Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Bernard Paweł
(1)
Butowski Leszek (1965- )
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Dąbrowska Barbara
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Jelonek Adam
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Mucha-Szajek Ewa
(1)
Nowakowska Anna
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Siwiński Wiesław
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Walasek Jerzy
(1)
Walasek Jerzy (1942- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Subject
Turystyka
(11)
Usługi
(2)
Czas wolny od pracy
(1)
Ekonomika turystyki
(1)
Europejska Komisja Turystyki
(1)
Gastronomia
(1)
Globalizacja
(1)
Hotelarstwo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Odpoczynek
(1)
Podróże zorganizowane
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polityka turystyczna
(1)
Przewodnicy turystyczni
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rekreacja
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Spożycie
(1)
Turystyka międzynarodowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35552 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35492/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka w Unii Europejskiej / Jerzy Walasek. - Wyd. 2. rozsz. i zaktualizowane. - Warszawa : Difin, 2014. - 297 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-7930-259-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47118 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47117/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki rozwoju turystyki europejskiej; Rozdział 1: Uwarunkowania naturalne, ekonomiczno społeczne i polityczne rozwoju turystyki w Europie; Rozdział 2: Polityka turystyczna w europie; Rozdział 3: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Część 2: Europejski sektor turystyczny; Rozdział 4: Specyfika europejskiego rynku turystycznego; Rozdział 5: Rozwój popytu turystycznego w Europie na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 6: Rozwój turystyki międzynarodowej na kontynencie europejskim w latach 1995-2007. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30379, 30378, 30377, 30376 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30375/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Rozwój usług turystycznych; Rozdział 1: Innowacje w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji; Rozdział 2: Innowacyjnośc w hotelarstwie; Rozdział 3: Zastosowanie technologii on-line w hotelarstwie; Rozdział 4: Atuty logistyczne i marketingowe oferty turystycznej on-line; Cz.2: Koncepcja działania podmiotów gospodarki turystycznej; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie w warunkach globalizacji. Problematyka zasobów ludzkich; Rozdział 6: Alianse w sektorze turystycznym; v 7: Regiony jako podmioty konkurencyjnego rynku turystycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26613, 26612, 26611, 26610 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26609/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sektor turystyki w świetle polityki gospodarczej Unii Europejskiej; Rozdział 2: Prawne podstawy ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych; Rozdział 3; Zasady ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych; Rozdział 4: Horyzontalne instrumenty wspomagające ochronę środowiska w sektorze usług turystycznych; Rozdział 5: Programy Europejskie wspierające ochronę środowiska naturalnego w sektorze usług turystycznych; Rozdział 6: Ochrona środowiska w wybranych regionach turystycznych UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26894, 26893 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26892/XX czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45337 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45336/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Problemy gospodarki turystucznej w warunkach procesu integracji europejskiej; 2. Profil ryzyka podmiotów sektora turystycznego w warunkach procesów globalizacji i integracji; 3. Ruch turystyczny na terenie Polski; 4. Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych; 5. Analiza ruchu granicznego Polski i Ukrainy w latach 1994-2003; 6. O turystyce w Islandii, kraju na peryferiach Europy; 7. Strategie marketingowe grup hotelowych na rynkach międzynarodowych; 8. Rozwój turystyki a konsekwencje dla środowiska przyrodniczego; 9. Turystyka wiejska jako produkt markowy województwa podkarpackiego; 10. Kształtowanie produktu turystyki biznesowej np. spotkań organizowanych przez przedsiebiorstwa farmaceutyczne; 11. Zaufanie jako determinanta wyboru przedsiebiorcy turystycznego przez klienta; 12. Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój turystyki w regionie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19721, 19720 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19719/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Aktualne trendy i kierunki rozwoju turystyki w UE; 2. Tradycje przewodnictwa w Europie - z historią podróży w tle; 3. Organizacyjno -prawne aspekty funkcjonowania usług przewodnickich w Republice Czeskiej; 4. Przewodnictwo ruchu turystycznego ( i pilotaż ) w Republice Słowackiej; 5. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny we Włoszech - region Lacjum; 6. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny we Francji; 7. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny w Niemczech; 8. Przewodnictwo turystyczne w Hiszpanii - prowincja Madryt; 9. Przewodnictwo i pilotaż grup turystycznych w Holandii; 10. Przewodnictwo i pilotaż w Austrii; 11. Projekt ,,Turystyka - Wspólna sprawa'' jako narzędzie rozwoju zawodowego przewodnika turystycznego i pilota wycieczek; 12. przewodnictwo górskie w Europie; 13. Przewodniki, podróże i inni protoplaści przewodników. Rys historyczny turystycznej literatury faktu; 14. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim; 15. Warsztat 1. Emisja głosu - interpretacja tekstu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26891, 26890, 26889, 26564, 26563, 26562, 26561, 26560, 26559 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26558/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej)
1. Ogólne zagadnienia badań konsumentów usług turystycznych; 1.1. Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką - Ewa Dziedzic; 1.2. Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Grażyna Marciniak, Wacława Kraśniewska; 1.3. Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne) Wiesław Alejziak; 2. Polskie doświadczenia w zakresie regionalnych badań konsumentów usług turystycznych; 2.1. Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach Wiesław Alejziak; 2.2. Doświadczenia wynikajace z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn; 2.3. Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach - województwo łódzkie Tomasz Mazurek, Tomasz Koralewski; 2.4. Badania w działaniach Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska; 3. Perspektywy rozwoju badań; 3.1. Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski Stanisław Liszewski, Bogdan Włodarczyk; 3.2. Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce Krzysztof Borowski, Renata Seweryn; 3.3. Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystcyznego Tomasz Dziedzic; 3.4. Wypowiedź w ramach panelu "Propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie budowy zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych" Krzysztof Łopaciński; 3.5. Obecni i potencjalni zleceniodawcy badań w regionach. Źródła finansowania badań Wojciech Fedyk; 3.6. Rola POT w tworzeniu zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych Teresa Buczak. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1505/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1505/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 99)
1. Introduction ; 2. Methods of entrepreneurship research in the Polish tourism sector ; 3. Motivation and employee satisfaction in tourism ; 4. Students' attitude towards entrepreneurship: An empirical study ; 5. Measuring service quality in tourism ; 6. Revealing customer traveler preferences- Qualitative results from Austria ; 7. The impact of residents' quality of life on tourist product ; 8. Leadership activities of tourist entrepreneurs as a form of their entrepreneurship in a tourist destination ; 9. A study of barriers to entrepreneurship in selected Kashubian communities ; 10. Local government's involvement in the development of entrepreneurship in emerging tourist destinations ; 11. Nature of risk in hotel operations and possibilities of its measurement ; 12. Authors.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 716)
1. Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 2. Wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 1980-2002; 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego; 4. Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski; 5. Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju ( na podstawie wyników badań ankietowych); 6. Rola postaw w procesie tworzenia oraz kształtowania relacji firmy z klientami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Hotelarstwo i gastronomia w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 1: Rynek usług hotelarsko-gastronomicznych; Cz.2: Kultura fizyczna, pedagogika czasu wolnego i rekreacji; Rozdział 2: Rynek usług kultury fizycznej; Rozdział 3: Szkolna kultura fizyczna; Rozdział 4: Aktywność fizyczna a zdrowie; Rozdział 5: Czs wolny i jego zagospodarowanie; Rozdział 6: Znaczenie rekreacji w życiu człowieka; Rozdział 7: Zasady prowadzenia badań empirycznych a dziedzinie rekreacji ruchowej; Cz.3: Turystyka w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 8: Rynek usług turystyczno-wypoczynkowych; Rozdział 9: Krajoznawstwo i turystyka; Rozdział 10: Turystyka kwalifikowana; Rozdział 11: Turystyka wiejska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24991, 24990, 24989, 16784 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16783/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again