Forma i typ
Książki
(62)
Dostępność
tylko na miejscu
(58)
dostępne
(44)
wypożyczone
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia - Magazyn
(41)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Autor
Haman Jacek
(3)
Jasiński Mikołaj
(3)
Kukuła Karol
(3)
Lissowski Grzegorz
(3)
Luszniewicz Andrzej
(3)
Sobczyk Mieczysław
(3)
Aczel Amir D
(2)
Czerwiński Zbigniew
(2)
Kolupa Michał
(2)
Latusek Wojciech
(2)
Ostasiewicz Stanisława
(2)
Podgórski Jarosław
(2)
Rusnak Zofia
(2)
Siedlecka Urszula
(2)
Walińska Ewa
(2)
Witkowski Marek
(2)
Zeliaś Aleksander
(2)
Babiński Adam
(1)
Bartosińska Dorota
(1)
Bartoszewicz J
(1)
Bałanda Andrzej
(1)
Bożek Rafał
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Domański Czesław
(1)
Drab Michał
(1)
Ferguson George Andrew
(1)
Gajek Lesław
(1)
Goldstein Paweł
(1)
Gwóźdź Marian (nauki techniczne)
(1)
Jakubowski Jacek
(1)
Jażdżewska Iwona
(1)
Jóźwiak Janina
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Koronacki Jacek
(1)
Korzyński Mieczysław
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kot Stanisław Maciej
(1)
Koślacz Piotr
(1)
Kožuh Boris
(1)
Krzysztofiak Mirosław
(1)
Kędelski Mieczysław
(1)
Laudański Ludomir M
(1)
Lipiec-Zajchowska Marianna
(1)
Luszniewicz Andrzej (1930- )
(1)
Machowski Andrzej (nauki techniczne)
(1)
McQuarrie Donald A
(1)
Mielniczuk Jan
(1)
Mikrut Adam
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Nowak Roman
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Ostasiewicz Walenty (1942- )
(1)
Panek Tomasz
(1)
Piłatowska Mariola
(1)
Plebaniak Joanna
(1)
Plucińska Agnieszka
(1)
Pluciński Edmund
(1)
Pociecha Maria
(1)
Pułaska-Turyna Beata
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Snarska Agnieszka
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Starzyńska Wacława
(1)
Szydłowski Henryk
(1)
Słaby Teresa
(1)
Takane Yoshio
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Taylor John R
(1)
Wieczorkowska Grażyna
(1)
Wierzbiński Jerzy
(1)
Wiśniewski Zbigniew
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Zatorska-Goldstein Anna
(1)
Łomnicki Adam
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(44)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(62)
Język
polski
(55)
Temat
Statystyka
(38)
Statystyka matematyczna
(20)
Rachunek prawdopodobieństwa
(6)
Ekonometria
(5)
Pomiary
(3)
Statistica (informat.)
(3)
Matematyka
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Statystyka gospodarcza
(2)
Statystyka handlu
(2)
Stopa życiowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Badania operacyjne
(1)
Błędy
(1)
Decyzje
(1)
Eksperyment
(1)
Excel
(1)
Fizyka
(1)
Funkcje jednej zmiennej zespolonej
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Klasyfikacja
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Macierze
(1)
Maszyny
(1)
Optymalizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pedagogika
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Procesy stochastyczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychometria
(1)
Rachunek wariacyjny
(1)
Rachunek wyrównawczy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Symulacja
(1)
Turystyka
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(8)
62 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Metody statystyczne : teoria i zadania / Czesław Domański. - Wyd. 6 zm. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. - 435, (2) s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Zbieranie materiału statystycznego; 2. Opracowanie i prezentacja zebranego materiału statystycznego; 3. Parametry opisujące strukturę zbiorowości statystycznych; 4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; 5. Elementy statystyki matematycznej; 6. Analiza korelacji i regresji; 7. Analiza dynamiki zjawisk;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18737 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18736/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie i statystyka opisowa; 2. Prawdopodobieństwo; 3. Zmienne losowe; 4. Rozkład normalny; 5. Pobieranie próby i rozkłady z próby; 6. Przedziały ufności; 7. Sprawdzanie (testowanie) hipotez; 8. Porównywanie dwóch populacji; 9. Analiza wariacji; 10. Prosta regresja liniowa i korelacja; 11. Regresja wieloraka; 12. Szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy; 13. Kontrola i poprawa jakości; 14. Metody nieparametryczne i testy chi-kwadrat; 15. Statystyki bayesowskie i analiza decyzji; 16. Analiza wielowymiarowa; 17. Metody doboru próby.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5162 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5161/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie i statystyka opisowa; 2. Prawdopodobieństwo; 3. Zmienne losowe; 4. Rozkład normalny; 5. Pobieranie próby i rozkłady z próby; 6. Przedziały ufności; 7. Sprawdzanie (testowanie) hipotez; 8. Porównywanie dwóch populacji; 9. Analiza wariacji; 10. Prosta regresja liniowa i korelacja; 11. Regresja wieloraka; 12. Szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy; 13. Kontrola i poprawa jakości; 14. Metody nieparametryczne i testy chi-kwadrat; 15. Statystyki bayesowskie i analiza decyzji; 16. Analiza wielowymiarowa; 17. Metody doboru próby.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30718, 30717 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Teoria i praktyka badań statystycznych; 2. Metody analizy struktury zjawisk masowych; 3. Metody analizy współzależności zjawisk masowych; 4. Metody analizy dynamiki zjawisk masowych; 5. Podstawowe metody badania struktury i dynamiki ludności; 6. Wybrane zagadnienia statystyki poziomu życia ludności. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1276/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Statystyka dla geografów / aut. Iwona Jażdżewska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - 215 s. : mapy, pl., rys., tab., ; 24 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7171-689-3
1. Wprowadzenie; 2. Prezentacja danych statystycznych; 3. Rozkłady zmiennych losowych i ich własności; 4. Analiza jednej zmiennej; 5. Analiza współzależności; 6. Analiza dynamiki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18697, 18696 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18695/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Statystyka od podstaw / Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 549 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-208-1046-9
Cz.1: Wprowadzenie do metod statystyki; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Rozkład empiryczny cechy i jego opis; Rozdział 3: Zmienna losowa i jej rozkład; Rozdział 4: Parametry rozkładu jednej zmiennej losowej; Rozdział 5: Parametry rozkładu dwuwymiarowej zmiennej losowej Rozdział 6: Wybrane typy rozkładów; Rozdział 7: Twierdzenia graniczne; Cz.2: Wnioskowanie statystyczne o rozkładach jednowymiarowych; Rozdział 8: Rozkłady statystyk z próby; Rozdział 9: Podstawy teorii estymacji; Rozdział 10: Estymacja przedziałowa; 11: Testowanie hipotez statystycznych; Rozdział 12: Wnioskowanie przy innych schematach losowania; Rozdział 13: Wprowadzenie do teorii decyzji statystycznych; Cz.3: Analiza wariancji, korelacji i regresji; Rozdział 14: Analiza wariancji; Rozdział 15: Badanie zależności dwóch cech; Rozdział 16: Klasyczny model regresji liniowej; Rozdział 17: Niektóre inne problemy analizy korelacji i regresji; Cz.4: Analiza szeregów i indeksy statystyczne; Rozdział 18: Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych; Rozdział 19: Wyrównywanie szeregów czasowych; Rozdział 20: analiza wahań okresowych; Rozdział 21: Addytywny, liniowy model tendencji rozwojowej; Rozdział 22: Indeksy statystyczne
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 13898 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13897/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87152-46-3
Rozdział 1: Przedmiot statystyki i organizacja badania statystycznego; Rozdział 2: Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego; Rozdział 3: Statystyczny opis struktury zbiorowości; Rozdział 4: Wnioskowanie statystyczne o rozkładach jednowymiarowych; Rozdział 5: Analiza współzależności; Rozdział 6: Analiza dynamiki;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4305 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4304/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Statystyka / Stanisław Maciej Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7641-349-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36372/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7571-112-7
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia statystyki; Rozdział 2: Porządkowanie danych; Rozdział 3: Wartości średnie; Rozdział 4: Rozproszenie; Rozdział 5: Korelacja; Rozdział 6: Podstawy metody reprezentatywnej; Rozdział 7: Estymacja parametryczna; Rozdział 8: Weryfikacja hipotez statystycznych. [AW]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37258/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Elementy statystyki w zadaniach / Karol Kukuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 224 [2] s. : tab. wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12458-X
Rozdział 1: Analiza opisowa rozkładu empirycznego jednej zmiennej; Rozdział 2: Metody badania addytywnych struktur ekonomicznych; Rozdział 3: Kombinatoryka; Rozdział 4: Elementy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 5: Zmienna losowa i jej rozkłady; Rozdział 6: Korelacja i regresja liniowa; Rozdział 7: Weryfikacja hipotez statystycznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 250 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 247/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Elementy statystyki w zadaniach / Karol Kukuła. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 262 (2) s. : tab. wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12458-X
Rozdział 1: Analiza opisowa rozkładu empirycznego jednej zmiennej; Rozdział 2: Metody badania addytywnych struktur ekonomicznych; Rozdział 3: Kombinatoryka; Rozdział 4: Elementy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 5: Zmienna losowa i jej rozkłady; Rozdział 6: Korelacja i regresja liniowa; Rozdział 7: Weryfikacja hipotez statystycznych;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18586/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12458-X
Rozdział 1: Analiza opisowa rozkładu empirycznego jadnej zmiennej; Rozdział 2: Metody badania addytywnych struktur ekonomicznych; Rozdział 3: Kombinatoryka; Rozdział 4: Elementy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 5: Zmienna losowa i jej rozkłady; Rozdział 6: Korelacja i regresja liniowa; Rozdział 7: Weryfikacja hipotez statystycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 293, 291, 290, 289 (46 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88139-04-5
1. Wprowadzenie do statystyki; 2. Miary położenia -moda, mediana i średnia; 3. Miary rozproszenia -wariancja i standardowe odchylenie; 4. Określenie położenia składników rozkładu: percentyle, z-noty; 5. Dane zgrupowane-histogramy; 6. Histogramy a liczbowe parametry rozkładów 1 percentyle i percentyle rankingu; 7. Histogramy a liczbowe parametry rozkładów 2 wartości średnie i standardowe odchylenia; 8. Test nr 1 -przykładowe zadania; 9. Rozkład Gaussa; 10. Sumowanie próbek -rozkłady z próby i średnie; 11. i 12. Prawdopodobieństwo; 13. Podejmowanie decyzji i ryzyko -wprowadzenie do testowania hipotez; 14. Rest nr 2 -przykładowe zadania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3740, 3739, 3738, 3737, 3736, 3735, 3734, 3733, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3723, 3722 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3721/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wykłady z Socjologii)
ISBN: : 978-83-7383-564-1 (t. 1) ; 978-83-7383-563-4 (całość)
Tom 1: Opis statystyczny; Część 1: Wprowadzenie; Część 2: Opis rozkładu statystycznego jednej zmiennej. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 37529 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37528/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wykłady z Socjologii)
ISBN: : 978-83-7383-565-8 (t. 2) ; 978-83-7383-563-4 (całość)
Tom 2: Zależności statystyczne; Część 3: Zależności statystyczne między dwiema zmiennymi; Część 4: Zależności statystyczne między wieloma zmiennymi. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 37531 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37530/XII czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
(Wykłady z Socjologii)
ISBN: : 978-83-7383-566-5 (t. 3) ; 978-83-7383-563-4 (całość)
Tom 3: Wnioskowanie statystyczne; Część 5: Podstawy wnioskowania statystycznego; Część 6: Wnioskowanie statystyczne. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 37533 . (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37532/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-430-X ; 83-7011-783-X [wyd. 6]
1. Projektowanie badania statystycznego; 2. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego; 3. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości; 4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; 5. Zmienne losowe i ich rozkłady; 6. Twierdzenia graniczne; 7. Rozkłady wybranych statystyk próbkowych; 8. Elementy teorii estymacji; 9. Testowanie hipotez statystycznych; 10. Testowanie hipotez nieparametrycznych; 11. Metody analizy korelacji i regresji; 12. Metody analizy dynamiki zjawisk;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4308 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4307XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-430-X ; 83-7011-783-X [wyd. 6]
1. Projektowanie badania statystycznego; 2. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego; 3. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości; 4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa; 5. Zmienne losowe i ich rozkłady; 6. Twierdzenia graniczne; 7. Rozkłady wybranych statystyk próbkowych; 8. Elementy teorii estymacji; 9. Testowanie hipotez statystycznych; 10. Testowanie hipotez nieparametrycznych; 11. Metody analizy korelacji i regresji; 12. Metody analizy dynamiki zjawisk;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32500, 32499, 32498 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32496/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Badania statystyczne / Walenty Ostasiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 268 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-264-1348-3
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46819 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46818/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Repetytorium ze statystyki / Mariola Piłatowska. - Wyd.1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 162 s., [8] s.tabl. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 9788301150402
Rozdział 1: Przebieg badania statystycznego; Rozdział 2: Kompleksowa analiza struktury zbiorowości; Rozdział 3: Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne; Rozdział 4: Wnioskowanie statystyczne w zakresie struktury zjawisk; Rozdział 5: Analiza współzależności zjawisk; Rozdział 6: analiza dynamiki zjawisk;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23593, 23592, 23591 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23589/XXI czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej