Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Płocka Jadwiga
(2)
Cieślak Iwona
(1)
Domański Bolesław (1956- )
(1)
Drupka Jerzy
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Kotliński Wacław
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Kurek Włodzimierz (1947- )
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Mason Peter (1951- )
(1)
Meyer Beata
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Senetra Adam
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Trzmielak Dariusz Michał
(1)
Zajadacz Alina
(1)
Śniadek Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Turystyka
(13)
Planowanie przestrzenne
(3)
Geografia
(2)
Geografia stosowana
(2)
Tereny wypoczynkowe
(2)
Zagospodarowanie terenu
(2)
Ekonomika turystyki
(1)
Ekoturystyka
(1)
Język angielski
(1)
Kartografia
(1)
Krajobraz
(1)
Marketing
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Obszary chronione
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podróże zorganizowane
(1)
Ptaszycka-Jackowska, Danuta
(1)
Rynek turystyczny
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Turystyka miejska
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Wieś Polska
(1)
Zagospodarowanie przestrzenne
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Tourism Impacts, Planning and Management / Peter Mason. - 2 ed. - Burlington : Elsevier, 2008. - XXVI , 289 s. : tab. ; 25 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34091 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34090/XXVIII/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33053/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki rowoju turystycznego oraz ważniejsze definicje i uwagi metodologiczne; Rozdział 2: Warunki rozwoju turystyki w województwie podkarpackim; Rozdział 3: Produkt turystyczny województwa; Rozdział 4: Turystyka województwa podkarpackiego na tle sąsiednich województw i terenów przygranicznych Słowacji i Ukrainy;Rozdział 5: Bilans rozwoju turystyki województwa podkarpackiego; Rozdział 6: Wizja rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań; Rozdział 7: Priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań; Rozdział 8: Propozycja wybranych programów operacyjnych dla celów realizacji strategii; Rozdział 9: Warunki realizacji i finansowanie zadań strategicznych; Rozdział 10: Monitoring, etapy i ocena realizacji strategii;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7537/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 ; t. 676)
Rozdział 1: Czynniki determinujące funkcjonowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych; Rozdział 2: Determinanty rozwoju turystyki w przestrzeni; Rozdział 3: Znaczenie turystyki dla systemów społeczno-gospodarczych; Rozdział 4: Formowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32714, 32713 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32712/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Cz. 1 / Jadwiga Płocka. - Wyd. 3. - 2005. - 156 s., [6] k. tabl. skł. : il. (w tym kolor.).
Instytut: TIR
ISBN: : 83-87189-87-1
Rozdział 1: Turystyka jako zjawisko przestrzenne; Rozdział 2: Wybrane zagadnienia dotyczące oceny wartości środowiska geograficznego dla potrzeb zagospodarowania turystycznego; Rozdział 3: Prognozowanie w turystyce; Rozdział 4: Baza materialna turystyki; Rozdział 5: Funkcje i dysfunkcje turystyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19772, 19771, 19770, 19769, 19768, 19767, 19766, 19765, 19764, 19763, 19762, 19761, 19760, 19759 (14 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19758/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-87189-85-5
Rozdział 1: Gospodarka przestrzenna w głównych rodzajach ruchu turystycznego; Rozdział 2: Ochrona środowiska a turystyka i wypoczynek; Rozdział 3: Zagospodarowanie turystyczne w planowaniu przestrzennym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19787, 19786, 19785, 19784, 19783, 19782, 19781, 19780, 19779, 19778, 19777, 19776, 19775, 19774 (14 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19773/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przdsiebiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "MENTOR", 1995. - 129 s. : il. ; 24 cm.
1. Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych; 2. Problematyka prawna pilotażu wycieczek; 3. Elementy psychologii turystyki; 4. Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych; 5. Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury; 6. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29440/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki rozwoju turystyki europejskiej; Rozdział 1: Uwarunkowania naturalne, ekonomiczno społeczne i polityczne rozwoju turystyki w Europie; Rozdział 2: Polityka turystyczna w europie; Rozdział 3: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Część 2: Europejski sektor turystyczny; Rozdział 4: Specyfika europejskiego rynku turystycznego; Rozdział 5: Rozwój popytu turystycznego w Europie na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 6: Rozwój turystyki międzynarodowej na kontynencie europejskim w latach 1995-2007. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30379, 30378, 30377, 30376 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30375/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni / Adam Senetra, Iwona Cieślak. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 117, [2] s., [8] s. tabl. : mapy kolor., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Pojęcia podstawowe; 2. Podstawy metody bonitacyjnej; 3. Teoria pól podstaowych oceny; 4. Metody oceny i waloryzacji przestrzeni wiejskich na cele rekreacji; 5. Ocena i waloryzacja krajobrazu; 6. Zastosowanie map wartości; 7. Jakościowo-ilośiowa metoda waloryzacji przestrzeni na cele rekreacyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26938, 26937 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26936/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 235)
Cz.1: Marketing terytorialny we wspieraniu innowacyjności regionu; Rozdział 1: Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój regionu w zakresie turystyki ( przykład powiatu przemyskiego ); Rozdział 2: wykorzystanie marketingu terytorialnego w rozwoju innowacyjnośći na wsi; Rozdział 3: Marketing partnerski we wdrażaniu systemów zarządzania przez jakość w administracji publicznej; Rozdział 4: Tradycyjne branże a możliwości rozwoju regionalnego opartego na wiedzy. Współpraca publiczno-prywatna; Rozdział 5: Regionalne czynniki podnoszenia innowacyjności gospodarki w Wielopolsce; Cz.2: Instytucje otoczenia biznesowego w rozwoju technologicznym regionów; Rozdział 6: Marketing nowych technologii i strategie regionalne oparte na transferze technologii; Rozdział 7: System urzędów certyfikacyjnych jako element produktu terytorialnego; Rozdział 8: Rozwój sieci i regionalnych systemów innowacyjnych przez platformy, klastry oraz parki technologiczne w Polsce; Rozdział 9: Parki technologiczne kluczem do innowacyjnego rozwoju terytorialnego; Rozdział 10: Analiza sytuacji jako podstawa podstawa realizacji marketingowej koncepcji zarządzania regionem; Rozdział 11: Specjalizacja jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej parku naukowo - technologicznego; Cz.3: Społeczne problemy marketingu technologii; Rozdział 12: Bariera demograficzna w marketingu nowych technologii; Rozdział 13: Podejście product ecodesing w marketingu nowoczesnych technologii; Rozdział 14: Ryzyko w wykorzystywaniu technologii internetowej; Cz.4: Wpływ marketingu technologicznego na konkurencyjność sektorów i przedsiębiorstw; Rozdział 15: Transfer i komercjalizacja nowych technologii przez partnerstwo strategiczne; Rozdział 16: Konkurencyjność polskiej branży informatycznej - analiza bibliometryczna; Rozdział 17: Marketing terytorialny a konkurencyjność przedsiębiorstw medycznego sektora biotechnologicznego; Rozdział 18: Reklama n owych technologii na rynkach przemysłowych; Rozdział 19: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach stowarzyszonych w ,,Dolinie Lotniczej'' - wyniki badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 228)
1. Doradcy premiera RP ds. "Polski Wschodniej"; 2. Ogólna systuacja wsi polskiej dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej; 3. Przewidywane nakłady z Europejskiego Funduszu Rolnego na rozwój obszarów wiejskich w latach 2007-2013; 4. Podstawowe problemy rozwoju terenów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego; 5. Wykorzystywanie funduszy w ramach programu SAPARD woj. warmińsko-mazurskim; 6. Podstawowe problemy wsi woj. podlaskiego; 7. Turystyka wiejska w woj. podlaskim; 8. Podstawowe problemy wsi woj. lubelskiego; 9. Problemy rolnictwa i obszarów wiejskich woj.podkarpackeigo; 10. Problemy wsi w woj. świetokrzyskim; 11. Glos w dyskusji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36435/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wyodrębnienie przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym; Rozdział 2: Metody określenia rozmiaru i opłacalności inwestycji turystycznych w regionie; Rozdział 3; Miejsce i rola samorządu terytorialnego w fazie budowy i realizacji projektów inwestycyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19506, 19505, 19504, 19503, 19502, 16388 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16387/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59053 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again