Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Kruczek Zygmunt
(4)
Gracz Jacek
(2)
Sankowski Tadeusz
(2)
Bonisławski Mieczysław Józef
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Niemczyk Agata
(1)
Rudnicki Leszek
(1)
Walczak Małgorzata
(1)
Winiarski Ryszard
(1)
Zdebski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(9)
Subject
Turystyka
(11)
Piloci wycieczek
(4)
Podróże zorganizowane
(4)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Odpoczynek
(3)
Postawy
(2)
Biznesmeni
(1)
Menedżerowie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Osobowość; Rozdział 2: Dysonans poznawczy; Rozdział 3: Mechanizm zachowań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30535, 30534 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30533/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia turystyki / Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - 152 s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
(Psychologia Wobec Współczesności)
1. Turystyka współczesna. Próba charakterystyki; 1.1. Rozważania terminologiczne; 1.2. Teoretyczne koncepcje turystyki; 1.3. Turystyka w nowoczesnym i ponowoczesnym świecie; 1.4. Nowe tendencje w turystyce; 2. Geneza i rozwój aktywności turystycznej w przebiegu życia; 2.1. Późne dzieciństwo jako faza przygotowawcza do rozwoju aktywności turystycznej; 2.2. Faza spontanicznej aktywności turystycznej, kształtowanie się specjalizacji; 2.3. Faza stabilizacji aktywności turystycznej; 2.4. Faza ożywienia aktywności turystycznej; 2.5. Faza inwolucji; 2.6. "Kariery turystyczne". Próba typologii; 3. Motywacja aktywności turystycznej; 3.1. Aktywność turystyczna w świetle teorii motywacji; 3.2. Aktywność turystyczna a teoria rozwoju i panowania nad sobą oraz środowiskiem. Teoria eksploracji Dembera i Earla; 3.3. Uwarunkowania skłonności do eksploracji; 3.4. Aktywność turystyczna a potrzeby człowieka; 3.5. Teoria potrzeb a klasyfikacja motywów podróży; 3.6. W poszukiwaniu istoty motywacji aktywności turystycznej; 4. Analiza przeżyć związanych z aktywnością turystyczną; 4.1. Spostrzeganie otaczającej rzeczywistości; 4.2. Kryteria wyboru miejsc do oglądania; 4.3. Emocjonalne reakcje na środowisko; 4.4. Co decyduje o atrakcyjności i pięknie krajobrazu?; 4.5. Doznania turystyczne; 5. Psychologia relacji interkulturowych w turystyce; 5.1. Turystyka jako forma kontaktu kulturowego; 5.2. Kulturowe różnice i uwarunkowania zachowań turystów; 5.3. Wpływ turystyki na społeczności lokalne; 5.4. Kontakty kulturowe a choroby i dolegliwości turystów; 6. Psychologia grupy turystycznej; 6.1. Charakterystyka grup turystycznych (specyfika i rodzaje grup turystycznych); 6.2. Rozwój grup turystycznych; 6.3. Funkcjonowanie grupy turystycznej - wybrane procesy wewnątrzgrupowe; 7. Turystyka jako środek oddziaływania intencjonalnego; 7.1. Wycieczka elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego; 7.2. Turystyka motywacyjna jako nowoczesna forma zarządzania zespołami pracowniczymi; 7.3. Psychoprofilaktyczne, terapeutyczne i zdrowotne wartości turystyki; 8. Psychologiczne aspekty tworzenia oferty turystycznej; 8.1. Wzory wypoczynku wakacyjnego w społeczeństwie polskim; 8.2. Psychologiczna typologia wczasowiczów i turystów; 8.3. Planowanie i realizowanie koncepcji produktu turystycznego; 8.4. Procesy wyboru oferty turystycznej i jego uwarunkowania; 9. Psychologia turystyki jako dyscyplina naukowa i praktyczna; 9.1. Rozwój badań psychologicznych w turystyce; 9.2. Psychologia turystyki a dyscypliny pokrewne; 9.3. Praca psychologa turystyki. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1113/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1113/1/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60789-22-3
1. Teoria zachowań konsumentów; 1.1. Zachowania konsumenta - pojęcie i zakres; 1.2. Rodzaje zachowań; 1.3. Modele zachowania konsumenta; 2. Potrzeby jako podstawa zachowań konsumentów; 2.1. Pojęcie potrzeb; 2.2. Źródła i mechanizmy powstawania potrzeb; 2.3. Cechy potrzeb; 2.4. Klasyfikacja potrzeb; 2.5. Hierarchia potrzeb; 2.6. Zaspokajanie potrzeb; 3. Procesy podejmowania decyzji zakupu; 3.1. Istota i zakres decyzji konsumenckich; 3.2. Rodzaje decyzji; 3.3. Uczestnicy procesu decyzyjnego; 3.4. Fazy podejmowania decyzji zakupu; 3.5. Zachowania konsumentów po dokonaniu zakupu; 4. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów; 4.1. Czynniki psychologiczne; 4.2. Czynniki personalno-demograficzne; 4.3. Usytuowanie czynników wewnętrznych w procesie zakupu produktów; 5. Uwarunkowania zewnętrzne zachowań konsumentów; 5.1. Czynniki społeczno-kulturowe; 5.2. Czynniki ekonomiczne; 5.3. Usytuowanie czynników zewnętrznych w procesie zakupu produktów. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1308/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1308/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 50.)
1. Pojęcie i działy psychologii jako nauki - psychologia w rekreacji i turystyce; 2. Percepcja i orientacja w otoczeniu jako przejawy zachowania; 3. Zagadnienia osobowości; 4. Psychologiczne różnice indywidualne a praca i wypoczynek; 5. Potrzeby i ich zaspokajanie w pracy i wypoczynku; 6. Procesy motywacyjne a aktywność rekreacyjno-turystyczna; 7. Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresom - emocje i stres; 8. Zmęczenie pracą a wypoczynek; 9. Psychofizjologiczne skutki ruchowej aktywności rekreacyjno-turystycznej; 10. Postawy i ich kształtowanie w rekreacji i turystyce; 11. Wybrane zagadnienia społecznej psychologii rekreacji i turystyki; 12. Bariery i utrudnienia w podejmowaniu aktywności rekreacyjno-turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25767, 25766, 25765, 25764, 25763, 25762, 25761, 25760, 25759, 25758, 25757, 25756, 25755, 25754 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25753/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kompendium pilota wycieczek / red. Zygmunt Kruczek. - Wyd. 3. - Kraków : PROKSENIA, 2001. - 261 [3] s. ; 24 cm.
1. Przemysł turystyczny w Polsce i na Świecie; 2. Obsługa imprez turystyki przyjazdowej; 3. Obsługa imprez turystyki wyjazdowej; 4. Problematyka prawna pilotażu wycieczek; 5. Pilot a grupa; 6. Elementy psychologii turystyki; 7. Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek; 8. Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury; 9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce; 10. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych; 11. Terminy i pojęcia najczęściej stosowane w obsłudze grup turystycznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7115/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kompendium pilota wycieczek / red. Zygmunt Kruczek. - Wyd. 5 zm. - Kraków : PROKSENIA, 2005. - 346 s. : il. ; 24 cm.
1. Przemysł turystyczny w Polsce i na Świecie; 2. Obsługa imprez turystyki przyjazdowej; 3. Obsługa imprez turystyki wyjazdowej; 4. Problematyka prawna pilotażu wycieczek; 5. Pilot a grupa; 6. Elementy psychologii turystyki; 7. Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek; 8. Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury; 9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce; 10. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych; 11. Terminy i pojęcia najczęściej stosowane w obsłudze grup turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16085, 16084, 16083, 16082 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16081/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kompendium pilota wycieczek / red. Zygmunt Kruczek. - Wyd. 2. - Kraków : Proksenia, 2001. - 254 s. : il. ; 24 cm.
1. Przemysł turystyczny w Polsce i na Świecie; 2. Obsługa imprez turystyki przyjazdowej; 3. Obsługa imprez turystyki wyjazdowej; 4. Problematyka prawna pilotażu wycieczek; 5. Pilot a grupa; 6. Elementy psychologii turystyki; 7. Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek; 8. Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury; 9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce; 10. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych; 11. Terminy i pojęcia najczęściej stosowane w obsłudze grup turystycznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29438 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kompendium pilota wycieczek / red. Zygmunt Kruczek. - Wyd. 8 , zm. - Kraków : PROKSENIA, 2008. - 328 , [8] s. : il. ; 24 cm.
1. Przemysł turystyczny w Polsce i na Świecie; 2. Obsługa imprez turystyki przyjazdowej; 3. Obsługa imprez turystyki wyjazdowej; 4. Problematyka prawna pilotażu wycieczek; 5. Pilot a grupa; 6. Elementy psychologii turystyki; 7. Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek; 8. Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury; 9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce; 10. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych; 11. Terminy i pojęcia najczęściej stosowane w obsłudze grup turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30268, 30267, 30266, 30265 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30264/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ISSN 0137-9755 ; nr 141.)
1. Wprowadzenie w problematykę ćwiczeń z psychologii w rekreacji i turystyce; 2. Znaczenie neuropsychicznych mechanizmów zachowania w aktywności rekreacyjno-turystycznej. Procesy poznawcze- wrażenia, spostrzeżenia oraz uwaga; 3. Procesy poznawcze(c.d.) - myślenie, pamięć.Kształtowanie nawyków ruchowych w aktywności rekreacyjno-turystycznej; 4. Wybrane metody badań psychologicznych oraz możliwości ich zastosowania w rekreacji i turystyce; 5. Potrzeby i motywacja jako źródło aktywności związanej z pracą i wypoczynkiem oraz rekreacją i turystyką; 6. Procesy emocjonalne - pojęcie stresu i stresorów; 7. Kształtowanie odporności psychicznej. Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresowi, trening autogenny; 8 i 9. Psychologiczne róznice indywidualne a praca i wypoczynek; 10. charaakterystyka i badanie zainteresowań w zakresie aktywności rekreacyjno-turystycznej; 11. Postawy, sposoby badania i kształtowania postaw prorekreacyjnych i proturystycznych;; 12. Psychologiczna analiza procesu pracy a wypoczynek; 13. Organizator rekreacji i turystyki w zakładzie pracy - jego rola i cechy; 14 i 15. Powtórzenie materiału, zaliczenie końcowe, poprawki. Zadania realizowane na wykładach. Problematyka egzaminacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21209, 21208, 21207, 21206 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21205/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Nabywca i konsument na rynku turystycznym; Część 2: Potrzeby nabywców i konsumentów usług turystycznych oraz sposoby ich zaspokajania; Część 3: Uwarunkowania zachowań nabywczych i konsumpcyjnych w branży turystycznej; Część 4: Zarządzanie wiedzą o nabywcach i konsumentach oraz ich segmentacja; Część 5: Marketing relacyjny w turystyce. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37647 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37646/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział1: Rynek turystyczny i jego elementy; Rozdział 2: Zachowania turystyczne gospodarstw domowych i kształtujące je determinanty; Rozdział3: Podejmowanie decyzji o podróżach turystycznych jako przesłanka zachowań gospodarstw domowych; Rozdział 4: Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych konsumentów. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37645 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37644/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again