Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(34)
available
(30)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(23)
Author
Dolata Stanisław
(3)
Patrzałek Leszek
(2)
Stawasz Danuta
(2)
Wykrętowicz Stanisław
(2)
Adamik Jan
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Chmaj Marek
(1)
Denek Emilia
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Górski Dominik
(1)
Harańczyk Anna
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Karski Jerzy Bohdan
(1)
Kisiel Michał
(1)
Korenik Dorota
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Ofiarska Małgorzata
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Sakowicz Marcin
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna (1931- )
(1)
Sputowski Arkadiusz Jerzy
(1)
Szeliga Zbigniew (1948-2006)
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Wojdylak-Sputowska Zofia
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Woś Jerzy
(1)
Zalewski Alojzy
(1)
Zrałek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(31)
Subject
Samorząd terytorialny
(34)
Budżety terenowe
(8)
Gospodarka terenowa
(4)
Banki
(2)
Polska
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Władza państwowa
(2)
Gospodarka regionalna
(1)
Administracja lokalna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Ekorozwój
(1)
Euroregion Bug
(1)
Finanse lokalne
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Handel
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Miasta
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawodawstwo
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Turystyka
(1)
Umowa administracyjna
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
34 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7205-032-5
1. Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej; 2. Lokalne układy społeczne; 3. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego; 4. Ustrój i zadania samorządu gospodarczego; 5. Rola izb przemysłowo- handlowych w kształtowaniu środowiska społeczego przedsiębiorców; 6. Ustrój i zdania samorządu zawodowego; 7. Izby turystyczne jako forma samorządu gospodarczego; 8. Promocja regionu i miejscowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4772, 4771, 4770, 4769, 4768, 4767, 4766, 4765, 4764 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4763/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7205-032-5
1. Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej; 2. Lokalne układy społeczne; 3. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego; 4. Ustrój i zadania samorządu gospodarczego; 5. Rola izb przemysłowo- handlowych w kształtowaniu środowiska społeczego przedsiębiorców; 6. Ustrój i zdania samorządu zawodowego; 7. Izby turystyczne jako forma samorządu gospodarczego; 8. Promocja regionu i miejscowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15208 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15207/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35225 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35224/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40984 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7378-129-3
Rozdział 1: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym; Rozdział 3: Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach; Rozdział 5: Problemy zarządzania gospodarką komunalną; Rozdział 6: Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16285, 16284, 15924 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15923/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Administracja publiczna; Rozdział 2: Geneza i istota samorządu lokalnego; Rozdział 3: Organizacja samorządu lokalnego; Rozdział 4: Prawo miejscowe i organy nadzoru; Rozdział 5: Wybory do samorządu lokalnego; Rozdział 6: Finanse samorządu lokalnego; Rozdział 7: Samorząd lokalny a standardy europejskie; Rozdział 8: System władzy lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej; Rozdział 9: System władzy loklanej w Europie Środkowo-Wschodniej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32996, 32995 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32994/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Polski samorząd terytorialny jako odrębny segment klientów banku; 2. Samorząd terytorialny w wybranych krajach Unii Europejskiej i jego finansowanie; 3. Strona podażowa w stosunkach bankowo- samorządowych; 4. Podstawowe regulacje prawne działalności banków a współpraca z JST; 5. Instrumenty zewnętrznego finansowania rozwoju lokalnego/regionalnego w świetle ich regulacji prawnej. Wnioski dla banków; 6. Nowoczesne sposoby finansowania rozwoju lokalnego/regionalnego (w zarysie) i regulacje z nimi związane; 7. Stosunki bankowo-samorządowe w świetle regulacji gospodarki elektronicznej; 8. Konstatacje i postulaty dotyczące wspólnych przedsięwzięć biznesowych banku i JST.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32769, 32768 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32767/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w konstytucjach Rzeczypospolitej polskiej; Rozdział 4: Polityczno-ustrojowa pozycja samorządu gminnego; Rozdział 5: Samorząd powiatowy; Rozdział 6: Samorząd województwa; Rozdział 7: Pozycja polityczno-ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej; Rozdział 8: Współczesne systemy samorządu terytorialnego. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe; Rozdział 9: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnych -państwach (wybrane przykłady).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23755, 23754 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23753/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego; 2. Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym; 3. Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego; 4. Zarządzanie finansami lokalnymi i regionalnymi; 5. Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8956, 8955, 8954, 8953 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8952/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Idea samorządu w myśli liberalnej; 2. O potrzebie badań wpływów politycznych w samorządzie terytorialnym w Polsce; 3. Mechanizmy demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej na szczeblu lokalnym w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych nowych członków UE -uwagi de lege lata i de lege ferenda; 4. Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989; 5. Zmiany w ordynacji samorządowej w Polsce w 2006 r. i ich skutki; 6. Standardy informacji publicznej w samorządach terytorialnych; 7. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym; 8. Rola instytucji proinnowacyjnych w rozwoju kreatywnej gospodarki regionu; 9. Istota współpracy transgranicznej w ramach euroregionów na granicy polsko-białoruskiej; 10. Współpraca międzynarodowa samorządów jako czynnik rozwoju innowacyjności terytorialnej; 11. Centra logistyczne na granicy wschodniej czynnikiem pobudzającym rozwój regionalny; 12. Majątek gminny jako przedmiot gospodarki komunalnej (na przykładzie Polski); 13. Zarządzanie środowiskowe w instytucjach samorządu terytorialnego; 14. Znaczenie implementacji Strategii Rozwoju Turystyki dla rozwoju lokalnego województwa lubuskiego; 15. Absorpcja funduszy unijnych przez polskie rolnictwo na obszarze województwa świętokrzyskiego; 16. Rola samorządu we wspieraniu ekologicznych rozwiązań w rolnictwie na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Dobra praktyka w zarządzaniu inwestycjami ochrony środowiska w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28517, 28516 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28515/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Instytucja nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w świetle ostatnich zmian ustawodawczych; 2. Pozycja ustrojowa regionalnej izby obrachunkowej jako podmiotu kontroli zewnętrznej gminy; 3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; 4. Kontrola obywatelska na poziomie samorządu terytorialnego; 5. Kierunki doskonalenia samorządowej regulacji ustrojowej; 6. Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; 7. Normy ustrojowo - organizacyjne samorządu terytorialnego; 8. Quasi - akty prawa miejscowego; 9. Stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego - wnioski de la ferenda; 10. Stanowienie prawa miejscowego - prawo czy obowiązek jednostek samorządu terytorialnego; 11. Zasady i formy prawne uczestnictwa polskich samorządów w międzynarodowych zrzeszeniach współpracy samorządów; 12. Współdziałanie oraz wzajemne wspieranie sie samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych; 13. Samorząd terytorialny i niektóre zwiazane z nim instytucje prawne jako przejawy demokracji życia publicznego; 14. Współdziałanie gmin w wybranych systemach prawnych; 15. Prawo do infornacji publicznej.Wybrane problemy; 16. Realizacja zasady jawności w samorządzie terytorialnym w Polsce; 17. Status prawny pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej; 18. Rola jednostek samorzadu terytorialnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 19. Jednostki pomocnicze gmin jako forma partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy publicznej w Polsce - próba oceny w kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego; 20. Teraźniejszość i przyszłość jednostek pomocniczych gminy; 21. Problematyka mienia jednostek pomocniczych; 22. Podatek od towarów i usług w działalności jednostek samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i de lege ferenda; 23. Pojęcie domu letniskowego w podatku od nieruchomości na tle orzecznictwa NSA;24. Współpraca międzynarodowa jako zadanie własne gminy; .25. Zakres i formy współpracy samorządu Opola z miastami partnerskimi od 1998r; 26. Przedsiębiorczość w gminie; 27. Ochrona zdrowia jako zadanie własne gminy; 28. Główne założenia reformy oświaty; 28. Istota i znaczenie działalności gospodarczej samorzadu powiatowego; 29. Wybrane aspekty współdziałania samorządu terytorialnego z innymi organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9963 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9962/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Inwestycje a rozwój przedsiębiorstw i rynków lokalnych; Rozdział 2: Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne a rozwój rynków lokalnych; Rozdział 3: Skutki zagranicznych inwestycji handlowych dla sieci handlowej w Polsce; Rozdział 4: Ocena skutków inwestycji zagranicznych w handlu przez konsumentów; Rozdział 5: Zagraniczne inwestycje handlowe a rynek pracy; Rozdział 6: Zagraniczne inwestycje handlowe a zmiany zachodzące w kanałach dystrybucji; Rozdział 7: Kierunki i sposoby łagodzenia skutków zagranicznych inwestycji handlowych na rynkach lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28745 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski: Polski samorząd w stosunkach międzynarodowych. Zarys problematyki; 2. Wojciech Stankiewicz: Działalność administracji polskiej po akcesji do Unii Europejskiej; 3. Marcin Bąkiewicz: Finansowe aspekty wyborów samorządowych; 4. Andrzej B. Gazicki: Wpływ public relations na tworzenie wizerunku samorządu terytorialnego; 5. Piotr Olszewski: Spór o utworzenie samorządu wojewódzkiego w latach 1989-1998; 6. Beata Słobodzian: Cele i zasady reformy administracji samorządowej w 1998 r.; 7. Kinga Marulewska: Badania opinii publicznej a polityka. Przypadek Polski; 8. Bartłomiej Michalak: Prawne ramy rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego w Polsce; 9. Krzysztof Janik: Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - geneza i doświadczenia dwóch elekcji; 10. Joanna Marszałek-Kawa: Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej; 11. Lech Nikolski: Polskie wybory do regionów; 12. Grzegorz Radomski: Samorząd terytorialny jako element ładu ustrojowego we współczesnej polskiej myśli politycznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34643 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34642/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej; Rozdział 2: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w wybranych krajach. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37571, 37570 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37569/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9961 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9960/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zespoły kierownicze konferencji; 3. Uwagi na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym; 4. Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego; 5. Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego; 6. Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracji samorządowej; 7. Doświadczenia z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w samorządzie powiatowym na przykładzie Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 8. Sektory infrastrukturalne w okresie transformacji.Teoria i praktyka;.9. Dynamika wydatków inwestycyjnych w aspekcie roczności planowania budżetowego( na przykładzie Opola); 10. Wieloletnie planowanie inwestycyjne w polskich gminach; 11. Prawo - ekonomiczne uwarunkowania realizacji kontraktów wojewódzkich jako instrumentu rozwoju regionalnego( na przykładzie kontraktu województwa kujawsko - pomorskiego); 12. Kontrakt wojewódzki - struktura i ocena ( przykład województwa dolnośląskiego); 13. Strategia rozwoju Wspólnoty Brzeskiej; 14. Przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w konsekwencji wdrożenie reformy administracji publicznej w lata 1998 - 2002; 15. Zarządzanie majątkiem komunalnym gmin; 16. Przedsięwzięcia publiczno - prywatne samorządu terytorialnego; 17. Rozwój sektora małych i średnich przedsiebiorstw w województwie opolskim w latach 1996 - 2000 a polityka władz samorządowych; 18. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim; 19. Perspektywy finansowania rozwoju sektora wodociągowo - kanalizacyjnego ( w świetle przeprowadzonych badań ankietowych); 20. Polityka ubezpieczeń jednostek samorządu terytorialnego - przesłanki i uwarunkowania jej realizacji; 21. Pomoc społeczna wobec problemów lokalnego bezrobocia w Polsce; 22. Uwarunkowania finansowania gminy wiejskiej połozonej w granicach parku krajobrazowego( na przykładzie Stobrawskiego Parku Narodowego); 23. Funkcjonowaniewiejskich organizacji zamorzadowych w gospodarce centralnie kierowanej i pierwszych latach gospodarki rynkowej; 24. Finansowe bariery realizacji zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego na regionalnym rynku pracy Opolszczyzny; 25. Strategia państwa w zakresie funkcjonowania (finansowania) opieki zdrowotnej w Polsce a strategie organów właścicielskich; 26. Analiza przestrzennego zróznicowania źródeł finansowania rozwoju regionalnego według województw.Model miękki; 27. Finansowanie telewizji publicznej a jej zadania względem społeczności lokalnych na przykładzie województwa opolskiego; 28. Działalnośc władz lokalnych Śląska opolskiego na rzecz pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; 29. Implementacja oraz efekty programu regionalnego Odnowa wsi w województwie opolskim; 30. Aktywacja działan w sferze pośrednictwa pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku; 31. Konflikty lokalne wywołane powstawaniem nowych hipermarketów; 32. Nowe formy komunikacji jako metoda kontaktowania się samorządów terytorialnych ze społeczeństwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9965 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9964/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33042/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych; Rozdział 1: Pojecie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Rozdział 2: Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Rozdział 3: Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Rozdział 4: Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Rozdział 5: Struktura samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Decentralizacja terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Rozdział 7: Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz. 2: Finansowanoie lokalnych zadań publicznych; Rozdział 8: Źródła finansowanialokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorzadu terytorialnego; Rozdział 9: Samorządowe dochody własne; Rozdział 10: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Rozdział 11: Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Rozdział 12: Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Lokalny dług publiczny w RP. Poziom,struktura, zagrożenia, ograniczenia; Rozdział 14: Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Rozdział 15: Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Rozdział 16: Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorzadu terytorialnego; Rozdział 17: Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35171, 35170, 32681, 32680 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32679/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Gospodarka i administracja samorządowa; 1. Zagospodarowanie infrastrukturalne wielkopolskich gmin: (Artur Zimny); 2. Proces zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Strategii Rozwoju Gminy Łukowa: (Agnieszka Smarzewska); 3. Rola samorządu terytorialnego w polityce regionalnej Unii Europejskiej i Polski: (Ewa Woch, Agnieszka Smarzewska); 4. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym: (Donat Mierzejewski); 5. Rola samorządu powiatowego w systemie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w Polsce: (Andrzej Kurkiewicz); 6. Samorząd terytorialny – element otoczenia gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego: (Agnieszka Siedlecka); 7. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego: (Ewelina Dresler, Marek Dresler); 8. Uczestnictwo mniejszości polskiej w samorządzie terytorialnym w odrodzonym państwie litewskim: (Krzysztof Sidorkiewicz); Część 2: Finanse samorządowe; 1. Nieprzewidziane scenariusze, czyli pierwsze sukcesy i porażki polskich samorządów w procesie pozyskiwania funduszy strukturalnych UE: (Małgorzata Słodowa-Hełpa);2.Absorpcja funduszy UE przez wspólnoty lokalne na przykładzie samorządu lokalnego gminy Piła i powiatu pilskiego: (Jan Szwedziński); 3. System zasilania finansowego samorządu terytorialnego w Polsce: (Katarzyna Peter-Bombik); 4. Niektóre aspekty finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego: (Antoni Jeżowski); 5. Wpływ podatku od nieruchomości na wspieranie przedsiębiorczości: (Rafał Zdzierela); 6. Wpływ działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych na doskonalenie systemu samorządu terytorialnego: (Henryk Chmara); 7. Znaczenie podatków w dochodach gmin w Niemczech: (Małgorzata Hybka). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17317/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. - Bydgoszcz-Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 443 [3] s. ; 23,5 cm.
Rozdział 1: Istota aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego-analiza teoretyczno-prawna; 1. Podstawowe założenia terminologiczne; 2. Ewolucja zasad stanowienia prawa miejscowego w polskim porządku prawnym; 3. Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego; 4. akty prawa miejscowego na tle ogolnych zagadnien legislacji administracyjnej; 5. Akty prawa miejscowego samorzadu terytorialnego na tle istoty i pozycji samorządu terytorialnrgo; 6. Zagadnienia mocy wiążacej i skuteczności aktów prawa miejscowego; Rozdział 2: Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 1. Podstawna prawna stanowienia aktów prawa miejscowegosamorządu terytorialnego; 2. rodzaje aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 3. Podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze do stanowienia aktow prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 4. Formy prawne aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 5. Procedura uchwalodawcza; 6. Publikacja aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 7. Termin wejścia w zycie aktów prawa miejscowego; Rozdział 3: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego a jedność systemu prawa; 1. Znaczenie jedności systemu prawa; 2. Podstawowe instrumenty prawne służące zapewnieniu jednosci systemu prawa; 3. Kontrola legalności aktow prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 4. Kontrola konstytucyjności aktow prawa miejscowego; 5. Inne formy kontroli legalności aktów prawa miejscowego; 6. Przeslanki utraty mocy obowiazujacej aktu prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 7. Skutki normatywnej bezprawności samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Uwagi końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9759 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9758/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again