Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Balcerowicz Bolesław (1943- )
(1)
Bereś Witold (1960- )
(1)
Binkowski Henryk
(1)
Boguszewski Łukasz
(1)
Borek Paweł (nauki historyczne)
(1)
Burnetko Krzysztof (1965- )
(1)
Czuryk Małgorzata
(1)
Groszek Zbigniew
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Kitler Waldemar (1957- )
(1)
Kręcikij Janusz (1964- )
(1)
Kubiński Marek
(1)
Kunikowski Jerzy (1945- )
(1)
Kwiasowski Zbigniew Tadeusz (1949- )
(1)
Marszałek Maciej
(1)
Nowakowska-Krystman Aneta
(1)
Onyszkiewicz Janusz (1937- )
(1)
Pabis-Cisowska Katarzyna
(1)
Pietrzyk Marek (bezpieczeństwo)
(1)
Polak Andrzej (nauki wojskowe)
(1)
Pączek Bartłomiej
(1)
Rosa Ryszard (1941- )
(1)
Sienkiewicz Piotr (1945- )
(1)
Smarzewska Agnieszka (nauki ekonomiczne)
(1)
Stachiewicz Wacław (1894-1973)
(1)
Wyszczelski Lech (1942- )
(1)
Zajdzik Janusz
(1)
Ścibiorek Zbigniew (1949- )
(1)
Świeboda Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Pracownicy administracji rządowej
(1)
Wojskowi
(1)
Subject
System obronny państwa
(16)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Wojsko
(4)
NATO
(2)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Dyplomacja
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Jarecki, Czesław
(1)
Kampania wrześniowa
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Onyszkiewicz, Janusz
(1)
Prawo wojskowe
(1)
Sejm
(1)
Siły zbrojne
(1)
Stachiewicz, Wacław
(1)
Sztuka wojenna
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-
(2)
1918-
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Księgi pamiątkowe
(1)
Monografia
(1)
Publicystyka polska
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozważania o obronie / Zbigniew Ścibiorek. - Warszawa : "Bellona", 1993. - 149, [3] strony ; 21 cm.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
ISBN: : 83-11-08269-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51653 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gotowość państwa do obrony i ochrony / Zbigniew Groszek. - Warszawa : "Difin", 2016. - 366, [1] stron : ilustracje, rysunki ; 24 cm.
Rozdział 1: Rola i miejsce podsystemu (systemu) obronnego i podsystemów ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP; 1.1. Współczesne rozumienie i zakres bezpieczeństwa narodowego; 1.2. Istota i struktura systemu bezpieczeństwa narodowego; 1.3. Istota, struktura oraz miejsce podsystemu (systemu) obronnego w systemie bezpieczeństwa narodowego; 1.4. Istota, struktura i zadania podsystemów ochronnych systemu bezpieczeństwa narodowego; Rozdział 2: Podstawowe dokumenty normujące gotowość państwa do obrony i ochrony; 2.1. Prawne podstawy realizacji zadań obronnych; 2.2. Prawne podstawy wprowadzania stanów nadzwyczajnych - istota, zasady i konsekwencje ich wprowadzania; 2.3. Procedury i przedsięwzięcia systemu zarządzania kryzysowego; 2.4. Prawne podstawy działań ochronnych; Rozdział 3: Geneza oraz istota gotowości państwa do obrony i ochrony; 3.1. Geneza gotowości obronnej państwa; 3.2. Współczesne pojmowanie gotowości obronnej państwa; 3.3. Zadania realizowane w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa; 3.4. Propozycje podziału zadań obronnych podsystemów systemu obronnego państwa w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa; 3.4.1. Zadania podsystemów systemu obronnego państwa w stałej gotowości obronnej państwa; 3.4.2. Zadania podsystemów systemu obronnego państwa w gotowości obronnej państwa czasu kryzysu; 3.4.3. Zadania podsystemów systemu obronnego państwa w gotowości obronnej państwa czasu wojny; 3.5. Zasady podwyższania gotowości obronnej państwa; 3.6. Gotowość państwa do działań ochronnych (ochrony); 3.6.1. Istota gotowości państwa do działań ochronnych; 3.6.2. Przykłady działań ochronnych państwa ujęte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego 2013/2015; Rozdział 4: Koncepcje nowych rozwiązań w zakresie gotowości państwa do obrony i ochrony; 4.1. Koncepcja gotowości sytemu bezpieczeństwa narodowego; 4.2. Autorska koncepcja gotowości państwa do obrony i ochrony.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50349/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Prace ustawodawcze dotyczące obronności Polski; 1. Istota i tok prac legislacyjnych w Sejmie. Cechy postępowania ustawodawczego; 2. Obszar legislacji "wojskowej"; 3. Główne kierunki aktywności legislacyjnej Sejmu w sferze obronności. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jako zasadnicza regulacja struktury i funkcjonowania systemu obronnego; 4. Stanowienie prawa w zakresie kierowania obroną narodową; 5. Normowanie służby wojskowej żołnierzy zawodowych; 6. Ustawy dotyczące tradycji oręża polskiego; 7. Dyscyplina wojskowa; 8. Emerytury wojskowe; 9. Regulacje prawne dotyczące zagadnień związanych z mieniem będącym w dyspozycji obrony narodowej; 10. Legislacyjne prace sejmowe w związku z akcesem Polski do NATO; 11. Pozostałe regulacje ustawowe dotyczące obronności; 12. Konkluzje; Cz.2: Sejm a zagadnienie finansowania obrony narodowej; 13. Nakłady finansowe elementem konstytuującym możliwości zapewnienia bezpieczeństwa militarnego współczesnego państwa; 14. Rola Sejmu we współkształtowaniu planów finansowych państwa w części dotyczącej obrony narodowej; 15. Najważniejsze zagadnienia z dziedziny finansowania obronności prezentowane na forum plenarnym Sejmu; 16. Praca nad projektami budżetów MON komisjach i główne problemy z nich wynikające; 17. Kontrola budżetu; 18.Charakterystyczne cechy w pracach nad częścią wojskową budżetu państwa; Cz. 3: Realizacja funkcji kontrolnej w zakresie obronności; 19. Problematyka doktryny wojennej (obronnej) w pracach Sejmu; 20. Stanowisko Sejmu wobec niektórych elementów systemu zarządzania obronnością kraju; 21. Sejm o siłach zbrojnych; 22. Problematyka przemysłu obronnego i lotniczego; 23. Odziaływanie na inne pozamilitarne elementy systemu obronnego państwa; 24. Sejmowa kontrola pozostałych ważnych dziedzin dla obronności kraju; 25. Wykorzystywanie najpowszechniejszych form i środków kontroli sejmowej; 26. Konkluzje.[JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38001 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Pojęcie i zakres prawa obronnego; Rozdział 2 : Aksjologia prawa obronnego; Rozdział 3 : Akty prawa obronnego w konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa; Rozdział 4 : Podstawy prawne realizacji; Rozdział 5 : Zadania i kompetencje naczelnych i centralnych organów władzy publicznej w dziedzinie obronności; Rozdział 6 : Zadania i kompetencje terenowych organów administracji publicznej w dziedzinie obronności; Rozdział 7 : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot prawa obronnego; Rozdział 8 : Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa; Rozdział 9 : Służba Kontrwywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego; Rozdział 10 : Służba Wywiadu Wojskowego jako podmiot prawa obronnego; Rozdział 11 : Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porządkowe w sferze wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności; Rozdział 13 : Obowiązki i uprawnienia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz ich pracodawców; Rozdział 13 : Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 14 : Podstawy normatywne wprowadzenia, obowiązywania oraz zniesienia stanu wojennego; Rozdział 15 : Instytucja OBRONY cywilnej; Rozdział 16 : świadczenia na rzecz obrony. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48475 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48474/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Sojusz a obrona narodowa / Bolesław Balcerowicz. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1999. - 226, [1] strona : mapy, rysunki ; 21 cm.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60599/D (1 egz.)
Book
In basket
(BWW Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Rozdział 1:Lech Wyszczelski: Prawno-ustrojowe zasady funkcjonowania wojska polskiego II Rzeczypospolitej; Rozdział 2: Lech Wyszczelski: Prawno-ustrojowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa w wybranych państwach ugruntowanej demokracji; Rozdział 3: Jerzy Kunikowski: Siły zbrojne w społeczeństwie demokratycznym; Rozdział 4: Ryszard Rosa: Filozoficzne I prawne aspekty praw i wolności człowieka w armii demokratycznego państwa. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38103/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43917 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8085-459-8
Rozdział 1: Bezpieczeństwo narodowe w ujęciu kompetencyjnym; 1.1. Państwo i jego bezpieczeństwo; 1.2. Metodologiczne podstawy ujęcia kompetencyjnego; 1.3. Wymiar kompetencyjny państwa, bezpieczeństwa i interesów narodowych; 1.3.1. Kreowanie polityki bezpieczeństwa narodowego; 1.3.2. System bezpieczeństwa narodowego RP; Rozdział 2 : Kompetencje wybranych procesów zapewniania bezpieczeństwa narodowego; 2.1. Dyplomacja jako instrument bezpieczeństwa narodowego; 2.2. Łańcuch wartości działań dyplomatycznych; 2.2.1. Pozyskiwanie wiedzy; 2.2.2. Rozpoznawanie działań sojuszników, przeciwników; 2.2.3. Kreowanie płaszczyzn współpracy, rywalizacji, konfrontacji, walki; 2.2.4. Przystępowanie do współpracy, rywalizacji, konfrontacji, walki; 2.2.5. Przeciwdziałanie zamiarom innych podmiotów; 2.2.6. Tworzenie komponentów siły oraz wpływu; 2.2.7. Tworzenie przekazu informacyjnego; 2.2.8. Analiza działań; 2.3. Łańcuch wartości działań operacyjnych sił zbrojnych; 2.4. Komunikacja strategiczna jako koordynator ogniw w łańcuchu wartości; 2.4.1. Zdefiniowanie komunikacji strategicznej; Rozdział 3 : Kontekst budowania kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego RP; 3.1. Znaczenie wybranych zagrożeń militarnych dla kreowania kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego; 3.1.1. Zagrożenia dla Polski; 3.1.2. Postrzeganie wybranych zagrożeń militarnych; 3.1.3. Kompetencje i ich atrybuty w kontekście wybranych zagrożeń militarnych; 3.1.4. Poziom zagrożeń militarnych; 3.2. Wpływ NATO na kreowanie kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego RP; 3.2.1. Ewolucja kompetencji NATO; 3.2.2. Relacje NATO-Polska; 3.2.3. Postrzeganie sił zbrojnych państw NATO; 3.2.4. Atrybuty kompetencji sił zbrojnych państw NATO; Rozdział 4 : Potencjał systemu bezpieczeństwa narodowego RP w odniesieniu do wybranych zagrożeń militarnych; 4.1. Postrzeganie systemu bezpieczeństwa narodowego RP; 4.2. Atrybuty tworzone przez kompetencje w systemie bezpieczeństwa narodowego; 4.3. Postrzeganie Sił Zbrojnych RP; 4.3.1. Atrybuty kompetencji Sił Zbrojnych RP; 4.3.2. Poziom przygotowania Sił Zbrojnych RP na wybrane zagrożenia militarne; 4.4. Trendy w kreowaniu kompetencji systemu bezpieczeństwa narodowego. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56575 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56524/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Jan Posobiec - Paradygmaty działań organizacji wojskowej w kształtowaniu obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Katarzyna Wąsowska - Wpływ surowców strategicznych na rozwój bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Jacek Lasota - Asymetria w wojnach i konfliktach zbrojnych - wyzwanie XXI wieku?; 4. Paweł Żarkowski - Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych; 5. Przemysław Paździorek - Wyzwania oraz tendencje w rozwoju zdolności militarnych Unii Europejskiej; 6. Olga Niewiada - Zakazane metody walki zbrojnej; 7. Radosław Korneć, Jarosław Serdakowski - Perspektywy bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Rzeczypospolitej Polskiej; 8. Agnieszka Smarzewska, mgr inż. Ewelina Melaniuk, mgr Agnieszka Dymicka, mgr Adam Szepeluk - Realizacja specjalności zarządzanie kryzysowe w perspektywie wejścia na rynek pracy jej absolwentów; 9. Agnieszka Filipek - Znaczenie kultury bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa narodowego na podstawie badań systemu zarządzania kryzysowego; 10. Barbara Stefaniuk - Bezpieczeństwo a zarządzanie kryzysowe; 11. Izabela Juncewicz - Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu kryzysowym; 12. Andrzej Grzywacz - Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Kryzysowego w świetle badań terenowych; 13. Sandra Tur - Policja w systemie zarządzania kryzysowego; 14. Artur Sawicki - Znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ochrony ludności [JS]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47959/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(BWB Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie)
(Monografie / Akademia Obrony Narodowej)
Global Commons – wyzwania dla NATO, jego członków i partnerów - Mieczysław Bieniek; Teoria bezpieczeństwa. Zagrożenia a problemy i metody badawcze - Józef Buczyński); Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności - Bogdan M. Szulc; Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym (aspekty przedmiotowe i metodologiczne) -Ryszard Wróblewski; Bezpieczeństwo narodowe a modernizacja techniczna sił zbrojnych- Arkadiusz Polak; Wybrane problemy bezpieczeństwa - Mariusz Paweł Podyma; Wybrane kwestie obronności w Rzeczypospolitej Polskiej –Robert M. Martowski; Wybrane obszary badań nad bezpieczeństwem narodowym - Weronika Jakubczak; Rodzaje wiedzy o bezpieczeństwie w perspektywie filozoficznej -Krzysztof Drabik; Dewaluacja racjonalności - Anna Drabarek; Wyzwania i zagrożenia XXI wieku. Wybrane metody badań-Piotr Daniluk; Zmiany w stosunkach międzynarodowych: nowy paradygmat bezpieczeństwa – Tomasz R. Aleksandrowicz; Current research in humanities and its influence on security studies -Piotr Twardzisz; Wykorzystanie mediów społecznościowych na potrzeby bezpieczeństwa - Magdalena Witecka; Możliwości wykorzystania środków masowego przekazu w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego - Monika Szyłkowska; Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo bankowe - Ryszard Jakubczak; Rola samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych w kreowaniu bezpieczeństwa państwa - Piotr Baczar; Pracownicy Firm Ochrony Osób i Mienia (FOOM) oraz wybrani absolwenci kierunku bezpieczeństwa narodowego – zapleczem osobowym dla celów realizowanych przez Narodowe Siły Rezerwowe. Możliwość współdziałania w sytuacjach kryzysowych - Marian Kryłowicz; Z problematyki badań nad regionalnym poziomem bezpieczeństwa -Zenon Trejnis; Znaczenie szkoły kompetencji, zasobów i umiejętności zarządzania strategicznego w rozwoju nauk o bezpieczeństwie -Aneta Nowakowska-Krystman; Badania fokusowe w metodologii badań bezpieczeństwa - Monika Ostrowska; Metody ilościowe w badaniach bezpieczeństwa - Wiesław Błażejczyk; Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach badawczych bezpieczeństwa – Andrzej Zduniak, Natalia Majchrzak; Polska na tle państw sąsiednich w rankingu globalnego indeksu pokoju – Tomasz Jałowiec, Janusz Płaczek; Analiza wybranych zimnowojennych sytuacji kryzysowych - Joanna Ciuba; Bezpieczeństwo społeczne i jego mierniki - Janusz Gierszewski; Kontrowersje i dylematy funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - Zenon Stachowiak; Analiza wybranych zagrożeń bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich w świetle przygotowań EURO 2012 - Katarzyna Łopuszynska; Analiza systemowa bezpieczeństwa imprez masowych - Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda; Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa ekologicznego - Andrzej Dobosz; Metodologiczny dyskurs w obszarze badania społecznych aspektów bezpieczeństwa na przykładzie problematyki zawodowej służby wojskowej kobiet – Zagrożenia Anna Dębska; Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa narodowego na podstawie badań ankietowych - Aleksander Matuszewski. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48270, 48269 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48268/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. płk dypl. Zbigniew Błażewicz: Strategiczne środowisko bezpieczeństwa – istota i ewolucja; 2. płk dypl. Piotr Kriese: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa. Rys historyczny oraz współczesne podejście głównych instytucji oraz wybranych państw do zjawiska; 3. płk Oleksandr Muzyka, lłk Bohdan Ohorodnik: Konflikt na wschodniej Ukrainie – wpływ na środowisko bezpieczeństwa; 4. płk Ruslan Kazmirczuk: Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze regionalnym; 5. płk dypl. Piort Malinowski: Źródła ambicji narodowych oraz kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP; 6. płk pil. Wojciech Pikuła: Proces budowy zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych; 7. płk dypl. Zenon Brzuszko: Wpływ wybranych czynników geograficznych Polski na budowanie zdolności operacyjnych SZ RP; 8. płk dypl. Dariusz Lewandowski: Wojna hybrydowa jako wyzwanie w procesie budowania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP; 9. płk dypl. Mirosław Bodnar: Rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP do obrony przeciwrakietowej jako element zdolności obronnej Rzeczypospolitej Polskiej i NATO; 10. płk dypl. Jarosław Gromadziński: Budowa zdolności Sił Zbrojnych RP do realizacji połączonego wsparcia ogniowego w operacji; 11. płk dypl. Dariusz Kosowski: Infrastruktura bezpieczeństwa jako element budowy zdolności przetrwania i ochrony wojsk; 12. płk Sławomir Berdychowski: Zdolność do dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi w kontekście pozyskanych zdolności przez wojska specjalne; 13. płk Andrzej Śmietana: Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej w procesie rozwoju zdolności systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych RP. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48343, 48342 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48341/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48593 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Część 1 : Oblicza bezpieczeństwa; Paulina Antoń : Strefa Schengen a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej; Martyna Ciempka , Patrycja Zychowicz : Poczucie bezpieczeństwa w Krakowie; Paweł Konrad Domagała : Liberalizacja rynku energii w Polsce, czyli raczkujący przewrót w energetyce i bezpieczeństwie gospodarstw domowych; Rafał Kopeć : Broń chemiczna historia i perspektywy zastosowania we współczesnych konfliktach zbrojnych; Monika Krzeczek : bezrobocie a bezpieczeństwo jednostki; Piotr Łubiński : Działalność Zespołu Odbudowy Prowincji jako czynnik wpływający na naruszenie zasady rozróżniania na współczesnym polu walki?; Dominika Sujka : Zgoda pacjenta na zabieg a bezpieczeństwo zdrowotne jednostki oraz społeczeństwa; Paweł Schmidt : Siły zbrojne jako czynnik (de)stabilizujący państwo - casus egipski; Przemysław Wywiał : Federacja Organizacji Proobronnych : geneza, struktura, cele; Andrzej Żebrowski : Służby specjalne w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku; Część 2: Rodzina i szkoła wobec wyzwań współczesności; Małgorzata Bereźnicka : Kultura pedagogiczna społeczeństwa jako ważny problem edukacji obywatelskiej; Jan Ostojski : Agresja i przemoc w środowisku szkolnym; Magdalena Piórecka : Działalność Instytutu Goethego w Polsce jako przykład instytucji wspierającej kształcenie obywatelskie; Katarzyna Trochowska : Opinia rodzin studenckich z dziećmi na temat stanu bezpieczeństwa w domach studenckich na terenie Gminy Kraków. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56604/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 13)
ISBN: : 978-83-66007-03-1 (OW AFM)
Rozdział 1: Kierowanie obronnością w sojuszu północnoatlantyckim i wybranych państwach; 1.1. Kierowanie polityką obronności i dowodzenia siłami zbrojnymi w Sojuszu Północnoatlantyckim; 1.2. Kierowanie obroną państwa w Republice Federalnej Niemiec; 1.3. Kierowanie obronną państwa w Hiszpanii; 1.4. Kierowanie obroną państwa i dowodzenie siłami zbrojnymi w Wielkiej Brytanii; Rozdział 2: Istota i problem organizacji kierowania obronnością na poziomie polityczno-strategicznym w Rzeczypospolitej Polskiej; 2.1. System obronny państwa; 2.2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a kierowanie obronną państwa; 2.3. Rola i zadania Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu obroną państwa; Rozdział 3: Zmiany w kierowaniu obronnością Polski; Rozdział 4: Organizacja dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej do czasu zmian w roku 2014; Rozdział 5: Dowodzenie w Siłach Zbrojnych na poziomie strategicznym i operacyjnym – współczesność i perspektywa zmian; 5.1. Istota zmian w 2014 roku; 5.2. Wyniki badań i próba oceny; 5.3. Wizja organizacji dowodzenia; 5.4. Wnioski. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62910/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43934 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43579 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again