Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Krupa Jan
(2)
Krupa Jan (1955- )
(2)
Jędrysiak Tadeusz
(1)
Krasny Piotr (1966- )
(1)
Niemczyk Agata
(1)
Soliński Tomasz (1975- )
(1)
Szpara Krzysztof
(1)
Ziarkowski Dominik
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(4)
Subject
Turystyka kulturowa
(7)
Ochrona środowiska
(3)
Ekoturystyka
(2)
Kultura i trurystyka
(2)
Agroturystyka
(1)
Artyści
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Relacje z podróży polskie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Dynowskie, Pogórze
(4)
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 214)
ISBN: : 978-83-7252-596-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43051 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiejska turystyka kulturowa / Tadeusz Jędrysiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 162, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
1. Wiejska turystyka kulturowa - definicja, specyficzne problemy i czynniki rozwoju; 1.1. Charakterystyka współczesnej polskiej wsi; 1.2. Turystyka wiejska; 1.3. Specyficzne problemy turystyki wiejskiej; 1.4. Wiejska turystyka kulturowa; 1.5. Zrównoważona wiejska turystyka kulturowa i czynniki jej rozwoju; 1.6. Wiejska turystyka kulturowa a sezonowość i wielkość popytu turystycznego; 1.7. Agroturystyka szansą rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej; 2. Wartość dziedzictwa kulturowego polskiej wsi; 2.1. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi; 2.2. Krajobraz polskiej wsi; 2.3. Regiony etnograficzne i grupy etniczne w Polsce; 2.4. Elementy kultury ludowej należące do dziedzictwa kulturowego; 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego polskiej wsi; 3.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi a rozwój turystyki kulturowej; 3.2. Sposoby ochrony i popularyzacja dziedzictwa kulturowego wsi; 3.3. Skanseny jako miejsca zachowania kultury ludowej; 3.4. Twórczość ludowa - ginące zawody; 3.5. Zachowanie dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi; 4. Wiejska turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju regionu; 4.1. Ekonomiczne korzyści z rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej; 4.2. Dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu oferty turystycznej w wiejskiej turystyce kulturowej; 4.3. Produkt turystyki wiejskiej i jego składniki; 4.4. Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej; 4.5. Produkty regionalne jako atrakcja turystyczna; 4.6. Szlaki turystyczne jako specyficzny rodzaj produktu turystycznego. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1124/2, 36489, 36488 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1124/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43831 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43830/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Walory kulturowe i zagospodarowanie turystyczne Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki; 1.1. Zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego w strukturze szlaków tematycznych województwa podkarpackiego jako forma ich ochrony i promocji; 1.2. Standaryzacja i kategoryzacja jako czynniki podnoszenia jakości bazy noclegowej obszarów wiejskich - implikacje la Pogórza Dynowskiego; 1.3. Organizacje pozarządowe działające na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 1.4. Płk Jan Kamieniecki - adiutant księcia Józefa Poniatowskiego i jego związki z Dynowszczyzną; 1.5. Różnorodność oferty agroturystycznej na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa podkarpackiego; 1.6. Szlaki kulinarne jako czynnik promocji regionu; 1.7. Cmentarze powojenne – ocalić od zapomnienia; 2. Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego; 2.1. Walory przyrodnicze i turystyczne obszarów chronionych Pogórza Dynowskiego; 2.2. Wykorzystanie skarp o różnej genezie przez żołny merops apiaster oraz brzegówki riparia riparia na obszarze Pogórza Dynowskiego; 2.3. Inwentaryzacja herpetofauny w dolinie rzeki San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim; 3. Efektywność metod w zagospodarowaniu odpadów a jakość środowiska; 3.1. Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku; 3.2. Skuteczność i stabilność procesów oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR; 3.3. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako przykład zrównoważonej gospodarki odpadami; 3.4. Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze; 3.5. Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego; 3.6. Korzyści wynikające z zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołu z biomasy jako nawozów odkwaszających glebę [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54364, 54363 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54362/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Poszanowanie wartości przyrodniczych determinantą zrównoważonego rozwoju; 1.1. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce; 1.2. Analiza zmniejszania wybranych zanieczyszczeń w ściekach bytowych na przykładzie oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie; 1.3. Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych; 1.4. Występowanie WWA i PCB w osadach dennych rzeki San; 1.5. Górnictwo odkrywkowe – ochrona środowiska – geoturystyka; 1.6. Produkcja żywności ekologicznej czynnikiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 1.7. Udrożnienie systemu Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych szansą aktywizacji turystycznej regionu; 1.8. Rośliny chronione występujące w dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic; 1.9. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym; 1.10. Innowacyjna maszyna w konserwacji pasz objętościowych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.11. Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.12. Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to godzenie człowieka z przyrodą; 2. Problemy ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki; 2.1. Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki; 2.2. Obiekty małej architektury kamiennej na obszarze Pogórza Dynowskiego – przeszłość i teraźniejszość; 2.3. Z biegiem czasu, z biegiem Sanu; 2.4. Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego (walory kulturowe); 2.5. Programowanie działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad zabytkami na przykładzie wybranych gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego; 2.6. Drewniana cerkiew w Babicach jako zabytek o niewykorzystanym potencjale. Zalecenia konserwatorskie oraz analiza możliwości adaptacji świątyni do nowej funkcji; 2.7. Niewykorzystane możliwości aktywnej popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych Podkarpacia; 3. Stan zagospodarowania i ocena wykorzystania potencjału turystycznego regionu; 3.1. Waloryzacja turystyczna środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego; 3.2. Ocena stanu zagospodarowania turystycznego i poziomu jego wykorzystania w świetle potencjału turystycznego powiatu brzozowskiego; 3.3. Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim; 3.4. Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszość; 3.5. Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej województwa podkarpackiego; 3.6. Bieszczady jako miejsce spędzania wolnego czasu przez studentów rzeszowskich uczelni; 3.7. Lessy Pogórza Dynowskiego – paleogeograficzne znaczenie i aspekt geoturystyczny; 3.8. Właściwości mineralnych wód siarczkowych gminy Hyżne i możliwości ich wykorzystania [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54361 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54360/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40710, 40709, 40708, 40707, 40706 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40705 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35839 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35838/XXIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again