Form of Work
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Author
Rejzner Andrzej
(2)
Skorek Ewa Małgorzata
(2)
Szczepaniak Paweł (1957- )
(2)
Bac Aneta
(1)
Batorowicz Beata (medycyna)
(1)
Bielańska Anna
(1)
Bugaj Rafał
(1)
Chrabota Urszula
(1)
Godawa Joanna (pedagogika)
(1)
Gładyszewska-Cylulko Joanna
(1)
Janus Edyta
(1)
Jóźwiak Marek (1961- )
(1)
Kulis Aleksandra
(1)
Kuśnierz Miłosz
(1)
Meder Joanna
(1)
Misiorek Anna
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Sawicka Katarzyna
(1)
Stańko-Kaczmarek Maja
(1)
Szmurło Małgorzata (rehabilitacja medyczna)
(1)
Wiśniewska Marta (pedagog)
(1)
Wójcik Magdalena (pedagog)
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Rodzice
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Fizjoterapeuci
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Rehabilitanci
(1)
Studenci
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Terapia zajęciowa
(14)
Dziecko
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Dzieci
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Psychoterapia
(2)
Terapia sztuką
(2)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(2)
Arteterapia
(1)
Choroba przewlekła
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kinezyterapia
(1)
Kreatywność
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni intelektualnie
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Schizofrenia
(1)
Socjoterapia
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Uczniowie
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Podręczniki
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2013. - 167 [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-7641-842-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44692 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44691/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Terapia zajęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. - Wydanie 1-2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. - 171 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5127-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52461, 52428 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52349/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62015-01-6
Lesław Pytka : Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej; Jarosław Utrat-Miłecki : Badania integralnokulturowe w resocjalizacji i terapii; Mariusz Jędrzejko : Resocjalizacja i terapia resocjalizacyjna w zderzeniu nowymi tendencjami przestępczymi i typami zachowań destrukcyjnych; Marek Konopczyński : Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju; Paweł Szczepaniak : Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalnej; Beata Boćwińska-Kiluk : Konsultacja terapeutyczna – nowa perspektywa w resocjalizacji; Robert Opora : Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji; Robert Opora : Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji; Łukasz Kołomański : Aggression Replacement Training (AKl) jako przykład zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nieletnich; Tomasz Rudowski : Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką); Jadwiga Królikowska : Drama stosowana jako interwencja społeczna; Krzysztof Stachyra : Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich; Bernadeta Szczupał : Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji profilaktyce społecznej; Andrzej Bałandynowicz : Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i kształtowanie się metod resocjalizacyjnych; Teodor Bulenda : Prawne problemy dotyczące działań terapeutycznych w postępowaniu ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności; Katarzyna Potaczała : Diagnozowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nieletnim sprawcą przestępstwa a ofiarą przez postępowanie mediacyjne. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48739 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48738/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62015-02-3
Kazimierz Pospiszyl : Resocjalizacja a terapia; Adam Szecówka : Milieu therapy w resocjalizacji nieletnich; Leszek Płoch : Dążenie do modelu terapii sztuką artystyczną uczniów niedostosowanych społecznie; Elżbieta Bielecka : Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy; Jacek Szczepkowski : Praca na wyjątkach na podstawie modelu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach; Adam Nyckowski : Socjoterapia w pracy w środowiskach marginalizowanych; Anna Glińska-Lachowicz : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń); Bliskość emocjonalna w terapii i resocjalizacji na przykładzie zbadanej grupy osób kolczykujących swoje ciało – propozycja modelu; Aldona Zejmo-Kudelska : Naarracja w dramie; Edyta Marchel-Kosiorek : Terapia w więzieniu? Refleksja pedagogiczna; Eliza Mazur : Resocjalizacja skazanych w warunkach terapeutycznego systemu odbywania kary pozbawienia wolności; Dariusz Sarzała : Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej; Andrzej Majcherczyk : Funkcjonowanie więziennego systemu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych; Krzysztof Czekaj : System pomocy skazanym uzależnionym od środków psychoaktywnych odbywającym karę pozbawienia wolności; Robert Poklek : Specyficzne i niespecyficzne funkcje wychowania fizycznego resocjalizującego; Ewa Saganowska, Paweł Szczepaniak : Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane problemy. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48737 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48736/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy arteterapii; Rozdział 2: Główne zagadnienia terapii pedagogicznej; Rozdział 3: Wybrane aspekty edukacyjno-terapeutyczne wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch; Rozdział 4: Wykorzystanie technik arteterapeutycznych w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37335 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37334/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63066 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63065/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63059 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63058/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Beata Gordzelewska, Czesława Malinowska- Kenyeres, Przyczyny niepowodzeń szkolnych; Rozdział 2. Elżbieta Kalinowska, Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny; Rozdział 3. Anna Bielecka, Urszula Karska, Ewa Mytych, Zaburzenia percepcji słuchowej; Rozdział 4. Katarzyna Gruber, Anna Darowska, Rodzaje zaburzeń artykulacji; Rozdział 5. Wanda Szymańska, Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych; Rozdział 6. Sylwia Weise, Dysgrafia; Rozdział 7. Danuta Rogala- Kozubska, Małgorzata Raczykowska, Dysortografia- definicja, symptomy, terapia; Rozdział 8. Anna Górecka, Dorota Laskowska- Kabała, Zaburzenia orientacji przestrzennej; Rozdział 9. Ewa Ampulska, Uczeń z zaburzeniami orientacji przestrzennej; Rozdział 10. Małgorzata Cyran- Prus, Elżbieta Matych, Zaburzenia lateralizacji; Rozdział 11. Barbara Krempa, Rola ruchu w procesie nauczania i terapii dziecka; Rozdział 12. Dorota Czajkowska, Elżbieta Tymińska, Zaburzenia rozwoju ruchowego; Rozdzial 13. Renata Hływa, Wczesne przejawy opóźnienia rozwoju ruchowego dzieci- zasady i sposoby ich usprawniania; Rozdział 14. Alicja Zaręba, Iwona Rolińska, Nadpobudliwość psychoruchowa; Rozdział 15. Małgorzata Blimel, Barbara Kosztowna, Dzieci zahamowane psychoruchowo; Rozdział 16. Alina Grzegorczyk, Ewa Sadłowska, Mariola Kmiecik, Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34207 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34206/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63956/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35589 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35588/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1. Lidia Kataryńczuk- Mania, Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej; Rozdział 2. Barbara Milczarek, Muzykoterapia i trening relaksacyjny z pracy z dziećmi; Rozdział 3. Danuta Wróbel, Metoda Ruchu Rozwijającego; Rozdział 4. Beata Gordzelewska, Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Rozdział 5. Renata Hływa, Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami; Rozdział 6. Danuta Wróbel, Usprawnianie percepcji wzrokowej; Rozdzial 7. Alicja Lisowska, Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego na materiale literowym; Rozdział 8. Barbara Krempa, Usprawnienie funkcji i analizatora wzrokowego na materiale literowym; Rozdział 9. Ewa Renke, Usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym; Rozdział 10. Elżbieta Kozak, Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale słownym; Rozdział 11. Ewa Zalewska, Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej; Rozdział 12. Danuta Wróbel, Usprawnianie percepcji słuchowej; Rozdział 13. Anna Mysiak, Układanie zdań i dzielenie ich na wyrazy; Rozdział 14. Anna Mysiak, Dzielenie wyrazów na sylaby; Rozdział 15. Anna Bielecka, Podział na samogłoski i spółgłoski; Rozdział 16. Żermena Sidorczuk- Brzozowska, Aneta Znajomska- Grochoła, Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową; Rozdział 17. Małgorzata Niżnik, Barbara Milczarek, Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski sz; Rozdział 18. Małgorzata Niżnik, Barbara Milczarek, Różnicowanie głosek sz- s; Rozdział 19. Izabela Olszańska, Ćwiczenia orientacji przestrzennej; Rozdział 20. Izabela Olszańska, Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Strona lewa i prawa; Rozdział 21. Marcin Łokciewicz, Kierowca; Rozdział 22. Violetta Loba, Ćwiczenia utrwalające określenia słowne dotyczące stosunków przestrzennych; Rozdział 23. Eugienia Zarzyńska, Ćwiczenia utrwalające kierunki; Rozdział 24. Jolanta Pilińska, Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Usprawnianie percepcji wzrokowej; Rozdział 25. Teresa Marciniak, Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni; Rozdział 26. Anna Górecka, Dorota Laskowska- Kabała, Propozycje tekstów do ćwiczeń w orientacji przestrzennej; Rozdział 27. Usprawnianie lateralizacji; Rozdział 28. Małgorzata Raczykowska, Herbata w hotelu; Rozdział 29. Renata Hływa, Ćwiczenia regulujące prawidłowe ustawienie głowy w przestrzeni w stosunku do ciała; Rozdział 30. Renata Hływa, Ćwiczenia wyrabiające odruch równowagi; Rozdział 31. Dorota Czajkowska, Elżbieta Tymińska, Żabki- usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów; Rozdział 32. Mirosława Markiewicz, Zajęcia usprawniające funkcjonowanie analizatora kinestetyczno- ruchowego; Rozdział 33. Dorota Czajkowska, Elżbieta Tymińska, Spacer po lesie- ćwiczenia koordynacji ruchów ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci z zaburzeniami równowagi; Rozdział 34. Alicja Grześ, Bożena Świercz, Spotkanie z Calineczką- zajęcia dla dzieci zahamowanych emocjonalnie; Rozdział 35. Anna Szczęsna, Magdalena Dąbrowny, Dziecko "zamknięte" ("wycofane") na zajęciach socjoterapeutycznych- propozycje ćwiczeń; Rozdział 36. Małgorzata Blimel, Barbara Kosztowna, Zimowe igraszki- propozycja zajęć dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową; Rozdział 37. Mirosława Markiewicz, Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno- społecznej; Rozdział 28. Lidia Kataryńczuk- Mania, Warsztat muzykoterapeutyczny: Drzewko smutku- drzewko radości; Rozdział 29. Urszula Karska, W leśniczówce- ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia czytanego tekstu; Rozdział 30. Urszula Karska, Zabawa na lodzie- ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia czytanego tekstu; Rozdział 31. Barbara Augustyniak, Monika Jędraszak, Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34209 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34208/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Szanse, możliwości i zagrożenia w terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; 1. Magdalena Łuszkiewicz - Terapeutyczne implikacje profilu gotowości szkolnej określonego u dzieci pięcio- i sześcioletnich na podstawie Baterii 5/6; 2. Yveta Odstrčilíková - Possibilities for early diagnosis of auditory discrimination in preschool children with impaired communication ability; 3. Julita Sobańska, Katarzyna Studzińska-Grzegorczyk - Stwarzanie szans edukacyjnych uczniom z niższym niż przeciętny poziomem rozwoju intelektualnego; 4. Bożena Czerwińska - Aspekty terapii pedagogicznej uczniów z zespołem Aspergera na etapie edukacji gimnazjalnej; 5. Dominika Grad - Rodzice jako nieocenieni terapeuci własnych dzieci z niepełnosprawnością w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju; 6. Izabella Kucharczyk - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pracy z uczniem słabowidzącym w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej; 7. Anna Prokopiak - Rozwój emocjonalny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ujęciu Stanleya Greenspana; 8. Anna Bernacka - Opinie Holendrów wobec terapii seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną; Część 2. Współczesne tendencje w terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami; Magdalena Wójcik - Metody i programy percepcyjno-motoryczne w terapii dziecka z niepełnosprawnością; 1. Piotr Ozaist - 3I – interaktywnie, indywidualnie, intensywnie – w terapii dziecka z autyzmem; 2. Małgorzata Brodacka - Elementy terapii ręki w przedszkolu; 3. Dorota Błażejczyk-Głowacka - Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla uczenia się” (Move to Learn) w pracy z uczniem z autyzmem; 4. Ewa Domagała-Zyśk, Teresa Babij - Model wparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym w programie „Od trudności do umiejętności”; 5. Grażyna Zawiślak - Hortiterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi; Część 3. Nowe oblicza sprawdzonych metod, technik i środków terapeutycznych; 1. Beata Papuda-Dolińska, Emilia Pogoda - Stare zabawki w nowej roli – wykorzystanie gier planszowych w terapii pedagogicznej; 2. Jolanta Łysakowska - Rękodzieło w arteterapii – powrót do korzeni; 3. Joanna Grzesiak - Integracja sensoryczna – metoda wspomagająca rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym; 4. Barbara Zadora - Terapia integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju funkcji motorycznych dziecka ze spektrum autyzmu; 5. Monika Zarzycka - Metoda Dobrego Startu i jej skuteczność w oddziaływaniach nakierowanych na wielopłaszczyznowe wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52590, 52531, 52484, 52460, 52427, 52397, 52383 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52348/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49289 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49288/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(W Przestrzeni Niepełnosprawności ; t. 2)
1. Izabela Marczykowska - Metody pracy z dziećmi z autyzmem w opiniach rodziców; 2.   Magdalena Christ - Zastosowanie metody Freda Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; 3. Ewa Gawlik - Wczesne wspomaganie rozwoju w opinii rodziców dzieci objętych WWR na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu; 4. Anna Steliga - Intensyfikacja edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 5. Marta Niemiec - Społeczne funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – możliwości wsparcia; 6. Beata Gumienny -Sytuacja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej – doniesienia z badań; 7. Joanna Godawa - „Przez uchylone drzwi...”, czyli zjawisko liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą uczęszczającego do klasy integracyjnej; 8. Sabina Pawlik - „Muzeum dla nas” – możliwości udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną; 9. Bogumiła Bobik, Maria Suszek - „Chodź, pomaluj mój świat” – działalność plastyczna uczniów lekko niepełnosprawnych intelektualnie; 10. Iwona Durek - Tworzenie holistycznych form wsparcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami na przykładzie sosnowieckich działań; 11. Małgorzata Rel - Wartość relacji interpersonalnych dla podnoszenia poziomu udziału w kulturze i rehabilitacji społecznej artystów z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie malarza Henryka Żarskiego; 12. Urszula Grzela - Portret teatralny. Moment mal, bitte!  [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63918, 63917 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52519/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again