. Leczenie ciężkich urazów głowy; 5. Śmierć mózgu.[JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52207 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51866/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41495 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41494/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41499 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41498/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11218/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Fizjologia układu nerwowego / Geoffrey E. Walsh ; tł. Anatol Dowżenko. - Przekł. z wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966. - 539 s.[1]k.tabl. : rys.,wykr.,tab. ; 24 cm.
Instytut: P
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11625/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21806 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21801/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41506, 41505, 41504, 41503 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41502/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52100 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Vademecum)
ISBN: : 978-83-64737-41-1

Rozdział 1: Umiejętności kliniczne w neurologii; Rozdział 2: Chód i badanie ogólne; Rozdział 3: Głowa i szyja (nerwy czaszkowe); Rozdział 4: Kończyny górne; Rozdział 5: Kończyny dolne; Rozdział 6: Móżdżek; Rozdział 7: Wyższe czynności korowe; Rozdział 8: Autonomiczny układ nerwowy; Rozdział 9: Badanie pacjenta z udarem mózgu; Rozdział 10: Badanie pacjenta w śpiączce; Rozdział 11: Szybkie badanie neurologiczne w 4 minuty; Rozdział 12: Badanie neurologiczne podczas egzaminów. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 60008, 60007, 60006, 60005 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60004/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: P
ISBN: : 83-01-13805-X

1. Komórki nerwowe; 2. Podstawy elektrofizjologii; 3. Działania synaps; 4. Integracja w neuronie; 5. Podstawy anatomii układu nerwowego; 6. Podstawy anatomii układu nerwowego; 7. Kodowanie neuronalne; 8. Układy czuciowe ( somatosensoryczne); 9. Wzrok; 10. Słuch; 11. Zmysły chemiczne: węch i smak; 12. Funkcje ruchowe: mięśnie i kora mózgowa; 13. Móżdżek i jądra podstawne; 14. Neuroendokrynologia i czynności autonomiczne; 15. Rozproszone przekaźnictwo aminergiczne; 16. Mózg a zachowanie; 17. Neurobiologia rozwojowa; 18. Uczenie się i pamięć; 19. Zagadnienia neuropatologii;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19454, 19453, 19452, 19451 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19450/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: P
ISBN: : 83-200-2901-5

Cz.1: Ogólna budowa i czynność układu nerwowego; Rozdział 1: Tkanka nerwowa; Rozdział 2: Rozwój osobniczy ośrodkowego układu nerwowego; Rozdział 3: Podział układu nerwowego; Rozdział 4: Zarys anatomii mózgowia; Rozdział 5: Zarys anatomii rdzenia kręgowego; Rozdział 6: Opony mózgowia i rdzenia kręgowego; Rozdział 7: Płyn mózgowo rdzeniowy; Rozdział 8: Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego; Cz.2: Ruch; Rozdział 9: Ośrodki i drogi nerwowe ruchowe; Cz.3: Czucie; Rozdział 10: Drogi i ośrodki nerwowe czucia; Rozdział 11: Wzgórze; Cz.4: Układ autonomiczny; Rozdział 12: Wiadomości ogólne o układzie autonomicznym; Rozdział 13: Ośrodki autonomiczne; Rozdział 14: Budowa części współczulnej i przywspółczulnej; Cz.5: Intelekt, pamięć, koordynacja; Rozdział 15. Pola kojarzeniowe; Rozdział 16: Pamięć; Rozdział 17: Drogi nerwowe kojarzeniowe; Rozdział 18: Drogi nerwowe spoidłowe; Rozdział 19: Dominacja półkul; Rozdział 20: Układ brzeżny; Rozdział 21: Twór siatkowaty; Rozdział 22: Budowa warstwowa mózgowia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19037, 19036 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19035/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 46300 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46299/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49038/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej