Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(30)
Forma i typ
Książki
(30)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(28)
dostępne
(10)
wypożyczone
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Autor
Dyzmann-Sroka Agnieszka
(2)
Kurkiewicz Jolanta
(2)
Piotrowski Tomasz (radioterapeuta)
(2)
Pruska Krystyna
(2)
Wątroba Janusz
(2)
Arcisz Maria
(1)
Bartosińska Dorota
(1)
Borsuk Kazimierz
(1)
Domański Czesław
(1)
Domański Czesław (1943- )
(1)
Ferguson George Andrew
(1)
Flügge Wilhelm
(1)
Gajek Lesław
(1)
Gołata Elżbieta
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jakubowski Jacek (1954- )
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
Kałuszka Marek
(1)
Kilańska Dorota
(1)
Kramer Józefa
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Maj Jerzy (1933- )
(1)
Mikrut Adam
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Osiewalski Jacek
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Pociecha Maria
(1)
Stanisz Andrzej
(1)
Takane Yoshio
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Wieczorkowska Grażyna
(1)
Wierzbiński Jerzy
(1)
Wywiał Janusz
(1)
Zaczyński Władysław P
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(30)
Język
polski
(26)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Statystyka
(16)
Statystyka matematyczna
(7)
Data mining
(3)
Statystyka gospodarcza
(3)
Badania naukowe
(2)
Badania stanu zdrowia
(2)
Dobre praktyki
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Edukacja zdrowotna
(2)
Epidemiologia
(2)
Interpretacja danych statystyczna
(2)
Nauki społeczne
(2)
Organizacje podtrzymania zdrowia
(2)
Pedagogika
(2)
Prewencja pierwotna
(2)
Profilaktyka zdrowotna
(2)
Programy zdrowotne
(2)
Programy zdrowotne narodowe
(2)
Programy zdrowych społeczeństw
(2)
Projektowanie badań naukowych
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Statistica (informat.)
(2)
Zapewnienie jakości
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Analiza danych
(1)
Badania biomedyczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biometria
(1)
Demografia
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Gospodarka
(1)
Informatyka medyczna
(1)
Jakość produktu
(1)
Kody
(1)
Medycyna
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Metody statysatyczne
(1)
Metody statystyczne
(1)
Modele ekonometryczne
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Oprogramowanie
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Powłoki (bud.)
(1)
Prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychometria
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Spożycie
(1)
Sprężystość
(1)
Symulacja
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Matematyka
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Nauka i badania
(1)
30 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Statystyczny opis struktury zjawisk społeczno - gospodarczych; 3. Statystyczny opis dynamiki zjawisk społeczno- gospodarczych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13922 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13921/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ocena dokładności prognoz; 2. Wybrane metody estymacji trendu; 3. Podstawowe własności wybranych predyktorów; 4. Weryfikacja hipotez o nieobciążoności predykcji; 5. Dodatek - Rozkłady zależnych form kwadratowych. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3668/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Probabalistyczne podstawy wnioskowania statystycznego; Rozdział 2: Analiza jakości danych statystycznych; Rozdział 3: Statystyki i ich rozkłady; Rozdział 4: Estymacja nieparametryczna; Rozdział 5: Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych; Rozdział 6: Metody bayesowskie; Rozdział 7: Metody biostrapowe; Rozdział 8: Metody wnioskowania dla procesów stochastycznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 6623 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6622/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Praktice ; 89)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37916 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Rozdział 1: Opis rozkładu empirycznego jednej zmiennej; Rozdział 2: Podstawowe charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych; Rozdział 3: Analiza współzależności zjawisk;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8312/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Rodzaje badań. Specyfika pomiaru w naukach społecznych; 2. Odpowiedzi na pytania jako podstawowe dane w naukach społecznych; 3. Rozkład zmiennej w próbie i w populacji. Miary tendencji centralnej i rozproszenia; 4. Testowanie hipotez statystycznych. Rozkład statystyki; 5. Test t Studenta. Przedział ufności; 6. Jednoczynnikowa analiza wariancji; 7. Dwuczynnikowa analiza wariancji; 8. Testowanie związku między zmiennymi ilościowymi: analiza regresji i współczynnik korelacji liniowej; 9. Test x2 dla zmiennych nominalnych; 10. Budowanie indeksów złożonych. Zastosowanie analizy czynnikowej; 11. Wybór metody analizy. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. P-1119/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1119/1/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42167 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 847)
1. Michał Major, Paweł Ulman, Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce. Analiza statystyczna; 2. Barbara Podolec, Agnieszka Wałęga, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych; 3. Marcin Salamaga, Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej; 4. Paweł Ulman, Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko. Analiza porównawcza; 5. Agnieszka Wałęga, Wyposażenie pracowniczych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania a kształtowanie się dochodów; 6. Michał Major, Maciej Major, Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu; 7. Janusz Niezgoda, Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wiadomości wprowadzające; 2. Opisowa analiza danych; 3. Eksploracyjna analiza danych; 4. Modele w analizie danych; 5. analiza danych historycznych; 6. Analiza danych jakościowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14511 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14510/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8740/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 740)
1. Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw; 2. Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze wzgledu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwi w Polsce w 2003 roku; 3. Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce; 4. Wpływ procesu starzenia się ludności na zmiany zachodzace na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 1998- 2004; 5. Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce; 6. Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji; 7. Zagadnienia porządkowania podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej; 8. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych; 9. Możliwości zastosowania modelu jednokierunkowej sieci neuronowej do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji w świetle ujęć w literaturze przedmiotu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 790)
1.Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych; 2.Analiza dynamiki i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003; 3.Wykorzystanie metod składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych; 4.Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych; 5.Zakres i intensywność ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2003roku; 6.Prognozowanie natężenia strumienia dokumentacji na poziomie urzędu gminy; 7.Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu; 8.Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu; 9.Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD.[k]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej; Rozdział 2: Podstawy statystyki małych obszarów; Rozdział 3: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku indywidualnego losowania nieograniczonego; Rozdział 4: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku losowania warstwowego; Rozdział 5: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku losowania dwustopniowego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19501 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19500/XXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40931 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 128)
1. Elżbieta Gołata, Profesor Stanisław Wierzchosławski- człowiek wielkiej prawości i wielkiego serca; 2. Jan Paradysz, Ocena dobroci estymacji dla małych obszarów; 3. Elżbieta Gołata, Aktywność ekonomiczna ludności w NSP 2011 a zasoby rejestrów administracyjnych; 4. Marcin Szymkowiak, Testowanie własności estymatorów kalibracyjnych dla małych obszarów na podstawie danych z NSP 2002; 5. Grażyna Dehnel, Próba wykorzystania zmodyfikowanego estymatora GREG w NSP 2002; 6. Tomasz Klimanek, Estymacja pośrednia charakterystyk gospodarstw rolnych na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku; 7. Wojciech Roszka, Metody łączenia baz danych na potrzeby spisu; 8. Grażyna Dehnel, Elżbieta Gołata, Możliwości i ograniczenia estymacji pośredniej w badaniach podmiotów gospodarczych; 9. Kazimierz Kruszka, Zasilanie informacyjne na potrzeby statystyki miast; 10. Marzena Książkiewicz, Nowa Księga Wieczysta źródłem szybkiego dostępu do informacji o nieruchomościach; 11. Bogusław Guzik, Michał Purczyński, O możliwości wykorzystania statystyki popytu konsumpcyjnego do szacowania przychodów z podatków pośrednich; 12. Aleksandra Witkowska, Zastosowanie regresji pełzającej do konstrukcji mnożników zysku w przedsiębiorstwie; 13. Marek Witkowski, Prosta metoda prognozowania rentowności sprzedaży w firmie. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ogólne problemy kontroli jakości; 2. Systemy kontroli jakości w toku produkcji; 3. Procedury kontrolne Shewharta; 4. Sekwencyjne procedury kontrolne. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1275/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką / Maria Pociecha. - Kraków : Albis, 2002. - 208 s. : il. (w tym kolor.), mapy kolor. ; 24 cm.
1. Istota badań statystycznych; 2. Obszar badań statystycznych w turystyce; 3. Sposoby gromadzenia danych; 4. Cherakterystyki liczbowe rozkładu badanej cechy; 5. Podstawowe metody analizy współzależności zjawisk; 6. Metody analizy dynamiki zjawisk; 7. wybrane elementy rachunku prawdopodobienstwa; 8. Estymacja; 9. Weryfikacja hipotez statystycznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23937, 23936, 23935, 23934 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23933/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Biostatystyka / Redaktor Andrzej Stanisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - 410 stron : rysunki, wykresy ; 24 cm.
1. Przystępujemy do analizy statystycznej; 2. Charakteryzacja obserwowanej lub badanej grupy. Charakterystyki podstawowe: miary położenia, miary rozproszenia; 3. ABC weryfikacji hipotez; 4. Test sprawdzający typ rozkładu cechy mierzalnej, test chi-kwadrat (x2)5. Testy parametryczne; 6. Test nieparametryczne; 7. Ocena różnic średnich między wieloma populacjami i analiza danych uwzględniających zmiany w czasie; 8. Badanie zależności między dwiema cechami niemierzalnymi. Tabele wielodzielcze. Test niezależności chi-kwadrat (x2); 9. Estymacja i estymatory; 10. Korelacja; 11. Regresja liniowa; 12. Zaawansowane metody statystyczne; 13. Dodatek 1 - zasoby statystyczne w Internecie; 14. Dodatek 2 - elementy rachunku prawdopodobieństwa; 15. Dodatek 3 - sposoby doboru próby i obliczanie jej liczebności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30012, 30011, 30010, 30009 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30008/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Lesław Gajek, Marek Kałuszka. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 304 [2] s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przestrzeń probabilistyczna; Rozdział 2: Zmienna losowa; Rozdział 3: Wektory losowe; Rozdział 4: Przestrzeń statystyczna. Podstawowe zadania statystyki; Rozdział 5: Estymacja funkcji regresji; Rozdział 6: Procesy stochastyczne; Rozdział 7: Zadania estymacji dla procesów stochastycznych; Rozdział 8: Wybrane modele stochastyczne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 14686 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14685/XXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Konsumpcja w gospodarce rynkowej / Józefa Kramer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 318 [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11959/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej