Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Jarosz Antoni
(3)
Fedan Roman
(2)
Dziedzic Ewa
(1)
Dąbrowa-Szefler Małgorzata
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Krupa Jan
(1)
Maik Wiesław
(1)
Marciniak Kazimierz
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
Subject
Turystyka
(7)
Materiały konferencyjne
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(2)
Agroturystyka
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Innowacje
(1)
Kadry
(1)
Lubaczów (woj. podkarpackie; okręg)
(1)
Sandomierska, Kotlina
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Uzdrowiska
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16279/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomiczne uwarunkowania turystyki w Polsce w latach dziewiędziesiątych; 2. Marketing w turystyce; 3. Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opini Niemców odwiedzających miasto; 4. Orientacja marketingowa w agencji turystycznej; 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych; 6. Słabe strony agroturystyki w Polsce; 7. Analiza opłacalności linii autobusowej na przykładzie trasy Polska - Grecja - Polska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10471, 10470 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10469/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do strategii w turystyce i uzdrowiskach; Rozdział 2: Regulacje strategiczne i prawne turystyki i uzdrowisk; Rozdział 3: Cele strategiczne w turystyce uzdrowiskach; Rozdział 4: Krajowa, regionalna, powiatowa, gminna polityka i strategia turystyk i uzdrowisk; Rozdział 5: Międzynarodowy ruch turystyczny; Rozdział 6: Przegląd rynków turystycznych i uzdrowiskowych; Rozdział 7: Turystyka i kuracje, ich główne problemy społeczne w XXI w. Rozdział 8: Nowe tendencje rynkowe turystyki i uzdrowiska; Rozdział 9: Meandry w procesie rozwoju turystyki i działalności uzdrowisk; Rozdział 10: Marketing w turystyce i uzdrowiskach; Rozdział 11: Marketing jednostek turystyki i uzdrowisk; Rozdział 12: Promocja najsłabszym ogniwem marketingowym; Rozdział 13: Promocja w środkach masowego przekazu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32874, 32873, 32872, 10466, 10465 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10464/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce; 2. Inwestycje małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju obszarów trans granicznych; 3. Przedsiębiorczość z przygranicznych gmin zamojszczyzny; 4. Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej; 5. Szanse i problemy rozwoju turystyki w regionach Ukrainy Zachodniej; 6. Model dynamiczny podstawowych procesów ekonomicznych; 7. Mała i średnia przedsiębiorczość w procesie aktywizacji gospodarczej kraju; 8. Szanse, utrudnienia i zagrożenia we współpracy trans granicznej Polski z innymi Krajami; 9. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w regionie przemyskim; 10. Rozwój turystyki rekreacyjno - leczniczej na obszarach przygranicznych; 11. O potrzebie specjalizacji uzdrowisk w Polsce w leczeniu utajonego deficytu żelaza; 12. Model strategii konkurencji branży cukrowniczej w regionie przemyskim; 13. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich południowo - wschodniej Polski; 14. Rynek pracodawców w rejonie działania rejonowego urzędu pracy w Ustrzykach Dolnych; 15. Ocena możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości jako czynnika aktywizacji gospodarki regionalnej; 16. Wolność gospodarcza w systemie polityczno -gospodarczym PRL. Rys historyczno -prawny; 17. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie gorlickim; 18. Handel detaliczny na terenach Ukrainy w czasie formowania gospodarki rynkowej; 19. Województwo podkarpackie -stan i możliwość rozwoju; 20. Turystyka religijno -pielgrzymkowa w woj. podkarpackim; 21. Walory turystyczne szansą na aktywizację powiatu lubaczowskiego jako rejonu przygranicznego; 22. Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumenckie; 23. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle postępowania karnego -skarbowego; 24. Model zrównoważonego rozwoju turystyki jako strategia rozwoju dla regionów przygranicznych; 25. Innowacyjność jako źródło przedsiębiorczości; 26. Ochrona prawna systemu bankowego przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa; 27. Telemarketing - podstawowe pojęcia i formy; 28. Rozwój agroturystyki nieodzownym składnikiem strategii rozwoju lokalnego; 29. Hotel "Łysica" centrum turystyki pobytowej regionu świętokrzyskiego; 30. Rola Giełdy w Frankfurcie nad Menem; 31. Korzyści płynące ze zmiany struktury przestrzennej wsi w wyniku scalenia gruntów; 32. Internet jako narzędzie promocji regionu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3982/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Szczeciński))
I. Cz. 1: Rynek pracy w sektorze turystycznym; 1. Stan obecny i kierunki rozwoju rynku pracy w sektorze turystycznym na przykładzie miasta Kołobrzeg; 2. Rola potencjału ludzkiego w rozwoju usług agroturystycznych na przykładzie województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3. Szkolenia jako element rozwoju zawodowego właścicieli gospodarstw agroturystycznych; 4. Kompetencje organizatora spotkań zbiorowych jako czynnik determinujący sukces organizacyjny spotkań realizowanych w obszarze turystyki biznesowej; 5. Znaczenie programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013 dla podnoszenia kwalifikacji kadr w sektorze turystycznym; 6. Rola i znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu efektywności organizacji turystycznych; 7. Analiza zatrudnienia w hotelach i restauracjach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2007; 8. Atrakcyjność pracy w obsłudze pasażerów morskich statków wycieczkowych na podstawie opinii studentów Uniwersytetu Szczecińskiego; 9. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania realnych problemów rynkowych u studentów kierunków i specjalności turystycznych; 10. Kadra pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w Polsce; 11. Analiza rynku pracy w sektorze usług turystycznych w województwie zachodniopomorskim-wybrane aspekty; 12. Różnice w ocenie produktu atrakcji turystycznej pomiędzy zwiedzającym a personelem; 13. Kształtowanie relacji kadrowych w aspekcie kształtowania zintegrowanego produktu turystycznego; 14. Rola zasobów ludzkich w rozwoju zrównoważonym turystyki w krajach rozwijających się; 15. Analiza ofert pracy w sektorze turystycznym w powiecie prudnickim w polskiej częsci gór Opawskich; 16. Cechy i umiejętności niezbędne w pracy pilota i rezydenta; 17. Informacja biznesowa w turystyce-potrzeby rozwoju; 18. Popyt samorządów terytorialnych w województwie lubelskim na dyplomowanych absolwentów kierunków turystycznych; 19. PCO jako nowa profesja turystyczna w Polsce; 20. Zasoby ludzkie w turystyce w świetle strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 2008-2014; 21. Kadry turystyczne w województwie podkarpackim w 2008 roku na przykładzie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; 22. Problemy zatrudnienia w branży turystycznej nadmorskiej strefy rekreacyjnej; 23. Podaż i popyt na lokalnym rynku pracy, na przykładzie powiatu leszczyńskiego; 24. Zatrudnienie w branży turystycznej w województwie podkarpackim; Cz. 2: Kadry w przedsiębiorstwie; 1. Rola personelu w kreowaniu jakości usług oraz wizerunku biur podróży; 2. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie świadczącym usługi hotelarskie; 3. Motywowanie pracowników jako integralny komponent procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym ; 4. Instrumenty motywacji pracowników przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie hoteli w Szczecinie; 5. Zatrudnienie i koszty pracy Polskich biur podróży na tle krajów Unii Europejskiej; 6. Personel w działalności agroturystycznej jako gwarancja jakości świadczonych usług; 7. Czynnik ludzki a doskonaleniekomponentu funkcjonalnego usługi hotelarskiej (ujęcie lokalne); 8. Efekty przenikania wiedzy jako przejaw wpływu klastera na konkurencyjność przedsiębiorstwa turystycznego; 9. Outsourcing funkcji personalnej w hotelarstwie-korzyści i zagrożenia; 10. Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania personelem w przedsiębiorstwach turystycznych; 11. Szkolenia jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstw uzdrowiskowych; 12. Personel jako instrument marketingu przedsiębiorstw turystycznych; 13. Motywowanie pracowników w mikroprzedsiębiorstwach turystycznych; 14. Możliwość realizacji szkoleń E-learningowych w przedsiębiorstwie turystycznym. Aspekty techniczne i ekonomiczne; 15. Koncepcja badania ankietowego kadry pracowniczej biur podróży; 16. Miejsce sprzedaży osobistej w komunikacji marketingowej biur podróży; 17. Kształtowanie skutecznej motywacji pracowniczej w hotelarstwie na przykładzie hotelu Hilton Sheffield; 18. Komunikacja z klientem w procesie sprzedaży usług turystycznych-zachowania sprzedawców; 19. Rola marketingu wewnętrznego w kształtowaniu partnerstwa w przedsiębiorstwie turystycznym; 20. Personel jako czynnik innowacji usługowych w hotelarstwie; 21 Personel jako czynnik kształtujący jakość w przedsiębiorstwie turystycznym; Cz. 3: System kształcenia kadr dla sektora usług turystycznych w Polsce; 1. Analiza statystyczna kursów szkoleniowych kadry programowej PTTK w latach 1994-2004; 2. Postrzeganie kompetencji zawodowych i szans na pracę przez studentów specjalności turystycznej o profilu ekonomicznym; 3. Motywy wyboru studiów turystycznych. Orientacje wobec studiów i zawodu; 4. Kształcenie i kompetencje zawodowe uczniów/studentów średnich i wyższych szkół hotelarskich oraz pracowników obiektów noclegowych; 5. Uwarunkowania prawne kształcenia na kierunku studiów "Turystyka i rekreacja"; 6. Problemy kształcenia i wykonywania zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek; 7. Rozwój edukacji turystycznej w kontekście polityki państwowej Ukrainy; 8. Przygotowanie zawodowe kadr na rynku usług turystycznych; 9. Szkolnictwo turystyczne w Polsce i Holandii; 10. Tendencje zmian w kształceniu kadr dla turystyki na przykładzie oferty edukacyjnej wydziału turystyki i rekreacji AWF w Poznaniu; 11. Przygotowanie pracowników jednostek samorządowych Pomorza do obsługi funkcji turystycznej; 12. Doskonalenie kadr w turystyce województwie podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa i gastronomii; 13. Komunikacja w kontakcie z klientem a satysfakcja konsumenta-kształcenie kadr dla turystyki; 14. Doradztwo w turystyce wiejskiej jako element procesu kształcenia kadr dla sektora turystycznego; 15. Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki w powiecie prudnickim; 16. Analiza systemu kształcenia kadr turystycznych w Polsce; 17. Analiza statystyczna studiów turystyka i rekreacja za lata 2004-2006 w wyższej szkole informatyki i zarządzania w Rzeszowie; 18. Ocena potrzeb szkoleniowych w sektorze turystycznych w województwie pomorskim; 19. Przygotowanie zawodowe studentów kierunku turystyka i rekreacja na podstawie województwa podlaskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32708, 32707 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32706/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe modele kapitalizacji; 2. O rynki zbytu dla producentów rolnych; 3. Przepisy celne jako forma zabezpieczeń granicznych na przykładzie oddziału celnego w Hrebennem; 4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju agrobiznesu w regionie Podkarpacia; 5. Zagadnienia rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Miejsce doradztwa rolniczego w stymulowaniu i wspieraniu przemian na terenach wiejskich Podkarpacia; 7. Rola spółdzielczości w aktywizacji obszarów wiejskich; 8. Problemy funkcjonowania spółdzielni wiejskich; 9. Analiza rynku turystycznego w przygranicznych regionach polsko -ukraińskich; 10. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki w gminach powiatów przygranicznych województwa śląskiego; 11. Powiaty nadgraniczne województwa małopolskiego -sytuacja obecna i perspektywy rozwoju; 12. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w rejonie byłego województwa Krośnieńskiego na tle zmian poziomu produkcji rolniczej; 13. Rozwój działalności agroturystycznej w byłym województwie przemyskim na tle zmian w strukturze użytków rolnych w latach 1992-1997; 14. Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla; 15. Podmiotowość człowieka w procesie gospodarowania; 16. Perspektywy rozwoju i znaczenie drobnej przedsiębiorczości w aspekcie procesów globalizacji gospodarki; 17. Problemy wzrostu efektywności produkcji rolnej; 18. Agroturystyka elementem przedsiębiorczości stymulującym rozwój obszarów wiejskich; 19. Sytuacjia infrastruktury komunikacyjnej Polski i terenów przygranicznych; 20. Demograficzne przesłanki segmentacji lokalnego rynku usług turystycznych w rejonie Jarosławia i okolic; 21. Analiza poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin ziemi przemyskiej; 22. Atrakcyjność turystyczna wybranych powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego; 23. Procesy integracyjne w przemyśle cukrowniczym i mleczarskim regionu przemyskiego jako przejaw przedsiębiorczości; 24. Przemiany w infrastrukturze społeczno-technicznej w przygranicznej gminie Radymno.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3962/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Samorządowo- administracyjna; 1. Miejsce agroturystyki w rozwoju wsi podkarpackiej; 2. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu lubaczowskiego; 3. Postawić na agroturystykę; 4. Turystyka w parkach krajobrazowych; Cz 2: Naukowa; 5. Wskazania dla polityki regionalnej na przykładzie powiatu Lubaczów; 6. Agroturystyka - bariery psychologiczne - możliwości ich likwidacji; 7. O fałszywej wartości średniej; 8. Analiza uwarunkowań wdrożeń w powiecie lubaczowskim prodramu podtrzymywania i rozwoju przedsiębiorczości; 9. Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko- ukraińskiej; 10. znaczenie piękna krajobrazu i różnorodności biologicznej dla rozwoju Roztocza Wschodniego; 11. Nowa postać agroturystyki: Rehabilitacja chorych na utajony deficyt Żelaza; 12. Drogi rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską; 13. Blaski i cienie koncepcji rozwoju agroturystyki w Polsce; 14. Przedsiębiorsczość w agrobiznesie warunkiem rozwoju obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4477, 4476, 4475, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4469, 4468, 4467, 4466, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4460, 4459 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4458/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36552/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rola turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym; 2. Funkcjonowanie i rozwój gospodarki turystycznej; 3. Metody i wyniki badań w dziedzinie turystyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19713, 19712 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19711/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej)
1. Ogólne zagadnienia badań konsumentów usług turystycznych; 1.1. Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką - Ewa Dziedzic; 1.2. Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Grażyna Marciniak, Wacława Kraśniewska; 1.3. Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne) Wiesław Alejziak; 2. Polskie doświadczenia w zakresie regionalnych badań konsumentów usług turystycznych; 2.1. Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach Wiesław Alejziak; 2.2. Doświadczenia wynikajace z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn; 2.3. Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach - województwo łódzkie Tomasz Mazurek, Tomasz Koralewski; 2.4. Badania w działaniach Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska; 3. Perspektywy rozwoju badań; 3.1. Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski Stanisław Liszewski, Bogdan Włodarczyk; 3.2. Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce Krzysztof Borowski, Renata Seweryn; 3.3. Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystcyznego Tomasz Dziedzic; 3.4. Wypowiedź w ramach panelu "Propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie budowy zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych" Krzysztof Łopaciński; 3.5. Obecni i potencjalni zleceniodawcy badań w regionach. Źródła finansowania badań Wojciech Fedyk; 3.6. Rola POT w tworzeniu zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych Teresa Buczak. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1505/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1505/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again