Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(2)
Przychocka Iwona
(2)
Boryszewski Paweł
(1)
Jedynak Witold
(1)
Karmolińska-Jagodzik Ewa
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(4)
Subject
Społeczności lokalne
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Decentralizacja administracji
(1)
Demokracja lokalna
(1)
Gminy
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osiedla mieszkaniowe
(1)
Polityka miejska $y 1990
(1)
Rada dzielnicy
(1)
Relacje szkoła
(1)
Samorząd mieszkańców
(1)
Szkolnictwo
(1)
Władza społeczności lokalnej
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44147 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Kształtowanie się komponentów nowego modelu pomocy społecznej; Renata Wielgos-Struck : Uwarunkowania rozwoju współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w obszarze lokalnej pomocy społecznej; Barbara Cienki : Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej; Renata Dul, Zatrudnienie socjalne w centrum migracji społecznej przykładem kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Część 2 : Pomoc społeczna a rodzina. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji; Barbara Marek-Zborowska : Zagrożenia i problemy rodziny - przykład Podkarpacia; Józef Kasprzak, Rodina jako podmiot zainteresowania pomocy społecznej. Studium na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach; Małgorzata Bozacka : Warunki życia klientów MOPS w Rzeszowie a strategie zachowań ekonomicznych w ich gospodarstwach domowych (komunikat z badań); Katarzyna Błaszczuk, Działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przykładem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji; Część 3 : Pomoc społeczna wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych; Magdalena Pietrucha-Białek, Michał Matlęga : Starość Polaków na rozdrożu zmian systemowych - próba egzemplifikacji; Dorota Rynkowska : Praca socjalna wobec zjawiska starzenia się społeczeństwa; Małgorzata Szmit, Warsztat terapii zajęciowej jako instytucja wspierająca osoby niepełnosprawne i ich rodziny.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66506, 43289, 43288 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43287/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: O niektórych zmianach w życiu współczesnego społeczeństwa – wybrane aspekty; 1. Nadzieja Monachowicz; Making connections: what is the English we use ?; 2. Munir Al-Kaber; Distinguishing features of the Islamic economic system; 3. Aleksander Maksimczuk, Aleksander Prokopiuk, Krzysztof Rejman; Przedsiębiorczość i migracje jako nowe i ważne elementy charakterystyki współczesnego kapitału ludzkiego – ich wpływ na problemy rozwoju społeczności lokalnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej; 4.Jacek Dziemianowicz, Karol Kalinowski, Anna Poźniak; Sytuacja społeczno – ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Część 2: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość społeczna; 1.Katarzyna Dubowska; Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Polsce; 2. Joanna Trzeszczakowska; Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne szansą rozwoju społeczności lokalnych; 3. Radosław Gałecki; Uprawnienia organizacji związkowych reprezentatywnych na szczeblach przyzakładowych; 4. Krystyna Kubik; Kształtowanie zachowań etycznych w organizacji społecznej; 5. Michał Adam Leśniewski; Ekorozwój a społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych koncepcjach zarządzania; 6. Ewa Kleszczewska, Tomasz Kleszczewski; Analiza procesu budowy zaufania w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy; 7. Bogdan Kościuch; O niektórych czynnikach wspierających rozwój przedsiębiorczości w obszarach przygranicznych ( na przykładzie województwa podlaskiego ) ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii finansowej; Część 3: O niektórych zmianach w funkcjonowaniu podmiotów sektora bankowego; 1. Kamil Lul; Społeczna odpowiedzialność banków; Ewa Jagodzińska; 2. Dobre praktyki w sektorze bankowym; 3. Karol Kalinowski, Jacek Dziemianowicz, Anna Pożniak; Analiza odpowiedzialności bankowej w świetle założeń ekonomii społecznej na przykładzie Kredyt Banku S.A.; 4. Maciej Romatowski; Bank spółdzielczy jako aktywny podmiot ekonomii społecznej w Polsce oraz w Holandii. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45009/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Niektóre aspekty rozwoju regionalnego; 1. Julita Fedorczuk; Jakość życia jako element rozwoju społeczno – gospodarczego w wymiarze regionalnym na przykładzie województwa podlaskiego; 2. Mariusz Wierszycki; Starzejące się społeczeństwo ( Europa, Polska, region) – problem i wyzwanie dla medycyny XXI wieku; 3. Bogusław Adam Chmielak; Przedsiębiorczość społeczna a rozwój regionów peryferyjnych; 4. Jarosław Kuczyński, Ewa Kleszczewska, Aleksander Szpakow, Andrzej Szpakow, Marlena Suchcicka; Działania regionalne oraz transgraniczne promujące i wspierające programy prozdrowotne; 5. Tadeusz Trzaskalik; O zgodności ocen ekspertów oceniających projekty zgłaszane na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego; Część 2: Funkcjonowanie społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski – wybrane aspekty; 1. Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz, Piotr Kucab; Nowa jakość polskich granic wschodnich i jej znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych; 2. Aleksander Maksimczuk, Katarzyna Kucab, Aleksander Prokopiuk; Regulacje prawne przepływu towarów przez Polskę Wschodnią jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej a warunki rozwoju społeczności lokalnych; 3. Aleksander Maksimczuk, Ilona Edyta Wakuluk, Paweł Wakuluk; Oddziaływanie postanowień z Schengen na niektóre aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych w Polsce; Część 3: O niektórych praktycznych aspektach rozwoju wybranych społeczności lokalnych; 1. Marek Owsieniuk, Katarzyna Kucab, Aleksander Prokopiuk; Wpływ działalności agroturystycznej na społeczność lokalną na przykładzie województwa podlaskiego; 2. Iwona Przychocka, Maciej Sikorski; Najważniejsze problemy rozwoju regionalnego i stosowania skutecznych sposobów poprawy warunków życia społeczności lokalnych na przykładzie gminy Szczytno – wybranej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; 3. Leszek Łapiński, Aleksander Prokopiuk; Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach jako realizatora projektów aktywizacji lokalnych społeczności w walce z bezrobociem w gminie. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45010/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46742/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46841 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46840/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again