Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Autor
Adler Ronald B
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Deutsch Morton
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Proctor Russell F
(1)
Robbins Stephen P
(1)
Robbins Stephen P. (1943- )
(1)
Rosenfeld Lawrence B
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Towne Neil
(1)
Winkler Renata
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Stosunki interpersonalne
(6)
Organizacje
(2)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Organizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Socjologia
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Podstawy porozumiewania się międzyosobowego; 2. Tworzenie wiadomości i odpowiadania na wiadomości; 3. Aspekty relacji interpersonalnych; 4. Konspekty porozumiewania się;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23776 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23775/VIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Uwarunkowania zachowań indywidualnych; 1.1. Najtrudniej poznać samego siebie; 1.2. Wpływ emocji na zachowania; 1.3. Motywacja nadaje kierunek zachowaniom; 1.4. Dokonywanie właściwych wyborów; 2. Zachowania w grupie; 2.1. Grupa i jej wpływ na zachowania; 2.2. Wpływ komunikacji na zachowania w grupie; 2.3. Konflikt i metody jego rozwiązywania; 2.4. Grupa wobec zmian; 3. Nowoczesne organizacje wymagają zaufania; 3.1. Organizacje wobec wyzwań; 3.2. Władza w organizacji; 3.3. Kultura organizacji w dobie wielokulturowości; 3.4. Etyka zachowań organizacyjnych. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1046/2, P-1046/1, P-691/2 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-691/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Procesy interpersonalne i międzygrupowe; Rozdział 1: Współpraca i rywalizacja; Rozdział 2: Sprawiedliwość i konflikt; Rozdział 3: Konstruktywny spór: wartość intelektualnej opozycji; Rozdział 4: Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie; Rozdział 5: Konflikt a władza; Rozdział 6: Konflikt a komunikacja; Rozdział 7: Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych; Rozdział 8: Konflikt międzygrupowy; Rozdział 9: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu konfliktów; Cz.2: Procesy intrapsychiczne; Rozdział 10: Tendencyjnośc sądów w rozwiązywaniu konfliktów.Jak ją pokonać; Rozdział 11: Złość i odwet w konflikcie: znaczenie atrybucji; Rozdział 12: Samoregulacja jako narzędzie w procesie rozwiązywania konfliktów; Cz.3: Indywidualne różnice; Rozdział 13: Proces lub wynik. Orientacja na cel w sytuacjach konfliktowych: znaczenie ram; Rozdział 14: Osobowość a konflikt; Rozdział 15: Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u dzieci: w okresie od wieku przedszkolnego po dorastanie; Cz.4: Twórczość i zmiana; Rozdział 16: Rozwiązywanie konfliktów a twórczość:rola punktu widzenia; Rozdział 17: Kilka wskazówek, jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu; Rozdział 18: Konflikt i procesy zmiany; Rozdział 19: Uczenie się przez refleksję; Cz.5: Trudne konflikty; Rozdział 20: Agresja i przemoc; Rozdział 21: Konflikt trudno rozwiązywalny; Cz.6: Konflikt a kultura; Rozdział 22: Konflikt a kultura; Rozdział 23: Współpraca i rywalizacja w rozwiązywaniu konfliktów w Chinach; Cz.7:Modele praktyki; Rozdział 24: Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktu podczas szkoleń; Rozdział 25: Mediacje; Rozdział 26: Zarządzanie konfliktem w dużych grupach; Cz.8: Patrząc w przyszłość; Rozdział 27: Ramy teoretyczne badań nad szkoleniami poświęconymi rozwiązywaniu konfliktów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24747, 24746 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24745/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Prolog; Rozdział 1: Wprowadzenie do zachowań w organizacji; Cz. 2: Jednostka w organizacji; Rozdział 3: Osobowość i emocje; Rozdział 3: Podstawowe koncepcje motywacji; Rozdział 5: Motywacja: od koncepcji do zastosowań; Rozdział 6: Indywidualne podejmowanie decyzji; Cz. 3: Grupy w organizacji; Rozdział 7: Podstawy zachowań grupowych; Rozdział 8: Zespoły robocze; Rozdział 9: Komunikacja; Rozdział 10: Przywództwo i budowa zaufania; Rozdział 11: Władza i politykowanie; Rozdział 12: Konflikt i negocjacje; Cz. 4: System organizacyjny; Rozdział 13: Podstawy struktury organizacyjnej; Rozdział 14: Technologia projektowanie pracy; Rozdział 15: Zasady i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 16: Kultura organizacji; Rozdział 17: Zmiana i doskonalenie organizacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16929, 16928, 16927, 16926, 16925, 16924, 16127, 16126, 16125, 13916 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13915/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Prolog; Rozdział 1: Wprowadzenie do zachowań w organizacji; Cz. 2: Jednostka w organizacji; Rozdział 2: Podstawy zachowania jednostki; Rozdział 3: Osobowość i emocje; Rozdział 4: Najważniejsze teorie motywacji; Rozdział 5: Motywacja: od koncepcji do zastosowań; Rozdział 6: Indywidualne podejmowanie decyzji; Cz. 3: Grupy w organizacji; Rozdział 7: Podstawy zachowań grupowych; Rozdział 8: Charakterystyka zespołów roboczych; Rozdział 9: Komunikacja; Rozdział 10: Przywództwo i budowanie zaufania; Rozdział 11: Władza a polityka; Rozdział 12: Konflikt i negocjacje; Cz. 4: System organizacyjny; Rozdział 13: Podstawy struktury organizacyjnej; Rozdział 14: Technologia i projektowanie pracy; Rozdział 15: Systemy ocen i wynagrodzeń; Rozdział 16: Kultura organizacji; Rozdział 17: Zmiana i rozwój organizacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18606, 18605, 18604, 18603 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18602/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; 2. Elementy organizacji komunikacji w przedsiębiorstwie; 3. Techniczne instrumenty wspomagania procesów komunikowania się; 4. Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem; 5. Metody rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji; 6. Wybrane metody racjonalizacji procesów i systemów komunikowania się; 7. Komunikacja interkulturowa w przedsiębiorstwie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10386 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10385/XIX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej