Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Autor
Adamczyk Wacław
(1)
Baraniecka Anna
(1)
Felis Paweł (1969- )
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Krzyżaniak Stanisław
(1)
Maksimczuk Aleksander
(1)
Ocieczek Aneta
(1)
Olchowicz Irena (1941- )
(1)
Palich Piotr
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Szlęzak-Matusewicz Joanna
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Towary
(3)
Marketing
(2)
Dostawa towarów
(1)
Dystrybucja (ekonomia)
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Granice
(1)
Jakość produktu
(1)
Konkurencja
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Obsługa klienta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Służba celna
(1)
Towary markowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zapasami towarów-podręcznik akademicki
(1)
Znaki handlowe
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
8 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Cz.1: Produkt w marketingu; Rozdział 1: Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Marka; Rozdział 3: Opakowania; Rozdział 4: Jakość produktu; Rozdział 5: Cykl życia produktu; Cz.2: Zarządzanie nowymi produktami; Rozdział 6: Nowy produkt; Rozdział 7: Poszukiwanie idei nowych produktów; Rozdział 8: Selekcja idei nowych produktów; Rozdział 9: Opracowanie i testowanie koncepcji nowego produktu; Rozdział 10: Analiza ekonomiczno-finansowa koncepcji nowego produktu; Rozdział 11: Testowanie prototypów/serii próbnej nowego produktu; Rozdział 12; Testowanie rynku nowego produktu i strategie wprowadzania na rynek; Cz.3: Zarządzanie produktem w cyklu życia; Rozdział 13: Zarządzanie produktem w fazie wzrostu i fazie dojrzałości; Rozdział 14: Wycofanie produktu z rynku; Rozdział 15: Zarządzanie portfelem produktów -modele portfelowe; Rozdział 16: Rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu produktem w przedsiębiorstwie; Cz.4: Studia przypadków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9185, 9184 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9183/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Składniki żywności i ich znaczenie zdrowotne; Rozdział2: Metody utrwalania żywności; Rozdział 3: Charakterystyka towaroznawcza i technologia wybranych grup produktów żywnościowych; Rozdział 4: Przechowywanie produktów spożywczych. Podstawowe pojęcia, definicje i normy; Rozdział 5: Opakowanie jako czynnik ochrony żywności przechowywanej; Rozdział 6: Ogólne pojęcia towaroznawcze;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19812, 19811 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19810/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podstawy zarządzania zapasami w przykładach / Stanisław Krzyżaniak. - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005. - 269 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
1. Podstawowe problemy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego; 2. Analiza popytu; 3. Prognozowanie popytu; 4. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu; 5. Poziom obsługi klienta; 6. Zapas zabezpieczający; 7. Zamawianie w systemie opartym na poziomie informacyjnym; 8. Zamawianie w systemie przeglądu okresowego; 9. Optymalizacja wielkości zapasu rotującego; 10. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji; 11. Zarządzanie zapasami grup asortymentów; 12. Kształtowanie zapasów tworzonych jednorazowo; 13. Pomiar poziomu zapasów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20378, 20377 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20376/XXXIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie marką / Grzegorz Urbanek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 248 s. : il. ; 21 cm.
Rozdział 1: Marka a przewaga konkurencyjna; Rozdział 2: Budowa kapitału marki; Rozdział 3: Finansowe i marketingowe miary kapitału marki; Rozdział 4: Strategie zarządzania markami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22523, 22522 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22521/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: ECR jako strategia łańcucha dostaw; Rozdział 1: Istota ECR; Rozdział 2: Obszary zadaniowe ECR; Cz.2: Realizacja ECR - teoria i praktyka; Rozdział 3: ECR w hierarchicznym układzie strategii przedsiębiorstw i w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej; Rozdział 4: Uwarunkowania implememntacji ECR w łańcuchu dostaw; Rozdział 5: Etapy realizacji ECR i ich uczestnicy; Rozdział 6: Ocena stopnia zaawansowania wdrożenia i efektów ECR - karta wyników; Rozdział 7: Korzyści z implememntacji ECR; Rozdział 8: Doświadczenia zagraniczne i polskie z zakresu wdrażania strategii ECR; Cz.3: Strategia ECR jako narzędzie poprawy konkurencyjności łańcuchów dostaw na przykładzie sektora farmaceutycznego; Rozdział 9: Charakterystyka przemysłu farmaceutycznego; Rozdział 10: Specyfika łańcuchów dostaw sektora farmaceutycznego; Rozdział 11: Wykorzystanie ECR w farmaceutycznych łańcuchów dostaw; Rozdział 12: Uwarunkowania implementacji strategii ECR w łańcuchach dostaw sektora farmaceutycznego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19967 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19965/XXXIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48350, 48349 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48348/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław Adamczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 240 [1] s. : rys., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Rozdział 1: Ekologiczne aspekty jakości; Rozdział 2: Wyroby i procesy wytwarzania w zarządzaniu środowiskowym; Rozdział 3: Ekologiczne projektowanie wyrobów; Rozdział 4: Ekobilanse w analizie cyklu życia wyrobów; Rozdział 5: Znakowanie ekologiczne wyrobów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32134, 32133, 32132, 32131, 32130, 16643, 16642 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16641/XX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Transformacja systemowa - warunek zasadniczych zmian w gospodarce polski; Rozdział 2: Wybrane aspekty polskiej transformacji systemowej; Rozdział 3: Integracja regionalna i globalizacja - teoria i praktyka (na przykładzie europejskiej integracji gospodarczej); Rozdział 4: tendencje zmian w granicznej kontroli międzynarodowych migracji ludności (na przykładzie Unii europejskiej); Rozdział 5: Ochrona polskiej granicy państwowej (zewnętrznej granicy Unii Europejskiej) w zakresie przepływu osób; Rozdział 6: Wybrane aspekty prawa i procedur celnych wspólnoty europejskiej; Rozdział 7: Administracja celna w obsłudze obrotu towarowego Unii Europejskiej (na przykładzie polskiej służby celnej); Rozdział 8: Podatki w handlu zagranicznym i wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym; Rozdział 9: Graniczna kontrola i ochrona sanitarna wspólnotowego rynku; Rozdział 10: Wybrane problemy przenikalności polskiej granicy państwowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28724, 28723, 28722, 28721 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28720/IX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej