Forma i typ
Książki
(18)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(13)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Kacprzak Lech
(5)
Chodubski Andrzej
(2)
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
(1)
Barański Marek
(1)
Boczoń Jerzy
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Dziubko Kazimierz
(1)
Grabowska Mirosława
(1)
Januszek Henryk
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Koba Laura
(1)
Kopczyńska Małgorzata
(1)
Koszel Bogdan (1954- )
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Markowski Daniel
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Ogrodziński Piotr
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Szawiel Tadeusz
(1)
Szpak Jan
(1)
Wacławczyk Wiesław
(1)
Załuska Małgorzata
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Żebrowski Jan (1935- )
(1)
Żuk Piotr
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(3)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(16)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Społeczeństwo obywatelskie
(18)
Demokracja
(2)
Polska
(2)
Samorząd lokalny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Ekonomia polityczna socjalizmu
(1)
Galicja
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Japonia
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Majątek
(1)
Obrona praw człowieka
(1)
Obywatelskość
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Polityka
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca kulturalno
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizm
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia ekonomii
(1)
Społeczność
(1)
Stronnictwo Narodowe (1928- )
(1)
Struktura społeczna
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Żydzi
(1)
18 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35751/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42142/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-89795-33-7
Cz.1: Obszar politologiczny; Cz.2: Obszar historyczno-prawny; Cz.3: Obszar edukacyjny.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25828/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1. Społeczeństwo obywatelskie w globalizującym się świecie przyszłości; 1. Problem normy absolutnej i dekalog społeczeństwa obywatelskiego; 2. Europą – społeczeństwo – Kultura w globalizującym się świecie przyszłości; 3. Instytucje i społeczeństwo obywatelskie w procesie globalizacji; 4. Uwagi redaktora Jerzego Giedroycia o problemach Trzeciej Rzeczpospolitej; 5. Jednostka – grupa interesu – państwo. Geneza wzajemnych oddziaływań; 6. Rola państwa według miesięcznika „Dziś. Przegląd społeczny” (1990-1997); 7. Wpływ mediów na kształtowanie przestrzeni informacyjnej społeczeństwa obywatelskiego – wstęp do dyskusji; 8. Edukacja wyższa a społeczeństwo obywatelskie; 9.Sukcesy polityki zagranicznej Rosji za Władimira Putina; 10. Reformy i problemy szkolnictwa wyższego w Rosji; 11. Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie; 12. Praca wychowawcza w siłach zbrojnych na Zachodzie w okresie II wojny światowej; 13. Kultura edukacyjna w społeczeństwie informacyjnym wyzwaniem społecznym XXI wieku; Cześć 2. Społeczeństwo obywatelskie w aspekcie regionalnym i lokalnym; 1. Socjalizacja jako wartość życia politycznego; 2.Polityka ekologiczna Polski; 3. Inicjatywna ludowa a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w latach i 994-2005; 4. Organizacje rządowe czynnikiem sprawczym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 5. Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze; 6. Straże miejskie i gminne w systemie porządku publicznego w kraju; 7. Świadomość obywatelska a szkoła; 8. Samorząd uczniowski działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile i jego wpływ na rozwój postaw obywatelskich wśród młodzieży; 9. Rosyjski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczno-Handlowy – polityka handlowa. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34958/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61504/D (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: P
ISBN: : 83-229-2122-5
Cz. 1: Z teoretycznych problemów społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 1: Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demikracji; Rozdział 2: Teoria demokratycznej obywatelskości- zarys problemu; Cz. 2: Wybrane koncepcje społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 3: Osoba ludzka - obywatel jako podmmiot społeczeństwa obywatelskiego w koncepcji Feliksa Konecznego; Rozdział 4: Recepcja myśli programowej Edwarda Abramowskiego w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego Jacka Kuronia; Rozdział 5: Dialektyka społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego w myśli politycznej Antonia Gramsciego; Rozdział 6: Społeczeństwo obywatelskie w kategoriach dualizmu System/Lebenswelt w teorii krytycznej Jurgena Habermasa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33281, 33280, 32842, 32841, 32840, 31245, 31244, 7139 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7138/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1: Socjologiczny kontekst kapitału społecznego; Część 2: Kapitał społeczny w społeczeństwie jako wspólnocie; Część 3: Kulturowa koncepcja kapitału społecznego; Część 4: Rola wiedzy w kształtowaniu kapitału społecznego; Część 5: Kapitał społeczny w organizacjach. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30631, 30630 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17349/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39107, 39106 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39105/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie; 2. Tożsamośc Europejska i lokalne rewindykacje; 3. Globalność a lokalność; 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? Kilka pytań i hipotez badawczych; 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna; 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej; 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne; 8. Zawiedzione nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolksich elit samorządowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26910, 26909 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26908/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45721 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Samorządność i podmiotowość samorządu terytorialnego. Władza i polityka lokalna; Rozdział 2. Zasada decentralizacji oraz pomoczniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej; Rozdział 3. Historia rozwoju samorządności w Polsce i jej formy; Rozdział 4. Modele europejskiego samorządu lokalnego; Rozdział 5. Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 6. Proces decyzyjny w działalności finansowej i gospodarczej samorządu terytorialnego; Rozdział 7. Pojęcie wspólnoty lokalnej, jej formy i wpływ na rozwój samorządności; Rozdział 8. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne a społeczeństwo obywatelskie; Rozdział 9. Lokalne społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30583, 30582 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30581/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13929, 13928 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13927/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Przesłanki społeczne i ustrojowe kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 1: Od powstania inteligencji oraz elit politycznych w Polsce -do przywództwa na miarę XXI wieku; Rozdział 2: Wpływ przemian ustrojowych na rozwój samorządności terytorialnej; Część 2: Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu edukacyjno-filozoficznym; Rozdział 3: Filozoficzny, socjologiczny, pedagogiczny i ekonomiczny aspekt edukacji w odniesieniu do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 4: Deklaracja europejskich ministrów edukacji; Rozdział 5: Edukacja obywatelska w etycznej demokracji liberalnej a personalizm Rozdział 6: Prawa i wolności człowieka w edukacji obywatelskiej demokratycznego państwa; Rozdział 7: Tradycja, teraźniejszości i przyszłość edukacji obywatelskiej, społeczeństwa i demokracji; Rozdział 8: Dylematy wychowania do bycia obywatelem"; Rozdział 9: Edukacja filozoficzna patriotyzmu jako wychowania obywatelskiego w zjednoczonej europie; Rozdział 10: Edukacja obywatelska w państwach demokratycznych; Rozdział 11: Wychowanie dla idei integracji europejskiej; Rozdział 12: Źródła i przejawy aktywności obywatelskiej w kontekście edukacyjnym; Rozdział 13: Istota i przejawy odpowiedzialności człowieka w edukacji obywatelskiej; Część 3: Koncepcje i treści systemów edukacyjnych w procesie kształcenia obywatelskiego; Rozdział 14: Progresywizm i nowe wychowanie edukacją dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 15: Edukacja dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w koncepcji programowej światowej organizacji dla przekształcenia oświaty; Część 4: Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej i Polska próba jego poszerzenia; Rozdział 16: Istota społeczeństwa obywatelskiego w ramach Unii Europejskiej z Polską próbą jego budowy; Rozdział 17: Tolerancja wyznacznikiem tożsamości społeczeństwa obywatelskiego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30716, 30715 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21036/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35221 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35220/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Oligarchiczny kapitalizm drogą do oligarchicznej demokracji; 2. Niesprawiedliwość a demokracja; 3. Demokracja symulacji, czyli mcdonaldyzacja życia publicznego w II RP; 4. Czy transformacja się zakończyła?; 5. Życie publiczne w dobie kapitalizmu peryferyjnego; 6. Mity "Solidarności" i co z nich wynikło; 7. Między negocjacjami a dialogiem społecznym; 8. Polityczny charakter demokracji lokalnej - rola lewicy w polityce lokalnej; 9. Partykularyzm lokalny. O polskim samorządzie terytorialnym z perspektywy lokalnych grup interesu; 10. Proces tworzenia społecznego statusu mniejszości - geje i lesbijki w Polsce po 1989 roku; 11. Obraz przemian społecznych w polskich mass mediach; 12. Spektakl globalny i partykularny.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28095 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28094/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9625 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9624/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20864, 20863, 20862, 20861, 20860 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20849/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 692)
1. Rozwój pośrednictwa pracy w Galicji na przełoamie XIX i XX wieku; 2. Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939); 3. Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945 - 1956 ( zarys problematyki); 4. Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; 5. Kwestia podręcznikowa we współczesmych stosunkach japońsko-chińskich.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej