Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Autor
Sienkiewicz-Jarosz Halina
(2)
Dow David
(1)
Dow Mike
(1)
Kozera Grzegorz (medycyna)
(1)
Różnowska Krystyna
(1)
Serafin Piotr (nauki medyczne)
(1)
Sobolewski Piotr (1961- )
(1)
Stolba Katarzyna
(1)
Sutton Megan
(1)
Słowik Agnieszka (neurolog)
(1)
Wiszniewska Małgorzata (nauki medyczne)
(1)
Wnuk Marcin (neurolog)
(1)
Żdanowicz Anna
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Odbiorca
Lekarze
(1)
Neurolodzy
(1)
Psychiatrzy
(1)
Ratownicy medyczni
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Udar mózgu
(6)
Leczenie
(3)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Diagnostyka medyczna
(1)
Dym tytoniowy
(1)
Geneza udaru mózgu
(1)
Leczenie i zapobieganie
(1)
Leczenie udaru mózgu
(1)
Leki przeciwzakrzepowe
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Tromboliza
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Poradnik
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Poradniki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Medycyna i zdrowie
(4)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52214/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Co należy wiedzieć o rt-PA i jego właściwościach farmakologicznych i farmakokinetycznych?; 2. Historia leczenia trombolicznego; 3. Jakie korzyści płynące z zastosowania rt-PA ukazują wyniki badań klinicznych oraz analizy danych wielośrodkowych rejestrów dotyczących chorych z udarem niedokrwiennym mózgu?; 4. Jakie są aktualne wytyczne i rekomendacje dotyczące rt-PA w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu?; 5. Na czym polega postępowanie ratunkowe i ogólnomedyczne u chorego z udarem mózgu leczonego trombolitycznie?; 6. Jak przeprowadzić ocenę neurologiczną chorego z objawami udaru niedokrwiennego mózgu, u którego rozważamy zastosowanie rt-PA?; 7. Co obejmuje diagnostyka neuroobrazowa stosowana u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu leczonych trombolitycznie?; 8. Jakie są kryteria kwalifikacyji i najczęstrze przecwskazania do żylnego leczenia trombolitycznego?; 9. Jaka jest rola pielęgniarki w zastosowaniu i monitorowaniu leczenia alteplazą?; 10. Stracony czas to stracony mózg: jak uniknąć opóźnień przed-i wewnątrzszpitalnych?; 11. Co zrobić w przypadku wystąpienia powikłań leczenia udaru niedokrwiennego mózgu z użyciem rt-PA?; 12. Jakie jest znaczenie terapii trombolicznej z użyciem rt-PA w leczeniu endowaskularnym udaru mózgu?; 13. Jak poprawić oraz zoptymalizować opiekę nad chorym z udarem mózgu?; 14. Stosowanie rt-PA w codziennej praktyce lekarza neurologa: pytania i odpowiedzi. [JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52239/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Udar mózgu / Krystyna Różnowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. - 156 s. ; 21 cm.
(Lekarz Radzi)
1. Jak grom, ale nie bez przyczyn; 2. Rehabilitacja czyni cuda; 3. Jak zapobiegać udarowi; 4. Żywienie po udarze mózgu; 5. Co jeść, by uchronić się przed udarem.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22009 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22008/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Udar mózgu na dyżurze / Marcin Wnuk i Agnieszka Słowik. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2016. - 228, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm.
Rozdział 1: Epidemiologia udaru mózgu; Rozdział 2: Udar mózgu – postępowanie przedszpitalne; Rozdział 3: Udar mózgu – postępowanie w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć; Rozdział 4: Neuroobrazowanie w udarze mózgu; Rozdział 5: Leczenie przyczynowe udaru mózgu na podstawie wytycznych AHA/ASA oraz ESO; Rozdział 6: Leczenie ogólne w udarze mózgu; Rozdział 7: Wczesna profilaktyka wtórna udaru mózgu; Rozdział 8: Przejściowe niedokrwienie mózgu; Rozdział 9: Udar mózgu u kobiety w ciąży; Rozdział 10: Komunikacja z pacjentem i rodziną chorego na udar mózgu; Rozdział 11: Algorytmy postępowania na dyżurze – udar mózgu; Rozdział 12: Skale udarowe stosowane na dyżurze. [JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52210/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Proces diagnostyczno-terapeutyczny w pierwszym okresie hospitalizacji chorych leczonych trompolitycznie; 1. Udział pielęgniarki w przygotowaniu infuzji dożylnej leku trombolitycznego (rt-PA); Rozdział 2: Monitorowanie czynności życiowych i umiejętności reagowania w stanach nagłych; 1. Możliwość wystąpienia zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego; 2. Możliwość wystąpienia zaburzeń czynności układu oddechowego; 3. Możliwość wystąpienia hiperglikemii i hipoglikemii; 4. Możliwość wystąpienia podwyższonej temperatury ciała; 5. Możliwość wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych; Rozdział 3: Pielęgnacja chorych z udarem mózgu a zapobieganie powikłaniom neurologicznym; 1. Możliwość wystąpienia powikłań na skutek wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz wtórnego krwawienia śródmózgowego; 2. Możliwość urazów i uszkodzeń ciała podczas napadu padaczkowego; 3. Możliwość wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej z powodu długotrwałego unieruchomienia; 4. Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego; (zapalenie płuc a dysfagia); 5. Możliwość wystąpienia powikłań z powodu zaburzenia połykania oraz przyjmowania niewłaściwej diety; 6. Możliwość infekcji układu moczowego; 7. Ryzyko wystąpienia upadków oraz odleżyn z powodu unieruchomienia i niedowładu połowiczego; 8. Możliwość wystąpienia poudarowej spastyczności z powodu braku aktywności ruchowej; 9. Ból i ograniczenie ruchomości w kończynie górnej u chorych po udarze mózgu (ryzyko podwichnięcia w stawie barkowym); Rozdział 4: Udział pielęgniarki w edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie modyfikacji stylu życia chorych po udarze mózgu; 1. Prewencja pierwotna udaru mózgu; 2. Prewencja wtórna udaru mózgu-modyfikowalne czynniki ryzyka udaru mózgu. [JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46740/XXV/P czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1: Informacje ogólne; Rozdział 1: Zrozumieć udar; Rozdział 2: Postępowanie przy udarze; Rozdział 3: Czego należy się spodziewać; Część 2: Rehabilitacja; Rozdział 4: Odzyskiwanie mobilności; Rozdział 5: Rehabilitacja ręki i ramienia; Rozdział 6: Rehabilitacja funkcji poznawczych; Rozdział 7: Rehabilitacja zdolności komunikacyjnych; Rozdział 8 : Maksymalizacja efektów leczenia; Część 3: Twoje zdrowie; Rozdział 9: Powrót do optymalnego zdrowia; Rozdział 10: Powrót do dawnego stylu życia; Rozdział 11: Powrót do samego siebie; Część 4: Twoja rodzina i przyszłość; Rozdział 12: Obawy opiekunów; Rozdział 13: Przyszłość leczenia udaru; Rozdział 14: Wskazówki końcowe. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 60003 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60001/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Udar mózgu : kompendium dla praktyka / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz. - Wydanie I - 3 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2021. - XV, [1], 279 stron : fotografie, wykresy ; 24 cm.
(Choroby Mózgu)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67215, 67214 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 67213/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej