Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kornak Aleksander Stefan
(3)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Jastrzębski Cezary
(1)
Lewandowska Agnieszka
(1)
Malinowska Bożena
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Merski Janusz
(1)
Michałowski Kazimierz
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Poskrobki Bazylii
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Szeremeta Ryszard
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Trzmielak Dariusz Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Subject
Turystyka
(12)
Marketing turystyczny
(3)
Marketing terytorialny
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Uzdrowiska
(2)
Agroturystyka
(1)
Ekoturystyka
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Jakość usług
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Postawy
(1)
Produkt regionalny
(1)
Promocja handlowa
(1)
Tereny wypoczynkowe
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Usługi
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44918/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rola i miejsce informacji turystycznej w gospodarce turystycznej; Rozdział 2: Zarys historii polskiej informacji turystycznej; Rozdział 3: Nowoczesne formy informacji turystycznej; Rozdział 4: Organizacja informacji turystycznej w latach 1999-2000; Rozdział 5: Efekty upowszechniania informacji o polskiej ofercie turystycznej na świecie; Rozdział 6: Rola i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej; Rozdział 7: Oczekiwannia odbiorców informacji turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19417, 19416, 19415, 19414, 19413, 19132, 19131, 19130, 19129, 19128, 19127, 19126, 19125, 19124, 19123, 9742 (16 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9741/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Informacja i komunikowanie się warunkami promocji; Rozdział 2: Elementy strategii zbytu; Rozdział 3: Cena w turystyce; Rozdział 4: Instrumenty samodzielnej działalności promocyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16676, 16675 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16674/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ISSN 0867-096X ; nr 115.)
Rozdział 1: Rola i znaczenie markowych produktów turystycznych; 1. Pojęcie markowego produktu turystycznego: Bożena Malinowska; 2. Projektowanie markowego produktu turystycznego: Olga Kulgawczuk; 3. Wpływ turystyki i jej produktów markowych na osobowość człowieka: Izabella Barbara Bielawska, Bożena Maksimowska; 4. Czas i informacja w kreowaniu markowych produktów turystycznych: Adam Edward Szczepanowski; 5. Marketing turystyczny w rozwoju regionu: Romuald Ziółkowski; Rozdział 2: Osobliwości przyrodnicze obszarowych produktów turystycznych; 1. Znaczenie bagien biebrzańskich i Biebrzańskiego Parku Narodowego: Halina Mielko; 2. Białowieski Park Narodowy - turystyczną atrakcją wieloaspektową: Mikołaj Jalinik; 3. Rekreacja przyrodnicza w ekosystemach Puszczy Augustowskiej: Lech Armand Piotrowski; Rozdział 3: Aspekty kulturowo-historyczne i etniczne obszarowych produktów markowych; 1. Zamki Warmii i Mazur jako markowe produkty turystyczne: Wojciech Żebrowki; 2. Śladem Jaćwingów - historia i legenda dawnych kultur i motyw podróży turystycznych: Olga Kulgawczuk; 3. Kultura kurpiowska: Małgorzata Bajda-Gołębiewska; Rozdział 4: Punktowo-miejscowe markowe produkty turystyczne; 1. Strategia rozwoju Augustowa jako miejscowości uzdrowiskowej: Radosław Gromowski; 2. Szanse rozwoju Mielnika: Jan Pleskowicz; 3. Szlakiem węgorzewskich zabytków: Anna Bogucka, Bożena Malinowska; 4. Janów Podlaski potencjalną stolicą turystyki konnej na Podlasiu: Anna Bogucka; Rozdział 5: Atrakcje przyrodnicze, kulturowe i etniczne o charakterze liniowych produktów markowych; 1. Podlaski Szlak Bociani - pierwszy, markowy, zintegrowany produkt turystyczny na Podlasiu: Grzegorz Chocian; 2. Kanał Augustowski i Czarna Hańcza: Radosław Gromkowski; 3. Szlak Tatarski: Iza Muchla.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31150, 31149, 31148, 28498 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28497/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomiczne uwarunkowania turystyki w Polsce w latach dziewiędziesiątych; 2. Marketing w turystyce; 3. Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opini Niemców odwiedzających miasto; 4. Orientacja marketingowa w agencji turystycznej; 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych; 6. Słabe strony agroturystyki w Polsce; 7. Analiza opłacalności linii autobusowej na przykładzie trasy Polska - Grecja - Polska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10471, 10470 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10469/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe terminy dotyczące turystyki i rynku turystycznego; Rozdział 2: Specyfika turystyki uzdrowiskowej; Rozdział 3: Popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej; Rozdział 4: Podaż na rynku turystyki uzdrowiskowej; Rozdział 5: Produkt turystyki uzdrowiskowej; Rozdział 6: Regulacje prawne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce; Rozdział 7: Wybrane aspekty przekształceń własnościowych spółek uzdrowiskowych; Rozdział 8: Finansowanie uzdrowisk; Rozdział 9: Ekologiczne aspekty funkcjonowania uzdrowisk; Rozdział 10: Jakość produktu turystyki uzdrowiskowej jako element różnicowania oferty; Rozdział 11: Wybrane aspekty marketingu usług turystyki uzdrowiskowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32861, 32860 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32859/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 235)
Cz.1: Marketing terytorialny we wspieraniu innowacyjności regionu; Rozdział 1: Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój regionu w zakresie turystyki ( przykład powiatu przemyskiego ); Rozdział 2: wykorzystanie marketingu terytorialnego w rozwoju innowacyjnośći na wsi; Rozdział 3: Marketing partnerski we wdrażaniu systemów zarządzania przez jakość w administracji publicznej; Rozdział 4: Tradycyjne branże a możliwości rozwoju regionalnego opartego na wiedzy. Współpraca publiczno-prywatna; Rozdział 5: Regionalne czynniki podnoszenia innowacyjności gospodarki w Wielopolsce; Cz.2: Instytucje otoczenia biznesowego w rozwoju technologicznym regionów; Rozdział 6: Marketing nowych technologii i strategie regionalne oparte na transferze technologii; Rozdział 7: System urzędów certyfikacyjnych jako element produktu terytorialnego; Rozdział 8: Rozwój sieci i regionalnych systemów innowacyjnych przez platformy, klastry oraz parki technologiczne w Polsce; Rozdział 9: Parki technologiczne kluczem do innowacyjnego rozwoju terytorialnego; Rozdział 10: Analiza sytuacji jako podstawa podstawa realizacji marketingowej koncepcji zarządzania regionem; Rozdział 11: Specjalizacja jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej parku naukowo - technologicznego; Cz.3: Społeczne problemy marketingu technologii; Rozdział 12: Bariera demograficzna w marketingu nowych technologii; Rozdział 13: Podejście product ecodesing w marketingu nowoczesnych technologii; Rozdział 14: Ryzyko w wykorzystywaniu technologii internetowej; Cz.4: Wpływ marketingu technologicznego na konkurencyjność sektorów i przedsiębiorstw; Rozdział 15: Transfer i komercjalizacja nowych technologii przez partnerstwo strategiczne; Rozdział 16: Konkurencyjność polskiej branży informatycznej - analiza bibliometryczna; Rozdział 17: Marketing terytorialny a konkurencyjność przedsiębiorstw medycznego sektora biotechnologicznego; Rozdział 18: Reklama n owych technologii na rynkach przemysłowych; Rozdział 19: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach stowarzyszonych w ,,Dolinie Lotniczej'' - wyniki badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej; 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych; 3. Wybrane problemy zarzadzania turystyką; 4. Wybrane problemy marketingu w turystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17942 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17941/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zdobywanie rynków w turystyce; 2. Dziedziny strategii rynkowych; 3. Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); 4. Instrumenty zbytu i aktywnej sprzedaży; 5. Niektóre definicje i określenia. [a.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zdobywanie rynków w turystyce; 2. Dziedziny strategii rynkowych; 3. Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); 4. Instrumenty zbytu i aktywnej sprzedaży; 5. Niektóre definicje i określenia. [a.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 533, 532, 531, 530, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337 (24 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 ; t. 635.)
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych; Rozdział 2: Mierniki jakości przewozów turystycznych; Rozdział 3: Mierniki jakości usług hotelarskich i gastronomicznych; Rozdział 4: Mierniki jakości usług biur podróży; Rozdział 5: Mierniki jakości obsługi ruchu turystycznego; Rozdział 6: Empiryczna ocena mierników jakości wybranych usług turystycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30256 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30255/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48800/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Nabywca i konsument na rynku turystycznym; Część 2: Potrzeby nabywców i konsumentów usług turystycznych oraz sposoby ich zaspokajania; Część 3: Uwarunkowania zachowań nabywczych i konsumpcyjnych w branży turystycznej; Część 4: Zarządzanie wiedzą o nabywcach i konsumentach oraz ich segmentacja; Część 5: Marketing relacyjny w turystyce. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37647 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37646/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again