Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Author
Cybula Piotr
(3)
Gospodarek Jerzy
(3)
Nesterowicz Mirosław
(2)
Zawistowska Hanna
(2)
Buslik Michał
(1)
Cholewa-Klimek Magdalena
(1)
Grabowska Zuzanna
(1)
Grzesiek Agnieszka
(1)
Jarmul Jolanta
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Raciborski Jerzy
(1)
Sikora Krzysztof
(1)
Szyszka-Olejowska Barbara
(1)
Tańska-Hus Bożena
(1)
Trzciński Zenon
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Wrona Joanna
(1)
Zaborowski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Turystyka
(16)
Usługi
(3)
Prawo
(2)
Rekreacja
(2)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polska
(1)
Umowa
(1)
Umowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6112/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47507/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Uwagi ogólne o prawie; Rozdział 2: Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i postępowania cywilnego; Rozdział 3: Wybrane zagadnienia prawa handlowego; Rozdział 4: Usługi turystyczne- zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni; Rozdział 6: Ochrona klienta; Rozdział 7: Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek; Rozdział 8: Usługi hotelarskie; Rozdział 9: Umowy zawierane z gośćmi hotelowymi przez zakłady hotelarskie; Rozdział 10: Odpowiedzialność hotelu, podobnego zakładu i gościa hotelowego; Rozdział 11: Wybrane zagadnienia prawne turystyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32808, 32807 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32806/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej; Rozdział 2: Ochrona nabywców imprez turystycznych w Unii Europejskiej; Rozdział 3: Implementacja przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony nabywców imprez turystycznych do prawa polskiego; Rozdział 4: Charakterystyka postanowień często używanych we wzorcach umów o imprezę turystyczną,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33031 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33030/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-7334-564-7
Rozdział 1: Biuro podróży jako przedsiębiorca; Rozdział 2: Umowy zawierane przez organizatorów turystyki z podwykonawcami; Rozdział 3: Umowa agencyjna w praktyce biur podróży; Rozdział 4: Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży; Rozdział 5: Ubezpieczenia i gwarancje; Rozdział 6: Prawo pracy w praktyce biur podróży; Rozdział 7: Prawo podatkowe w praktyce biur podróży; Rozdział 8: Dobra niematerialne w działalności biur podróży; Rozdział 9: Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce; Rozdział 10: Prawo reklamy w praktyce biur podróży; Rozdział 11: Ochrona danych osobowych w praktyce biur podróży; Rozdział 12: Opieka konsularna nad turystami; Rozdział 13: Dochodzenie roszczeń przez biura podróży; Rozdział 14: Samorząd gospodarczy biur podróży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24139, 24138 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24137/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Transformacje prawa turystycznego / red. Piotr Cybula. - Kraków : PROKSENIA, 2009. - 216, [8] s. ; 24 cm.
(Monografie o Tematyce Turystycznej)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35453 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35452/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo turystyczne / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001. - 399 [1] s. ; 21 cm.
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Zagadnienia terminologiczne; Rozdział 2: Źródła prawa turystycznego; Rozdział 3: Zadania administracji publicznej w dziedzinie turystyki i hotelarstwa; Cz.2: Prawo w biurach podróży; Rozdział 4: Prowadzenie działalności przez biura podróży; Rozdział 5: Umowy zawierane przez biura podróży z klientami; Rozdział 6: Odpowiedzialność odszkodowawcza biur podróży i przewoźników; Cz.3: Prawo w hotelarstwie; Rozdział 7: Prowadzenie działaności hotelarstwie; Rozdział 8: Umowy zawierane przez zakłady hotelaskie z gośćmi hotelowymi oraz z osobami działającymi na ich rzecz; Rozdział 9: Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów hotelarskich i gości hotelowych; Cz. 4: Wybrane zagadnienia prawne turystyki; Rozdział 10: Problemy prawne turystyki poznawczej; Rozdział 11: Problemy prawne turystyki aktywnej; Rozdział 12: Problemy prwne turystyki zagranicznej; Rozdział 13: Szczególne typy umów w tyrystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7098, 7096, 7095 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7094/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wpływ harmonizacji prawa na rozwój regulacji prawnych w turystyce; Rozdział 1: Regulacje prawne dotyczące turystyki do roku 1989; Rozdział 2: Wpływ starań o członkowstwo w UE na kierunki zmian regulacji prawnych w turystyce; Rozdział 3: Przebieg procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem UE; Rozdział 4: Regulacje prawne wprowadzające nowe instytucje prawne; Rozdział 5: Zmiany w przepisach dotyczących innych dziedzin mające znaczenie dla turystyki; Cz.2: Zmiany w regulacjach dotyczących ochrony konsumentów, usług turystycznych i formalności celnych; Rozdział 6: Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo ochrony konsumentów,ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumenta usług turystycznych; Rozdział 7: Harmonizacja polskich przepisów celnych dla turystów z unormowaniami prawnymi Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13384 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13383/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule Umowne w Obrocie Gospodarczym)
Rozdział 1: Umowa o imprezę turystyczną-charakterystyka ogólna; Rozdział 2: Klauzule dotyczące postanowień ogólnych; Rozdział 3: Klauzule dotyczące zawarcia umowy; Rozdział 4: Klauzule dotyczące określnienia zmiany ceny; Rozdział 5: Klauzule dotyczące zmiany płatności; Rozdział 6: Klauzule dotyczące przeniesienia uprawnień i przejścia obowiązków uczestnika; Rozdział 7: Klauzule dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznewj; Rozdział 8: Klauzule dotyczące ubezpieczenia klientów od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia; Rozdział 9: Klauzule dotyczące zabezpieczenia finansowego organizatora; Rozdział 10: Klauzule dotyczące zmiany istotnych postanowień umownych lub odwołania imprezy turystycznej; Rozdział 11: Klauzule dotyczące świadczeń zastępczych; Rozdział 12: Klauzule dotyczące odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; Rozdział 14: Klauzula dotyczące postanowień końcowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24186 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24185/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Usługi turystyczne w świetle przepisów prawa - zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Źródła prawa regulujące świadczenie usług turystycznych; Rozdział 3: Podstawowe zasady prawne świadczeniausług turystycznych; Rozdział 4: Podmioty świadczące usługi turystyczne; 5: Administracyjnoprawne warunki podejmowania i wykonywania usług turystycznych; Rozdział 6: Aspekty cywilnoprawne świadczenia usług turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15226 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15225/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Terminologia w turystyce; Rozdział 2: Źródła prawa w turystyce; Rozdział 3: Organy administracji publicznej w dziedzinie turystyki i dziedzinach z nią związanych; Rozdział 4: Działalność gospodarcza organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako działalność regulowana; Rozdział 5: Wymagania administracyjnoprawne w działalności hotelarskiej; Rozdział 6: Administracyjnoprawne ograniczenia turystyki; Rozdział 7: Umowy w turystyce; Rozdział 8: Odpowiedzialność cywilna w turystyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24149, 24148, 24147, 24146, 24145, 24144, 24143, 24142, 24141 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24140/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo turystyczne / Mirosław Nesterowicz. - Bydgoszcz : Branta, 1999. - 370 [1] s. ; 21 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-86605-50-2 ; 83-7526-049-5 - wyd. 2
Rozdział 1: Biura podróży; Rozdział 2: Zakłady hotelarskie; Rozdział 3: Timesharing- prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego; Rozdział 4: Campingi i pola biwakowe; Rozdział 5: Przechowanie; Rozdział 6: Parkingi samochodowe; Rozdział 7: Przewóz osób i bagażu; Rozdział 8: Ubezpieczenia turystyczne; Rozdział 9: Paszporty i wizy; Rozdział 10: Przejścia graniczne i kontrola graniczna; Rozdział 11: Usługi restauracyjne; Rozdział 12: Uprawienia turystyki; Rozdział 13: Informacja i reklama w turystyce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3783/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo turystyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd. 2, stan prawny na 15 listopada 2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. - 235 s. [1], ; 24 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-86605-50-2 ; 83-7526-049-5 - wyd. 2
Rozdział 1: Biura podróży; Rozdział 2: Zakłady hotelarskie; Rozdział 3: Timesharing- prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego; Rozdział 4: Campingi i pola biwakowe; Rozdział 5: Przechowanie; Rozdział 6: Parkingi samochodowe; Rozdział 7: Przewóz osób i bagażu; Rozdział 8: Ubezpieczenia turystyczne; Rozdział 9: Paszporty i wizy; Rozdział 10: Przejścia graniczne i kontrola graniczna; Rozdział 11: Usługi restauracyjne; Rozdział 12: Uprawienia turystyki; Rozdział 13: Informacja i reklama w turystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25710, 25709, 25708, 25707, 25706, 25705, 25704, 25703, 25702, 25701, 25700, 25699, 25698, 25697, 25696, 25695, 25694, 25693, 25692 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25691/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20702, 20701 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20700/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Działalność gospodarcza w turystyce - zagadnienia ogólne; 2. Regulacje horyzontalne; 3. Regulacje sektorowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19517, 19516, 19515, 19514, 19513, 16287 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16286/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu ISSN 0239-5762 ; nr 501.)
1. Pojęcie i rodzaje turystyki; 2. Źródła prawa turystycznego; 3. Podstawowe terminy turystyczne stosowane w prawie; 3. Podstawowe terminy turystyczne stosowane w prawie; 4. Rola administracji publicznej w turystyce i hotelarstwie; 5. Prawna regulacja świadczenia usług turystycznych; 6. Prawna regulacja świadczenia usług hotelarskich; 7. Umowy prawne stosowane w działalności turystycznej i hotelarskiej; 8. Prawo w turystyce aktywnej; 9. Prawo w turystyce poznawczej; 10. Prawo w turystyce zagranicznej; 11. Międzynarodowe organizacje turystyczne; 12. Prawo w agroturystyce i turystyce wiejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30343, 30342 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30341/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Podatkowy Leksykon Działalności Gospodarczej)
Rozdział 1: Podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej; Rozdział 2: Czynności związane z rozpoczęciem działalności; Rozdział 3: Obowiązek podatkowy i prowadzenie ksiąg; Rozdział 4: Dokumentowanie operacji gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30402, 30401 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30400/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again