Form of Work
Książki
(43)
Publikacje fachowe
(10)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(9)
Status
only on-site
(43)
available
(37)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(34)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Czajor Przemysław
(3)
Walińska Ewa
(3)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(2)
Gierusz Maciej
(2)
Gos Waldemar (1964- )
(2)
Hasik Wojciech
(2)
Hońko Stanisław
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Kaczmarczyk Angelika
(2)
Kuzior Anna
(2)
Michalak Marcin (ekonomia)
(2)
Nita Bartłomiej (1978- )
(2)
Nowak Edward
(2)
Oleksyk Piotr
(2)
Szczypa Piotr
(2)
Wędzki Dariusz (1970- )
(2)
Bakalarska Barbara
(1)
Bek-Gaik Bogusława
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Beuch Katarzyna
(1)
Bojanowski Witold (ekonomia)
(1)
Borowski Szczepan
(1)
Buk Halina
(1)
Bąk Melania
(1)
Chłapek Katarzyna
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Frendzel Maciej
(1)
Gad Jacek
(1)
Gierusz Anna
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gierusz Jerzy (1952- )
(1)
Gmińska Renata
(1)
Gościniak Karolina
(1)
Helin Andre
(1)
Hołda Artur
(1)
Huterska Agnieszka
(1)
Iwasieczko Beata
(1)
Janicka Anna (rachunkowość)
(1)
Jaworski Jacek (ekonomia)
(1)
Jonas Krzysztof
(1)
Jurewicz Anna (ekonomia)
(1)
Jurewicz Anna (rachunkowość)
(1)
Kabalski Przemysław
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Kamińska-Stańczak Anna
(1)
Karaś Adrian
(1)
Kariozen Michał (1978- )
(1)
Karpiak Andrzej (rewident)
(1)
Karwowski Mariusz (ekonomia)
(1)
Kasperowicz Anna
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Kowalczuk Ewa
(1)
Kowalczyk Magdalena (organizacja i zarządzanie)
(1)
Kozłowski Wojciech (prawnik)
(1)
Kołosowksa Bożena
(1)
Kołosowski Michał
(1)
Krajewska Sylwia (ekonomia)
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Krysik Małgorzata
(1)
Krzeszowski Wojciech Dawid
(1)
Kutera Małgorzata
(1)
Kędziora Katarzyna
(1)
Magdziarz Grzegorz
(1)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Marzec Józef
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Mazuchowska Beata
(1)
Mazurczak-Mąka Anna
(1)
Maćkowiak Ewa (ekonomia)
(1)
Michalak Marcin (rachunkowość)
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Nurowski Henryk
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(1)
Pielaszek Marcin (1972- )
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Piotrowska Katarzyna
(1)
Piotrowska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Pojedynek Agnieszka
(1)
Poniatowska Lucyna
(1)
Rówińska Małgorzata
(1)
Sawicka Joanna (rachunkowość)
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siewierska Julia
(1)
Silska-Gembka Sylwia
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Spigarska Ewa
(1)
Stronczek Anna
(1)
Stępień-Andrzejewska Joanna
(1)
Surdykowska Stanisława
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szadziewska Arleta
(1)
Szaruga Katarzyna
(1)
Szkarłat-Koszałka Anna
(1)
Szydełko Alfred
(1)
Trzpioła Katarzyna
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Voss Grażyna
(1)
Year
2020 - 2021
(8)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(14)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(41)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(10)
Księgowi
(7)
Biegli rewidenci
(3)
Doradcy finansowi
(2)
Menedżerowie
(2)
Analitycy ekonomiczni
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Dyrektorzy finansowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Sprawozdawczość finansowa
(23)
Finanse
(16)
Rachunkowość
(13)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(7)
Sprawozdania finansowe
(7)
Analiza finansowa
(5)
Prawo bilansowe
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Rachunkowość finansowa
(4)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(3)
2001
(2)
Budżety terenowe
(2)
Kontrola wewnętrzna
(2)
Polska
(2)
Poradnik
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Sprawozdanie finansowe
(2)
Badania sprawozdań
(1)
Banki
(1)
Bankowość islamska
(1)
Bilans księgowy
(1)
Blended learning
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Finanse samorządowe
(1)
Harmonizacja rachunkowości
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rewizja finansowa
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Wycena
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(18)
Subject: place
Polska
(11)
Kraje muzułmańskie
(1)
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(7)
Materiały pomocnicze
(5)
Monografia
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(2)
Podręczniki
(2)
Poradnik
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Tablice i wzory
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(18)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
44 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Źródła prawa w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Znaczenie regulacji pozaprawnych; Rozdział 2: Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną na tle innych metod konsolidacji; Rozdział 3: Cel konsolidacji sprawozdań finansowych - wskazanie sytuacji finansowej grupy kapitałowej; Rozdział 4: Źródła obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną; Rozdział 5: Zakres przedmiotowy i podmiotowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego; Rozdział 6: Założenia teorii jednostki dominującej w postaci zmodyfikowanej. Ratio legis teorii, implikacje jej zastosowania; Rozdział 7: Skonsolidowany bilans; Rozdział 8: Objęcie kontroli w drodze kilku transakcji; Rozdział 9: Skonsolidowany rachunek zysków i strat; Rozdział 10: Skonsolidowany rachunek przypływów pieniężnych; Rozdział 11: Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; Rozdział 12: Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania. Informacja dodatkowa. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej; Rozdział 13: Wyjątki od obowiązku sporządzana skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Rozdział 14: Konsolidacja sprawozdań finansowych a odroczony podatek dochodowy; Rozdział 15: Porównanie zgodności uregulowań polskich z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14532 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14531/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Inwestycyjna strona bilansu - aktywa; 3. Źródła finansowania - pasywa; 4. Bilans - aktywa i pasywa: ujęcie całościowe; 5. Analiza wypłacalności i płynności przedsiębiorstwa; 6. Rentowność; 7. Ocena wiarygodności bilansu; Dodatek A: Prowadzenie rachunkowości w warunkach inflacji; Dodatek B: Słowniczek terminów fachowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4393, 4392, 4391, 4390 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4389/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 768)
1. Współczesne oblicze sprawozdania finansowego; 2. Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy; 3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych jako podstawa MSSF; 4. Polityka rachunkowości a szacowanie wartości w polskim prawie bilansowymna przykładzie utraty wartości aktywów; 5. Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem; 6. Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce- stan aktualny i perspektywy zmian; 7. Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych; 8. Wiarygodność badania sprawozdania finansowego w zarządzaniu jednostką gospodarczą; 9. Wybrane modele analizy dyskrymiancyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych; 10. Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału; 11. Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego; 12. Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym- kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej; 13. Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; Rozdział 1: Istota i zakres Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Rozdział 2: Koncepcje i elementy (kategorie) sprawozdawczości finansowej według MSSF; rozdział 3: Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF; Cześć 2: Sprawozdawczość sytuacji finansowej; Rozdział 4: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 5: Aktywa niematerialne i wartość firmy; Rozdział 6: Leasing u leasingobiorcy; Rozdział 7: Nieruchomości inwestycyjne; Rozdział 8: Zapasy; Rozdział 9: Wycena instrumentów finansowych i rachunkowości zabezpieczeń; Rozdział 10: Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; Rozdział 11; Zobowiązania, rezerwy i pozycje warunkowe; Rozdział 12: Świadczenia pracownicze i programy emerytalne; Rozdział 13: Wycena i ujawnianie kapitału; Część 3: Sprawozdawczość wyników (dokonań); Rozdział 14: Przychody; Rozdział 15: Koszty prowadzenia działalności; Rozdział 16: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; Rozdział 17: Segmenty operacyjne; Rozdział 18; Dotacje i pomoc rządowa; Rozdział 19: Płatności na bazie akcji; Rozdział 20: Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję; Część 4: Sprawozdawczość jednostek powiązanych; Rozdział 21: Podmioty powiązane w rachunkowości; Rozdział 22: Połączenia jednostek gospodarczych; Rozdział 23: Konsolidacja sprawozdań finansowych; Rozdział 24: Rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych ustaleń umownych; Część 5: Sprawozdawczość w różnych branżach; Rozdział 25: Rolnictwo; Rozdział 26: Działalność w sektorach regulowanych; Rozdział 27: Działalność wydobywcza; Rozdział 28: Działalność ubezpieczeniowa; Rozdział 29: Działalność firm leasingowych; Rozdział 30: Działalność banków; Rozdział 31: Polityka rachunkowości; Rozdział 32: Sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy; Rozdział 33: Rachunkowość w warunkach zmienności kursów walutowych; Rozdział 34: Rachunkowość w warunkach hiperinflacji; Rozdział 35: Podatek dochodowy, aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63044, 63043, 60855 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60854/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7556-941-4
Rozdział 1 : Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko; 1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego; 1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego; 1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego; 1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego; 1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy 7sprawozdania finansowego; 1.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 2 : Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko; 2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań; 2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów; 2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów; 2.4. Parametry wyceny w rachunkowości; 2.5. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 3:Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko; 3.1. Wartości niematerialne i prawne; 3.2. Rzeczowe aktywa trwałe; 3.3. Inwestycje długoterminowe; 3.4. Należności długoterminowe; 3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe; 3.6.Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych; 3.7. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 4 : Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa; 4.1. Zapasy; 4.2. Należności krótkoterminowe; 4.3. Inwestycje krótkoterminowe; 4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe; 4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych; 4.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 5 : Zobowiązania i rezerwy - Waldemar Gos; 5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja; 5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania; 5.3. Fundusze specjalne; 5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach; 5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw; 5.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 6 : Kapitały własne - Waldemar Gos; 6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych; 6.2. Charakterystyka kapitałów własnych; 6.3. Wpływ zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych; 6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego; 6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych; 6.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 7 : Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa; 7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej; 7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki; 7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki; 7.4. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 8 : Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa; 8.1. Istota wyniku finansowego; 8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy; 8.3. Warianty rachunku zysków i strat; 8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży; 8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne; 8.6. Przychody i koszty finansowe; 8.7. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego; 8.8. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat; 8.9. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów; 8.10. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat; 8.11. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 9 : Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos; 9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów; 9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; 9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; 9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej; 9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej; 9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku przepływów pieniężnych; 9.7. Zadania i testy kontrolne[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56267 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56266/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8102-393-1
Rozdział 1 : Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko; 1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego; 1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego; 1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego; 1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego; 1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy 7sprawozdania finansowego; 1.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 2 : Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko; 2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań; 2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów; 2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów; 2.4. Parametry wyceny w rachunkowości; 2.5. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 3:Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko; 3.1. Wartości niematerialne i prawne; 3.2. Rzeczowe aktywa trwałe; 3.3. Inwestycje długoterminowe; 3.4. Należności długoterminowe; 3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe; 3.6.Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych; 3.7. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 4 : Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa; 4.1. Zapasy; 4.2. Należności krótkoterminowe; 4.3. Inwestycje krótkoterminowe; 4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe; 4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych; 4.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 5 : Zobowiązania i rezerwy - Waldemar Gos; 5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja; 5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania; 5.3. Fundusze specjalne; 5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach; 5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw; 5.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 6 : Kapitały własne - Waldemar Gos; 6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych; 6.2. Charakterystyka kapitałów własnych; 6.3. Wpływ zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych; 6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego; 6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych; 6.6. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 7 : Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa; 7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej; 7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki; 7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki; 7.4. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 8 : Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa; 8.1. Istota wyniku finansowego; 8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy; 8.3. Warianty rachunku zysków i strat; 8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży; 8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne; 8.6. Przychody i koszty finansowe; 8.7. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego; 8.8. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat; 8.9. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów; 8.10. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat; 8.11. Zadania i testy kontrolne; Rozdział 9 : Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos; 9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów; 9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; 9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; 9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej; 9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej; 9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku przepływów pieniężnych; 9.7. Zadania i testy kontrolne[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63616 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63615 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-23-4
Rozdział 1: Zakres przedsmiotowy sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki; Rozdział 3: Oświadczennie kierownictwa; Rozdział 4: Badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Informacja dodatkowa; A: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; B: Dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 6: Sprawozdanie finansowe Instal-Bud Polska S.A. za 2002 rok; Rozdział 7: Sprawozdanie finansowe spółki niepodlegajacej badaniu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9356/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62976/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy prawne i wymogi formalne związane z wykorzystaniem wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym – Anna Kuzior; Rozdział 2: Wartość godziwa jako szacunkowa miara wartości – Lucyna Poniatowska; Rozdział 3: Wpływ wartości szacunkowych na poziom odpisów amortyzacyjnych – Małgorzata Rówińska; Rozdział 4: Utrata wartości aktywów trwałych Małgorzata Rówińska; Rozdział 5: Koszt zamortyzowany jako jeden z parametrów szacowania wartości rozrachunków – Ewa Maćkowiak; Rozdział 6: Szacowanie wartości rzeczowych aktywów obrotowych – Ewa Maćkowiak; Rozdział 7: Zakres i zasady szacowania rezerw na zobowiązania – Anna Kuzior; Rozdział 8: Przychody z umów z klientami jako szacunkowa pozycja w sprawozdaniu finansowym – Lucyna Poniatowska. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60870 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60869/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62989/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36518/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Sprawozdawczość bilansowa w ogólnym systemie informacji ekonomicznej; Rozdział 2: Organizacja i przedmiot badań sprawozdawczości bilansowej; Rozdział 3: Weryfikacja wartości bilansowych majątku trwałego; Rozdział 4: Bilansowe salda działalności; Rozdział 5: Weryfikacja bilansowych zasobów majątku obrotowego przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Weryfikacja sald rozrachunków; Rozdział 7: Badania weryfikacyjne funduszów własnych przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Organizacja i technika badań bilansowych stanów zobowiązań przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Weryfikacja nakładów i kosztów własnych przedsiębiorstwa; Rozdział 10: Badania poprawności i rzetelności dochodów przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Dochody i straty nadzwyczajne przedmiotem weryfikacji; Rozdział 12: Synteza końcowa badań weryfikacyjnych sprawozdawczości bilansowej. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1211 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63048 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63047/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Działalność instytucji finansowych; Rozdział 2: Rachunkowość i sprawozdawczość instytucji finansowych; Rozdział 3: Analiza finansowa; Rozdział 4: Specyfika analizy finansowej instytucji finansowej; Rozdział 5: Inne narzędzia oceny instytucji finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32317, 32316 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32315/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rachunkowość)
ISBN: : 978-83-255-3352-6 ; 978-83-255-3353-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48272 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48271/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Teoria; Rozdział 1: Teoretyczne podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych; Cz. 2: Zastosowanie praktyczne; Rozdział 2: Konsolidowanie sprawozdań finansowych na dzień podporządkowania jednostki; Rozdział 3: Konsolidowanie sprawozdań finansowych na dzień bilansowy następujący po dniu objęcia lub nabycia udziałów w roku podporządkowania jednostki; Rozdział 4: Konsolidowanie sprawozdań finansowych w kolejnych latach obrotowych; Rozdział 5: Przypadki szczególne w konsolidowaniu sprawozdań finansowych; Cz. 3: Rozdział 6: Analiza prawa regulacji rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9589/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych; Rozdział 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych;Rozdział 3. Przegląd metod analizy finansowej; Rozdział 4. Bilans i jego analiza; Rozdział 5. Rachunek zysków i strat; Rozdział 6. Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 7. Pojemność informacyjna innych sprawozdań; Rozdział 8. Wskaźnikowa analiza rentowności; Rozdział 9. Analiza płynności finansowej; Rozdział 10. Analiza rotacji aktywów i kapitałów; Rozdział 11: Analiza wspomagania finansowego; Rozdział 12: Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22085, 22084, 22083, 22082, 22081, 22080, 22079, 22078, 22077, 22076, 16935, 16934 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16933/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 278 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych; Rozdział 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych;Rozdział 3. Przegląd metod analizy finansowej; Rozdział 4. Bilans i jego analiza; Rozdział 5. Rachunek zysków i strat; Rozdział 6. Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 7. Pojemność informacyjna innych sprawozdań; Rozdział 8. Wskaźnikowa analiza rentowności; Rozdział 9. Analiza płynności finansowej; Rozdział 10. Analiza rotacji aktywów i kapitałów; Rozdział 11: Analiza wspomagania finansowego; Rozdział 12: Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29013 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29012/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego wedlug polskiego prawa bilansowego / Dariusz Wędzki. - Wydanie 3 zmienione. - [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste - GAB Media, 2019. - 651 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-63391-75-1
Rozdział 1: Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Przegląd wskaźników finansowych, płynności finansowej i wypłacalności długoterminowej oraz ich systemów; 2.1. Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 2.2. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej; 2.3. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników wypłacalności długoterminowej; Rozdział 3: Przegląd wskaźników finansowych sprawności zarządzania i rentowności oraz ich systemów; 3.1. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników sprawności zarządzania; 3.2. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników rentowności; Rozdział 4: Zasady i metody oceny wskaźników finansowych; 4.1. Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura; 4.2. sposoby porównywania wskaźników finansowych; 4.3. Metody tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62932, 62931, 60740 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60739/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku; Rozdział 2: Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku; Rozdział 3: Analiza sprawozdań finansowych banku; Rozdział 4: Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków; Rozdział 5: Przykłady do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15440 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15439/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again