Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Książki niedostępne
(1)
Author
Meyer Beata
(4)
Gołembski Grzegorz
(2)
Rapacz Andrzej
(2)
Bednarska Marlena
(1)
Bernard Paweł
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Knecht Damian
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Niezgoda Agnieszka
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Pawlicz Adam
(1)
Różycki Paweł
(1)
Sasinowski Henryk
(1)
Sikora Krzysztof
(1)
Szromek Adam R
(1)
Szyszka-Olejowska Barbara
(1)
Zmyślony Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Turystyka
(19)
Marketing turystyczny
(5)
Usługi
(3)
Agroturystyka
(2)
Polityka turystyczna
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Rynek turystyczny
(2)
Unia Europejska
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Agrobiznes
(1)
Ekonomika turystyki
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekoturystyka
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Klastry
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Leczenie uzdrowiskowe
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polska
(1)
Przemysł
(1)
Rekreacja
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Turystyka miejska
(1)
Turystyka--aspekt ekonomiczny
(1)
Uzdrowiska
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński)
Część 1 : Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; Andrzej Hadzik; Turystyka uzdrowiskowa – teoretyczne ujęcie problemu; Beata Meyer : Zróżnicowanie funkcji pełnionych przez turystykę; Adam Pawlicz: Promocja uzupełniająca jako element turystycznego promotion mix miasta; Marta Sidorkiewicz : Znaczenie turystyki biznesowej w rozwoju regionalnym; Część 2: Problemy rynku usług turystycznych; Anna Bera: Dobrowolne ubezpieczenia turystyczne w ofercie biur podróży; Stefan Bosiacki, Marcin Kruk: Koniunktura na regionalnym rynku usług turystycznych; Katarzyna Majchrzak: Konsumpcja turystyczna polskiej klasy średniej; Stanisław Miecznikowski, Piotr Lewandowski: Innowacja czynnikiem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej; Aleksander Panasiuk: Makroekonomiczne planowanie strategiczne na lata 2007-2013 w zakresie polityki wspierania podmiotów turystycznych; Daniel Szostak: Charakterystyka i klasyfikacja ważniejszych obiektów bazy noclegowej na przykładzie Polski; Anna Tokarz: Wykorzystanie Internetu przez przedsiębiorstwa turystyczne w procesie rekrutacji; Część 3: Regionalne problemy rozwoju turystyki; Jadwiga Antoszak: Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego; Anna Dołowy: Stan środowiska jako determinanta rozwoju turystyki wypoczynkowej w gminie Rewel; Mirosław Januszewski : Inwestycje turystyczne realizowane przez samorząd terytorialny gmin województwa dolnośląskiego; Magdalena Kulbaczewska, Robert Kubicki: wykorzystanie bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim w latach 1998-2003; Agnieszka Lewandowska: Analiza atrakcyjności Kołobrzegu dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej; Tomasz Mańkowski: Możliwości rozwoju morskiej turystyki wycieczkowej w Polsce; Dawid Milewski: Analiza atrakcyjności Kołobrzegu dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej; Tomasz Mańkowski: Możliwości rozwoju morskiej turystyki wycieczkowej w Polsce; Dawid Milewski: Analiza strategiczna rozwoju turystyki w gminach Police i nowe Warpno; Sabina Ren, Agnieszka Wartecka –Ważyńska: wyznaczniki polityki turystycznej w świetle polityki regionalnej województwa lubuskiego[k].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1660/1 (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 020/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński)
Część 1: Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; Beata Meyer: Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego; Elżbieta Nawrocka: Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w świetle współczesnych teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju; Część 2: Problemy rynku usług turystycznych; Katarzyna Biełuszko: charakterystyka elektronicznego rynku usług hotelarskich; Anna Gardzińska: Realizacja polityki turystycznej w Polsce i Niemczech na przykładzie wybranego województwa i kraju związkowego; Grzegorz Godlewski, Monika Polańczyk: Rola lokalnych browarów w stymulowaniu rozwoju ruchu turystycznego w regionie Mazowsza; Liliana Jodkowska , Marta Sidorkiewicz: Wybrane zagadnienia klasyfikacji i kategoryzacji obiektów zakwaterowania zbiorowego w Polsce i Niemczech; Izabela Michalska-Dudek: Amadeus Privilege oraz firmowe bony turystyczne odpocznę.pl jako przykłady programów lojalnościowych na rynku business w turystyce; Aleksander Panasiuk: Ewolucja strategii rozwoju turystyki w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej; Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz: Analiza efektywności promocji produktu turystyki miejskiej w wybranych miastach nadbałtyckich; Anna Tokarz-Kocik: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwach hotelarskich na przykładzie hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach. Część 3: Regionalne problemy rozwoju turystyki; Iwona Bąk, Agnieszka Brelik: Zróżnicowanie rozwoju ekoturystyki w województwie zachodniopomorskim; Magdalena Kulbaczewska, Robert Kubicki: Prognozowanie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim; Marta Mańkowska, Tomasz Mańkowski: Cruising rzeczy jako determinanta kształtowania produktu turystycznego Szczecina; Dawid Milewski: Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego; Adam Pawlicz: Wybrane problemy finansowania internetowych systemów informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 020/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44910 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44909/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne aspekty promocji obszarowego produktu turystycznego; Rozdział 2: Instytucjonalne aspekty promocji produktu turystycznego w aglomeracjach miejskich; Rozdział 3: Instrumenty i determinanty promocji miejskiego produktu turystycznego; Rozdział 4: Koncepcja modelu systemu promocji produktu turystycznego aglomeracji miejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28782 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28781/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36436/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki; 2. Podstawy prawne działalności przedsiębiorstw turystycznych; 3. Produkt przedsiębiorstwa turystycznego; 4. Zasoby ludzkie w działalności przedsiębiorstwa turystycznego; 5. Zarządzanie zapleczem materialnym przedsiębiorstwa turystycznego; 6. Technologie informatyczne wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych; 7. Jakoś usług czynnikiem konkurencji przedsiębiorstw turystycznych; 8. Procesy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; 9. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1111/3, P-1111/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1111/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501 ; nr 2 (22))
Anna Ostrowska-Tryzno, Karolina Gołębieska: Realizacja koncepcji LEADER przez lokalne grupy działania na przykładzie Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”; Anna Sammel, Anna Jęczmyk: Euroregionalne projekty turystyczne w województwie zachodniopomorskim dofinansowane w ramach programu INTERREG III A i INTERREG IV A; Beata Żelazko: Wykorzystanie środków unijnych w realizacji koncepcji marketingu regionalnego i marketingu regionu w sferze turystyki; Joanna Geresz, Dagmara Fiszer: Fundusze strukturalne dla rozwoju turystyki w województwie mazowieckim w latach 2007-2013. Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka: Fundusze strukturalne jako czynnik stymulujący rozwój sektora turystycznego w regionie kujawsko-pomorskim; Eugenia Panfiluk: Oddziaływanie instrumentów unijnych na działalność inwestycyjną w sektorze turystycznym; Katarzyna Czech:, Grzegorz Jankowski, Sławomir Pytel: Finansowe ze środków unijnych projekty rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich znaczenie dla turystyki i rekreacji- wybrane przykłady; Jacek Gancarczyk: Znaczenie środków z funduszy UE dla rozwoju turystyki w Małopolsce; Julia Wojciechowska-Solis: Wykorzystanie środków unijnych na rozwój turystyki na Lubelszczyźnie; Lilianna Jodkowska, Marta Sidorkiewicz: Modernizacja i rozbudowa polskich oraz niemieckich obiektów hotelarskich ze środków unijnych; Sylwia Golian, Anna Mazurek-Kusiak: Pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów agroturystycznych; Teresa Gądek-Hawlena: Wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju turystyki. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47208 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47207/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do zagadnień turystyki i rynku turystycznego; Rozdział 2: Popyt turystyczny i jego cechy; Rozdział 3: Czynniki wpływające na popyt turystyczny; Rozdział 4: Społeczne i psychologiczne determinanty popytu turystycznego; Rozdział 5: Decyzje nabywacze turystów; Rozdział 6: Segmentacja popytu turystycznego; Rozdział 7: Badanie popytu turystycznego; zdział 8: Trendy w popycie turystycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24131, 24130 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24129/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarys wiedzy o turystyce / Paweł Różycki. - Kraków : Proksenia, 2006. - 134 s. : il. ; 24 cm.
1. Definicje i podstawowe pojęcia związane z turystyką; 2. Klasyfikacja zjawisk turystycznych; 3. Zarys dziejów turystyki; 4. Religia, etyka i filozofia a turystyka; 5. Uwarunkowania rozwoju turystyki; 6. Funkcje turystyki; 7. Turystyka jako zjawisko gospodarcze; 8. Organizacja turystyki w Polsce; 9. Ruch turystyczny na świecie i w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25816, 25815, 25814, 25813 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25812/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35847 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35846/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Aspekty rozwoju gospodarki turystycznej; Rozdział 1: Kształcenie kadr turystycznych w polskich szkołach wyższych; Rozdział 2: Miejsce studentów wybranych uczelni w aktywności turystycznej długookresowej; Rozdział 3: Markowe produkty turystyczne województwa podlaskiego; Cz. 2: Uwarunkowania rozwoju turystyki; Rozdział 4: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim; Rozdział 5: Walory przyrodnicze województwa podlaskiego; Rozdział 6: Potencjał turystyczny województwa podlaskiego; Rozdział 7: Prawne uwarunkowania działalności turystycznej w Polsce; Rozdział 8: Prawne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych; Rozdział 9: Finansowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego; Cz.3: Agroturystyka szansą aktywizacji regionów; Rozdział 10: Rola agroturystyki w aktywizacji terenów wiejskich; Rozdział 11: Agroturystyka w Polsce; Cz.4: Rola turystyki w czasie przyszłym; Rozdział 12: Zarządzanie czasem wolnym; Rozdział 13: Szanse rozwoju turystyki w Euroregionie Niemen; Rozdział 14: Turystyka szansą rozwoju województwa podlaskiego; Rozdział 15: Turystyka kwalifikacyjna szansą rozwoju południowego Podlasia;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17006, 17004, 17003 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17002/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 17005 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 99)
1. Introduction ; 2. Methods of entrepreneurship research in the Polish tourism sector ; 3. Motivation and employee satisfaction in tourism ; 4. Students' attitude towards entrepreneurship: An empirical study ; 5. Measuring service quality in tourism ; 6. Revealing customer traveler preferences- Qualitative results from Austria ; 7. The impact of residents' quality of life on tourist product ; 8. Leadership activities of tourist entrepreneurs as a form of their entrepreneurship in a tourist destination ; 9. A study of barriers to entrepreneurship in selected Kashubian communities ; 10. Local government's involvement in the development of entrepreneurship in emerging tourist destinations ; 11. Nature of risk in hotel operations and possibilities of its measurement ; 12. Authors.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36435/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki rozwoju turystyki europejskiej; Rozdział 1: Uwarunkowania naturalne, ekonomiczno społeczne i polityczne rozwoju turystyki w Europie; Rozdział 2: Polityka turystyczna w europie; Rozdział 3: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Część 2: Europejski sektor turystyczny; Rozdział 4: Specyfika europejskiego rynku turystycznego; Rozdział 5: Rozwój popytu turystycznego w Europie na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 6: Rozwój turystyki międzynarodowej na kontynencie europejskim w latach 1995-2007. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30379, 30378, 30377, 30376 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30375/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiebiorstwo turystyczne w systemie gospodarki; Rozdział 2: Podstawy prawne działalności przedsiębiorstw turystycznych; Rozdział 3: Produkt przedsiębiorstwa turystycznego; 4: Zasoby ludzkie w działalności przedsiebiorstwa turystycznego; 5: Zarządzanie zapleczem materialnym przedsiębiorstwa turystycznego; 6: Technologie informatyczne wspierajace funkcjonowanie przedsiebiorstw turystycznych; 7: Jakość usług czynnikiem konkurencji przedsiebiorstw turystycznych; 8: Procesy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; 9: Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30355, 30354, 30353, 30352 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30351/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 184 s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie - Wydawnictwo C. H. Beck. Turystyka, Rekreacja, Sport)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-978/3, P-978/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-978/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20702, 20701 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20700/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Podatkowy Leksykon Działalności Gospodarczej)
Rozdział 1: Podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej; Rozdział 2: Czynności związane z rozpoczęciem działalności; Rozdział 3: Obowiązek podatkowy i prowadzenie ksiąg; Rozdział 4: Dokumentowanie operacji gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30402, 30401 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30400/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again