Form of Work
Książki
(26)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Lisowski Jacek
(3)
Dziubińska-Lechnio Ewa
(2)
Stojek-Siwińska Magdalena
(2)
Flisek Aneta
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Handschke Jerzy (1948-2013)
(1)
Hrynkiewicz Józefina (1946- )
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Kluszczyńska Zofia
(1)
Kolasiński Krzysztof
(1)
Kulisa Beata
(1)
Kuźniar Jerzy
(1)
Miłek Marian
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
Niedziński Tomasz
(1)
Niemczyk Joanna
(1)
Nowak Krzysztof
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pięcek Beata
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Szumlicz Tadeusz (1945- )
(1)
Tryfan Barbara
(1)
Łyskawa Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(20)
Prawo pracy
(5)
Ubezpieczenie
(4)
Emerytura
(2)
Opieka społeczna
(2)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Chłopi
(1)
Instytucje ubezpieczeń społecznych
(1)
Koszty pracy
(1)
Ludzie starzy
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Regiony problemowe
(1)
Ryzyko (ubezpieczenie)
(1)
Składki na ubezpieczenia społeczne
(1)
Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubezpieczenie majątkowe
(1)
Ubezpieczenie na wypadek choroby
(1)
Ubezpieczenie na życie
(1)
Umowa
(1)
Wieś
(1)
Zasiłek macierzyński
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Część 1: Społeczne aspekty metody ubezpieczenia; 1. Przyczynek do brhawioralnej teorii ryzyka; 2. Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna; 3. Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych; 4. Społeczne znaczenie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń; 5. Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych; Część 2: Zastosowanie ubezpieczenia w polityce spolecznej; 1. Zastosowanie rozwiązań ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; 2. Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela; 3. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; 4. Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; 5. Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość; 6. Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny; 7. Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych; 8. Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym; Część 3: Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa domowego; 1. Przyczynek do teorii doubezpieczenia społecznego; 2. Egzemplifikacja ryzyka gospodarstwa domowego; 3. Ubezpieczenia na zycie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego; 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w gospodarstwie domowym; 5. Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce; 6. Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - błądzenie po manowcach rynku ubezpieczeniowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17925 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17924/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 181)
I. Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego; 1. Anna Kufel-Siemińskiego, Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego (artykuł sprawozdawczy); 2. Teresa H. Bednarczyk, Implikacje kryzysu finansowego dla rynku ubezpieczeń; 3. Krystyna Ciuman, Korzyści podatkowe jako przesłanka rozwoju komercyjnych ubezpieczeń osobowych w Polsce; 4. Waldemar Glabiszewski, Przesłanki i formy wdrażania zmian technologicznych działających w Polsce zakładach ubezpieczeń; 5. Andrzej Grzebieniak, Zarządzanie reasekuracją w przypadku grupy 1 i 2 działu II ubezpieczeń w zakładach ubezpieczeń działających na rynku polskim w latach 2004-2008; 6. Jerzy Gwizdała, Łukasz Gwizdała, Koncepcja bancassurance - perspektywy rozwoju na polskim rynku ubezpieczeń; 7. Jerzy Handschke, Magdalena Osak, Justyna Talarek, Postulowane zasady przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń i branżę ubezpieczeniową; 8. Marietta Janowicz-Lomott, Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych - zarys problemu; 9. Dirk Kaiser, Sprawność rynków ubezpieczeniowych w świetle umów wymiany; 10. Bożena Kołosowska, Damian Walczak, Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce - stan obecny i perspektywy; 11. Patrycja Kowalczyk, Określenie wartości nieruchomości na potrzeby ubezpieczenia - analiza problemu; 12. Jacek Lisowski, Ewolucja systemu finansowego ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w latach 1945-2010; 13. Piotr Manikowski, Zmienność i cykliczność rynku ubezpieczeń satelitarnych; 14. Marek Monkiewicz, Grażyna Sordyl, Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego; 15. Maria Płonka, Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008; 16. Jarosław Przybytniowski, Determinanty współpracy brokera ubezpieczeniowego z zakładami ubezpieczeń na podstawie wyników badań; 16. Grzegorz Strupczewski, Wybór triggera w obligacjach katastroficznych; II. Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń; 1. Barbara Kęszycka, Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń (artykuł sprawozdawczy); 2. Jakub Kalak, Krzysztof Łyskawa, Podstawa odpowiedzialności cywilnej producenta rolnego i jej ubezpieczalność; 3. Magdalena Osak, Ubezpieczenia zdrowotne - miejsce w ustawowej systematyce ubezpieczeń; 4. Monika Szaraniec, Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP; 5. AnnaTarasiuk-Flodrowska, Wybrane problemy prawne bancassurance w świetle Rekomendacji Dobrych Praktyk; 6. Maria Wąsewicz, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na rynku nieruchomości; 7. Marcin Wojtkowiak, Wybrane problemy prawne dotyczące zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy; III. Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia; 1. Joanna Ratajczak-Tuchołka, Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (artykuł sprawozdawczy); 2. Kamila Bielawska, Finansowanie kosztów reformy emerytalnej w Polsce - założenia a wykonanie; 3. Dominika Cichońska, Petre Iltchev, Korzyści i zagrożenia związane z outsourcingiem w ochronie zdrowia; 4. Maciej Cycoń, Edyta Czerwiec, Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń; 5. Tomasz Michalski, Demografia czy OFE, gdzie szukać korekt w polskim systemie emerytalnym?; 6. Joanna Niżnik, Reforma ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych i jej wpływ na rynek ubezpieczeń; 7. Anna Ostrowska-Dankiewicz, Znaczenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla polskiego rynku ubezpieczeń na życie; 8. Joanna Owczarek, Barbara Więckowska, Ryzyko dopłaty do emerytury minimalnej w nowym systemie emerytalnym w Polsce; 9. Sylwia Pieńkowska- Kamieniecka, Ocena pracowniczych programów emerytalnych realizowanych w formie oszczędnościowo-ubezpieczeniowej; 10. Piotr Pisarewicz, Reguły antydyskryminacyjne jako przejaw egalitaryzmu na rynku planów emerytalnych w USA; 11. Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Reforma systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych; 12. Daniel Szewieczek, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka, Klasyczne ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia z funduszem kapitałowym w Polsce - studium zmiany trendów rynkowych w dobie kryzysu; 13. Tadeusz Terlikowski, Globalizacja ryzyka - wyzwaniem dla ubezpieczeń; 14. Ewa Wierzbicka, Polisy ustrukturyzowane jako forma oszczędzania. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 97)
1. Wstęp ; 2. Rozwój działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 1990-2005 ; 3. Znaczenie strategi cenowej w działalności zakładu ubezpieczeń działu II ; 4. Internet jako narzędzie wspomagania pośredników ubezpieczeniowych ; 5. Forma organizacyjno- prawna zakładu ubezpieczeń a koszty dystrybucji usług ubezpieczeniowych ; 6. Możliwosci wzrostu zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej ; 7. Ubezpieczeniowy cykl koniunkturalny a ryzyko prowadzenia działalności ubezpieczeniowej ; 8. Ubezpieczenia satelitarne- pojęcie, zakres, charakterystyczne cechy oraz inne sposoby finansowania ryzyka związanego z eksploatacją satelitów ; 9. Ewolucja i skala współpracy kapitałowej banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 1990- 2005 ; 10. Przsłanki nieakceptowalności koncepcji transferu ryzyka ; 11. Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych ; 12. Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w wybranych bazowych systemach emerytalnych typu ubezpieczeniowego ; 13. Przestępczość ubezpieczeniowa a koszty korzyści po stronie zakładu ubezpieczeń oraz sprawcy przestępstwa ubezpieczeniowego ; 14. Subsydiarność w ubezpieczeniach społecznych, na przykładzie zabezpieczenia emerytalnego w rozszerzonej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / Zofia Kluszczyńska [et al.] ; pod red. Grażyny Szpor. - Wyd. 6., stan prawny na 15 sierpnia 2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 336, [8] s. ; 21 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
Rozdział 1: Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego; Rozdział 2: Struktura systemu ubezpieczeń społecznych; Rozdział 3: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa; Rozdział 4: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Rozdział 5: Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Rozdział 6: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych; Rozdział 7: Wypłaty emerytur kapitałowych; Rozdział 8: Pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Rozdział 9: Ubezpieczenia społeczne rolników; Rozdział 10: Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego; Rozdział 11: Aktualne zagadnienia ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37581 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37580/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; Rozdział1: Modele polityki społecznej - ustalenie kategorii konstrukcyjnych; Rozdział 2: Model antycypacyjny polityki społecznej - uwarunkowania realizacyjne; Rozdział 3: Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne; Rozdział 4: Schemat ideowy metody ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Rozdział 5: Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia - aspekt problemowy i aspekt charakteryzujący; Część 2: Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego; Rozdział 6: Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego - czy w kierunku rozwiązań ubezpieczeniowych; Rozdział 7: O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia; Rozdział 8: O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym; Rozdział 9: O "systemie ubezpieczeń społecznych"; Rozdział 10: O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37709 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37708/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46228 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46227/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 182)
I. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie; 1. Krzysztof Łyskawa, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (artykuł sprawozdawczy); 2. Anna Bera, Dariusz Pauch, Ubezpieczenie od sprzeniewierzenia jako instrument zarządzania ryzykiem nadużyć w przedsiębiorstwie; 3. Romuald Holly, Agnieszka Chmielewska, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa); 4. Robert Dankiewicz, Monitoring ryzyka utraty należności w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego; 5. Beata Dubiel, Ubezpieczenie działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; 6. Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz, Uwarunkowania wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP w 2009 roku - wyniki badań ankietowych; 7. Petre Iltchev, Wielowymiarowa mapa ryzyka - metoda zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem w placówkach opieki zdrowotnej; 8. Ryszard Stempel, Ryzyko w uprawach polowych na terenie Polski Północnej i wykorzystane ubezpieczenia; II. Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń; 1. Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń (artykuł sprawozdawczy); 2. Sylwia Bożek, Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym; 3. Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Determinanty zmian w strategicznym zarządzaniu kosztami zakładu ubezpieczeń; 4. Teresa Tatiana Czerwińska, Cele polityki inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w świetle koncepcji interesariusza; 5. Aneta Grygoruk, Elżbieta Ostrowska, Analiza struktury i ocena efektywności portfela inwestycyjnego towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II w latach 2003-2008; 6. Tomasz Jedynak, Możliwości zastosowania ratingu jako uproszczonej metody oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń; 7. Robert Kurek, Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń - nowy element dyscypliny rynkowej w świetle Solvency II; 8. Malwina Lemkowska, Przesłanki wdrażania znormalizowanego systemu zarządzania jakością w zakładzie ubezpieczeń; 9. Jan Piątek, Koszty działalności zakładów ubezpieczeń - pojęcie i prezentacja; 10. Anna Szkarłat-Koszałka, Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela; 11. Stanisław Wieteska, Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie dla osób z wszczepionym stymulatorem serca; III. Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach; 1. Piotr Manikowski, Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach (artykuł sprawozdawczy); 2. Beata Jackowska, Ewa Wycinka, Zastosowanie scoringu do oceny ryzyka ubezpieczeniowego; 3. Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka, Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP; 4. Anna Kufel-Siemińska, O metodologii badań ilościowych nad dystrybucją usług ubezpieczeniowych; 4. Viera Pacakova, Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company; 5. Krzysztof Piasecki, Nieprecyzyjny opis porządku zatrzymania straty; 6. Jacek Rodzinka, Model regresji liniowej lojalności klientów indywidualnych zakładów ubezpieczeń działu II; 7. L'ubica Sipkova, Hanna Bohacova, Juraj Sipko, Quantile Models of Losses in Property Insurance; 8. Ondrej Slavicek, Bonus-malus Systems : Theory and Practice; 9. Alicja Wolny-Dominiak, Szacowanie stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modelu HGLM. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46315 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46314/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44179 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum - Wolters Kluwer Polska)
ISBN: : 978-83-7526-829-4 (opr. twarda) ; 978-83-7526-830-0 (opr. miękka)
Rozdział 1: System ubezpieczeń społecznych; Rozdział 2: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa; Rozdział 3: Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 4: Zasady wypłaty świadczeń; Rozdział 5: Świadczenia rodzinne z budżetu państwa; Rozdział 6: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG; Rozdział 7: Przyznawanie u ustalanie wysokości świadczeń emerytalno -rentowych; Rozdział 8: Uprawnienia emerytalne; Rozdział 9: Renty z FUS; Rozdział 10: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 11: Świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29052/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-88048-07-4
1. Przesłanki wprowadzania reformy systemu ubeszpieczeń społecznych; 2. Konstrukcje nowego systemu ubezpieczeń społecznych; 3. Kogo obejmie reforma? 4. Składka na ubezpieczenie społeczne; 5. Uskładkowienie wynagrodzenia; 6. Trzy filary systemu; 7. Opodatkowanie składki i świadczenia emerytalnego; 8. Bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń społecznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4701, 4700, 4699, 4698, 4697, 4696, 4695, 4694, 4693 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4692/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. System emerytalno-rentowy w świetle teorii i europejskich modeli zabezpieczenia społecznego; 2. Konflikty wokół wieku emerytalnego w Polsce i w Unii Europejskiej; 3. Nierównowaga finansowa a pojęcie sprawiedliwości; 4. Solidarność międzygeneracyjna a wymiana pokoleń w rolnictwie; 5. Postulaty weryfikacji systemu w opiniach kobiet; 6. Ludzie starsi w systemie pomocy społecznej na wsi w Polsce i UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31997, 31996 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31995//XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza ubezpieczeń; Rozdział 2:Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce; Rozdział 3: Funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń; Rozdział 4: Umowa ubezpieczenia; Rozdział 5: Wybrane elementy finansów zakładów ubezpieczeń; Rozdział 6: Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych; Rozdział 7: Ubezpieczenia życiowe; Rozdział 8: Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego; Rozdział 9: Ubezpieczenia społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29306, 29305 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29304/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Część ogólna; Rozdział 1: Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; Rozdział 2: Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego; Rozdział 3: Finansowanie ubezpieczenia społecznego; Rozdział 4: Składka na ubezpieczenie społeczne; Rozdział 5: Obowiązek ubezpieczenia społecznego; Rozdział 6: Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej; Rozdział 7: Warunki nabycia prawa do świadczeń; Rozdział 8: Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Rozdział 9: Dodatki do rent i emerytur; Rozdział 10: Waloryzacja świadczeń emerytalnych; Rozdział 11: Wpływ świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Rozdział 12: Świadczenie nienależne; Rozdział 13: Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego; Rozdział 14: Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem; Część 2: Ubezpieczenie emerytalne; Rozdział 15: Założenia zreformowanego systemu emerytalnego; Rozdział 16: Ryzyko emerytalne; Rozdział 17: Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (stary system); Rozdział 18: Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (pierwszy filar); Rozdział 19: Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (drugi filar); Część 3: Ubezpieczenie rentowe; Rozdział 20: Zakres działania ubezpieczenia rentowego; Rozdział 21: Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym; Rozdział 22: Świadczenia z ubezpieczenia rentowego; Rozdział 23: Renty przyznawane w szczególnym trybie; Część 4: Ubezpieczenie chorobowe; Rozdział 24: Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego; Rozdział 25: Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym; Rozdział 26: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego; Rozdział 27: Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń; Rozdział 28: Okres pobierania zasiłku chorobowego; Rozdział 29: Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego; Rozdział 30: Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego; Rozdział 31: Realizacja prawa do zasiłku chorobowego; Część 5: Ubezpieczenia wypadkowe; Rozdział 32: Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 33: Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne; Rozdział 34: Elementy pojęcia wypadku przy pracy; Rozdział 35: Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanych w związku z pracą; Rozdział 36: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 37: Ustalenie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26109 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26108/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
Rozdział 1: System ubezpieczeń społecznych; Rozdział 2: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa; Rozdział 3: Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 4: Zasady wypłaty świadczeń; Rozdział 5: Świadczenia rodzinne z budżetu państwa; Rozdział 6: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG; Rozdział 7: Prawo do emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach; Rozdział 8: Renty z FUS; Rozdział 9: Obliczanie wysokości emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach oraz rent; Rozdział 10: Przyznawanie i wypłata emerytur i rent; Rozdział 11: Postępowanie w sprawach o emeryturę ustalaną na dotychczasowych zasadach i rentę; Rozdział 12: Nowe emerytury oraz ich wysokość; Rozdział 13: Emerytury kapitałowe; Rozdział 14: Emerytury pomostowe; Rozdział 15: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 16: Świadczenia i zasiłki przedemerytalne; Rozdział 17: Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. [AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37488/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wynagrodzenie za czas choroby; Rozdział 2: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; Rozdział 3: Podstawa wymiaru świadczrń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych będących pracownikami; Rozdział 4: Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla bezpieczonych niebędących pracownikami; Rozdział 5: Przepisy przejściowe; Rozdział 6: Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego; Rozdział 7: Koordynacja świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19844 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19843/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zatrudnienie w przedsiębiorstwie i jego koszty; 1.1. Rola pracowników w przedsiębiorstwie; 1.2. Prawne podstawy zatrudnienia; 1.3. Koszty pracy; 1.4. Klasyfikacja kosztów pracy; Rozdział 2: Płacowe koszty pracy; 2.1. Definiowanie wynagrodzenia; 2.2. system i formy wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; 2.3. Płaca minimalna jako podstawa kształtowania wynagrodzeń; 2.4. Wynagrodzenia osobowe stałe i zmienne; Rozdział 3: Pozapłacowe koszty pracy; 3.1. Składniki pozapłacowych kosztów pracy dla pracodawcy i pracownika; 3.2. Fundusze celowe na rzecz pracowników; 3.3. Pozostałe składniki kosztów pracy; 3.4. Powiązania obowiązków ubezpieczeniowych oraz podatkowych a koszty pracy; Rozdział 4: Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie – podstawy metodyczne; 4.1. Koszty pracy w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa; 4.2. Wstępna analiza kosztów pracy; 4.3. Wskaźniki efektywności kosztów pracy; 4.4. Wskaźniki fluktuacji pracowników; 4.5. Ujęcie statystyczne kosztów pracy w Polsce na przykładzie przemysłu. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59068/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. - 2. wyd., stan prawny marzec 2009 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - VIII, 350 s. ; 17 cm.
(Twoje Prawo)
1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DZ.U. Nr 64, poz. 593); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 24 lipca 2006 r. (DZ. U. Nr 135, poz. 950); 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. (DZ. U. Nr 216, poz. 1609); 4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 8 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 43, poz. 418); 5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. (DZ. U. Nr 217, poz. 1837); 6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych z dnia 18 października 2004 r. (DZ. U. Nr 233, poz. 2344); 7. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (DZ. U. Nr 201, poz. 1455); 8. . Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (DZ. U. 2005, Nr 6, poz. 45); 9. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 1 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 42, poz. 409); 10. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (DZ. U. Nr 27, poz. 158); 11. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 61, poz. 543); 12. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DZ. U. Nr 228, poz. 2255); 13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 18 lipca 2006 r. (DZ. U. Nr 130, poz. 903); 14. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005r. (DZ. U. Nr 105, poz. 881); 15. . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z dnia 23 maja 2006 r. (DZ. U. Nr 95, poz. 661). [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34011 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34010/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 714)
1.Organizacje pozarządowe - trzeci sektor współczesnego społeczeństwa; 2. Administracja publiczna w wybranych państwach Europy Zachodniej; 3. Niedostrzegalna prywatyzacja systemu ubezpieczeń społecznych; 4. Uwarunkowania i metody interwencji państwa w ochronie zdrowia; 5. Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Wydział Administracyjno-Prawny. Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 86.)
Rozdział 1: Przedmiot, geneza prawa pracy; Rozdział 2: funkcje i zasady prawa pracy; Rozdział 3: Źródła prawa pracy; Rozdział 4: Stosunek pracy i jego rodzaje; Rozdział 5: Powstanie stosunku pracy; Rozdział 6: Ustanie stosunku pracy; Rozdział 7: Obowiązki stron stosunku pracy; Rozdział 8: Odpowiedzialność pracownicza; Rozdział 9: Wynagrodzenie za pracę; Rozdział 10: Czas pracy; Rozdział 11: Urlop wypoczynkowy; Rozdział 12: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i ochrona pracy młodocianych; Rozdział 13: Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców; Rozdział 14: Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Rozdział 15: Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy; Rozdział 16: Zbiorowe prawo pracy; Rozdział 17: Promocja zatrudnienia; Rozdział 18: Ubezpieczenia społeczne; Rozdział 19: Inne świadczenia z zabezpieczenia społecznego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33039/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again