Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Dolnicki Bogdan
(3)
Bukowski Zbigniew
(2)
Izdebski Hubert
(2)
Jędrzejewski Tomasz
(2)
Rączka Piotr
(2)
Dąbek Dorota
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Samorząd terytorialny
(10)
Prawo
(5)
Administracja samorządowa
(2)
Jednostka samorządowa
(2)
Nadzór nad samorządem
(2)
Organy samorządowe
(2)
Zadania samorządu
(2)
Prawodawstwo
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorzadu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 7: Formy współdziałania jednostek samorządu; Rozdział 8: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 9: Modele samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3768/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 2 popr.i uzup. - Zakamycze : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003. - 351 [1] s. ; 23 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 7: Formy współdziałania jednostek samorządu; Rozdział 8: Zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Akty prawne miejscowego samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Mienie gmin, powiatów i województw samorząadowych; Rozdział 11: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 12: Modele samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13472 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13193/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 402 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Miasto na prawach powiatu; Rozdział 7: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 8: Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej; Rozdział 9: Pracownicy samorządowi; Rozdział 10: Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych; Rozdział 11: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 12: Zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 15: Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych; Rozdział 16: Nadzór nad samorządem terytorialnym.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31243, 31157 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31156/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Prawne Pojęcie Samorządu i Samorządu Terytorialnego; 1.1. Decentralizacja; 1.2. Samorząd; Rozdział 2. Historia Samorządu Terytorialnego w Polsce; 2.1. Okres międzywojenny; 2.2. Samorząd terytorialny po II wojnie światowej; Rozdział 3. Gmina, Powiat, Województwo- Charakter Prawny; 3.1. Pojęcie gminy, powiatu i województwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10518/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Prawne Pojęcie Samorządu i Samorządu Terytorialnego; 1.1. Decentralizacja; 1.2. Samorząd; Rozdział 2. Historia Samorządu Terytorialnego w Polsce; 2.1. Okres międzywojenny; 2.2. Samorząd terytorialny po II wojnie światowej; Rozdział 3. Gmina, Powiat, Województwo- Charakter Prawny; 3.1. Pojęcie gminy, powiatu i województwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30734, 30733 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30732/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych; Rozdział 2: Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 4: Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego; Rozdział6: Zasada pomocniczości i zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 7: Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym - referendum lokalne; Rozdział 9: Organy jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Aparat jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 11: Pracownicy samorządowi; Rozdział12: Mienie jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Samorząd terytorialny a prawo do informacji publicznej; Rozdział 15: Zagadnienia etyczne w działalności samorządu terytorialnego; Rozdział 16: Szczególne problemy zadań u ustroju samorządu dużych miast; Rozdział 17: Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 18: Normotwórstwo samorządu terytorialnego - prawo miejscowe; Rozdział 19: Obywatelskie prawo zaskarżania uchwał organów samorządu; Rozdział 20: Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 21: Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23781, 23780 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23779/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. - Stan prawny na 15 września 2009 roku. - Warszawa : Lexis Nexis, 2009. - 430 s. ; 21 cm.
1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych; 2. Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego; 3. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce; 4. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; 5. Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego; 6. Zasada pomocniczości i zadania samorządu terytorialnego; 7. Podział terytorialny państw i jednostki samorządu terytorialnego; 8. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym - referendum lokalne; 9. Organy jednostek samorządu terytorialnego; 10. Aparat jednostek samorządu terytorialnego; 11. Pracownicy samorządowi; 12. Mienie jednostek samorządu terytorialnego; 13. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 14. Samorząd terytorialny a prawo do informacji publicznej; 15. Zagadnienia etyczne w działalności samorządu terytorialnego; 16. Szczególne problemy zadań i ustroju samorządu dużych miast; 17. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego; 18. Normotwórstwo samorządu terytorialnego - prawo miejscowe; 19. Obywatelskie prawo zaskarżania uchwał organów samorządu; 20. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; 21. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1035/3, P-1035/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1035/1/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. - 5 wyd. rozsz. i zaktual., stan prawny marzec 2006. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XIV, 216 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Rozdział 1: Geneza, istota i znaczenie samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego oraz prawne formy ich realizacji; Rozdział 4: Zasady zarządzania mieniem samorządowym; Rozdział 5: Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego, referendum lokalne i konsultacje, dostęp do informacji jako formy realizacji władzy lokalnej; Rozdział 6. Struktura gminy; Rozdział 7: Struktura samorządu na szczeblu powiatu i województwa; Rozdział 8: Samorządowe kolegia odwoławcze - formy współdziałania w samorządzie - krajowe reprezentacje samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 10: Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31160, 31159, 31158, 23783 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23782/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. - Bydgoszcz-Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 443 [3] s. ; 23,5 cm.
Rozdział 1: Istota aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego-analiza teoretyczno-prawna; 1. Podstawowe założenia terminologiczne; 2. Ewolucja zasad stanowienia prawa miejscowego w polskim porządku prawnym; 3. Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego; 4. akty prawa miejscowego na tle ogolnych zagadnien legislacji administracyjnej; 5. Akty prawa miejscowego samorzadu terytorialnego na tle istoty i pozycji samorządu terytorialnrgo; 6. Zagadnienia mocy wiążacej i skuteczności aktów prawa miejscowego; Rozdział 2: Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 1. Podstawna prawna stanowienia aktów prawa miejscowegosamorządu terytorialnego; 2. rodzaje aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 3. Podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze do stanowienia aktow prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 4. Formy prawne aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 5. Procedura uchwalodawcza; 6. Publikacja aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 7. Termin wejścia w zycie aktów prawa miejscowego; Rozdział 3: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego a jedność systemu prawa; 1. Znaczenie jedności systemu prawa; 2. Podstawowe instrumenty prawne służące zapewnieniu jednosci systemu prawa; 3. Kontrola legalności aktow prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 4. Kontrola konstytucyjności aktow prawa miejscowego; 5. Inne formy kontroli legalności aktów prawa miejscowego; 6. Przeslanki utraty mocy obowiazujacej aktu prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 7. Skutki normatywnej bezprawności samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Uwagi końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9759 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9758/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33855 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33854/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again