Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Bartosińska Dorota
(1)
Ferguson George Andrew
(1)
Gajek Lesław
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Mikrut Adam
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Pociecha Maria
(1)
Takane Yoshio
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Wieczorkowska Grażyna
(1)
Wierzbiński Jerzy
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
Subject
Statystyka
(5)
Statystyka matematyczna
(3)
Papiery wartościowe
(1)
Pedagogika
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychometria
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Statistica (informat.)
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Turystyka
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87513-78-4
Rozdział 1: Opis rozkładu empirycznego jednej zmiennej; Rozdział 2: Podstawowe charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych; Rozdział 3: Analiza współzależności zjawisk;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8312/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7383-269-5
1. Rodzaje badań. Specyfika pomiaru w naukach społecznych; 2. Odpowiedzi na pytania jako podstawowe dane w naukach społecznych; 3. Rozkład zmiennej w próbie i w populacji. Miary tendencji centralnej i rozproszenia; 4. Testowanie hipotez statystycznych. Rozkład statystyki; 5. Test t Studenta. Przedział ufności; 6. Jednoczynnikowa analiza wariancji; 7. Dwuczynnikowa analiza wariancji; 8. Testowanie związku między zmiennymi ilościowymi: analiza regresji i współczynnik korelacji liniowej; 9. Test x2 dla zmiennych nominalnych; 10. Budowanie indeksów złożonych. Zastosowanie analizy czynnikowej; 11. Wybór metody analizy. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-1119/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1119/1/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42167 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-320-6
1. Wiadomości wprowadzające; 2. Opisowa analiza danych; 3. Eksploracyjna analiza danych; 4. Modele w analizie danych; 5. analiza danych historycznych; 6. Analiza danych jakościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14510/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką / Maria Pociecha. - Kraków : Albis, 2002. - 208 s. : il. (w tym kolor.), mapy kolor. ; 24 cm.
1. Istota badań statystycznych; 2. Obszar badań statystycznych w turystyce; 3. Sposoby gromadzenia danych; 4. Cherakterystyki liczbowe rozkładu badanej cechy; 5. Podstawowe metody analizy współzależności zjawisk; 6. Metody analizy dynamiki zjawisk; 7. wybrane elementy rachunku prawdopodobienstwa; 8. Estymacja; 9. Weryfikacja hipotez statystycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23937, 23936, 23935, 23934 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23933/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 304 [2] s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przestrzeń probabilistyczna; Rozdział 2: Zmienna losowa; Rozdział 3: Wektory losowe; Rozdział 4: Przestrzeń statystyczna. Podstawowe zadania statystyki; Rozdział 5: Estymacja funkcji regresji; Rozdział 6: Procesy stochastyczne; Rozdział 7: Zadania estymacji dla procesów stochastycznych; Rozdział 8: Wybrane modele stochastyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14686 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14685/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Podstawy statystyki; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia statystyki; Rozdział 2: Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne; Rozdział 3: Zapis statystyczny; Rozdział 4: Miary tendencji centralnej; Rozdział 5: Miary zmienności, skośności i kurtozy; Rozdział 6: Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy; Rozdział 7: Krzywa normalna; Rozdział 8: Regresja i korelacja; Rozdział 9: Pobieranie prób i rozkład z próby; Rozdział 10: Oszacowanie i rozkład t; Rozdział 11: Testowanie hipotez - średnie; Rozdział 12: Testowanie hipotez - inne statystyki; Rozdział 13: Analiza liczebności z zastosowaniem ch- kwant; Cz.2: Planowanie eksperymentów; Rozdział 14: Struktura i planowanie eksperymentów; Rozdział 15: Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa; Rozdział 16: Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa; Rozdział 17: Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa; Rozdział 18: Procedury porównań wielokrotnych; Rozdział 19: Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne; Rozdział 20: Analiza kowariancji; Cz.3: statystyka nieparametryczna; Rozdział 21: Statystyka rang; Rozdział 22: Nieparametryczne testy istotności; Cz.4: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa; Rozdział 23: Zagadnienia statystyczne konstruowania testów; Rozdział 24: Błędy pomiaru; Rozdział 25: Przekształcanie wyników - normy; Rozdział 26: Wybrane techniki wielozmiennowe; Rozdział 27: Regresja wielokrotna i analiza wariancji; Rozdział 28: Analiza czynnikowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26398, 26397 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26396/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jednowymiarowe analizy porównawcze struktur; Rozdział 2: Rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 3: Estymacja parametrów w analizach struktur; Rozdział 4: Weryfikacja hipotez w analizach struktur; Rozdział 5: Wnioskowanie o współzależności zjawisk ekonomicznych; Rozdział 6:Analizy szeregów czasowych; Rozdział 7. Dynamiczne porównania indeksowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10187 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10186/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej; Rozdział 2: Rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 3: Klasyfikowanie i grupowanie spółek; Rozdział 4: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównanwczej w procesie inwestowania w akcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23461, 23460 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23459/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again