Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Dworowska Wioletta
(3)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Towarzystwa niedochodowe
(3)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Rejestracja organizacji pozarządowych; 2. Dokumentacja rachunkowa; 3. Sprawozdawczość finansowa; 4. Umowy cywilnoprawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19956, 19955 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19954/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-290-7
1. Charakterystyka organizacji pozarządowych; Rozdział 2: Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Rozdział 3: Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów; Rozdział 4: Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenie wyniku finansowego; Rozdział 5: Sprawozdawczość finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20448, 20447 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20446/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7426-504-1
1. Charakterystyka organizacji pozarządowych; 1.1. Regulacje i zasady tworzenia fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego; 1.2. Działalność statutowa a działalność gospodarcza; 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych; 2.1. Zasady rachunkowości; 2.2. Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości; 2.3. Wymagania w zakresie ksiąg rachunkowych; 2.4. Plan kont; 2.5. Dokumentowanie operacji gospodarczych; 3. Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów; 3.1. Ewidencja i wycena aktywów trwałych; 3.2. Ewidencja i wycena aktywów obrotowych; 3.3. Ewidencja i wycena funduszy oraz rezerw; 3.4. Ewidencja i wycena zobowiązań oraz kredytów i pożyczek; 3.5. Zasady prowadzenia inwentaryzacji; 4. Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenia wyniku finansowego; 4.1. Pojęcie oraz ewidencja przychodów; 4.2. Pojęcie oraz ewidencja kosztów; 4.3. Ewidencja i ustalenie wyniku finansowego; 5. Sprawozdawczość finansowa; 5.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych; 5.2. Bilans; 5.3. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat; 5.4. Informacja dodatkowa; 5.5. Badanie sprawozdań finansowych. 6. Załączniki; 6.1. Rozporządzenie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej; 6.2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1989 r. o fundacjach; 6.3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach; 6.4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1026/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1026/1/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again