Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Bennett James T. (1942- )
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Kowalczyk Stanisław (1932- )
(1)
Kwarciński Tomasz
(1)
Nadana Katarzyna
(1)
White Stuart Gordon
(1)
Wilk Marcin
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(3)
Temat
Sprawiedliwość społeczna
(5)
Egalitaryzm
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Demokracja
(1)
Ekonomia
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Merytokracja
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sen, Amartya Kumar
(1)
Społeczeństwo
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44192 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Wprowadzenie metodologiczne ;1.1. Koncepcja, cel, przedmiot oraz problemy badawcze;1.2. Ujęcie systemowe badań bezpieczeństwa społecznego;1.3. Organizacja badań, metody i techniki badawcze; Rozdział 2. Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa narodowego; 2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa; 2.2. Kategorie bezpieczeństwa narodowego; 2.3. Systemowe składniki bezpieczeństwa; 2.4. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie; 2.4. System bezpieczeństwa narodowego; 2.5. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego; 2.6. Bezpieczeństwo w ujęciu teorii społecznych; Rozdział 3. Wymiary bezpieczeństwa społecznego; 3.1. Wymiar aksjologiczny; 3.2. Podstawowe wartości bezpieczeństwa społecznego; 3.3. Wartościowanie poprzez cele polityki społecznej; 3.4. Sprawiedliwość społeczna jako element bezpieczeństwa społecznego 3.5. Wymiar ontologiczny; 3.6. Bezpieczeństwo społeczne jako kategoria społeczno-ekonomiczna (zarys systematyki); 3.7. Społeczne podstawy bezpieczeństwa państwa; Rozdział 4. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego; 4.1. Elementy kształtujące bezpieczeństwo społeczne; 4.2. Instrumenty bezpieczeństwa społecznego; 4.3. Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego; 4.4. Elementy stabilizacji bezpieczeństwa społecznego; 4.4.1. Instytucje bezpieczeństwa społecznego; 4.4.2. Klasyfikacja podmiotów bezpieczeństwa społecznego; 4.4.3. Programy profilaktyki społecznej; 4.4.4. "Razem Bezpieczniej" jako przykładowy program profilaktyki społecznej; 4.4.5. Bezpieczeństwo społeczne a rozwój lokalny; 4.4.6. Pomoc społeczna; 4.5. Organizacja administracji bezpieczeństwa społecznego; 4.5.1. Administracja pomocy społecznej; 4.5.2. Publiczne służby zatrudnienia; 4.5.3. Administracja obowiązkowego ubezpieczenia społecznego; Rozdział 5. Struktura bezpieczeństwa społecznego; 5.1. Elementy bezpieczeństwa społecznego; 5.2. Zagrożenia bezpieczeństwa; 5.2.1. Zagrożenia społeczne a zagrożenia bezpieczeństwa społecznego; 5.2.2. Kryteria identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego; 5.3. Otoczenie bezpieczeństwa społecznego; 5.5. Zabezpieczenie społeczne; 5.5.1. Technika ubezpieczeniowa; 5.5.2. Technika zaopatrzeniowa; 5.5.3. Technika opiekuńcza; 5.6. Projektowanie bezpieczeństwa społecznego (metoda scenariuszowa); Rozdział 6. Pomiar bezpieczeństwa społecznego; 6.1. Wybrane mierniki rozwoju społecznego; 6.2. Ubóstwo i jego pomiar; 6.3.1. Bezrobocie i jego pomiar; 6.3.2. Przyczyny, skutki i możliwości przeciwdziałania bezrobociu; 6.4.1. Polityka demograficzna; 6.4.2. Migracje; Rozdział 7. Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii konfliktu; 7.1. Klasyczne teorie konfliktów; 7.2. Obszary konfliktów w systemie bezpieczeństwa społecznego; 7.3. Metodologiczne założenia operacjonalizacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego; 7.4. Założenia modelu bezpieczeństwa społecznego w razie wystąpienia konfliktu; 7.5. Model bezpieczeństwa społecznego. [K].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56594/VI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, ISSN 1898-6439 ; nr 11.)
Cz. 1: Spór o podstawę sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Równość podstawowa jako równość warunków; Rozdział 3: Równość warunków jako konieczny element teorii sprawiedliwości; Rozdział 4: Równość podstawowa jako wyznacznik przestrzeni sprawiedliwości; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 2: Odrzucenie egalitaryzmu pomyślności; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Pomyślność jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń użyteczności; Rozdział 4: Redukcjonistyczna koncepcja człowieka; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 3: Odrzucenie egalitaryzmu zasobów; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Zasoby jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń zasobów; Rozdział 4: Ludzie jako wolne i równe osoby moralne; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 4: Odrzucenie egalitaryzmu praw; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Prawa jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń praw; Rozdział 4: Człowiek jako samoposiadająca się osoba; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 5: Akceptacja egalitaryzmu ludzkich możliwości; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Ludzkie możliwości jako miara sprawiedliwości dystrybutywnej; Rozdział 3: Przestrzeń ludzkich możliwości; Rozdział 4: Człowiek jako indywiduum posiadające prawa; Rozdział 5: Podsumowanie. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 079/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Key Concepts - Wydawnictwo Sic!)
1. Żądanie równości; 2. Demokracja; 3. Merytokracja; 4. Egalitaryzm przypadku; 5. Równość i motywacje; 6. Równość i różnica; 7. Przyszłość równości. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34641 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34640/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Etyka a rozwój gospodarczy / Aut. James T. Bennett. - Warszawa : Arwil, 2006. - 181 s. : il. ; 21 cm.
1.Budować na skale; 2. Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje VII i X przykazania Dekalogu; 3. Etyczne podstawy prawa własności i jego nienaruszalności; 4. Etyka rynku pracy; 5. Etyka w okresie transformacji ustrojowej; 6. Koszty funkcjonowania państwa; 7. Podatki niesprawiedliwe i sprawiedliwe; 8. Polska a instytucje przedstawicielskie zachodniej cywilizacji; 9. Demokracja polityczna, religia i gospodarka; 10. Ochrona wolności w ustawodawstwie gospodarczym Polski; 11. Niekompletny postkomunistyczny kapitalizm - perspektywa etyczna; 12. Ekonomia i gospodarka a etyka - koszty nieporozumień i ignorancji; 13. Etyka, korupcja i wolnośc gospodarcza; 14. Podsumowanie; 15. Uwagi końcowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25952 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25950/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej