Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Handschke Jerzy (1948-2013)
(1)
Niemczyk Joanna
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Ubezpieczenie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenie na wypadek choroby
(1)
Zasiłek macierzyński
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 97)
1. Wstęp ; 2. Rozwój działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 1990-2005 ; 3. Znaczenie strategi cenowej w działalności zakładu ubezpieczeń działu II ; 4. Internet jako narzędzie wspomagania pośredników ubezpieczeniowych ; 5. Forma organizacyjno- prawna zakładu ubezpieczeń a koszty dystrybucji usług ubezpieczeniowych ; 6. Możliwosci wzrostu zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej ; 7. Ubezpieczeniowy cykl koniunkturalny a ryzyko prowadzenia działalności ubezpieczeniowej ; 8. Ubezpieczenia satelitarne- pojęcie, zakres, charakterystyczne cechy oraz inne sposoby finansowania ryzyka związanego z eksploatacją satelitów ; 9. Ewolucja i skala współpracy kapitałowej banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 1990- 2005 ; 10. Przsłanki nieakceptowalności koncepcji transferu ryzyka ; 11. Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych ; 12. Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w wybranych bazowych systemach emerytalnych typu ubezpieczeniowego ; 13. Przestępczość ubezpieczeniowa a koszty korzyści po stronie zakładu ubezpieczeń oraz sprawcy przestępstwa ubezpieczeniowego ; 14. Subsydiarność w ubezpieczeniach społecznych, na przykładzie zabezpieczenia emerytalnego w rozszerzonej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Społeczne aspekty metody ubezpieczenia; 1. Przyczynek do brhawioralnej teorii ryzyka; 2. Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna; 3. Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych; 4. Społeczne znaczenie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń; 5. Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych; Część 2: Zastosowanie ubezpieczenia w polityce spolecznej; 1. Zastosowanie rozwiązań ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; 2. Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela; 3. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; 4. Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; 5. Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość; 6. Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny; 7. Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych; 8. Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym; Część 3: Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa domowego; 1. Przyczynek do teorii doubezpieczenia społecznego; 2. Egzemplifikacja ryzyka gospodarstwa domowego; 3. Ubezpieczenia na zycie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego; 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w gospodarstwie domowym; 5. Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce; 6. Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - błądzenie po manowcach rynku ubezpieczeniowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 17925 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17924/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza ubezpieczeń; Rozdział 2:Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce; Rozdział 3: Funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń; Rozdział 4: Umowa ubezpieczenia; Rozdział 5: Wybrane elementy finansów zakładów ubezpieczeń; Rozdział 6: Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych; Rozdział 7: Ubezpieczenia życiowe; Rozdział 8: Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego; Rozdział 9: Ubezpieczenia społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29306, 29305 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29304/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wynagrodzenie za czas choroby; Rozdział 2: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; Rozdział 3: Podstawa wymiaru świadczrń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych będących pracownikami; Rozdział 4: Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla bezpieczonych niebędących pracownikami; Rozdział 5: Przepisy przejściowe; Rozdział 6: Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 7: Koordynacja świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19844 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19843/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 714)
1.Organizacje pozarządowe - trzeci sektor współczesnego społeczeństwa; 2. Administracja publiczna w wybranych państwach Europy Zachodniej; 3. Niedostrzegalna prywatyzacja systemu ubezpieczeń społecznych; 4. Uwarunkowania i metody interwencji państwa w ochronie zdrowia; 5. Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again