Form of Work
Książki
(11)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Chmielowiec Piotr
(1)
Dudzińska-Reizer Franciszka (1909-2008)
(1)
Fronckiewicz Bożena
(1)
Gągolewska Mirella
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Kaszlińska Karolina
(1)
Kołodziejska Jolanta
(1)
Koźbiał Krzysztof
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Malinowska Joanna (pedagog)
(1)
Nowakowski Andrzej
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(1)
Reczek-Zymróz Łucja
(1)
Sobierajski Paweł (1964- )
(1)
Spionek Halina
(1)
Uberman Marta
(1)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Szkolnictwo podstawowe
(8)
Nauczyciele
(3)
Dziecko
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Andragogika
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Drugoroczność
(1)
Dudzińska-Reizer, Franciszka
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Egzaminy
(1)
Egzaminy komisyjne
(1)
Egzaminy pisemne
(1)
Egzaminy ustne
(1)
Gimnazja
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Metoda problemowa
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Motywacja wewnętrzna
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele gimnazjów
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Galileo" (Nakonowo)
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Ponikiew (woj. małopolskie)
(1)
Poradniki
(1)
Progi edukacyjne
(1)
Programy nauczania
(1)
Przedszkola
(1)
Psychoedukacja
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rysunek
(1)
Samokształcenie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stres zawodowy
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoła (instytucja)
(1)
Szkoła Podstawowa Nr 33 Terapeutyczna (Toruń)
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Uczenie się
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wygotski, Lew
(1)
Zabawa
(1)
Zachowanie
(1)
Zespół Szkół (Ponikiew)
(1)
Żłobki
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Nakonowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Kowal)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Pamiętniki polskie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
11 results Filter
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36604 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36603/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Straty spowodowane przez drugoroczność; Cz.2: Drugoroczność w świetle dotychczasowych badań; Cz.3: Dydaktyczne przyczyny Drugoroczności; Cz.4: Doskonalenie się nauczyciela jako warunek zwalczania drugoroczności; Cz.5: Poznawianie uczniów; Cz.6: Formy opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11524 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11523/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11621/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część I. Teoretyczne podstawy badań; Rozdział 1: Wyjaśnienia terminologiczne; 1. Współdziałanie pedagogiczne; 2. Środowisko lokalne; Rozdział 2: Kształcenie i wychowanie we współczesnej szkole; 1. Tendencje w funkcjonowaniu współczesnej szkoły; 2. Główne zakresy działalności szkoły; 2.1. Działalność wychowawcza; 2.2. Działalność dydaktyczna; 2.3. Działalność opiekuńcza; 2.4. Działalność profilaktyczna; 3. Rola nauczyciela we współczesnej szkole; Rozdział 3: Reformowana szkoła podstawowa; 1. Założenia reformy systemu oświaty; 2. Realia funkcjonowania reformowanej szkoły; 4: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania szkoły; 1. Szkoła jako centralne ogniwo systemu oświaty; 2. Rola szkoły w społeczeństwie; 3. Społeczny kontekst funkcjonowania szkoły; Rozdział 5: Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym; 1. Składniki środowiska lokalnego warunkujące pracę szkoły; 2. Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym; 2.1. Współdziałanie w zakresie wychowania; 2.2. Współdziałanie w zakresie kształcenia; 2.3. Współdziałanie w zakresie opieki; 2.4. Współdziałanie w zakresie profilaktyki; Część II. Metodologiczne podstawy badań; Rozdział 6: Metodologia badań własnych; 1. Problematyka badań; 2. Zmienne i wskaźniki; 3. Metody i narzędzia badawcze; 4. Miejsce i czas badań; 5. Charakterystyka badanych grup; 6. Organizacja i przebieg badań; 7. Charakterystyka zgromadzonych materiałów; Część 3: Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym - analiza wyników badań; Rozdział 7:. Stan współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 1. Waga przywiązywana do współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 2. Instytucje współdziałania pedagogicznego szkoły ze środowiskiem lokalnym;3. Dziedziny współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; Rozdział 8: Proces realizacji współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym161 1. Szczegółowe cele współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 2. Treści współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 3. Metody i formy organizacyjne współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; Rozdział 9: Efekty współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 1. Ocena wyników współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 2. Wyniki współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; Rozdział 10: Uwarunkowania efektów współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 1. Czynniki ułatwiające i czynniki utrudniające współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; 2. Możliwości efektywniejszego współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym; Rozdział 11: Uogólnienia i wnioski z badań; 1. Uogólnienia wyników badań; 2. Wnioski dla praktyki. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35327 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35326/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36686 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66816 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45522 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz1: Koncepcja i realizacja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej; Rozdział 1: Szkoła terapeutyczna - projekt autorski; Rozdział 2: Specjalne potrzeby edukacyjne; Rozdział 3: Program wychowawczy Szkoły Terapeutycznej; Rozdział 4: Edukacja terapeutyczna; Rozdział 5: Dyrektor Szkoły terateutycznej; Cz.2: Działalność edukacyjna; Rozdział 6: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Rozdział 7: Praktyka edukacji wczesnoszkolnej; Rozdział 8: Edukacja polonistyczna; Rozdział 9: Historia i społeczeństwo; Rozdział 10: Przyroda; Rozdział 11: Język angielski; Rozdział 12: Matematyka; Rozdział 13: Terapia wychowawcza; Rozdział 14: Wychowanie fizyczne; Rozdział 15: Edukacja techniczna; Rozdział 16: Edukacja muzyczna; Rozdział 17: Edukacja plastyczna; Rozdział 18: Katecheza; Rozdział 19: Ścieżki edukacyjne- założenia i realizacja; Rozdział 20: Ścieżki edukacyjne realizowane w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej; Cz.3: Działalność terapeutyczna; Rozdział 21: Terapia logopedyczna; Rozdział 22: Terapia dyslekcji, dysgrafii i dysortografii; Rozdział 23: Terapia matematyczna; Rozdział 24: ,,Dziecięca matematyka'' w terapii matematycznej; Rozdział 25: Socjoterapia; Rozdział 26: Szkoła dla rodziców; Cz.4: Działalnośc wspomagająca rozwój i wychowanie; Rozdział 27: Baza Szkoły Terapeutycznej; Rozdział 28: Działalność pedagoga i psychologa szkolmego oraz opieka medyczna; Rozdział 29: Szkolna świetlica terapeutyczna; Rozdział 30: Biblioteka szkolna i czytelnictwo uczniów; Rozdział 31: Formy aktywności pozalekcyjnej; Rozdział 32: Wybrane scenariusze szczególnych wydarzeń szkolnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 15906 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15905/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44756/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Zarys kształcenia nauczycieli rysunku w latach 1918-1939; Cz. 2. Kształcenie nauczycieli rysunku w latach 1944-1961; Cz. 3. Kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1961-1973; Cz. 4. Kształcenie nauczycieli plastyki w latach 1973-1989. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66617, 66616, 35155, 35154 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34417/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again