Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Błażejewski Wojciech
(2)
Brulles Diana Ph.D
(1)
Furmanek Waldemar
(1)
Prządka Włodzimierz
(1)
Winebrenner Susan M.S
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Technika
(3)
Blok matematyczno-przyrodniczy
(1)
Cele kształcenia
(1)
Dzieci uzdolnione
(1)
Język angielski
(1)
Meblarstwo
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie techniki
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Podstawa programowa
(1)
Stolarstwo
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Technika i cywilizacja
(1)
Techniki nauczania
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
1.Analiza struktury treści materiału nauczania; 2. Zasady nauczania; 3. Metody nauczania materiałoznawstwa i technologii; 4. Organizacja, formy nauczania i typy lekcji; 5. Plan dydaktyczno-wychowawczy nauczyciela; 6. Środki dydaktyczne w nauczaniu technologii i materiałoznawstwa; 7. Pracownia przedmiotowa; 8. Przykłady przebiegu jednostek metodycznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1893 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Edukacja techniczna w polskich szkołach ogólnokształcących. Diagnoza systemu; 1. Stan polskiej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 2. Ocena dotychczasowego rozwoju powszechnej edukacji technicznej w Polsce; 3. Niektóre trudności edukacji technicznej; 4. Dysfunkcjonalność znanych rozwiązań modelowych systemu edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 5. Wnioski z analizy diagnostycznej; Cz. 2: Technika zjawiskiem cywilizacyjnym; 1. Cywilizacja a technika; Facylitacyjne funkcje techniki; Cz. 3: Technika współczesna czynnikiem przemian cywilizacyjnych; 1. Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych; 2. Wyzwania globalne cywilizacji informacyjnej; 3. Zmiana funkcji techniki współczesnej; 4. Technologie informacyjne- technologiami kluczowymi; 5. Cena postępu i upowszechniania nowych technologii informacyjnych; 6. Problemy edukacji w okresie transformacji cywilizacyjnej; 7. Potrzeba i kierunki przebudowy systemu edukacji technicznej; Cz. 3: Poszukiwanie idei dla projektowania powszechnej i obowiązkowej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 1. Problematyka humanistycznych aspektów współczesnej edukacji technicznej; 2. Kryteria jakości życia człowieka wytycznymi teleologii kształcenia technicznego w szkołach ogólnokształcących; 3. Konieczność przebudowy modelu kształcenia ogólnego; Cz. 5: Edukacja techniczna i informatyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych; 1. Pilna potrzeba badań nad edukacją techniczną; 2. Podstawowe paradygmaty edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 3. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji technicznej; Cz. 6: Jutro polskiej szkoły wyznacznikiem jutra edukacji technicznej; 1. Dobra szkoła. Eksplikacja pojęcia; 2. Szkoła na miarę cywilizacji wiedzy; 3. Postulaty raportów dotyczących globalnych problemów edukacji; 4. Przykłądy rozwiązań problemu tzw. Szkoły przyszłości; 5. Przemiany na rynku pracy wyznacznikiem przemian szkoły; 6. Warunki unowocześniania systemu szkolnego; 7. Prace nad przyszłą szkołą w Polsce; 8. Wnioski do modelowania polskiej edukacji technicznej; Cz. 7: Projektowanie modelu powszechnej i obowiązkowej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 1. Założenia ogólnego projektowania modelu systemu edukacji technicznej; 2. Modelowanie horyzontalne edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 3. Modelowanie wertykalne edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących; 4. Założenia pedagogiczne do projektowania podstaw programowych; Aneks: Projekt podstawy programowej edukacji technicznej dla szkół ogólnokształcących. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35045 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35044/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44665 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44664/X/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Przejawy dysfunkcjonalności kształcenia przyrodniczo-technicznego; Rozdział 1: Wyniki polskich i zagranicznych badań skuteczności kształcenia ogólnego w Polsce przed i po reformie oświaty z lat dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 2: Ocena jakości realizowanych na przełomie wieków programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniki w kontekście potrzeb edukacyjnych i dokonań reformy oświaty; Część 2: Poszukiwanie nowoczesnej koncepcji doboru i układu treści kształcenia przyrodniczo-technicznego poprzez strukturalizację treści nauczania; Rozdział 1: Geneza innowacji organizacyjno-treściowej; Rozdział 2: Charakterystyczne cechy autorskiego programu strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego; Rozdział 3: Charakterystyka autorskich bloków tematycznych; Część 4: Metodologiczne podstawy badań skuteczności strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego; Rozdział 1: Skuteczność i efektywność kształcenia kategorią współczesnej metodologii badań; Rozdział 2: Cele badań własnych; Rozdział 3: Strategia weryfikacji badań własnych; Rozdział 4: Problemy i hipotezy badawcze; Rozdział 5: Zmienne i wskaźniki; Rozdział 6: Metody, techniki i narzędzia badawcze; Część 5: Wyniki badań skuteczności strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego; Rozdział 1: Wpływ strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego na przyrost zapamiętanych przez uczniów wiadomości; Rozdział 2: Wpływ strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego na poziom zrozumienia wiadomości przez uczniów; Rozdział 3: Wpływ strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego na przyrost nabytych przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów typowych; Rozdział 4: Wpływ strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego na przyrost nabytych przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów nietypowych; Rozdział 5: Wpływ strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego na efekty wychowawcze pracy nauczyciela w sferach: udziału w działaniu, podejmowania działania, nastawienia na działanie, systemu działań; Część 6: Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań; Rozdział 1: Podsumowanie wyników badań; Rozdział 2: Wnioski z przeprowadzonych badań. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37242, 37241, 37240, 37239, 37238, 37237, 37236, 37235, 37234 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37233 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Cele kształcenia w świetle literatury naukowej i podstawy programowej; Rozdział 2: Nauczanie całościowe – integracja treści nauczania; Rozdział 3: Koncepcje scalania treści nauczania w historii dydaktyki; Rozdział 4: Analiza systemowo-morfologiczna jakości procesu dydaktycznego oraz znanych koncepcji nauczania całościowego; Rozdział 5: Materiały pomocnicze do konstruowania modułów treściowych budujących strukturę przyrodniczo-technicznej wiedzy ucznia. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62001, 62000, 61999, 61998 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 61997 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again