Form of Work
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(19)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Domański Czesław
(2)
Babiński Adam
(1)
Bartoszewicz J
(1)
Bałanda Andrzej
(1)
Bożek Rafał
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Chudzik Hanna
(1)
Drab Michał
(1)
Gajek Lesław
(1)
Goldstein Paweł
(1)
Grzegorzewski Przemysław
(1)
Gwóźdź Marian (nauki techniczne)
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Kiełczewska Hanna
(1)
Koronacki Jacek
(1)
Korzyński Mieczysław
(1)
Kowalczyk Barbara (ekonomia)
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Machowski Andrzej (nauki techniczne)
(1)
McQuarrie Donald A
(1)
Mejza Iwona (statystyka)
(1)
Mielniczuk Jan
(1)
Nowak Roman
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Plucińska Agnieszka
(1)
Plucińska Agnieszka (1932- )
(1)
Pluciński Edmund
(1)
Pluciński Edmund (1929-2014)
(1)
Pruska Krystyna
(1)
Regel Wiesława
(1)
Szydłowski Henryk
(1)
Słaby Teresa
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Taylor John R
(1)
Witkowski Bartosz
(1)
Witkowski Marek
(1)
Wiśniewski Zbigniew
(1)
Zatorska-Goldstein Anna
(1)
Łomnicki Adam
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Statystyka matematyczna
(26)
Rachunek prawdopodobieństwa
(8)
Pomiary
(3)
Procesy stochastyczne
(2)
Badania operacyjne
(1)
Błędy
(1)
Ekonometria
(1)
Eksperyment
(1)
Fizyka
(1)
Funkcje jednej zmiennej zespolonej
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Macierze
(1)
Maszyny
(1)
Matlab
(1)
Optymalizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Probabilistyka
(1)
Rachunek wariacyjny
(1)
Rachunek wyrównawczy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Statistica (informat.)
(1)
Statystyka
(1)
Symulacja
(1)
Zastosowanie
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Matematyka
(1)
26 results Filter
Book
In basket
1. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej (Marek Witkowski); 2. Rozkłady teoretyczne wykorzystywane we wnioskowaniu statystycznym (Marek Witkowski); 3. Rozkłady podstawowych parametrów z próby (Marek Witkowski); 4. Estymacja parametrów w populacjach jednowymiarowych (Aleksandra Witkowska); 5. Weryfikacja hipotez statystycznych (Marek Witkowski); 6. Wybrane testy parametryczne dla populacji jednowymiarowych (Aleksandra Witkowska); 7. Nieparametryczne testy istotności (Marek Witkowski); 8. Weryfikacja hipotez statystycznych w rachunku korelacji i regresji (Aleksandra Witkowska); 9. Testy statystyczne w analizie szeregów czasowych (Marek Witkowski); 10. Statystyka matematyczna w programie R (Marek Szymkowiak). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1037/3, P-1037/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. P-1037/1/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7160-595-6
1. Opis danych i rozkład empiryczny; 2. Zmienne losowe i ich rozkłady; 3. Rozkłady z próby i estymacja; 4. Testowanie hipotez dla jednej populacji; 5. Testowanie hipotez da dwóch populacji; 6. Tablice statystyczne. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57912/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 2037/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-208-1253-4
Rozdział 1: Probabalistyczne podstawy wnioskowania statystycznego; Rozdział 2: Analiza jakości danych statystycznych; Rozdział 3: Statystyki i ich rozkłady; Rozdział 4: Estymacja nieparametryczna; Rozdział 5: Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych; Rozdział 6: Metody bayesowskie; Rozdział 7: Metody biostrapowe; Rozdział 8: Metody wnioskowania dla procesów stochastycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 6623 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6622/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-204-3242-1
1. Wstępna analiza danych; 2. Od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego; 3. Wnioskowanie statystyczne; 4. Analiza zależności zmiennych ilościowych; 5. Analiza wariancji; 6. Analiza danych jakościowych; 7. Metody wyboru prób z populacji skończonej; 8. Metoda Monte Carlo; 9. Metody rangowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24804 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24803/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mathematical statistics for management / Barbara Kowalczyk, Bartosz Witkowski. - Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. - 150 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-65416-22-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54708 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników / Adam Łomnicki. - Wyd. 3 uzup. - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 260, [4] s. : rys. ; 21 cm.
1.Wstęp; 2. Statystyka elementarna:pomiary w biologii; 3. Statystyka elementarna: miary tendencji centralnej i rozproszenia; 4. Wprowadzenie do statystyki matematycznej: rachunek prawdopodobieństwa i testowanie hipotez; 5. Rozkład normalny i test dla proporcji; 6. Rozkład średnich z prób i przedziały ufności; 7.Różnice między średnimi; 8. Zastosowanie liczb losowych i wybór próby na powierzchni; 9. Testy nieparametryczne dla różnic między dwoma próbami; 10. analiza wariancji: wprowadzenie; 11. Analiza wariancji: klasyfikacja prosta i dwukierunkowa; 12. Doświadczalnictwo rolnicze; 13. Analiza frekwencji; 14. Korelacja i regresja; 15. Wielokrotne porównania i ich testy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23634, 23633 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23632/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metody statystyczne : teoria i zadania / Czesław Domański. - Wyd. 6 zm. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. - 435, (2) s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Zbieranie materiału statystycznego; 2. Opracowanie i prezentacja zebranego materiału statystycznego; 3. Parametry opisujące strukturę zbiorowości statystycznych; 4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; 5. Elementy statystyki matematycznej; 6. Analiza korelacji i regresji; 7. Analiza dynamiki zjawisk;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18737 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18736/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie MATLAB / Wiesława Regel. - Warszawa : Mikom, 2004. - 166 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: IS
ISBN: : 83-7279-385-9
Rozdział 1: Interaktywne narzedzia Symbolic Math Toolbox; Rozdział 3: Macierze i wektory; Rozdział 4: Instrukcje dla liczb zespolonych; Rozdział 5: Działania na wielomianach; Rozdział 6: Rozwiązywanie równań i układów równań; Rozdział 7: Elementy badania przebiegu zmienności funkcji; Rozdział 8: Całkowanie; Rozdział 9: Szeregi; Rozdział 10: Inne przydatne instrukcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18514, 18513, 18512, 18511, 18510, 18509, 18508, 18507 (8 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18505/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-320-6
1. Wiadomości wprowadzające; 2. Opisowa analiza danych; 3. Eksploracyjna analiza danych; 4. Modele w analizie danych; 5. analiza danych historycznych; 6. Analiza danych jakościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14510/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; 2. Zmienne losowe; 3. Statystyka opisowa; 4. Estymacja; 5. Weryfikacja hipotez; 6. Tablice statystyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9329, 9328 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9327/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Statystyka dla fizyków / Roman Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 663 [1]s. : il. ; 24 cm.
Cz.1: Dane; Rozdział 1: Statystyka w fizyce; Cz.2: Język; Rozdział 1: Prawdopodobieństwo i jego rozkład; Rozdział 3: Paramentry zmiennej losowej; Rozdział 4: Momenty i statystyki pozycyjne z próby; Cz. 3: Modele; Rozdział 5: Niektóre rozkłady; Rozdział 6: Metoda Monte Carlo; Cz.4: Wnioski; Rozdział 7: Estymacja parametryczna; Rozdział 8: Weryfikacja hipotez; Rozdział 9: Stopień racjonalnego zaufania; Cz.5: Dodatki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7777 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7776/XXII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Statystyczne wprowadzenie; Rozdział 2: Charakterystyki opisowe; Rozdział 3: Rozkłady zmiennych; losowych; Rozdział 4: Estymacja parametrów; Rozdział 5: Weryfikacja hipotez; Rozdział 6: Analiza wariacji; Rozdział 7: Analiza regresji; Rozdział 8: Analiza korelacji; Rozdział 9: Analiza szeregów czasowych; Rozdział 10: Indeksy statystyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20732, 20731, 20730, 20729 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20728/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzeń; Rozdział 2: Zmienne losowe jednowymiarowe; Rozdział 3: Zmienne losowe wielowymiarowe; Rozdział 4: Ciągi zmiennych losowych; Rozdział 5: Elementy statystyki matematycznej; Rozdział 6: Elementy procesów stochastycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18543, 18542, 18541, 18540 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18539/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Teoria pomiarów / red. Henryk Szydłowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 441 s. : il., tab., wykr. ; 21 cm.
1. Pomiary fizyczne i niepewności pomiarowe; 2. Prawdopodobieństwo; 3. zmienna losowa; 4.Niektóre rozkłady zmiennych losowych; 5. Próba i jej związek z populacją generalną; 6. Estymacja statystyczna i rozkłady z próby; 7. Weryfikacja parametrycznych hipotez statystycznych; 8. Testy zgodności:uśrednianie; 9. Korelacja i regresja liniowa; 10. Obiektywność i planowanie pomiarów; 11. Zastosowanie rachunku macierzowego w teorii pomiarów; 12. Tablice statystyczne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1914 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mierzenie Rozdział 2: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 3: Zmiennne losowe; Rozdział 4: Wektory losowe; Rozdział 5: Wielowymiarowe wektory losowe; Rozdział 6: Niektóre rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 7: Prawa wielkich liczb; Rozdział 8: Statystyczny obraz populacji; Rozdział 9: Interpretacja statystyczna niepewności pomiarowych; Rozdział 10: Testowanie hipotez; Rozdział 11: Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8234/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29864 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29863/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 304 [2] s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przestrzeń probabilistyczna; Rozdział 2: Zmienna losowa; Rozdział 3: Wektory losowe; Rozdział 4: Przestrzeń statystyczna. Podstawowe zadania statystyki; Rozdział 5: Estymacja funkcji regresji; Rozdział 6: Procesy stochastyczne; Rozdział 7: Zadania estymacji dla procesów stochastycznych; Rozdział 8: Wybrane modele stochastyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14686 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14685/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59601 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59600/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-273/3, P-273/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-273/1/XXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again