Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Garczarczyk Józef
(2)
Gryszkiewicz Bronisław
(1)
Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta
(1)
Nowotarska-Romaniak Beata
(1)
Skikiewicz Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Jakość usług
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Rynek segmentacja
(2)
Segmentacja rynku
(2)
Usługi
(2)
Cena
(1)
Informacja turystyczna
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Marketing
(1)
Opieka zdrowotna
(1)
Postawy
(1)
Promocja usług
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Rynek usług turystycznych
(1)
Strategia marketingowa
(1)
Służba zdrowia
(1)
Turystyka
(1)
Usługi medyczne
(1)
Usługi zdrowotne
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 201)
ISBN: : 978-83-7417-648-4
1. Adam Sagan, Jolanta Perek-Białas, Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe; 2. Anna Błaczkowska, Alicja Grześkowiak, Zastosowanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do oceny efektów kształcenia; 3. Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Usługi zewnętrzne w kształtowaniu orientacji na wiedzę przedsiębiorstw i stymulacji ich wyników ekonomicznych; 4. Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz, Badanie czynników aktywności edukacyjnej osób starszych-profil studentów uniwersytetów trzeciego wieku; 5. Andrzej Bąk, Segmentacja konsumentów na podstawie preferencji wyrażonych z wykorzystaniem modeli klas ukrytych i programu R; 6. Wioletta Wereda, Próba segmentacji klientów usług ze względu na więzi klienta z firmą na przykładzie rynku telefonii mobilnej (w Siedlcach i w Warszawie); 7. Marcin Gąsior, Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologią; 8. Krzysztof Błoński, Segmentacja klientów korzystających z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego; 9. Łukasz Skowron, Łukasz Fojutowski, Monika Sak-Skowron, Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego; 10. Bartłomiej Jefmański, Rozmyty pomiar i analiza jakości usług z zastosowaniem liczb rozmytych i środowiska R; 11. Anna Król, Próba konstrukcji hedonicznego modelu cen usług dostawy Internetu; 12. Dariusz Dąbrowski, Zastosowanie skali porównywania parami w analizie skupień na przykładzie klasyfikacji użytkowników usług on-line; 13. Agnieszka Pleśniak, Hojność systemów zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach - identyfikacja cech usług społecznych; 14. Dominika Mirońska, Pomiar hojności - dylematy badawcze w obszarze filantropii w ujęciu międzynarodowym; 15. Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Autokorelacja przestrzenna jednostek administracyjnych na przykładzie poziomu bezrobocia; 16. Dariusz Łapczyński Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Specyfika gałęzi turystycznej i rynku turystycznego; Rozdział 2: Komunikacja gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem; Rozdział 3: Etapy rozwoju podmiotów gałęzi turystycznej i wynikające z nich cele komunikacji z rynkiem i otoczeniem; Rozdział 4: Zapotrzebowanie turystów na informację. Źródła informacji; Rozdział 5: Komunikacja między regionem a potencjalnymi turystami; Rozdział 6: Komunikacja regionu z odwiedzającymi go turystami; Rozdział 7: Komunikacja podmiotów gospodarczych z rynkiem turystycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32711, 32710, 32709, 30203, 30202, 30201, 30200 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30199/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 204)
ISBN: : 978-83-7417-653-8
1. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Badania jakościowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze; 2. Stanisław Kaczmarczyk, Wybrane metody analizy danych jakościowych w badaniach marketingowych; 3. Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz, Barometry koniunktury w przewidywaniu zmian na rynku ubezpieczeniowym; 4. Iwona Olejnik, Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług finansowych; 5. Grzegorz Kowalewski, Przydatność testów koniunktury do analizy rynku usług; 6. Sylwia Michalak, Bogdan Sojkin, Wykorzystanie techniki wywiadu pogłębionego w ocenie procesu usługowego; 7. Tomasz Olejniczak, Piotr Biela, Wykorzystanie metody obserwacji w zarządzaniu siecią handlową; 8. Jadwiga Stobiecka, Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?; 9. Sylwester Białowąs, Awersja wobec ryzyka w zachowaniach finansowych; 10. Robert Skikiewicz, Zastosowanie metody k- średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalności; 11. Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak, Kilka uwag na temat metod ważenia w badaniach marketingowych z brakami odpowiedzi; 12. Wojciech Roszka, Iteracyjne dopasowanie proporcjonalne jako metoda poprawiania wyników w badaniach sondażowych; 13. Piotr Tarka, Zastosowanie analizy ścieżkowej w modelu LISREL do oceny skuteczności badań marketingowych; 14. Mirosława Kaczmarek, Kryteria oceny funkcjonalności witryny internetowej banku; 15. Elżbieta Gołata, Percepcja potrzeb w perspektywie przemian demograficznych; 16. AgnieszkaStanimir, Wizualizacja danych tekstowych z wykorzystaniem analizy korespondencji; 17. Tomasz Szubert, Zastosowanie analizy sieciowej do badania rozmieszczenia placówek handlowych na terenie miasta Poznania. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota marketingu usług zdrowotnych; Rozdział 2: System informacji marketingowej w placówce służby zdrowia; Rozdział 3: Metody analizy warunków działania na rynku usług zdrowotnych; Rozdział 4: Segmentacja rynku usług zdrowotnych; Rozdział 5: Marketingowa strategia działania placówki służby zdrowia i jej elementy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30118, 30117 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30116/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again