Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(22)
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Panasiuk Aleksander
(3)
Łazarek Roman
(3)
Kornak Aleksander Stefan
(2)
Alejziak Wiesław
(1)
Biczysko Władysław
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Chomka Maria
(1)
Ciesielski Boduen Wojciech
(1)
Cybula Piotr
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Gardzińska Anna
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Lewandowska Agnieszka
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Marciszewska Barbara
(1)
Meyer Beata
(1)
Sikora Krzysztof
(1)
Szromek Adam R
(1)
Szubert- Zarzeczny Urszula
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Tribe John
(1)
Zmyślony Piotr
(1)
Łazarek Marianna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
Subject
Turystyka
(20)
Ekonomika turystyki
(4)
Usługi
(4)
Hotelarstwo
(2)
Prawo turystyczne
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Zagospodarowanie turystyczne
(2)
Bałtyk
(1)
Bałtyk (wybrzeże)
(1)
Czas wolny
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomika
(1)
Gastronomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Język angielski
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Polityka turystyczna
(1)
Polska
(1)
Przywództwo
(1)
Rozrywka
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Sanatoria
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Spożycie
(1)
Turystyka morska
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zagospodarowanie przestrzenne
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM ; TiR
ISBN: : 83-88283-40-5
Rozdział 1: Istota turystyki w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo turystyczne; Rozdział 3: Baza materialno - techniczna przedsiębiorstw turystycznych; Rozdział 4: Działalność realna przedsiębiorstw turystycznych; Rozdział 5: Istota i znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie turystycznym; Rozdział 6: Istota zarządzania w przedsiębiorstwie turystycznym; Rozdział 7: Mierniki oceny działalności przedsiębiorstw turystycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10615, 10614, 10613, 10612 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10611/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-86990-60-0
Rozdział 1: Podstawowe kategorie ekonomiczne w ekonomice turystyki; Rozdział 2: Turystyka a wielkość i struktura konsumpcji; Rozdział 3: Turystyka w gospodarce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9737 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9736/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-86990-81-3
Rozdział 1: Podstawowe kategorie ekonomiczne w ekonomice turystyki; Rozdział 2: Turystyka a wielkość i struktura konsumpcji; Rozdział 3: Turystyka w gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19277, 19276, 19275, 19274, 19273, 19272, 19271, 19270, 19269, 19268, 19267, 19266, 19265, 19264, 19263, 19262, 19261, 19260, 19259 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19258/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Turystyka, Rekreacja, Sport)
Rozdział 1: Ekonomia a doświadczenia konsumenta; Rozdział 2: Turystyka, kultura i gospodarka; Rozdział 3: Rozwój produktu turystycznego - wybrane aspekty; Rozdział 4: Budowanie wizerunku miejscowości turystycznej poprzez produkty; Rozdział 5: Uwarunkowania rozwoju produktów turystycznych regionu - wybrane przykłady; Rozdział 6: Kierunki doskonalenia produktów turystycznych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37545 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37544/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia - Politechnika Śląska ; 123.)
1. Pojęcie wskaźnika; 2. Analiza konstrukcji wskaźników ilościowych; 3. Analiza stosowalności wskaźników ilościowych w turystyce zdrowotnej; 4. Wykorzystanie wskaźników ilościowych w ocenie działalności sanatoriów; 5. Wskaźniki oceny sprawności operacyjnej sanatoriów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32880, 32879 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32878/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Turystyka - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14722-9 ; 978-83-01-14722-8
Rozdział 1: Ekonomika turystyki w sytemie nauk ekonomicznych; Rozdział 2: Podstawowa terminologia turystyczna; Rozdział 3: Funkcje turystyki; Rozdział 4: Turystyka jako sektor gospodarki; Rozdział 5: Rynek usług turystycznych; Rozdział 6: Popyt turystyczny; Rozdział 7: Podaż turystyczna; Rozdział 8: Ceny usług turystycznych; Rozdział 9: Jakość usług turystycznych; Rozdział 10: Polityka turystyczna; Rozdział 11: Turystyka międzynarodowa; Rozdział 12: Przedsiębiorstwo turystyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30222, 30221, 30220, 23349, 23348, 23347, 23346, 23345, 23344, 23343, 23342, 23341 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23340/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu ISSN 0239-5762 ; nr 471.)
ISBN: : 83-87866-14-8
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne turystyki; Rozdział 2: Mikroekonomiczne podstawy turystyki; Rozdział 3: Makroekonomiczne podstawy turystyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25504, 25503, 25502, 25501, 25500, 25499, 25498, 25497, 25496 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25495/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; red. nacz. Andrzej Matuszyk ; Nr 20)
I. Artykuły; 1. Wojciech Robaczyński, Przeniesienie praw i obowiązków klienta wynikających z umowy o imprezę turystyczną; 2. Piotr Cybula, Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych (zagadnienia wybrane); 3. Agnieszka Grzesiek, Prawo a jakość usług w turystyce; 4. Marta Miller, Czynniki wpływające na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych; 5. Dominik Wolski, Propozycje zmian w udostępnianiu Orlej Perci w świetle obowiązującego stanu prawnego; 6. Sandra Krajcer, Bezpieczeństwo narciarza a wolność narciarza na stoku i poza stokiem w świetle austriackiego prawa narciarskiego; 7. Aleksander Kappes, Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim; 8. Artur Gruszczak, Prawne regulacje transgranicznego ruchu turystycznego w strefie Schengen; 9. Ireneusz C. Kamiński, Kilka uwag w sprawie sporu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiej Izby Turystyki; 10. Magdalena Cholewa-Klimek, Zasady gospodarowania przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej; 11. Kamil Zeidler, Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu "złotego środka"; II. Recenzja; 1. Jerzy Gospodarek, Recenzja książki Elżbiety Szymańskiej pt. Biura podróży na rynku usług turystycznych. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 073/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; red. nacz. Andrzej Matuszyk ; Nr 21)
I. Artykuły; 1. Krzysztof R. Mazurski, Region turystyczny jako pojęcie; 2. Stanisław Liszewski, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej; 3. Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony, Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji : programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?; 4. Zygmunt Kruczek, Region turystyczny jako przedmiot edukacji; 5. Armin Mikos von Rohrscheidt, region jako cel współczesnej turystyki kulturowej; 6. Wiesław Alejziak, TelSKART - nowa metoda badań oraz pomiaru wielkości ruchu turystycznego; 7. Andrzej Tucki, Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego; 8. Renata Krukowska, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - funkcja turystyczna regionu; 9. Marek W. Kozak, Regiony turystyczne : aspekty użyteczności pojęcia; 10. Henryk Rogacki, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu regionalnym; 11. Bartłomiej Walas, Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego; II. Komunikaty; 1. Marian Gúčik, Jana Kučerová, Strategia rozwoju turystyki w regionie Górna Nitra Słowacji; III. Recenzja; 1. Agnieszka Niezgoda, Recenzja ksiązki Andzreja Hadzika "Turystyka zdrowotna uzdrowisk". [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 073/c (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 ; t. 676)
Rozdział 1: Czynniki determinujące funkcjonowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych; Rozdział 2: Determinanty rozwoju turystyki w przestrzeni; Rozdział 3: Znaczenie turystyki dla systemów społeczno-gospodarczych; Rozdział 4: Formowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32714, 32713 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32712/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34089 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34088/XXVIII/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Turystyka - Wydawnictwo Naukowe PWN)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-399/5, P-399/4, P-399/3, P-399/2 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-399/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: : 978-83-7417-309-4
Rozdział 1: Region turystyczny w ujęciu systemowym; Rozdział 2: Partnerstwo w regionie turystycznym; Rozdział 3: Przywództwo w regionie turystycznym; Rozdział 4: Formy przywództwa w regionie turystycznym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34626, 34625, 33872 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33871/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Turystyka morska : zarys problematyki / Maria Chomka. - Gdańsk : WSTiH, 2000. - 121 s. ; 23 cm.
(Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku)
1. Turystyka morska - podstawowe pojęcia i podział; 2. Żegluga morska na świecie; 3. Żegluga pasażerska w Polsce; 4. Morze Bałtyckie a możliwości turystyki morskiej w Polsce; 5. Funkcje turystyki morskiej; 6. Strategia rozwoju turystyki morskiej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26664, 26663 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26662/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy ekonomiki turystyki; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia dotycząc turystyki; Rozdział 3; Rynek usług turystycznych; Rozdział 4: Badania rynku usług turystycznych; Rozdział 5: Biura podróży na rynku usług turystycznych; Rozdział 6: Podstawy hotelarstwa; Rozdział 7: Marketing usług tursytycznych; Rozdział 8: Polityka turystyczna; Rozdział 9: Strategie rynkowe podmiotów turystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23850, 23849, 23848, 23847, 23846, 23845, 23844, 23843, 23842, 23841, 16385, 16384 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16382/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i zakres gospodarki turystycznej; Rozdział 2: Gospodarka turystyczna a rynek turystyczny; Rozdział 3: Gospodarka turystyczna w miejscowościach turystycznych i regionach; Rozdział 4: Turystyka i gospodarka turystyczna w procesach międzynarodowego współdziałania i integracji; Rozdział 5: Baza noclegowa turystyki; Rozdział 6: Uzdrowiska; Rozdział 7: Turystyka wiejska - agroturystyka; Rozdział 9: Organizacja konferencji i kongresów; Rozdział 10: Biura podróży; Rozdział 11: Koncentracja w gospodarce turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19351, 19350, 19349, 19348, 19347, 14885, 14884, 14883, 14882 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14881/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki rozwoju turystyki europejskiej; Rozdział 1: Uwarunkowania naturalne, ekonomiczno społeczne i polityczne rozwoju turystyki w Europie; Rozdział 2: Polityka turystyczna w europie; Rozdział 3: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Część 2: Europejski sektor turystyczny; Rozdział 4: Specyfika europejskiego rynku turystycznego; Rozdział 5: Rozwój popytu turystycznego w Europie na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 6: Rozwój turystyki międzynarodowej na kontynencie europejskim w latach 1995-2007. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30379, 30378, 30377, 30376 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30375/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoretyczne podstawy dotyczące cen, kalkulacji cenowej oraz kosztów; 2. Kalkulacje cenowe w hotelarstwie; 3. Kalkulacje cenowe w gastronomii; 4. Kalkulacje cenowe w turystyce; 5. Biznes-plan w przedsiebiorstwie hotelarsko-gastronomicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25017, 25016 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25015/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zdobywanie rynków w turystyce; 2. Dziedziny strategii rynkowych; 3. Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); 4. Instrumenty zbytu i aktywnej sprzedaży; 5. Niektóre definicje i określenia. [a.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zdobywanie rynków w turystyce; 2. Dziedziny strategii rynkowych; 3. Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); 4. Instrumenty zbytu i aktywnej sprzedaży; 5. Niektóre definicje i określenia. [a.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 533, 532, 531, 530, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337 (24 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again