Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(19)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Babiński Adam
(1)
Bartoszewicz J
(1)
Bałanda Andrzej
(1)
Bożek Rafał
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Domański Czesław
(1)
Drab Michał
(1)
Gajek Lesław
(1)
Goldstein Paweł
(1)
Gwóźdź Marian (nauki techniczne)
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Koronacki Jacek
(1)
Korzyński Mieczysław
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Machowski Andrzej (nauki techniczne)
(1)
McQuarrie Donald A
(1)
Mielniczuk Jan
(1)
Nowak Roman
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Plucińska Agnieszka
(1)
Pluciński Edmund
(1)
Szydłowski Henryk
(1)
Słaby Teresa
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Taylor John R
(1)
Witkowski Marek
(1)
Wiśniewski Zbigniew
(1)
Zatorska-Goldstein Anna
(1)
Łomnicki Adam
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Statystyka matematyczna
(20)
Rachunek prawdopodobieństwa
(6)
Pomiary
(3)
Badania operacyjne
(1)
Błędy
(1)
Ekonometria
(1)
Eksperyment
(1)
Fizyka
(1)
Funkcje jednej zmiennej zespolonej
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Macierze
(1)
Maszyny
(1)
Optymalizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Procesy stochastyczne
(1)
Rachunek wariacyjny
(1)
Rachunek wyrównawczy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Statistica (informat.)
(1)
Statystyka
(1)
Symulacja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
20 results Filter
Book
In basket
1. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej (Marek Witkowski); 2. Rozkłady teoretyczne wykorzystywane we wnioskowaniu statystycznym (Marek Witkowski); 3. Rozkłady podstawowych parametrów z próby (Marek Witkowski); 4. Estymacja parametrów w populacjach jednowymiarowych (Aleksandra Witkowska); 5. Weryfikacja hipotez statystycznych (Marek Witkowski); 6. Wybrane testy parametryczne dla populacji jednowymiarowych (Aleksandra Witkowska); 7. Nieparametryczne testy istotności (Marek Witkowski); 8. Weryfikacja hipotez statystycznych w rachunku korelacji i regresji (Aleksandra Witkowska); 9. Testy statystyczne w analizie szeregów czasowych (Marek Witkowski); 10. Statystyka matematyczna w programie R (Marek Szymkowiak). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1037/3, P-1037/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1037/1/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metody statystyczne : teoria i zadania / Czesław Domański. - Wyd. 6 zm. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. - 435, (2) s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Zbieranie materiału statystycznego; 2. Opracowanie i prezentacja zebranego materiału statystycznego; 3. Parametry opisujące strukturę zbiorowości statystycznych; 4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; 5. Elementy statystyki matematycznej; 6. Analiza korelacji i regresji; 7. Analiza dynamiki zjawisk;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18737 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18736/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 2037/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-204-3242-1
1. Wstępna analiza danych; 2. Od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego; 3. Wnioskowanie statystyczne; 4. Analiza zależności zmiennych ilościowych; 5. Analiza wariancji; 6. Analiza danych jakościowych; 7. Metody wyboru prób z populacji skończonej; 8. Metoda Monte Carlo; 9. Metody rangowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24804 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24803/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników / Adam Łomnicki. - Wyd. 3 uzup. - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 260, [4] s. : rys. ; 21 cm.
1.Wstęp; 2. Statystyka elementarna:pomiary w biologii; 3. Statystyka elementarna: miary tendencji centralnej i rozproszenia; 4. Wprowadzenie do statystyki matematycznej: rachunek prawdopodobieństwa i testowanie hipotez; 5. Rozkład normalny i test dla proporcji; 6. Rozkład średnich z prób i przedziały ufności; 7.Różnice między średnimi; 8. Zastosowanie liczb losowych i wybór próby na powierzchni; 9. Testy nieparametryczne dla różnic między dwoma próbami; 10. analiza wariancji: wprowadzenie; 11. Analiza wariancji: klasyfikacja prosta i dwukierunkowa; 12. Doświadczalnictwo rolnicze; 13. Analiza frekwencji; 14. Korelacja i regresja; 15. Wielokrotne porównania i ich testy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23634, 23633 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23632/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-320-6
1. Wiadomości wprowadzające; 2. Opisowa analiza danych; 3. Eksploracyjna analiza danych; 4. Modele w analizie danych; 5. analiza danych historycznych; 6. Analiza danych jakościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14510/XXI czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Statystyczne wprowadzenie; Rozdział 2: Charakterystyki opisowe; Rozdział 3: Rozkłady zmiennych; losowych; Rozdział 4: Estymacja parametrów; Rozdział 5: Weryfikacja hipotez; Rozdział 6: Analiza wariacji; Rozdział 7: Analiza regresji; Rozdział 8: Analiza korelacji; Rozdział 9: Analiza szeregów czasowych; Rozdział 10: Indeksy statystyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20732, 20731, 20730, 20729 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20728/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzeń; Rozdział 2: Zmienne losowe jednowymiarowe; Rozdział 3: Zmienne losowe wielowymiarowe; Rozdział 4: Ciągi zmiennych losowych; Rozdział 5: Elementy statystyki matematycznej; Rozdział 6: Elementy procesów stochastycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18543, 18542, 18541, 18540 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18539/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Teoria pomiarów / red. Henryk Szydłowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 441 s. : il., tab., wykr. ; 21 cm.
1. Pomiary fizyczne i niepewności pomiarowe; 2. Prawdopodobieństwo; 3. zmienna losowa; 4.Niektóre rozkłady zmiennych losowych; 5. Próba i jej związek z populacją generalną; 6. Estymacja statystyczna i rozkłady z próby; 7. Weryfikacja parametrycznych hipotez statystycznych; 8. Testy zgodności:uśrednianie; 9. Korelacja i regresja liniowa; 10. Obiektywność i planowanie pomiarów; 11. Zastosowanie rachunku macierzowego w teorii pomiarów; 12. Tablice statystyczne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1914 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Statystyka dla fizyków / Roman Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 663 [1]s. : il. ; 24 cm.
Cz.1: Dane; Rozdział 1: Statystyka w fizyce; Cz.2: Język; Rozdział 1: Prawdopodobieństwo i jego rozkład; Rozdział 3: Paramentry zmiennej losowej; Rozdział 4: Momenty i statystyki pozycyjne z próby; Cz. 3: Modele; Rozdział 5: Niektóre rozkłady; Rozdział 6: Metoda Monte Carlo; Cz.4: Wnioski; Rozdział 7: Estymacja parametryczna; Rozdział 8: Weryfikacja hipotez; Rozdział 9: Stopień racjonalnego zaufania; Cz.5: Dodatki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7777 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7776/XXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mierzenie Rozdział 2: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 3: Zmiennne losowe; Rozdział 4: Wektory losowe; Rozdział 5: Wielowymiarowe wektory losowe; Rozdział 6: Niektóre rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 7: Prawa wielkich liczb; Rozdział 8: Statystyczny obraz populacji; Rozdział 9: Interpretacja statystyczna niepewności pomiarowych; Rozdział 10: Testowanie hipotez; Rozdział 11: Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8234/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29864 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29863/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 304 [2] s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przestrzeń probabilistyczna; Rozdział 2: Zmienna losowa; Rozdział 3: Wektory losowe; Rozdział 4: Przestrzeń statystyczna. Podstawowe zadania statystyki; Rozdział 5: Estymacja funkcji regresji; Rozdział 6: Procesy stochastyczne; Rozdział 7: Zadania estymacji dla procesów stochastycznych; Rozdział 8: Wybrane modele stochastyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14686 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14685/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-273/3, P-273/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-273/1/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27630 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27629/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
18. Funkcje zmiennej zespolonej - teoria; 19. Funkcje zmiennej zespolonej - zastosowania; 20. Rachunek wariacyjny; 21. Teoria prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych; 22. Statystyka matamatyczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20247, 20246 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20245/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcia podstawowe; 2. Korelacja i regresja; 3. Testowanie hipotez statystycznych; 4. Badanie istotności wpływu; 5. Plany statyczne zdeterminowane dwupoziomowe; 6. Plany statyczne trójpoziomowe; 7. Metody optymalizacji procesów technologicznych; 8. Optymalizacja wielokryterialna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24795 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24794/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wstępne rozważania o rachunku błędów; Rozdział 2: Jak przedstawiać niepewność pomiarowe i jak z nich korzystać; Rozdział 3: Przenoszenie niepewności; Rozdział 4: Analiza statystyczna niepewności przypadkowych; Rozdział 5: Rozkład normalny; Rozdział 6: Odrzucania danych; Rozdział 7: Średnie ważone; Rozdział 8: Metoda najmniejszych kwadratów; Rozdział 9: Kowariancja i korelacja; Rozdział 10: Rozkład dwumianowy;Rozdział 11: Rozkład Poissona; Rozdział 12: Test x2 zgodności rozkładów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7843 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7842/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej; Rozdział 2: Rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 3: Klasyfikowanie i grupowanie spółek; Rozdział 4: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównanwczej w procesie inwestowania w akcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23461, 23460 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23459/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40922/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again