Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Chojnicki Zbyszko
(1)
Cimała Bogdan
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Haber Lesław
(1)
Janiuk Ryszard M
(1)
Jasiński Zenon
(1)
Klatka Narcyz (1925- )
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Miłkowska Grażyna
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Rębisz Sławomir
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
Subject
Szkolnictwo wyższe
(4)
Administracja celna
(1)
Aspiracje
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Cło
(1)
Gdański Fakultet Wojskowy
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Internet
(1)
Medycyna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Pedagogika
(1)
Polska
(1)
Prawo celne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Służba celna
(1)
Uniwersytet Jagielloński
(1)
Uniwersytet Zielonogórski
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1944-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Informatory
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 49364 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43032 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55647 D (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zarys problematyki; Część 2: Perspektywy OECD; Część 3: Podstawy teoretyczne i pragmatyczne; Część 4: Zasoby pracy -edukacja -regiony -strategie; Część 5: Popularyzacja i znaki zapytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30239 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30238/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16704/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Znaczenie i perspektywy wspólpracy w zakresie działań na rzecz edukacji przyrodniczej; 2. Teoretyczne podstawy przyrodowstawstwa w szkole - wstępne propozycje; Spoęlczne znaczenie nauczania fizyki; 3. Społeczne znaczenie nauczania astronomii; 4. Nauczanie geografii - dyscypliny o miejscu człowieka w przyrodzie na różnych poziomach kształcenia; 5. Integrowanie dyscyplin przyrodniczych; 6. "Biała Karta Edukacji Przyrodniczej" jako podstawa modernizacji kształcenia przyrodniczego; 7. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych; 8. Propozycje skutecznych form doskonalenia nauczycieli z zakresu edukacji środowiskowej w świetle zadań nowej szkoły; 9. Chemia środowiska w nauczaniu chemii w szkole średniej; 10. Podstawowe pojęcia teorii informacji jako niezbędny element wiedzy przyrodniczej; 11. Makroskopowe efekty zjawiska dyfuzji. Przykłąd integracyjnej ścieżki badawczej; 12. Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli absolwentów studiów przyrodniczych; 13. Osiągnięcia poznawcze i motywacyjne uczniów technikum leśnego z ekologicznych podstaw ochrony środowiska; 14. Wielozmysłowe poznawanie świata i modelowanie w edukacji przyrodniczej; 15. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przyrody; 16. Doskonalenie umiejetności dydaktycznych nauczycieli przyrody na studiach podyplomowych; 17. Metody aktywizujące w kształceniu i dsokonaleniu nauczycieli oraz nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 18. Baza danych Eurenerg - przykład międzynarodowej współpracy nauczycieli różnych dyscyplin przyrodniczych dotyczącej nauczania o energii; 19. Ile fizyki w przyrodzie? 20. Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika "Impuls" dla gimnazjum; 21. Potoczne poglądy na temat zjawiska ruchu; 22. Gry dydaktyczne jako przykład metod aktywizujących w nauczaniu przyrody; 23. Kształcenie i dskonalenie nauczycieli poprzez nauczanie zintegrowane; 24. Integracyjna funkcja analogii w procesie nauczania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8939 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8938/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie w problematykę badań; 2. Świat wartości i aspiracje życiowe osób niepełnosprawnych; 3. Szanse i bariery edukacji w szkole wyższej; 4. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych w roli studenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26550, 26549 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26548/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Model ksztalcenia specjalistów obsługi celnej; 2. Kompetencje funkcjonariuszy celnych jako potencjał do osiągnięcia celów strategicznych związanych z akcesem Polski do Unii Europejskiej; 3. system szkolenia w Słuzbie Celnej; 4. Losy absolwentów kierunku obsługi celnej; 5. Międzynarodowe umowy w sprawach celnych- specjalistyczny przedmiot na kierunku "polityka celna"; 6. Ograniczenia pozataryfowe przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu w Unii Europejskiej oraz polskie przepisy dostosowawcze w tym zakresie; 7. Specyfika naucznia przedmiotu "Prawo celne" wśród studentów Wydziału Handlu Zagranicznego studiujących w systemie zaocznym; 8. Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą; 9. Handel za pośrednictwem Internetu - nowym problemem dydaktycznym; 10. Kilka uwag na temat metodyki postepowania w sprawach celnych; 11. Mój glos w sprawie ksztalcenia funkcjonariuszy celnych oraz specjalistów obsługi celnej; 12. Wspólna polityka rolna - nowe wyzwania dla funkcjonariuszy celnych oraz specjalistów obsługi celnej; 13. studium obslugi celnej - atrakcyjna ofertą edukacji i przedsiebiorczości; 14. Dydktyka przedmiotu "Postepowanie administracyjne w sprawach celnych"; 15. Prawo celne - wybrane problemy nauczania; 16. Prawo podatkowe w edukacji celnej; 17. Klasyfikacja towarów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9747 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9746/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again