Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kleer Jerzy (1928- )
(2)
Pająk Kazimierz (1953- )
(2)
Bieniek Gerard
(1)
Bukowska Grażyna
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kamińska Wioletta (geograf)
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Karski Jerzy Bohdan
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kosiedowski W
(1)
Kulesza Michał
(1)
Mleczko Andrzej
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Pietrzkowski Henryk
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Wierzbica Anna
(1)
Woś Jerzy
(1)
Węgrzyn Ludwik
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Zrałek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Samorząd lokalny
(17)
Budżety terenowe
(4)
Rozwój społeczności lokalnej
(4)
Samorząd terytorialny
(3)
Finanse gminne
(2)
Finanse lokalne
(2)
Pomoc gospodarcza europejska
(2)
Administracja lokalna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Budżet gminy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Dobra publiczne
(1)
Dochody lokalne
(1)
Dotacja
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Funkcjonariusze lokalni
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Korupcja
(1)
Ludność wiejska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka lokalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka wydatków publicznych
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Polska
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Relacje szkoła-społeczność lokalna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój lokalny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Skarb państwa
(1)
Wieś
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
19 results Filter
Book
In basket
1. Słowo wstępne; 2. Gminy, powiaty i województwa; 3. Co to jest samorząd terytorialny?; 4. Zakres działania, zadania i kompetencje władz samorządowych; 5. Gospodarka samorządowa; 6. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 7. Nadzór i kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego; 8. Status prawny radnego i jego obowiązki; 9. Radny -konieczne umiejętności; 10. Patologie w zarządzaniu publicznym -przepisy antykorupcyjne; 11. Zagadnienia etyczne w samorządzie; 12. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28261 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28260/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd lokalny: trójkat współdziałania czy konfrontacji; Rozdział 2: Samorząd lokalny a wolność gospodarcza i demokracja; Rozdział 3: Teoretyczne podstawy podziału kompetencji pomiędzy władzami centralnymi; Rozdział 4: Pozycja ustrojowa wspólnot lokalnych; Rozdział 5: Teoretyczne modele organizacji i finansowania jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Infrastruktura techniczna jako przykład dobra publicznego dostarczanego przez samorząd; Rozdział 7: Jakość dóbr publicznych dostarczanych przez samorząd na przykładzie edukacji; Rozdział 8: Administracja samorządowa jako dobro publiczne; Rozdział 9: Samorząd dobrem publicznym- problem percepcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32827, 32826 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32825/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej; Rozdział 2: Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3: Siły konkurencyjności w świetle wyników badań; Rozdział 4: Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32637, 32636, 32635, 31198, 31197 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31196/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. - Stan prawny na 10 kwietnia 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 231, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1. Oświadczenie majątkowe; Rozdział 2. Ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 3. Ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez pozostałych funkcjonariuszy samorządowych; Rozdział 4. Oświadczenia o działalności gospodarczej, Rozdział 5. Pozostałe zakazy i ograniczenia antykorupcyjne; Rozdział 6. Ograniczenia antykorupcyjne niektórych pracowników samorządowych; Rozdział 7. Zasady odpowiedzialności w sytuacjach wystąpienia praktyk korupcyjnych; Rozdział 8. Literatura. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30835 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30834/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kształtowanie się ustroju i zadań samorządu terytorialnego ; Rozdział 2: Uwarunkowania rozwoju lokalnego; Rozdział 3 : Rozwój samorządności terytorialnej; Rozdział 4: Strategia rozwoju gminy; Rozdział 5: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w rozwoju lokalnym; Rozdział 6: Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32830, 32829 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32828/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Założenia ustrojowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 90; 2. Decentralizacja państwa i jej wpływ na rozwój lokalny; 3. Wpływ przemian ustrojowych na rozwój samorządności tertyorialnej; 4. Strategia rozwoju gminy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17339, 17338, 17337, 17336 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17335/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Reprezentacja materialnoprawna Skarbu Państwa; Rozdział 2: Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym; Rozdział 3: Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23778 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23777/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp 1.Rola miast wojewódzkich w procesie rozwoju Polski Wschodniej; 2.Samorządowa polityka społeczna jako czynnik rozwoju województwa lubelskiego; 3.Poprawa jakości usług medycznych jako element rozwoju regionu; 4.Strategie poprawy wizerunku miasta; 5.Programowanie rozwoju a polityka zagospodarowania przestrzennego regionów Polski Wschodniej; 6.Strategia rozwoju Polski Wschodniej a zróżnicowania międzyregionalne; 7.Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego a wsparcie rozwoju regionalnego środkami Unii Europejskiej; 8.Formalno-prawne aspekty wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 9.Warunki wykorzystania środków pomocowych (JE dla podniesienia konkurencyjności regionu podkarpackiego; 10.Kontrakt wojewódzki jako czynnik rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu na przykładzie Kontraktu Województwa Świętokrzyskiego; 11.Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju regionalnego; 12.Zasady i rola współpracy międzynarodowej samorządu powiatowego w Polsce; 13.Bariery polityki transgranicznej województw Polski Wschodniej; 14.Wybrane zagadnienia polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej; 15.Działalność Euroregionu Karpaty w świetle opinii mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego; 16.Fundusz Małych Projektów PHAREjako instrument wspierania przedsięwzięć transgranicznych (na przykładzie północno-wschodniego pogranicza Polski) ; 17.Współpraca w zakresie ochrony środowiska jako czynnik konkurencyjności regionów przygranicznych ; 18.Kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w gminach województwa podlaskiego ; 19.Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie augustowskim; 20.Zarządzanie jakością w urzędach miejskich w Polsce w świetle badań własnych; 21.Menedierowie publiczni w procesie podnoszenia jakości działania jednostek samorządu terytorialnego; 22.Wybrane problemy współczesnego zarządzania publicznego na przykładzie gmin województwa podlaskiego; 23.Ceny dualne jako miernik korzyści społecznych inwestycji infrastrukturalnych; 24.Rola sieci transportowej w rozwoju polskich euroregionów na przykładzie województwa podkarpackiego; 25.Nowoczesny transport kolejowy czynnikiem rozwoju regionalnego na Mazowszu; 26.Autobusy komunikacji miejskiej zasilane gazem ziemnym jako inwestycja ekologiczna w infrastrukturze technicznej na przykładzie Rzeszowa; 27.Rozwój infrastruktury technicznej w Rzeszowie z wykorzystaniem fundusz}1 pomocowych w latach 2004-2006 ; 28.Infrastruktura sanitarna województwa podlaskiego - stan aktualny i kierunki rozwoju; 29.Sztuczne zbiorniki zaporowe jako walny element infrastruktury pólnocno-wschodniej Polski; 30.Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków; 31.Mała retencja w infrastrukturze województwa podlaskiego; 32.Zarys zmian społeczno-ekonomicznych w gminie Trzebownisko wiatach 1985-2005; 33.Infrastruktura edukacyjna i jakość edukacji w kontekście rozwoju obszarów wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28491/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Gospodarka i administracja samorządowa; 1. Zagospodarowanie infrastrukturalne wielkopolskich gmin: (Artur Zimny); 2. Proces zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Strategii Rozwoju Gminy Łukowa: (Agnieszka Smarzewska); 3. Rola samorządu terytorialnego w polityce regionalnej Unii Europejskiej i Polski: (Ewa Woch, Agnieszka Smarzewska); 4. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym: (Donat Mierzejewski); 5. Rola samorządu powiatowego w systemie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w Polsce: (Andrzej Kurkiewicz); 6. Samorząd terytorialny – element otoczenia gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego: (Agnieszka Siedlecka); 7. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego: (Ewelina Dresler, Marek Dresler); 8. Uczestnictwo mniejszości polskiej w samorządzie terytorialnym w odrodzonym państwie litewskim: (Krzysztof Sidorkiewicz); Część 2: Finanse samorządowe; 1. Nieprzewidziane scenariusze, czyli pierwsze sukcesy i porażki polskich samorządów w procesie pozyskiwania funduszy strukturalnych UE: (Małgorzata Słodowa-Hełpa);2.Absorpcja funduszy UE przez wspólnoty lokalne na przykładzie samorządu lokalnego gminy Piła i powiatu pilskiego: (Jan Szwedziński); 3. System zasilania finansowego samorządu terytorialnego w Polsce: (Katarzyna Peter-Bombik); 4. Niektóre aspekty finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego: (Antoni Jeżowski); 5. Wpływ podatku od nieruchomości na wspieranie przedsiębiorczości: (Rafał Zdzierela); 6. Wpływ działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych na doskonalenie systemu samorządu terytorialnego: (Henryk Chmara); 7. Znaczenie podatków w dochodach gmin w Niemczech: (Małgorzata Hybka). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17317/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej; Rozdział 3: Zarządzanie rozwojem jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Finansowanie inwestycji komunalnych i zadłużenie samorządów terytorialnych; Rozdział 6: Kierunki i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój regionalny i lokalny. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-62/3, P-62/2, P-62/1, 17921 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17920/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka budżetowa jako obszar badawczy finansów publicznych; Rozdział 2: Polityka budżetowa na szczeblu centralnym; Rozdział 3: Polityka dochodowa i polityka podatkowa; Rozdział 4: Polityka wydatkowa i polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Polityka równoważenia budżetu i polityka długu jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jako efekt polityki budżetowej w latach 1999 - 2003; Rozdział 7: Metody, instrumenty i procesy podwyższania efektywności i skuteczności polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32787, 32786, 32785, 15773 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15772/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 133)
1.1. Krystian Heffner, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej; 2. Andrzej Rosner, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju; 3. Zbigniew Zioło, Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji; 4. Izabella Bukraba-Rylska, Polska wieś: w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia; 5. Jerzy Bański, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju; 6. Wioletta Kamińska, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce; 7. Michał Jasiulewicz, Regionalny potencjał biomasy w aspekcie rozwoju aeroenergetyki w Polsce w perspektywie do 2020 r.; 8. Roman Rudnicki, Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako beneficjenci wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju); 9. Zbigniew Makieła, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. Podkarpackim; 10. Ewa Baran, Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej; 11. Iwona Kopacz, Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego; 12. Mirosław Mularczyk, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a teoria kontaktów. Przykład gminy Bieliny; 13. Marian Hnatko, Wsparcie finansowe z programów ARiMR w ramach PRPW 2007-2013, dla zamieszkujących obszary wiejskie woj. Świętokrzyskiego; 14. Dawid Kamiński, Rola samorządów terytorialnych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich - przykład woj. świętokrzyskiego; 15. Danuta Kołodziejczyk, Rola instytucji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich; 16. Piotr Łysoń, Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego; Rozdział 2: Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego; Rozdział 4: Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i eoropejskiej; Rozdział 5: Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej; Rozdział 6: Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19589, 19588, 19587 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17969/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych; Rozdział 2: Zasady samorządowej gospodarki finansowej; Rozdział 3: Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw; Rozdział 4: Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce; Rozdział 5: Samorządowa polityka finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-989/2, 30235, 30234 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-989/1/XV czyt., 30233/XV czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE; Rozdział 2: Wybrane elementy systemu wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 3: Finansowe aspekty projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych; Rozdział 4: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozdział 5: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Rozdział 6: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Rozdział 7: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013; Rozdział 8: Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013; Rozdział 9: Podstawowe zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach okresu 2007-2013
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1128/2, P-1128/1, 29043, 29042 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29041/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35397 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35396/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Systematyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Subwencje i dotacje - istota oraz gwarancje konstytucyjne i ustawowe; Rozdział 3: Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin; Rozdział 4: Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin; Rozdział 5: Część wyrównawcza subwencji ogólnej; Rozdział 6: Część drogowa subwencji ogólnej; Rozdział 7: Część oświatowa subwencji ogólnej; Rozdział 8: Dotacje celowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20529, 20528 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20527/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Aldona Frączkiewicz- Wronka, Tomasz Holecki - Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Florian Juźnik - Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Katarzyna Głąbicka _ Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego - od diagnozy ku strategii; 4. Artur Walasik - Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Adam Drobniak - Programowanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Uwarunkowania dla samorządowej polityki społecznej; 6. Joanna Żyra - Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 7. Tomasz Holecki - Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 8. Maria Zrałek - Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 9. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Hanna Saryusz-Wolska - Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 10. Wiesław Koczur - Pomoc społeczna jako zadania samorządu terytorialnego; 11. Katarzyna Burda-Świerz, Aldona Frączkiewicz-Wronaka, Maria Zrałek - Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 12. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Monika Smoleń - Polityka kulturalna samorządów; 13. Sławomir Kantyka - Organizacje pozarządowe - partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 14. Agata Austen, Marcin Tynda - Elektroniczny wymiar usług publicznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30586, 30585 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30584/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again